Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
27.6.2018 22:23 • autor:

Ve dnech 5. – 7. června 2018 jsme jeli na školní výlet do Strážnice. Autobusem a vlakem jsme se dopravili do rekreačního střediska Hutník u Strážnice. Během cesty jsme navštívili strážnický zámek, kde jsme si prohlédli např. obrazy rodu Mágnisů – zakladatelé této historické pamětihodnosti. Poté jsme se vydali na 8 km pěší cestu do RS Hutník. Šli jsme přes Tvarožnou Lhotu až k místu ubytování. Po velmi teplém slunečném dni jsme dorazili naprosto vyčerpáni, ale stálo to za to.

Ubytováni jsme byli ve čtyřlůžkových chatkách. Následující den jsme se vydali na rozhlednu s názvem Travičná (177 schodů, výška 52 m), která byla od RS vzdálená cca 3 km.  Výhled do okolí byl vskutku překrásný. Odpoledne jsme strávili až do blížící se bouřky na přilehlé vodní nádrži Lučina, kde jsme se naprosto vyřádili. Večer jsme si po dešti všichni hráli s ragbyovým míčem. Líbilo se nám, že jsme byli jedna velká skupina, jeden tým. V den odjezdu jsme ještě navštívili Baťův kanál, po kterém jsme jeli lodí a dozvěděli jsme se o něm spoustu zajímavých informací.

V průběhu výletu nám za krásného teplého letního počasí i několikrát pršelo. Přesto jsme si letošní školní výlet všichni užili a těšíme se na příští rok a na další společné výlety.

Žáci a žákyně 7. třídy

 

 

 

 

27.6.2018 22:19 • autor:

V pondělí 11. června jsme navštívili v rámci rozšiřování si obzorů pro budoucí povolání brněnské letiště v Tuřanech.     Když jsme přijeli, tak na nás čekala průvodkyně celé exkurze. Ta nás provedla i místy, kam se běžně cestující nedostanou. Viděli jsme odbavovací místnost, místnosti pro personál, hasičskou stanici a její nejnovější vybavení. Nejdříve jsme se šli podívat na vstup a kontrolu zaměstnanců. Z bezpečnostních důvodů musí každý cestující projít vstupní bránou, aby se zjistilo, jestli nemá u sebe zbraň či jiné nebezpečné předměty. Poté jsme se šli podívat k hasičské stanici, kde nám ukázali jejich hasičské speciály, celkem zde bylo 8 speciálně vybavených hasičských aut. Kabinou jednoho speciálu jsme si dokonce prošli a jeden z hasičů nám ukázal, jak se sjíždí v případě pohotovosti po tyči. Také jsme zjistili, že hasiči musí být v nastartovaném autě do 40 sekund od vyhlášení poplachu a na nejvzdálenější časti runwaye za 3 minuty maximálně. Pak jsme se opět vrátili do odletové haly, kde jsme se podívali na odbavení cestujících a zodpověděli si na naše všetečné otázky. Byli jsme poučeni, jak se chovat a co si brát na letiště, a co zase ne. Nakonec jsme se podívali, jak přistávala letadla a jeli jsme zpět do školy.

Exkurze na brněnské letiště se nám velmi líbila. Kdoví, možná se někdo z nás v deváté třídě bude inspirovat při výběru svého budoucího povolání právě zmíněnou akcí.  Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací. Doufáme, že podobných exkurzí se po dobu pobytu na ZŠ Kamínky uskuteční ještě mnoho.

Žáci a žákyně 7. třídy

25.6.2018 22:30 • autor:

I v letošním roce se naše škola zapojila do Olympijského běhu. Mezinárodní Olympijský den jsme oslavili 20.6. největší běžeckou akcí v České republice.

Hlavní moto běhu bylo: „ Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka“.

V horkém dnu plném sluníčka si naši žáci měřili síly v 5 kategoriích. První kategorie žáci 1. a 2. třídy, II. kategorie – 3. a 4. třídy, III. kategorie – 5. třídy, IV. kategorie – 6. třídy a V. kategorie – 7. a 8. třídy. Každý, kdo se aktivně účastnil závodu, obdržel odměnu v podobě papírové medaile, Corny tyčinky, tužky, cukrovinky a diplomu. Nejlepší tři chlapci a tři dívky v každé kategorii dostali krásné medaile a věcné ceny.

Atmosféra celého dopoledne byla velmi příjemná a byla doprovázena duchem fair play.

 

Tímto bych chtěla poděkovat  panu učiteli Pohankovi a 9. třídě za pomoc s organizací běhu a s předáváním cen.

 

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

25.6.2018 21:45 • autor:
Tento měsíc jsme zahájili malováním na chodník. Obrázky byly velmi zdařilé a všichni si zasloužili malou odměnu. Ve sportovním duchu se nesla akce odpoledne s hokejbalem, kde si děti mohly vyzkoušet tuto kolektivní hru. V horkých letních dnech byla příjemným osvěžením chladivá sprcha v atriu.
Těšíme se na vás v posledním srpnovém týdnu, kdy je nutné přijít doplnit údaje v zápisním lístku. Termíny budou zveřejněny na stránkách školy.h letních dnech byla příjemným osvěžením chladivá sprcha v atriu.

Všem přejeme krásné prázdniny.

Vychovatelky ŠD
22.6.2018 13:14 • autor:

I v letošním roce probíhal ve školní družině keramický kroužek, ve kterém se realizovali žáci z 1. – 6. ročníku. Každému se během školního roku jejich práce dařila lépe a lépe a proto si všichni zaslouží velkou pochvalu.

Zvláštní poděkování za reprezentaci školy v soutěži „ Brněnský hrnek“, na téma – „Máme rádi zvířata“ patří Katce, Slávce, Monice, Elišce, Anně, Adéle, Kristýně, Sofii, Veronice, Nele, Petře, Magdě a Kubovi.

Věřím, že i v příštím školním roce se nám podaří vytvořit další zdařilé výtvory.

Podívejte se na fotografie soutěžních i některých nesoutěžních výrobků.

J. Holíková, vychovatelka

FOTOGALERIE

 

20.6.2018 21:08 • autor:

Spousty zajímavých a nevšedních chvilek jsme zažívali při příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky na brněnském výstavišti dne 13. června se žáky a žákyněmi 5. A, 5. B a 7. třídy.

Využili jsme i příležitosti pro prohlídku expozice Dvou světů Alfonse Muchy, ve které jsme zhlédli proslulá plátna tohoto světově známého umělce pocházejícího z Moravy. V pavilonu H jsme obdivovali nejen devět velkoformátových pláten Slovanské epopeje, ale také bezmála dvě stovky artefaktů, mezi něž se kromě plakátů řadí také dekorativní kalendáře, reklamy pro nejrůznější předměty a výrobky a pro společenské a kulturní události nejen u nás, ale i ve světě.

V pavilonu Morava jsme poznávali to nejlepší z literatury minulého století, bylo zde vystaveno 100 vybraných knih pro děti i dospělé.

Pro milovníky hudby byla určena velmi poutavá expozice Má vlast. Ve speciálně zatemněné místnosti byla za doprovodu překrásné hudby symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava promítána videa, která nás přenášela do světa virtuální reality a pohledů krásné přírody spjaté s českou historií.

Mnoho sportovních zážitků děti zažívaly v pavilonu V, v RE:LAX ZÓNĚ.  Nabízela se téměř padesátka sportů, z nichž některé z nich si žáci vyzkoušeli na vlastní kůži.

Tato návštěva brněnského výstaviště v nás zanechala mnoho příjemných a neopakovatelných zážitků, které nám dlouho zůstane ve vzpomínkách.

Mgr. Helena Hanousková, tř.uč.

11.6.2018 13:57 • autor:

Den dětí oslavili žáci 3. tříd návštěvou výstavy původní autorské literární tvorby pro děti a mládež s názvem Analfabeta Negramotná. Seznámili se s dívkou Analfabetou, kterou nebavilo číst knížky a která nedopatřením uvízne přes noc v knihovně. Setká se s celou řadou světoznámých literárních postav a s překvapením objevuje kouzelnou moc knížek. Děti se na výstavě dozvěděly, kde se zrodily pohádky, jak vzniká komiks, co je to dobrodružná literatura, bajka či kaligraf. Prožitkovými aktivitami si připomněly velká opakovaně vydávaná díla i zajímavou tvorbu z posledních let. Tento den jsme si dále zpestřili procházkou po Brně spojenou s místy opředenými nejznámějšími brněnskými pověstmi. Děti si prohlédly Parnas na Zelném trhu, na Staré radnici si zopakovaly pověsti o Brněnském drakovi, O kole, O pokřivené věžičce, na ulici Mečové hledaly zazděného radního a velký úsměv na tváři jim vyloudil neslušný mužíček na okně kostela sv. Jakuba. Osvěžující občerstvení bylo skvělou tečkou dne.

Paed.Dr. Zdeňka Bučková, tř. uč.

FOTOGALERIE

4.6.2018 21:27 • autor:

Dne 29. 5. proběhla prezentace kroužků  ŠD. Během programu se střídala taneční vystoupení s hrou na flétnu. Vystoupily i děti, které vyhrály  každoroční družinovou taneční soutěž. Odpoledne nám zpestřila zpěvem žákyně 3. třídy, která nás  reprezentovala  v obvodním kole Superstar školních družin. I této soutěže se účastníme již od jejího vzniku. Program uzavřelo vystoupení, se kterým se děvčata umístila na 2. místě na Mezinárodním tanečním festivalu.  Po ukončení byla možnost shlédnout výstavku keramických výrobků a  se svými dětmi si vyzkoušet práci s hlínou. Děkujeme všem za podporu a účast.

 

Vychovatelky ŠD

25.5.2018 21:07 • autor:

Každoroční taneční soutěž ŠD proběhla v měsíci květnu a  díky pěknému počasí se mohla konat v atriu školy. Děti si připravily vlastní choreografie a pilně se připravovaly. Samotná soutěž probíhala v kategorii jednotlivců a skupin. Těžko říci, zda je těžší se před spolužáky postavit samostatně nebo si společně připravovat choreografii, což zase vyžaduje spolupráci všech, kteří se na nácviku podílí. Děti nejen překonávají svou nejistotu, ale při společné přípravě na vystoupení se učí mezi sebou dohodnout, respektovat se a také vhodným způsobem prosadit svůj názor. Ostatní pak své spolužáky a kamarády podporují a povzbuzují potleskem. Naučí se tak, aniž by si toho všimli, daleko víc než jen taneček. A o to se snažíme. Vítězové si smlsli na sladkém zmrzlinovém poháru a odnesli si medaili.

Některé z těchto tanečků můžete vidět na prezentaci kroužků ŠD, která proběhne již v úterý 29. 5. v 16:30 hodin ve vestibulu školy. Všichni jste srdečně zváni.

Vychovatelky ŠD

25.5.2018 21:04 • autor:
Tak trošku ze zvědavosti jsme využily nabídky a objednaly na jedno květnové odpoledne pojízdné planetárium Morava. Byly jsme mile překvapeny průběhem celé akce. Děti nadšeně jásaly hned při prvním pohledu na velkou kopuli, která byla připravená v prostoru tělocvičny a ukrývala černé tajemno. Malé diváky jsme uložily na podložky a ti mohli pohodlně sledovat promítaný animovaný film o polárním kruhu a souhvězdích, kterými je provázel lední medvěd s tučňákem. Pro starší žáky byl připraven  program o planetách, hvězdách a Slunci. Soudě dle otázek ze strany dětí se všem netradiční zážitek velmi líbil a někdy příště planetárium opět oslovíme.
vychovatelky ŠD