Ukázková hodina všestranné sportovní přípravy

    Ve čtvrtek 4. května jsme připravili pro děti ve školní družině ukázkovou hodinu všestranné sportovní přípravy. Cílem této akce bylo nabídnout dětem ze třetích a čtvrtých ročníků možnost zúčastnit se sportovního tréninku, který obsahově odpovídá jejich věkové kategorii, a zároveň nabídnout příležitost vyzkoušet speciální sportovní pomůcky určené pro dětskou atletiku. U dětí ve věku do 10 let je vhodné rozvíjet právě pohybovou všestrannost, tedy široké spektrum pohybových dovedností zejména s důrazem na dokonalé zvládnutí těch základních (běhání, skákání, házení, tahání, plazení, šplhání ad.). Dobrý pohybový základ je pak pro děti žádoucí nejen pro případné další pokračování v závodním sportu, ale také z hlediska upevnění zdraví a celkové zdatnosti. Právě všestranná sportovní příprava kombinující prvky atletické, gymnastické a herní průpravy je pro děti v tomto věku nejvhodnější možností rozvoje pohybové gramotnosti. Ohlasy na ukázkový trénink byly velmi pozitivní. V případě zájmu tak uvažujeme o otevření všestranné sportovní přípravy jako kroužku v příštím školním roce. Mgr. Petr Janáček FOTOGALERIE

Žádné komentáře.

Vyhledávání

Do konce prázdnin zbývá: