Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Adaptační pobyt 6. A a 6. B

21.9.2017 8:41 • autor:

Ve dnech 18.- 20.9. se zapojili žáci šestých ročníků naší školy do Adaptačního kurzu. Ve spolupráci s školním poradenským centrem zastoupeným na kurzu školní psycholožkou Mgr. Markétou Nekužovou byl program koncipován a zaměřen zejména na nejožehavější témata a situace, se kterými se mohou žáci při přestupu z prvého na druhý stupeň setkat. V blokové výuce byla akcentována témata samostatnosti a převzetí zodpovědnosti, ale i témata  sounáležitosti, integrace do kolektivu a možnosti jeho obohacení na základě individuálních pozitivních povahových rysů. Děti udělaly v průběhu krátkých, ale spolu s třídními učiteli velmi intenzivně prožitých třech dnů znatelný pokrok v poznání svých možností a také se dozvěděly mnoho nového o svých spolužácích. Za příjemně vyčerpávající tři dny v krásném okolí Jedovnic a rybníku Olšovec všem zúčastněným děkujeme.

Mgr. Štěpán Vystrčil, TU 6.A

FOTOGALERIE