Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
24.11.2017 6:50 • autor:

Ve středu 22. 11. 2017 se žáci 1. i 2. stupně naší školy zúčastnili obvodních kol ve šplhu.

Závodníci 3. – 5. tříd soutěžili na ZŠ Svážná, skvěle šplhali a šestkrát stáli na stupních vítězů.

V kategorii 3. tříd Ludmila Kolářová získala 2. místo, Kateřina Sekaninová obsadila 3. místo.

V kategorii 4. tříd si David Kovář vyšplhal 2. místo. V kategorii 5. tříd Veronika Treblíková a Vítězslav Siegel získali 3. místo a Martin Sedlecký vybojoval 1. místo vynikajícím časem 3,8 s.

Žáci 2. stupně zamířili na SŠ Jílová, kde v obvodním kole v kategorii dívek 8. – 9. tříd získaly dvě prvenství. V jednotlivcích 1. místo vybojovala Karolína Macháčková, a taktéž v týmu společně s Vanessou Pokornou a Sabinou Obořilovou / 6. tř. /slavily vítězství.  Naši mladší žáci  Ondřej Kratochvil, Jakub Kozák a Jan Komínek  získali v týmu 2. místo. Všichni jmenovaní postupují do městského kola.

Našim závodníkům blahopřejeme a držíme palce v dalších soutěžích.

                                                                 PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Petr Janáček

 

 

 

FOTOGALERIE

20.11.2017 22:02 • autor:

Pěvecký sbor Zpěváček byl založen v tomto školním roce p. uč. Mgr. Kamilou Horáčkovou – vedoucí sboru. Paní učitelka Mgr. Magda Hájková je její pravou rukou a spolehlivou pomocnicí, která pomáhá s přesunem dětí a s vystoupením. Sbor navštěvují žáci a žákyně 3. až 9. ročníku, dokonce i jeden žák z 1. ročníku.

Ve dnech 10. až 12. 11. 2017 se zúčastnil pěvecký sbor Zpěváček ze ZŠ Kamínky soustředění v Lesním penzionu Podmitrov na  Vysočině. Pobyt  byl zorganizován v rámci nácviku naplánovaných vánočních vystoupení pro rodiče i širokou veřejnost. Nacvičovali jsme pásmo vánočních písní a koled, které postupně předvedeme.  Pěvecké zkoušky byly velmi náročné, ale děti zpívaly s radostí a zájmem. Kromě náročných pěveckých zkoušek jsme navštívili místní zříceninu hradu a zvířecí farmu. Vše probíhalo v klidné,  příjemné atmosféře a krásném prostředí.

Tímto zveme všechny na vánoční koncert pěveckého sboru Zpěváček  ze ZŠ Kamínky, který se koná ve čtvrtek 7.12.2017 v 17h. v jídelně školy. Pěvecký sbor Zpěváček přeje všem krásné Vánoce.

Mgr. Magda Hájková, Mgr. Kamila Horáčková

VIDEO

 

15.11.2017 14:46 • autor:

Florbal je již řadu let populárním školním sportem na všech školách. Je zařazován do výuky tělesné výchovy a často i do výběrových kroužků. Na naší škole jsme tento sport posunuly ještě o kousek dál, a to o přípravu mladých florbalistů s profesionálními trenéry.

Od letošního školního roku mám
e jednu sportovní třídu prvňáčků. Žáci sportovní třídy se jednou týdně, v rámci výuky tělesné výchovy, věnují florbalu pod vedením trenéru z floorballového klubu Bulldogs Brno, se kterým škola při přípravě mladých florbalistů spolupracuje.

Od 9. listopadu byla přípravka rozšířena o řady druháků. Na tělocvik se v ten den druháci velmi
těšili, protože věděli, že je čeká slíbené překvapení. Čekal je opravdový florbalový trénink. Vyzkoušeli si florbalovou rozcvičku i práci s florbalkou. Všichni se zapojili s velikým zápalem naučit se něco nového a hlavně být v tom dobří. Z tělesné výchovy byli ten den druháci velmi unavení, ale také i velmi spokojení a šťastní. Těší se na další florbalový trénink, který bude probíhat vždy jednou za 14 dní.

 

 

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

9.11.2017 18:56 • autor:

 

Celorepublikový problém zvyšování čtenářské gramotnosti se naše škola snaží řešit například zbudováním studovny. 24. října 2017 byla tedy v rámci řešení tohoto problému slavnostně otevřena nově vybudovaná studovna spojená s četbou knih z fondu školní knihovny. Tato událost s výstižným názvem „Putování s knihou“ byla propojena i s plněním nejrůznějších aktivit týkající se četby a výchovy k čtenářství.                                                                                                            Celé odpoledne po vystoupení nově sestaveného pěveckého sboru s písní Čtenářská bylo zahájeno ředitelem školy Mgr. Petrem Novákem, Ph.D. a starostkou městské části Nového Lískovce Ing. Janou Drápalovou, která velmi mile promluvila k návštěvníkům vernisáže „Putování s knihou“ a sama se některých aktivit spolu s dětmi se zájmem zúčastnila. Poté se účastníci vydali s viditelným napětím ve tvářích po cestě vytyčené pohádkovými postavami k plnění rozmanitých úkolů. Dozvěděli se např. o významu vzniku knihtisku, vytvářeli společně příběhy, stříhali, lepili, vybarvovali, hráli si scrable, luštili hádanky a kvízy, zamýšleli se nad oblíbenými knihami a vytvářeli jejich ilustrace či komiksy. Vyvrcholením tohoto úsilí byla tvorba vlastní knížky, kterou si chlapci a děvčata odnesli domů. Pro závěrečnou tvorbu mohli sami využít tiskařského lisu a podle své fantazie navrhnout titulní stranu.                                                                                                         Rozzářené oči a dětské úsměvy se staly příslibem, že tímto nápadem na existenci studovny na naší škole se postupně splní jeden z jejích hlavních cílů, tj. pomáhat k trvalému zvyšování čtenářské gramotnosti žáků a žákyň na ZŠ Kamínky.

Mgr. Helena Hanousková a Mgr. Aneta Kselíková

FOTOGALERIE

9.11.2017 14:41 • autor:

V úterý 7.11. jsme vyrazili na exkurzi do BISKUPSKÉHO DVORA, kde na nás čekal výukový program, který byl zaměřený na zvířata žijící v našem kraji. Děti byly pomocí jednoduchých výkladů seznámeny s některými (pro děti zajímavými) druhy savců, ptáků a ryb. Řada z nich byla velmi překvapena tím, jak jsou některá zvířata obrovská nebo zase naopak maličká. Nejvíce se jim líbily malé lišky, jeleni, srnečci…. V expozici ptáků si ujasnily rozdíl mezi datlem a strakapoudem. Překvapení na ně čekalo v expozici ryb, kde si mohly prohlédnout nejen živé ryby, ale také si i zarybařit (samozřejmě chytaly jen papírové rybičky J ). Spousta z nás viděla poprvé úhoře nebo třeba i sumce. Myslím si, že některá zvířata viděly děti poprvé.

Všichni jsme odcházeli spokojeni a obohaceni o další vědomosti. Není nad interaktivní výuku :o).

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč. 2.A

 

 

FOTOGALERIE

7.11.2017 7:52 • autor:

V letošním školním roce žáci 3. A soutěží v celoroční třídní hře Kosmíci z planety Třeťáčkov.

Čtyřčlenné týmy 6 kosmických lodí plní nejrůznější úkoly napříč všemi vyučovacími předměty, tvoří různé skupinové projekty a učí se spolupracovat, komunikovat, vyhledávat informace a vzájemně se podporovat s cílem splnit zadané úkoly co nejlépe. Velmi kvalitně jednotlivé posádky zvládly vytvořit a odprezentovat zadaný miniprojekt k učivu prvouky Sousedé ČR. Zajímavými informacemi o Slovensku, Rakousku, Polsku a Německu členové týmů zaujali své třídní posluchače a obohatili je o nové informace.

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. učitelka

FOTOGALERIE

7.11.2017 7:39 • autor:

Podzim patří mezi nejkrásnější a nejbarevnější roční období. Jeho nejrůznější podoby ztvárnily děti   ze 3.  A při svém výtvarném i literárním tvoření. Svou kreativitu rozvíjely při malování pestrobarevných stromů, při tvorbě koláží z přírodnin, veselých draků a originálních totemů.

Výstavka jejich výtvorů všem přináší radost a potěšení.

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. učitelka

FOTOGALERIE

2.11.2017 19:01 • autor:

Jedním z hlavních záměrů naší školy je připravit žáky 8. a 9. tříd na přijímací zkoušky a pomoci při rozhodování o výběru střední školy.

Zařazujeme žáky každoročně do různých soutěží, testování a tím si žáci ověřují stav vědomostí, svoje silnější a slabší stránky, jak jsou schopni pracovat v časovém limitu, ve stresu.

Konkrétní výstupy slouží zejména samotným žákům v jejich sebehodnocení a ve srovnání úrovně znalostí se svými vrstevníky. Díky informacím o znalostech a dovednostech žáků mohou učitelé lépe plánovat, individualizovat výuku a stanovovat další cíle.

V letošním školním roce jsme přihlásili žáky do soutěže Přírodovědný klokan kategorie Kadet, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Žáci ve středu 11.10. 2017 řešili 24 úloh z matematiky, přírodopisu, fyziky a zeměpisu v časovém limitu 40 minut. Úlohy byly rozděleny dle náročnosti do tří skupin.

U většiny žáků bylo zřejmé soustředění na zadané úkoly a získání dobrých výsledků. Celá soutěž byla bodově vyhodnocena v rámci naší školy, čímž žáci získali zpětnou vazbu o své úspěšnosti.

Soutěž Přírodovědný klokan je zařazena do programu Excelence na PřF UP v Olomouci a tři nejlepší řešitelé ZŠ Kamínky byli rovněž nominováni, jsou to:

Lubomír Žaloudek z 8. A

Kristýna Muresová z 9. třídy

Karel Krejnický z 9. třídy

Věříme, že i tato forma výuky dětem pomáhá se zdokonalovat a novým informacím pak mohou při samotném učení věnovat více pozornosti.

Přejeme jim hodně úspěchů při řešení dalších soutěží.

 

Mgr. Jaroslava Frišhansová, Mgr. Josef Pohanka

1.11.2017 20:06 • autor:

Ani letošní Halloween na nás naše anglická strašidla a bytosti ze světa kouzel nezapomněla a navštívila nás. Stále se nenaučila česky, takže  s překladem pomáhala naše česká strašidýlka původem z 8. a 9.tříd naší školy.Tentokrát to byla vzácná návštěva z Bradavic v čela s Brumbálem a Hermionou. Naši žáci – i když ten den to byli upíři, čarodějnice a hrůzostrašné příšerky – se spolu utkali v čarodějnických kláních. Účastnili se konkurzu do Famfrpálových týmů, uvařili lektvar pro  záchranu nejlepší žačky Hermiony, která omylem vypila jed, naučili se Halloweenský tanec a společným kouzlem zahnali  Mozkomory, kteří se pokoušeli napadnout i naší školu. Well done everybody!!!!

 

Mgr. Ivana Demlová

FOTOGALERIE

1.11.2017 19:55 • autor:

Stejně jako loni se i v tomto školním roce účastní žáci a žákyně ZŠ Kamínky seriálu běhů pro školní mládež, které pořádá Centrum volného času Lužánky. Do prvního kola na Lesné, které se konalo koncem září, se  zapojily děti z prvního i druhého stupně, a tak výpravu naší školy tvořilo přes čtyřicet dětí. Ty si počínaly velmi zdatně při běhu Čertovou roklí, o čemž svědčí i řada umístění mezi nejlepšími napříč všemi kategoriemi. I ve druhém kole v Lužánkách se naši běžci neztratili. Mezi nejúspěšnější závodníky, kteří získali cenné body pro naši školu v prvních dvou kolech, patří O. Privarčák, P. Konečný/ 1.tř./, A. Frantová,       L. Hradílková, M. Kandrnal / 2. tř./, A. Antonová, L. Kolářová, K. Vlachová, A. Bedroš /3. tř./, K. Káňová / 4. tř./ Sportovní atmosféra a nasazení všech zúčastněných byla vynikající a snad i důležitější než jejich konečné pořadí.

 

PaedDr. Zdeňka Bučková

 

FOTOGALERIE