Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne ve středu 12. června 2019 v 16:30 hod. na ZŠ Kamínky.


Každé pondělí  a pátek v průběhu května od 13:00 do 17:00 hodin si můžou rodiče budoucích prvňáčků chodit do kanceláře školy pro rozhodnutí o přijetí či odkladu svých dětí ke studiu na naší škole. Rozhodnutí bude vydáno pouze zákonným zástupcům, kteří se prokážou občanským průkazem.


Vážení rodiče, rádi bychom vás a vaše děti pozvali k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2010. Velmi se na vás těšíme. 

INFORMACE K ZÁPISU

Zápis do 1. ročníku proběhne v následujících dnech:

Pátek 5. 4. 2019 – 14:00 – 18:00

Sobota 6. 4. 2019 – 9:00 – 12:00

Úterý 23. 4. 2019 – 14:00 – 18:00 (dodatečný zápis)

Kapacita školy umožňuje přijmout i žáky, kteří nejsou ze spádové oblasti naší základní školy.

 K zápisu je nutné se dostavit osobně s dítětem, zákonný zástupce (rodič) si s sebou musí vzít:

  1. Vyplněnou a vytisknutou žádost o přijetí dítěte do ZŠ – brno.cz
  2. Vytisknutou a vyplněnou přílohu k žádosti do ZŠ – stáhněte zde
  3. Občanský průkaz
  4. Rodný list dítěte a kartu zdravotního pojištění dítěte
  5. Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)

 V případě žádosti o odklad je k výše uvedenému potřeba doložit:

  1. žádost o odklad (brno.cz)
  2. doporučení dětské lékařky
  3. doporučení pedagogicko-psychologické poradny (POZOR na dlouhé objednací lhůty 3 – 4 měsíce)

MAPA SPÁDOVÝCH OBVODŮ