Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
3.3.2020 13:11 • autor:

Na ZŠ Kamínky proběhlo školní kolo soutěže čtenářské gramotnosti s názvem Babylon.

Žáci 5. – 7. tříd se zapojili do soutěžního klání ve dvou kategoriích. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na město Brno a práci s mapou, konkrétně na zajímavé informace o zvířatech a bližší informace o brněnské zoologické zahradě 

V kategorii 5. tříd bylo za stoprocentní výkon stanoveno 37 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 26 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 11 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Marek Růžička z 5. A a František Šalé z 5. B (34 bodů), 2. místo Adam Ráček z 5. B (33 bodů) a 3. místo Stanislava Piňosová (30 bodů) z 5. B.

V kategorii 6. a 7. tříd bylo možné maximálně dosáhnout 47 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 33 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 20 žáků. Na pomyslný nejvyšší stupeň vystoupila Eliška Strážnická ze 7.  A (41,5 bodů), 2. místo zaujala Anežka Kavanová ze 6. A (41 bodů)a na 3. místě Zita Bienertová a Michal Zavadil ze 6. A (38,5 bodů).

Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme a do městského kola na ZŠ Kuldova 38 12. března přejeme hodně úspěchů! 

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Vejrostová, Mgr. Anna Široká a PaedDr. Zdeňka Bučková ZŠ Kamínky

25.2.2020 11:41 • autor:

Naše škola se v letošním školním roce poprvé zapojila do projektu KROKUS, který organizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, a kterého se účastní mnoho škol na celém světě. Cílem projektu  je připomenout si osud židovských dětí, které se staly oběťmi holokaustu. Na podzim žáci pátých tříd vysadili na záhon v atriu školy cibulky žlutých krokusů, které dostali od HETI. Zjara žluté kvítky krokusů rozkvetou a stanou se připomínkou jednoho a půl milionu židovských dětí, jež zemřely během šoa – holokaustu. Žlutá barva symbolizuje Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit. 

Na tuto aktivitu navázal počátkem února projektový den v rámci vlastivědného učiva o 2. světové válce a o holokaustu. Žáci si připravili referáty a prezentace o těchto událostech, seznámili se s příběhem sira Nicholase Wintona, který svou statečností zachránil 669 židovských dětí, shlédli o něm dokument a také se podívali  závěrečnou scénu z filmu Všichni moji blízcí. Začetli se do úryvků z knihy Hanin kufřík o židovské dívce Haně z Nového Města na Moravě, která se z Osvětimi nevrátila. Příběh Hany a jejího kufříku jim v rozhlasovém dokumentu vyprávěla ředitelka Centra pro výzkum holokaustu v Tokiu. 

I v dnešní době je bohužel stále třeba tyto tragické události připomínat a zvýšit tím  povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu.

 

  Mgr. A. Široká, PaedDr. Z.Bučková

FOTOGALERIE

13.2.2020 13:58 • autor: • kategorie:
Jednou z nejoblíbenějších činností  ve školní družině je tvoření ze stavebnic. Děti dokáží zkonstruovat stavby podle návodů, ale i vlastní fantazie. Klasikou je samozřejmě Lego a další nejčastěji používanou  stavebnicí je Seva. S novou magnetickou stavebnicí se děti teprve seznamují, ale věříme, že si ji také oblíbí. Tato činnost děti učí nejen představivosti, logickému myšlení, ale také rozvíjí motorické dovednosti. Přispívá k správnému sociálnímu chování. Děti se během hry učí navzájem si pomáhat, uznat názor druhých a rozdělit si úkoly.  Rozhodly jsme se proto uspořádat „stavitelskou soutěž“ a vítězové byli odměněni. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout některé stavby dětí z 3. a 4. oddělení.

I. Sedláčková, J. Holíková

FOTOGALERIE

11.2.2020 8:53 • autor:

V pátek 24. 1. se zájemci naší školy vypravili do Prahy do Hudebního divadla Karlín. Jednalo se o českou premiéru úspěšného světového titulu inspirovaného neméně úspěšným filmem, Sestru v akci.

Muzikál je upravenou broadwayskou verzí, která našla své místo i na české muzikálové scéně. V první řadě je potřeba uvést, že v muzikálu Sestra v akci neuslyšíte hudbu a skladby známé z filmu. Místo filmového gospelu tak zní soul a klasický pop. Jasně nejlepší jsou sborové písně jeptišek doprovázené tancem. Hudební divadlo Karlín nám nabídlo přímo hvězdné obsazení v čele s Lucií Bílou, Václavem Noidem Bártou, Václavem Vydrou, Ivou Pazderkovou a dalšími. Odcházeli jsme z divadla s množstvím nových hudebních zážitků a doufáme, že se zase znova vypravíme za dalším muzikálem.

 

Mgr. Lenka Dosadilová

26.1.2020 18:15 • autor:

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 se žáci pátých tříd ZŠ Kamínky zúčastnili výukového programu v Urban centru o fungování města – Hodina pro Brno – strategie #brno 2050. Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB realizuje řadu participačních aktivit pro dospělé, ale zaměřuje se i na děti. Cílem téměř dvouhodinového výukového programu bylo oslovit děti jako současné a budoucí uživatele města, a hledat nové formy, jak jim poutavě předat téma rozvoje města Brna.

S využitím herních prvků a prací s mapou Nového Lískovce si děti uvědomovaly hranice místa, kde žijí, orientovaly se v mapě a zakreslovaly prostranství, která se jim líbí a která ne, rozpoznávaly nejbližší okolí a stavby v místě svého bydliště. Dětem byly představeny trendy a aktéři, kteří se podílejí na dnešní podobě města, např. v oblasti dopravy, bydlení, správy města. Po celou dobu děti pracovaly ve skupinách, navzájem komentovaly jednotlivá místa a zamýšlely se nad možnými změnami –  co v lokalitě chybí a co by šlo doplnit. V závěru si společné prezentace představily a vzájemně porovnaly.

Výukový program byl velmi zajímavý, přiměl žáky nahlížet kriticky a s porozuměním na místa, kde žijí a přispěl k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí.

PaedDr. Zdeňka Bučková

9.12.2019 20:35 • autor:

Opět jsou tu Vánoce a každodenní shon spojený s pečením cukroví, obstaráváním dárků pro naše nejbližší a plno dalších starostí, aby právě ty letošní svátky byly co nejlepší, nejklidnější a ničím nerušené. I v takto uspěchané době  je důležité se na chvíli zastavit a věnovat čas hlavně našim dětem a společně si udělat radost vyráběním vánočních předmětů a drobných dárků.                        

   Proto jsme 7. 12.  na sobotní dopoledne připravili ,,Vánoční dílničky“. Děti si se svými rodiči a  prarodiči vyrobily spoustu vánočních dárků, nechyběly vločky, svícny, sněžítka, stromečky, sněhuláčci, nazdobené šišky a plno dalších zajímavých nápadů. Dopoledne uteklo jako voda a všichni odcházeli domů s úsměvem na tváři a s  radostí ze svých vlastnoručně vyrobených dárků. Vánoční atmosféru podtrhly také vánoční koledy a vůně vánočního cukroví.

 

   Všem děkujeme za hojnou účast a přejeme klidné a pohodové Vánoce.

Mgr. Jana Chytilová

FOTOGALERIE

3.12.2019 20:12 • autor:

V úterý 3. prosince se konal florbalový turnaj  na ZŠ Novoměstská. Družstvo naší školy tvořilo 5 žáků ze 3. třídy a 4 žáci ze 4. třídy. Soupeři ve skupině byli velmi silní, ale i přesto se naši žáci nevzdali a snažili se bojovat do poslední chvíle. Patří jim veliké poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jindra Severinová

26.11.2019 14:07 • autor:

Žáci 1. a 2. stupně naší školy se ve školním roce 2019/20 opět účastní čtyřkolové soutěže ve vytrvalostním běhu – Běhu brněnské mládeže. První závod se běžel začátkem října jako obvykle na Lesné v Čertově rokli, 2. závod děti absolvovaly koncem října v Lužánkách. Výkony našich malých sportovců na tratích 500m, 800m

a 1 500m jsou stále kvalitní a získávají pro naši školu cenné body.

 V celkovém hodnocení brněnských škol jsme zatím na krásném 7. místě z 18 zúčastněných škol. Našim závodníkům přejeme  hodně sil do jarních kol.              

  PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

26.11.2019 14:04 • autor:

Ve středu 20. 11. 2019 se na ZŠ Svážná konalo obvodní kolo ve šplhu žáků 3. – 5. tříd.

Naši školu reprezentovalo 15 nejlepších chlapců a dívek, kteří si postup vybojovali ve školním kole.

V silné konkurenci žáků z 5 základních škol si naši šplhavci vedli skvěle. Lucie Hradílková / 4.B/  obsadila 1. místo, Gabriela Frantová / 4.B/ získala 3. místo, Sofie Václavíčková / 5.A/ si vyšplhala         1. místo a Kateřina Sekaninová 2. místo. Všechny jmenované dívky nás budou reprezentovat v městském kole 27. 11. 2019. Držíme pěsti!

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

26.11.2019 14:00 • autor:

Stalo se již tradicí, že žáci ZŠ Kamínky  pomáhají při různých akcích. I letos, již pošesté, se zapojili do organizace závěrečného kola Českého poháru ve stolním tenise vozíčkářů, který se konal v sobotu 16. 11. 2019 ve sportovní hale v Kampusu. Tentokrát i za přítomnosti paní primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, která vítězům předávala ceny a poháry.

Celkem 24 žáků  2. stupně naší školy ochotně pomáhalo vozíčkářům se sbíráním míčků a zároveň mohlo sledovat jejich nasazení a houževnatost při hře, radost z každého vítězství a ocenit jejich sportovní výkony. Poděkování patří všem žákům, protože svým chováním vzorně reprezentovali naši školu.  

Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE