Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
10.1.2018 14:48 • autor:

Na LVK jsme dojeli v úterý  dopoledne a celé naše dobrodružství začalo výborným obědem.

Každé ráno jsme dojížděli na Karolínku, kde nás učitelé rozdělili do družstev, dle naší jízdy. Mezi dětmi byli i tací, kteří ještě nelyžovali a přes všechny překážky nad svahem zvítězili.

Po lyžování nás ve tři hodiny čekal oběd a pak odpolední volno, během kterého jsme měli čas  na hry, odpočinek, či povídání si. Dále nám učitelé připravili přednášky o správné technice lyžování, ale také o udržování lyži a snowboardu. Potom byla večeře a večerní program, který si připravi třída pro ty ostatní. Nakonec osobní volno a večerka.

Kromě lyžování na svahu jsme absolvovali další procházku po okolí, přednášku horské služby, při které nám bylo vysvětleno, co máme udělat při krizových situacích, jak si správně naplánovat výlet,na co nezapomenou a co si obléct a sbalit s sebou, také nám ukázal, co za vybavení používají, či jak se stát pracovníkem horské služby. A nepřišli jsme ani o nezapomenutelnou diskotéku, která byla poslední večer.

Za sebe, devítku i všechny ostatní třídy, si dovoluji říct, že jsme si lyžák náramně užili a doufáme, že to nebyl náš poslední lyžák, takže velké díky patří našim učitelům.

Vanessa Nuslauerová, 9. A

FOTOGALERIE

15.12.2017 11:49 • autor:

V úterý 12. 12. 2017 vystoupil náš pěvecký sbor Zpěváček ve 14 hodin v Dětské nemocnici v Brně pro nemocné děti, které jsou zde hospitalizované. Po vystoupení děti ze sboru předaly malým pacientům přání a dárky.

 

V 17 hodin Zpěváček zahajoval vánoční jarmark na naší škole, kde žáci předvedli své vánoční výrobky, které tvořili během prosince se svými učiteli. Děkujeme všem návštěvníkům vánočního jarmarku za hojnou účast a přejeme všem krásné a klidné prožití vánočních svátků.

 

Další vystoupení pěveckého sboru Zpěváček se konalo ve středu 13. 12. 2017 v 18 hodin na Náměstí Svobody v rámci akce Česko zpívá koledy. Sbor vystupoval s Jiřím Helánem z dechové kapely Moravanka. Náměstí bylo zcela zaplněno a všichni si společně zazpívali vánoční koledy. Akce byla vysílána v přímém přenosu Českého rozhlasu.

FOTOGALERIE

12.12.2017 8:47 • autor:

Ve čtvrtek 7.12.2017 se v 17 hodin konalo na naší škole první vystoupení nově vzniklého pěveckého sboru Zpěváček pod vedením Mgr. Kamily Horáčkové ve spolupráci s Mgr. Magdou Hájkovou. Děti zazpívaly pásmo vánočních písní a koled, které nacvičily na podzimním soustředění  v Podmitrově. Akce se vydařila, děti sklidily velký potlesk. Potom následovalo malé pohoštění. Doufáme, že se nám podařilo všem zúčastněným zpříjemnit předvánoční období.

 

Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přeje

pěvecký sbor Zpěváček

FOTOGALERIE

10.12.2017 18:37 • autor:

Spolupráce 1. a 9. ročníku naší školy pokračuje i v prosinci. V pondělí 4. 12. se patroni prvňáčků proměnili v učitele a učitelky angličtiny. I když tato proměna trvala pouhou jednu vyučovací hodinu, všichni si ji náramně užili. Deváťáci si pro naše nejmladší žáčky připravili hodinu angličtiny plnou zábavného učení, interaktivních pracovních listů, her a anglických písniček. Žáci z 9.A si pod vedením paní učitelky Demlové a paní učitelky Metelkové nachystali vše sami a k výuce angličtiny v prvních třídách přistoupili opravdu zodpovědně – i proto jim patří obdiv za precizní přípravu a učitelský um.

 

FOTOGALERIE

10.12.2017 16:31 • autor:

Týden před finálovým závodem přeboru města Brna a Jihomoravského kraje ve šplhu si dva naše týmy reprezentantů druhého stupně vybojovaly účast ve kvalifikačním kole na SŠ Jílová. Finále naplánované na minulý čtvrtek 30. listopadu proběhlo tamtéž.

Nejprve do soutěže nastoupili naši mladší chlapci ve složení Jan Komínek, Jakub Kozák a Ondřej Kratochvil (všichni 7. A). Kluci předvedli kvalitní výkony a týmového ducha, se kterými obsadili celkové, pěkné 6. místo. Naše medailové naděje se pak upínaly k družstvu dívek, vítězkám kvalifikačního kola.

V rámci brněnského přeboru se našim děvčatům ve složení Sabina Obořilová (6. A), Nela Štěpánková (7. A) a Karolína Macháčková (8. A) povedlo umístit na stupních vítězů a získat krásné 3. místo. V hodnocení přeboru JmK pak součet jejich nejlepších výkonů stačil na místo čtvrté. Individuální výkony děvčat byly hodnoceny také v soutěži jednotlivkyň. Naše závodnice Karolína Macháčková si na SŠ Jílová vyšplhala pro bronz, a to jak v rámci přeboru města Brna, tak v rámci přeboru JmK.

Výborných výsledků v městském kole ve šplhu na ZŠ Svážná získali také zástupci 1. stupně naší školy.

V kategorii 4. tříd získal David Kovář 4. místo. V kategorii pátých tříd si zatou medaili vyšplhal

 s časem 3,8 s Martin Sedlecký z 5. A. Gratulujeme!

Mgr. Petr Janáček, PaedDr. Zdeňka Bučková, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

 

24.10.2017 7:36 • autor:

V pondělí 23. 10. 2017 si osmáci připravili sportovní odpoledne pro družinu. Akce se zúčastnili téměř všichni žáci 8.A a 8.B a žáci 1. stupně, kteří navštěvují školní družinu. Počasí nám nepřálo, ale nenechali jsme se odradit a akci uspořádali uvnitř školy. Děti si mohly vyzkoušet hula-hop s obručemi, běh mezi medicimbály, skok přes švihadlo, hod na koš i do krabice, čapí postoj či střelu na branku. Na všech stanovištích osmáci svým malým kamarádům vše ukázali a vysvětlili, a ti se pak museli snažit sami. Akce se velmi vydařila, za účast byl každý malý sportovec odměněn diplomem a odměnou pro osmáky byly úsměvy na rtech dětí ze družiny! Perfektní byla také spolupráce mezi třídními učiteli, učiteli tělocviku a vychovatelkami ze družiny. Všem tímto moc děkujeme a těšíme se na další – třeba větší – akci ve sportovním duchu!

Za organizační tým
Mgr. Lucie Ziembová
FOTOGALERIE
4.10.2017 10:39 • autor:

Praha je velkým lákadlem pro turisty nejen z Evropy, ale z celého světa. I my jsme se nechali zlákat a vydali jsme se s pátým ročníkem na průzkum zajímavých historických a kulturních míst našeho hlavního města. Naše vlastivědná exkurze začala na jednom z nejstarších osídlených míst v Praze, tedy na Vyšehradě. Okouzlil nás výhled na panorama Prahy, rotunda svatého Martina, bazilika svatého Petra a Pavla, ale také hřbitov na Slavíně. Odpoledne naše kroky zamířily na Hradčany. Tady na nás dýchla historie v chrámu svatého Víta a ve Vladislavském sále. Druhý den jsme vystoupali na Petřínskou rozhlednu, toulali se zrcadlovým bludištěm, obdivovali stavitelské umění na Karlově mostě i unikátní orloj. Celé putování jsme zakončili mezi slavnými v muzeu voskových figurín Grévin. Naše dvoudenní putování je u konce, ale my se do Prahy určitě zase vrátíme.

Mgr. Irena Drábková, Mgr. Pavlína Kučerová
FOTOGALERIE
21.9.2017 8:41 • autor:

Ve dnech 18.- 20.9. se zapojili žáci šestých ročníků naší školy do Adaptačního kurzu. Ve spolupráci s školním poradenským centrem zastoupeným na kurzu školní psycholožkou Mgr. Markétou Nekužovou byl program koncipován a zaměřen zejména na nejožehavější témata a situace, se kterými se mohou žáci při přestupu z prvého na druhý stupeň setkat. V blokové výuce byla akcentována témata samostatnosti a převzetí zodpovědnosti, ale i témata  sounáležitosti, integrace do kolektivu a možnosti jeho obohacení na základě individuálních pozitivních povahových rysů. Děti udělaly v průběhu krátkých, ale spolu s třídními učiteli velmi intenzivně prožitých třech dnů znatelný pokrok v poznání svých možností a také se dozvěděly mnoho nového o svých spolužácích. Za příjemně vyčerpávající tři dny v krásném okolí Jedovnic a rybníku Olšovec všem zúčastněným děkujeme.

Mgr. Štěpán Vystrčil, TU 6.A

FOTOGALERIE

7.9.2017 13:35 • autor:

V pondělí 4. září se po dvou měsících letních prázdnin opět otevřely dveře naší školy. První školní rok začal také pro prvňáčky, kteří byli letos poprvé slavnostně přivítání nejen vedením školy a paní starostkou ing. Janou Drápalovou, ale také žáky 9. třídy. Ti jim předali pamětní medaile a spolu s rodiči a třídními učiteli je uvedli do tříd.

Toto první setkání se neobešlo bez slziček, které byly ale velmi brzy vystřídány úsměvy na tváři. Naši prvňáčci se na památku vyfotili společně se svými adoptivními kamarády z 9. třídy.

Již při druhém setkání hned následující den, kdy žáci 9. třídy prováděli naše nejmenší po škole, panovala velmi přátelská a uvolněná atmosféra. Věříme, že jejich vzájemná spolupráce se bude během školního roku postupně prohlubovat, až přeroste v opravdové přátelství. K tomu jim určitě pomůžeme i my, třídní učitelé. Věříme, že naši nejmladší žáci získají nové starší a zkušenější kamarády, kteří by se pro ně mohli stát v budoucnu vzorem a příkladem jak ve školní práci, tak ve sportu a jiných zájmových aktivitách.

 

Mgr. Bohdana Minářová, TU 1. B, Mgr. Jana Chytilová, TU 1. A

7.9.2017 7:50 • autor:

Od školního roku 2017/18 jsme se rozhodli pro celoroční patronát deváťáků nad prvňáčky. Od této akce si slibujeme větší prolnutí vztahů mezi žáky prvního a druhého stupně. Dále předpokládáme rychlejší rozvoj osobnosti, sociálních dovedností, mezilidských vztahů a morálních postojů u žáků deváté třídy.

Deváťáci si sami vyzkouší i roli učitele (vychovatele), budou připravovat akce a projekty pro naše nejmladší. Zjistí, zda umí ovládat svůj temperament, zvládat trému, plánovat, efektivně zacházet s časem, rozvíjet svoji fantazii a kreativitu. Procvičí si svoji schopnost komunikovat s jinou věkovou skupinou, než jsou jejich vrstevníci. Zároveň tento projekt funguje jako prevence proti sociálně patologickým jevům.

A co konkrétně zatím akce přinesla? První školní den byli prvňáčci nejdříve přivítání svými třídními učitelkami, panem ředitelem a paní starostkou. Poté obdrželi drobný dáreček a vstupní pamětní list od deváťáků. V doprovodu třídních učitelek, rodičů a deváťáků se odebrali do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelky sdělily základní informace a poté následovalo focení jednotlivců se svými patrony.

Následující den žáci deváté třídy opět přišli za svými svěřenci a provedli je po celé škole. Nejmladším se nejvíce líbilo v PC učebnách a v tělocvičně. Při procházce školou už docházelo k osobitějším kontaktům mezi žáky. Prvňáčci se osmělili a suverénně povídali deváťákům, co měli na svačinu, jak se na školu těší a co se jim zatím líbilo.

Další společné akce již plánujeme a věříme, že budou přínosem pro obě věkové kategorie.

Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE