Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Adaptační kurz šestých tříd

23.9.2022 11:48 • autor:

 

 

Ve dnech 12. a 13. 9. 2022 se žáci tříd 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního kurzu, který proběhl ve venkovním sportovním areálu naší školy. Akce se zúčastnili kromě žáků třídní učitelé, školní psycholožka a zástupci ředitele školy pro první a druhý stupeň. Oba dny nám přálo hezké počasí. Děti se s nadšením pustily do stmelovacích aktivit, které směřovaly ke spolupráci v kolektivu a poznávání se s třídními učiteli. Děti tak o sobě mohly zjistit nové informace, například o tom, co kdo má rád a jak tráví svůj volný čas. Žáci se střídali ve dvouhodinových blocích. S oběma zástupci ředitele školy probíhaly zábavné sportovní aktivity a s paní psycholožkou činnosti zaměřené na chování ve skupině a společné řešení problému. Žáci 6. A navíc poznávali i novou paní asistentku a žáci 6. B několik nových spolužáků. Obě třídy vytvářely pravidla chování ve škole a každá třída si navrhla a nakreslila erb třídy. Žáci i učitelé si z dvoudenního programu odnesli plno zajímavých zážitků a postřehů.

Mgr. Jan Nekvapil a Mgr. Josef Pohanka, třídní učitelé 6. A a 6. B

FOTOGALERIE