Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
6.3.2018 13:26 • autor:

Tak jako každý rok i letos jsme pro děti připravily maškarní karneval. Na něm se mohly proměnit v pohádkové postavy, ve filmové hrdiny, zvířátka či v cokoli, co jen bujná dětská fantazie nabízí. V tělocvičně si všichni užívali taneční rej, také soutěž v tanci na novinách se setkala s úspěchem. Při závěrečném vyhodnocení nejlepších masek, které musely být  vlastnoručně vytvořeny, nikoli zakoupeny, byli vítězové oceněni plyšovými hračkami. Karneval jsme si náležitě užili.

Vychovatelky ŠD

FOTOGALERIE

27.2.2018 16:20 • autor:

Proč je neživá příroda nezbytná pro život na Zemi?  Jaký význam má pro rostliny a zvířata půda? Objevování a zjišťování propojenosti prvků živé a neživé přírody, to bylo cílem hodiny prvouky ve 3. A, která byla naplněna zajímavými pokusy. Děti si přinesly různé vzorky půdy. Ve skupinách je pak pozorovaly a srovnávaly podle zadaných instrukcí. Zjišťovaly hmatem a zrakem, co půda obsahuje, pinzetou v půdě vyhledávaly zbytky rostlinných a živočišných těl, které potom zkoumaly lupou. V dalších pokusech rozmíchávaly půdu ve vodě a objevovaly vzduch nebo zjišťovaly rychlost prosakování vody v různých typech půd. Tyto rozmanité způsoby zkoumání umožnily žákům dojít k vlastnímu poznání, že půda obsahuje zrnka písku, malé kamínky, humus a vzduch. V závěrečné diskuzi si sdělovali výsledky svých pozorování a srovnávaly je s naučným textem. Všem se pestrá hodina plná pokusů velmi líbila.

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. uč.

23.2.2018 21:08 • autor:
V jednotlivých odděleních školní družiny jsme uspořádaly pěvecké soutěže. Úspěšné děti pak postoupily do oblastního kola „Superstar ŠD“, které se konalo ve středu 21. 2. na ZŠ Svážná. Všechny děti, které nás reprezentovaly se k danému úkolu postavily zodpovědně a celou slavnostní akci si užily. Vyzkoušely si na vlastní kůži, jaké je zpívat do mikrofonu na velkém pódiu. Diplom a medaili si domů odnesli:Jirka Kroulík za 3. místo, Veronika Treblíková 2. místo a Martin Piňos 1. místo. Ten postupuje do městského kola. Gratulujeme všem a Martinovi držíme palce.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
22.2.2018 20:44 • autor:

 

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 proběhl na ZŠ Kamínky Den otevřených dveří.  V průběhu dopoledne se mohli rodiče našich stávajících i budoucích žáků přesvědčit o tom, že naše škola nabízí podnětné, bezpečné a tvořivé prostředí, ve kterém děti získávají nejenom kvalitní vzdělávání opírající se o čtyři pilíře – matematiku a přírodní vědy, techniku a robotiku, angličtinu a sport, ale nachází zde i prostor pro všestranný rozvoj své osobnosti, vzájemné komunitní setkávání a radost.

Pestrý a aktivitami nabitý odpolední program byl ve znamení stěžejních pilířů. Pilíř techniky a robotiky byl zastoupen prezentací pracovních činností s množstvím stavebnic rozvíjejících manuální zručnost, fantazii a dětskou představivost v mechanice i elektronice. Samotnou robotiku a programování představili Ozobotíci s širokou škálou možností využití. Nadšení vzbudil sofistikovaný robot z edice lego Mindstorm, se kterým si děti mohly změřit síly v olympijském biatlonu.  Na přírodovědném stanovišti si děti mohly prohlédnout zajímavé exponáty z rostlinné i živočišné říše. Vybíraly si trvalé preparáty s částmi těl hmyzu nebo lidských tkání, které zkoumaly pod mechanickým nebo elektronickým mikroskopem. Velkou atrakcí byl pokus odpalování rakety vyrobené z PET láhve s pohonem z lihových par, při kterém byl využit Newtonův pohybový zákon akce a reakce. Matematika je všude kolem nás. O tom, že nemusí být strašákem ale zábavou, se přesvědčili rodiče s dětmi na dalším zajímavém zastavení. Žáci naší školy jim představili kroužky Zajímavá matematika a Klub zábavné logiky a deskových her, které navštěvují. Vyzkoušeli si skládat tangramy, luštit hlavolamy, hrát deskové a karetní hry zaměřené především na geometrickou představivost. Ani na žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami se nezapomíná, protože mohou pracovat v kroužcích doučovacích nebo dyslektických pod odborným vedením zkušených kantorů. Angličtina na naší škole má nezastupitelné místo. Prvotním cílem je vybudovat kladný vztah a touhu zdokonalovat se v jazyce, vidět v něm klíč k poznávání nových zemí, kultur a v neposlední řadě mít otevřené brány k různým povoláním. Žáci 1., 5. a 9. tříd ukázkově předvedli nejrůznější konverzační témata, projektovou tvorbu, pro nejmenší předškoláčky byly připraveny anglické hry, písničky, výroba obrázkových slovníčků. V tělocvičně bylo stanoviště zaměřené na všeobecnou pohybovou přípravu a gymnastiku. Děti si mohly vyzkoušet rozmanité sportovní nářadí a náčiní. Velký ohlas měla ukázka florbalu pod vedením spolupracujících trenérů z oddílu Bulldogs Brno. Pestrý  program celého odpoledne doplňovaly tvořivé dílničky, ve kterých si děti ověřily svoji zručnost. Vyráběly originální raketu, vrtulník, foukací harmoniku nebo katapult.

Úsměvy na tváři, spokojenost a pohoda, která panovala po celý Den otevřených dveří u všech zúčastněných, je dobrým signálem, že naše škola s kvalitními učiteli umí nabídnout kreativní  výuku propojenou s moderními technologiemi.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

 

 

 

19.2.2018 20:15 • autor:

Před Vánoci jsme se zúčastnili soutěže o vstup a program na Olympijský festival v Brně. Museli jsme splnit dvě podmínky – kreativně ztvárnit vybraný český úspěch na olympijských hrách a splnit alespoň tři disciplíny olympijského diplomu. A povedlo se. Vybrali nás.

Ve čtvrtek 15.2. jsme navštívili olympijský festival v Brně, kde byl pro nás nachystaný program na míru. Zažili jsme si olympijskou atmosféru, vyzkoušeli některé olympijské sporty – pumptrack, snowpark, curling a ledovou dráhu. Setkali se, pomazlili se a vyfotili s maskotem tygrem jménem Soohorang a nakonec jsme byli za sportovní výkony odměněny medailemi a diplomem, který nám předal olympijský sportovec z Ria – kajakář Daniel Havel.

Den jsme si všichni obrovsky užili.

 

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

16.2.2018 21:36 • autor:

V pátek 16.2. proběhl u druháčků preventivně výchovný program s názvem Hasík. Navštívili nás profesionální hasiči a ukázali nám, jak vypadá hasičská výstroj, jak se chovat v situacích, když zjistíme požár v okolí nebo také u nás doma. Děti si zkusily modelové situace volání na tísňovou linku a  zopakovaly si důležitá telefonní čísla. Za správné odpovědi získaly sladké odměny. Již teď se těšíme na další setkání.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE

 

 

 

 

 

 

12.2.2018 18:10 • autor:

V pondělí 12.února začali druháci v rámci tělesné výchovy s plaveckým výcvikem na ZŠ Jasanova. První hodinu si všichni velmi užili a už se moc těší na další.

 

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

30.1.2018 17:54 • autor:

Na leden jsme měli domluvenou návštěvu místní pobočky knihovny J. Mahena. Paní knihovnice si pro nás připravila besedu o dětských knihách, v kterých jsou hlavními hrdiny zvířátka. Ukázalo se, že některé děti patří mezi pravidelné návštěvníky a příběhy znají. Paní knihovnice nás svým poutavým vyprávěním natolik navnadila, že jsme si odnesli i jednu knížku, kterou budeme v družině společně číst .

Hana Kašpárková, vychovatelka

FOTOGALERIE

30.1.2018 17:50 • autor:

Ke konci ledna jsme pro děti uspořádaly talentovou soutěž. Z každého oddělení vystoupilo několik dětí, které hodnotila dětská porota. V pestrých vystoupeních jsme viděli i netradiční čísla. Kromě zpěvu, tance a hry na hudební nástroje děti předvedly skládání Rubikovy kostky, znalost zastávek MHD, scénky či sportovní výkony. Vítězové byli odměněni věcnými cenami a každý z účastníků obdržel sladkou odměnu.

Vychovatelky ŠD

FOTOGALERIE

 

29.1.2018 20:33 • autor:

Pohádkový zvoneček zazvonil a děti z 3. A se přenesly do kouzelné říše nadpřirozených bytostí, magických čísel a tajuplných předmětů. „V  jedné staré zahradě vykvetla nádherná červená růže……“, to byla první věta, od které se odvíjela fantazijní nit dětského příběhu a současně také celé dopoledne, které bylo vyhrazeno pohádkám klasickým i moderním. Děti si prohlížely a třídily pohádkové knihy vlastní i ty ze školní knihovny. Seznamovaly se se spisovateli i ilustrátory, soutěžily v luštění strašidelných křížovek, rozpoznávaly úryvky z pohádek v popletených textech nebo řešily kvízy ze známých kreslených televizních pohádek. Zpestřením dopoledne byla beseda v KJM na Oblé, kde paní knihovnice poutavě vyprávěla o životě a díle nejznámějšího dánského pohádkáře H. Ch. Andersona. V pohádkách vždy vítězí dobro nad zlem, chytrost nad hloupostí, a to byla pro nás dobrá zpráva. Po návratu do školy jsme si ještě v tělocvičně pohádkově zasportovali a dramatizací známých pohádek jsme se pěkně pobavili. Na závěr si každý našel pohodlné místečko, kde si v tichosti přečetl tu svoji nejoblíbenější pohádku. Dopolední čas jako mávnutím kouzelného proutku odletěl, ale krásné pocity z příjemného dne zůstaly.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE