Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
7.12.2017 14:06 • autor:

 

V tomto měsíci nás čekalo několik akcí. Nejprve oslava svátku sv. Martina, o kterém jsme si povídali a společně pekli „ Svatomartinské rohlíčky“. Ve školní kuchyňce malí pekaři z připraveného těsta motali rohlíčky plněné povidly. Upečené chutnaly nejen dětem, ale i rodičům.                  V následujícím týdnu jsme navštívili pobočku KJM v Kohoutovicích, kde si pro nás paní knihovnice připravila detektivní program.  Po jeho skončení nás provedla knihovnou. Všem se nám tam líbilo, takže se v novém roce rádi vrátíme.                                                            Koncem měsíce jsme se zúčastnili výukového programu v Paláci šlechtičen s názvem „Vánoční příběh“. S paní lektorkou jsme nejprve probrali vánoční zvyky a historii betlémů. Poté si děti vylosovaly postavy z příběhu o narození Ježíše Krista. Díky přichystaným kostýmům se vžily do rolí Josefa, Marie, andělů, pastýřů, obyčejného lidu, Tří králů a společně si tento známý příběh zahrály. Pak nás čekala sladká tečka – vlastnoručně nazdobený perníček.

Jana Holíková, vychovatelka

FOTOGALERIE

7.12.2017 13:54 • autor:

 

V listopadu jsme využili nabídky CVČ LYSKA a přihlásili se na „Vánoční tvoření“. S centrem spolupracujeme dlouhodobě a s jejich akcemi jsme vždy moc spokojeni, proto jsme se těšili na nové zážitky. V pondělí 27.11. jsme vyrazili a pod vedením zkušených lektorek se zimně a vánočně naladili. Děti si ze sádry vyrobily sněhovou vločku, z papíru krásného anděla, upekly rybičku z kynutého těsta a většina tu svoji hned snědla. Také odlévaly olovo a se zájmem hledaly, copak jejich odlitek asi představuje. Všichni jsme odcházeli plni nových dojmů a rádi se sem opět vrátíme.

Ivana Sedláčková, Hana Kašpárková

FOTOGALERIE

 

30.11.2017 14:06 • autor:

Do orientálního světa se ve čtvrtek 30.11. přenesli žáci 1. –  2. třídy během divadelního představení Sindibádova dobrodružství. V pohádkovém příběhu o Sindibádovi, napsaném na motivy pohádek Tisíce a jedné noci, vystupovali dva herci a loutky z divadla Koráb Brno. Pohádka děti velice zaujala. Vybraní žáci si zkusili role herců a v příběhu si zahráli. Všichni jsme se moc nasmáli. Poslední listopadové dopoledne se opravdu vydařilo.

 

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč. 2.A

FOTOGALERIE

 

20.11.2017 22:02 • autor:

Pěvecký sbor Zpěváček byl založen v tomto školním roce p. uč. Mgr. Kamilou Horáčkovou – vedoucí sboru. Paní učitelka Mgr. Magda Hájková je její pravou rukou a spolehlivou pomocnicí, která pomáhá s přesunem dětí a s vystoupením. Sbor navštěvují žáci a žákyně 3. až 9. ročníku, dokonce i jeden žák z 1. ročníku.

Ve dnech 10. až 12. 11. 2017 se zúčastnil pěvecký sbor Zpěváček ze ZŠ Kamínky soustředění v Lesním penzionu Podmitrov na  Vysočině. Pobyt  byl zorganizován v rámci nácviku naplánovaných vánočních vystoupení pro rodiče i širokou veřejnost. Nacvičovali jsme pásmo vánočních písní a koled, které postupně předvedeme.  Pěvecké zkoušky byly velmi náročné, ale děti zpívaly s radostí a zájmem. Kromě náročných pěveckých zkoušek jsme navštívili místní zříceninu hradu a zvířecí farmu. Vše probíhalo v klidné,  příjemné atmosféře a krásném prostředí.

Tímto zveme všechny na vánoční koncert pěveckého sboru Zpěváček  ze ZŠ Kamínky, který se koná ve čtvrtek 7.12.2017 v 17h. v jídelně školy. Pěvecký sbor Zpěváček přeje všem krásné Vánoce.

Mgr. Magda Hájková, Mgr. Kamila Horáčková

VIDEO

 

15.11.2017 14:46 • autor:

Florbal je již řadu let populárním školním sportem na všech školách. Je zařazován do výuky tělesné výchovy a často i do výběrových kroužků. Na naší škole jsme tento sport posunuly ještě o kousek dál, a to o přípravu mladých florbalistů s profesionálními trenéry.

Od letošního školního roku mám
e jednu sportovní třídu prvňáčků. Žáci sportovní třídy se jednou týdně, v rámci výuky tělesné výchovy, věnují florbalu pod vedením trenéru z floorballového klubu Bulldogs Brno, se kterým škola při přípravě mladých florbalistů spolupracuje.

Od 9. listopadu byla přípravka rozšířena o řady druháků. Na tělocvik se v ten den druháci velmi
těšili, protože věděli, že je čeká slíbené překvapení. Čekal je opravdový florbalový trénink. Vyzkoušeli si florbalovou rozcvičku i práci s florbalkou. Všichni se zapojili s velikým zápalem naučit se něco nového a hlavně být v tom dobří. Z tělesné výchovy byli ten den druháci velmi unavení, ale také i velmi spokojení a šťastní. Těší se na další florbalový trénink, který bude probíhat vždy jednou za 14 dní.

 

 

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

9.11.2017 14:41 • autor:

V úterý 7.11. jsme vyrazili na exkurzi do BISKUPSKÉHO DVORA, kde na nás čekal výukový program, který byl zaměřený na zvířata žijící v našem kraji. Děti byly pomocí jednoduchých výkladů seznámeny s některými (pro děti zajímavými) druhy savců, ptáků a ryb. Řada z nich byla velmi překvapena tím, jak jsou některá zvířata obrovská nebo zase naopak maličká. Nejvíce se jim líbily malé lišky, jeleni, srnečci…. V expozici ptáků si ujasnily rozdíl mezi datlem a strakapoudem. Překvapení na ně čekalo v expozici ryb, kde si mohly prohlédnout nejen živé ryby, ale také si i zarybařit (samozřejmě chytaly jen papírové rybičky J ). Spousta z nás viděla poprvé úhoře nebo třeba i sumce. Myslím si, že některá zvířata viděly děti poprvé.

Všichni jsme odcházeli spokojeni a obohaceni o další vědomosti. Není nad interaktivní výuku :o).

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč. 2.A

 

 

FOTOGALERIE

30.10.2017 13:39 • autor:

 

30. 10. pondělí – dnešní strašidelné dopoledne se moc vydařilo. Děti přišly v krásných strašidelných maskách a plnily různé úkoly: např.  z geometrických útvarů vyráběly ve skupinkách příšerky, které musely pojmenovat a poté je ostatním spolužákům (čarodějům, vlkodavům, dýním..) představit.  Největší zážitek byla návštěva BRADAVICKÉ školy, která se pro dnešní den objevila ve velké tělocvičně. Děti se potkaly s Brumbálem, Hermionou a dalšími čaroději. Naučily se vyrobit kouzelný lektvar, zahnat kouzlem bubáky a hlavně si s kouzelníky zatančily. Byla to velmi povedená akce. Už teď se všichni těšíme na příští rok.

Moc děkuji rodičům za bezvadnou přípravu masek.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE

 

25.10.2017 7:38 • autor:

V pátek 20.10. vyrazili prvňáčci společně s 2.A na hvězdárnu za dobrodružstvím. Čekal na ně program –  KORÁLOVÝ ÚTES KALUOKA´HINA. Než se děti vydaly za dobrodružstvím, mohly si prohlédnout hvězdnou oblohu. Mezi hvězdičkami hledaly různá souhvězdí a planety. Poznaly, která souhvězdí uvidí na jaře, která zase na podzim. Po prohlédnutí úžasné hvězdné oblohy se uvelebily v křeslech a ponořily se do nádhery, kterou ukrývá oceán – do korálového útesu Kaluoka´hina. Děti prožily dobrodružství malých rybiček a odnesly si mnoho poznatků a hlavně zážitků.

Mgr. J. Chytilová, Mgr. B. Minářová, Mgr. J. Severinová

FOTOGALERIE

 

23.10.2017 10:57 • autor:

Ve středu 11.10. jsme se vydali na brněnskou přehradu za dobrodružstvím. Čekalo na nás poznávání světa nejen na souši, ale i pod vodou. Účastnili jsme se výukového programu „Vasrůvka nad Brnem“, který si pro nás nachystal spolek pro ekologickou výchovu a ochranu přírody – Rezekvítek.

Seznámili jsme se s jednotlivými pojmy, které se týkaly vody. Děti poznávaly řeku od pramene k ústí. Dozvěděly se, proč vznikají přehrady a další vodní nádrže. Vše si pak zkusily vymodelovat na přilehlém pískovišti.Nejvíce jsme se těšili na odhalení tajemství, které ukrývá brněnská přehrada. Na chvilku se z nás stali badatelé a začali jsme zkoumat, co se ukrývá na a pod hladinou vody. Mohli jsme si zblízka prohlédnout některé vodní živočichy a podle klíče určit jejich názvy. Nejvíce jsme nachytali vodoměrek. Podařilo se nám chytit drobná zvířátka, která vypadala jako zrnka máku. Pomocí lupy jsme zjistili, že se tato zrníčka pohybují, takže mák to opravdu nebyl.Program byl velmi vydařený. Děti si odnesly spoustu zajímavých informací a hlavně zážitků :o).

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

22.10.2017 9:46 • autor:
 Ve středu 18.10. jsme s žáky 5.A využili možná posledního dne, kdy bylo pěkné počasí, a nechali se zlákat barvami podzimní přírody. Vydali jsme se do rezervace na Kamenném vrchu, abychom si sami vyzkoušeli tvořit v duchu Land Art, uměleckého směru, který vytváří umělecká díla v přírodě a z přírodních materiálů. V galerii můžete posoudit, jak se nám dílo podařilo.
5.A, Mgr. Pavlína Kučerová
FOTOGALERIE