Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

49. ROČNÍK OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE – školní kolo

16.12.2022 9:58 • autor:

Školní kolo 49. ročníku olympiády v českém jazyce se uskutečnilo na naší škole v týdnu od 28. 11. do 2. 12. 2022. Tato akce je pravidelně určena žákům osmých a devátých tříd. Letos se školního kola zúčastnilo celkem 73 dětí, z toho 19 žáků z 8. A, 22 žáků z 8. B, 20 žáků z 9. A a 12 žáků z 9. B. Třiasedmdesát žáků ze současných osmých a devátých tříd si v průběhu této soutěže změřilo své síly a vědomosti v oblasti jazyka mateřského a komunikačních dovedností. Všichni žáci a žákyně se pokusili splnit úkoly z gramatické a slohové části tak, jak nejlépe dovedli. Rozhodně si většina z nich zaslouží pochvalu za snahu a úsilí. V gramatické části mohli soutěžící získat max. 30 bodů, ve slohové části max. 20 bodů, celkem tedy max. 50 bodů. Do letošního okresního kola, které se uskuteční na jaře příštího roku ve Středisku volného času v Lužánkách, postoupily dvě žákyně z 9. A – Zita Bienertová a Anna Kalousková (49 bodů, 48 bodů). Gratulujeme nejen zmíněným vítězkám olympiády v českém jazyce, ale i ostatním úspěšným řešitelům školního kola.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Oujezdská, Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.