Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
30.8.2021 12:10 • autor:

 

Základní škola Kamínky má kompletně zrekonstruované odborné učebny přírodních věd, příslušné kabinety, nové didaktické vybavení a výpočetní techniku. Rovněž byla vyřešena konektivita školy dle současných standardů. Uvedený záměr byl financován z úrovně města Brna finanční částkou 9 887 000 Kč. ÚMČ Nový Lískovec přispěl částkou 6 296 000 Kč. Celkem bylo tedy proinvestováno 16 183 000 Kč.

V rámci obnovy infrastruktury školy a zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů byly zrekonstruovány tři odborné učebny, a to fyziky, přírodopisu a chemie včetně laboratoře. Učebny prošly úplnou rekonstrukcí zahrnující stavební úpravy, nové rozvody vody, elektřiny a osvětlení, podlahové krytiny, kryty topení a kompletní nábytkové vybavení. Učebna fyziky splňuje kritérium multimediální učebny, je vybavena 30 novými počítači, hardwarem a softwarem pro tvorbu digitálních materiálů a výuku digitálních technologií. Učebna biologie obsahu 16 digitálních mikroskopů. Učebna a laboratoř chemie jsou vybaveny dvěma digestořemi.

Ve všech učebnách mají učitelé k dispozici nejmodernější didaktickou techniku, jako je dotykový interaktivní panel, vizualizér, ozvučení učebny a učitelský počítač.

Učebny jsou vybaveny novými didaktickými pomůckami, jako např. ve fyzice soupravami pro demonstraci přeměn energie, měřícími soupravami Pasco, Telluriem, v přírodopisu pak modelem lidského těla, oka, kůže a kostrou, v chemii je to laboratoř obsahující vybavení pro realizaci praktických experimentů. Škola rovněž disponuje pojízdnou multimediální učebnou obsahující 15 notebooků. Zrekonstruovány byly kompletně také přidružené kabinety přírodních věd, včetně veškerého vybavení.

Řešení konektivity školy spočívalo ve výměně strukturované kabeláže a její doplnění o optické páteřní rozvody, instalací nových síťových prvků umožňujících drátové i bezdrátové připojení jednotlivých zařízení, 1 kusu serveru včetně příslušenství a zařízení pro zálohování dat. Škola je tedy připravena na propustnost 10 Gbe.

Uvedený projekt byl připravován od roku 2016 a jeho realizace probíhala ve stížených podmínkách, v době pandemie coronaviru. Přesto se podařilo vybudovat učební prostory odpovídající svým technickým vybavením požadavkům na vzdělávání v 21. století. V oblasti výuky ICT technologií je škola svým vybavením na nadstandardní úrovni, připravena pro plnohodnotnou výuku za použití moderních digitálních technologií. Učebny obsahují tu nejmodernější didaktickou techniku současnosti, svým vzhledem pak společně s učitelskými kabinety vytvářejí důstojné, podnětné a přívětivé prostředí pro vzdělávání.

Chtěl bych touto cestou poděkovat zřizovateli za finanční podporu a aktivní účast na daném projektu. Věřím, že výše uvedené zásadně přispěje ke zkvalitnění výuky, bude motivací pro rozvoj didaktických kompetencí a dovedností učitelů. V případě žáků, pak povede ke zpestření výuky, a tím k aktivizaci pozornosti a zvýšení zájmu o probírané učivo.

Budu se velmi těšit na osobní setkání s veřejností, v podobě slavnostního otevření odborných učeben dne 23. 9. 2021.

S výsledkem rekonstrukce odborných učeben se ve formě videa:

 

30.6.2021 9:52 • autor:

Konec školního roku známe každý z nás – kytičky, dárečky, bonboniéry. 8.B letos ale udělala změnu a místo dárečků pro paní učitelku se složila a poslala na web www.darujme.cz krásných 6000 Kč. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem dětem ze třídy a jejich rodičům, že se zapojili a udělali nádhernou věc. Díky moc!

Hezké prázdniny přeje za třídu 8.B

Mgr. Michaela Dvořáková

29.6.2021 11:42 • autor: • kategorie:

Ve školní družině jsme se snažili s dětmi nezahálet. Děti tvořily známými výtvarnými technikami, ale zkoušely i nové, které je zaujaly (enkaustika). Ti zručnější se pustili do šití látkových mazlíčků. Objevovali jsme kouzlo různých stavebnic, přečetli spoustu knih, sázeli rostlinky a pozorovali jejich růst. Připravili jsme pro děti soutěž ke Dni dětí, stihli jsme i maškarní karneval, a také se zapojili do dubnové akce KJM v Novém Lískovci. Nejdůležitější pro všechny byl pobyt na vycházkách a hřištích v areálu školy.

Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny.

Vychovatelky ŠD Kamínky

FOTOGALERIE ZDE

23.6.2021 12:10 • autor:


Hned po uzavření klasifikace proběhly pro žáky 8. a 9. ročníků naší školy velmi očekávané paddleboardové kurzy. Akce proběhly od středy 16. 6. do pátku 18. 6. na Brněnské přehradě, přesněji v části Rokle. Po příjezdu autobusem na místo konání jsme se hned převlékli do plavek a nemohli se dočkat, až půjdeme do vody. Po proškolení o bezpečnosti a teoretické i praktické ukázce pádlování jsme byli připraveni jít do akce. Pro absolutní bezpečí a klid duše měli samozřejmě všichni účastníci plovací vesty. Lepšího trenéra pro naše žáky jsme si nemohli přát, byl jím totiž mistr České republiky, konstruktér a designer paddleboardů Kiboko, Aleš Kuchyňka. Pod jeho vedením šlo učení skoro samo. Jakmile jsme zvládli základy, nic nebránilo tomu, abychom se rozjeli na delší výlet vstříc poznávání méně známých zákoutí Brněnské přehrady. No a co by to bylo za výlet do přírody bez táboráku. Zakotvili jsme prkna a hurá na opékání špekáčků a grilování sýrů. Nasycené, odpočaté a pořádně nažhavené paddleborďáky čekal po obědové pauze závod s
hromadným startem. Vyhrál ten závodník, který obeplul bójku vzdálenou 50 metrů a dojel zpět do cíle. Z každé rozplavby postoupili dva nejlepší závodníci v kategorii dívek i v kategorii hochů do boje o medaile. Vyvrcholením soutěží byla finále, kde byl k vidění minimálně světový paddleboarding. Po dalších prima chvilkách na prknech a ve vodě nastalo zhodnocení kurzu a vyhlášení vítězů. Šampioni si odnesli nejen nehynoucí čest a slávu, ale také diplomy a věcné ceny. Odměny vítězům, vybavení, zázemí a odborné vedení zajištovala firma Kiboko, za což jí velice děkujeme. Na závěr jen můžu doporučit, pokud se budete o prázdninách nudit, neváhejte a zkuste paddleboarding, nebudete litovat!
Sportu zdar a paddleboardingu zvlášť.
Tomáš Palupa, ZŠ Kamínky

Video z akce:

FOTOGALERIE: ZDE

7.6.2021 12:54 • autor:

V letošním školním roce proběhl na naší škole ZŠ Kamínky první ročník celobrněnského projektu Participativní rozpočet do škol. Žáci měli v prvním kole za úkol vymyslet a navrhnout projekt, který by pomohl vylepšit chod naší školy. Mohla to být věc nebo činnost, která ve škole chybí nebo která by byla pro třídu či celou školu prospěšná. Zkrátka se zamyslet, z čeho by měli všichni na Kamínkách radost.

Žáci měli při vymýšlení nápadů volnou ruku, rozvíjeli svou kreativitu a schopnost spolupracovat v týmu a dovednost prezentovat svoje nápady. Celkový rozpočet na tento projekt byl 35 000 Kč, které věnovalo město Brno. Druhé kolo proběhlo formou třídního hlasování a vítězný projekt postoupil do kola školního. Nastala fáze prezentování, kterou bohužel ovlivnila vládní nařízení, tudíž proběhla distančně. Poté už bylo na všech žácích naší školy, aby rozhodli o vítězi. Mohli vybírat ze čtyř projektů, které se dostaly do superfinále, a to:

  1. Rekonstrukce školního atria (5.A)
  2. Venkovní posezení a deskové hry (6.B)
  3. Vybavení na ping-pong (4.B)
  4. Tablety pro distanční výuku a výuku robotiky (8.A)

Hlasování proběhlo přes online stránku participativního rozpočtu. Nakonec s minimálním náskokem zvítězil projekt na rekonstrukci školního atria před návrhem na nákup pingpongového vybavení. Děkujeme všem účastníkům, kteří se do projektu zapojili. Gratulujeme vítězům z 5.A. Podívejte se sami, jak si projekt na naší škole vedl. https://www.zskaminky.cz/participativni-rozpocet/

Fotky z projektu jsou ZDE

7.6.2021 12:42 • autor:

Výzvy do tělesné výchovy na ZŠ Kamínky

Jak motivovat žáky k pohybu během distanční výuky? Tuto otázku si kladli učitelé tělesné výchovy na ZŠ Kamínky. Jednohlasně se shodli na tom, že je nutné něco rychle vymyslet. Zpestřit dětem nudu v Brně, přimět je k pohybu a oživit soutěživého ducha. 

Ve druhém pololetí školního roku proto vznikly výzvy na každý měsíc. Pro žáky byla natočena  krátká motivační videa, na kterých pedagogové naší školy plní sportovně laděné úkoly. Vše si můžete prohlédnout na stránce: www.zskaminky.cz/vyzva-do-telesne-vychovy. Žáci, kteří se do pohybových aktivit zapojili, posílali učitelům svá videa, na kterých skáčou přes švihadlo, stojí v postoji čápa, žonglují nebo tancují. Soutěžili také v počtu ujitých kroků za den, dokladem jejich výkonů jsou fotky z chytrých zařízení. 

Chválíme všechny žáky i rodiče, kteří se do výzev zapojili a moc gratulujeme vítězům.

Nejlepší skokani přes švihadlo na naší škole jsou:

1.     Anna Buková

2.     Sofie Václavíčková

3.     Eva Hradílková 

A jak dopadla soutěž s nejvyšším počtem kroků za den?

Kategorie dívky:

1.     Monika Komínková

2.     Kateřina Sekaninová

3.     Sofie Hana Klímová

Kategorie hoši:

1.     Hynek Lipold

2.     Ryan Radu

3.     Dominik Uscinski

Popravdě řečeno, čekali jsme, že se do akce zapojí více dětí. Nejsme však zklamaní!   I kdyby se do výzvy zapojil jen jeden žák, byla by tato práce úspěšná. 

Hlavně ať se konečně může, již bez omezení, cvičit, trénovat, sportovat a soutěžit!

Buď FIT!

Učitelé TV na ZŠ Kamínky

4.5.2021 7:41 • autor:

Jak jsme se v dubnu vydali virtuálně do Paříže

Dlouho jsme přemýšleli, jak si nahradit tělocvik a zároveň i možnost někam vycestovat. Nakonec se zrodil v 6.B krásný nápad- vydat se virtuálně do světa. A kam? Pokud jste si pozorně přečetli název článku, tak víte, že do hlavního města Francie – do krásné Paříže.

6.B tedy vyrazila na virtuální výlet už 10. dubna. Skupina pronásledovatelů ze třídy 8.B se za nimi vydala 12. dubna. Říkáte si, kdo vyhrál? Kdo došel dřív? Došly obě třídy? Kdo nachodil za den nejvíce kroků? To vše se můžete dozvědět, na tomto odkazu ZDE 8.B a ZDE 6.B.

Poražená třída navrhuje odplatu a v sobotu 1. května vyšla od školy směr Buckinghamský palác. Podaří se jí nynějšího vítěze porazit? Vydá se teď na výlet větší skupina? A kdo tentokrát dorazí dříve? 😊 I to můžete sledovat přes odkaz následující : ZDE 8.B a ZDE 6.B

20.4.2021 7:06 • autor:

Říkáte si, že když jsou žáci pořád doma, už je nic nebaví a nezajímá? Nikoliv! Žáci druhého stupně měli za úkol vytvořit srub ze špejlí dle vlastního návrhu a jejich výtvory dokazují, že je energie rozhodně neopustila. Naopak jejich výrobky ukazují, jak jsou kreativní, tvořiví a dokáží si najít tu správnou inspiraci.

Aneb když nemůžeme v rámci pracovních činností navštívit školní dílnu, klidně se dřevem budeme pracovat i doma.

Chcete se podívat, jak vypadají další vybrané výtvory našich žáků? Můžete je vidět na odkaze https://padlet.com/eva_drbalova/srub 

Mgr. Eva Drbalová

13.4.2021 10:01 • autor:

V pondělí 12. dubna, před půl osmou ráno, bylo před ZŠ Kamínky rušno. Po nekonečných 115 dnech distanční výuky děti 1. stupně dostaly svolení k účasti na prezenční výuce. Podmínkou však je rotační forma výuky – do školy zatím nastoupí jen „áčkové“ třídy, dále antigenní testování žáků, dodržování všech hygienických opatření a nošení roušek po celou dobu pobytu v budově škole, pečlivě promyšlená logistická příprava a koordinace nástupu žáků do školy. 

Žáci se shromáždili u předem určených vchodů. Po dlouhých měsících se setkali se svými kamarády, v jejich tvářích byla patrná radost, očekávání, ale i napětí. Pod vedením třídních učitelů a asistentů se přesunuli do testovacích místností, kde na lavicích již byly připraveny testovací sady. Podle instruktážního videa a s dopomocí pedagogů nebo rodičů se všem žákům podařilo zdárně se otestovat. Napětí povolilo, rozhostila se radostná nálada, že jsou všichni negativní, a že to vlastně ani tak hrozné nebylo. Všechny potěšil i diplom za statečnost, který si odnesli na památku dnešního testování. Nyní již dětem nic nebránilo v přesunu do svých kmenových tříd, kde na ně čekalo známé prostředí – krásný nábytek, nové tabule, kytičky na oknech, výzdoba… a učení s paní učitelkou. Ve čtvrtek si budou muset testování opět zopakovat, ale nyní již ví, že se nemusí testování bát.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

31.3.2021 9:07 • autor:

V úterý po vyučování se v naší třídě uskutečnily velikonoční dílničky. Jelikož se stále nemůže potkávat ve škole, zpříjemnili jsme si dopoledne tvořivou činností on-line. Dílničky probíhaly v příjemné atmosféře, pod rukama nám vznikaly krásné výrobky, povídali jsme si, někteří při práci i posvačili. Při tvoření jsme používali pouze materiály, které jsme našli doma (kelímek od jogurtu a

toaletní papír). Kreativitě se samozřejmě meze nekladou, proto byly výrobky od každého originálem. Všichni jsme si netradiční on-line tvoření užili, a navíc máme hezkou dekoraci na výzdobu svého příbytku. Nakonec jsme se všichni shodli, že už se všichni děsně těšíme do školy, tak snad se tam brzy všichni potkáme!

 

Za celou 5. A přejeme všem krásné a klidné svátky jara prožité hlavně ve zdraví!

 

Mgr. Lenka Dosadilová, tř. uč.