Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Pedagogický sbor

 

Třídní učitelé:    
Mgr. Jana Chytilová  1. A jana.chytilova@zskaminky.cz
Mgr. Bohdana Minářová  1. B bohdana.minarova@zskaminky.cz
Mgr. Jitka Valkovičová 2. A jitka.valkovicova@zskaminky.cz
Mgr. Jindra Severinová 2. B jindra.severinova@zskaminky.cz
Kateřina Štouračová 3. A katerina.stouracova@zskaminky.cz
Mgr. Dagmar Hrazdílová 3. B dagmar.hrazdilova@zskaminky.cz
Mgr. Lenka Dosadilová 4. A lenka.dosadilova@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová 4. B pavlina.kucerova@zskaminky.cz
PaedDr. Zdeňka Bučková 5. A  zdenka.buckova@zskaminky.cz
Mgr. Anna Široká 5. B anna.siroka@zskaminky.cz
Mgr. Jana Vejrostová 6. A jana.vejrostova2@zskaminky.cz
Mgr. Aleš Otýpka 6. B ales.otypka@zskaminky.cz
Mgr. Josef Pohanka  7. A josef.pohanka@zskaminky.cz
Mgr. Michaela Dvořáková 7. B michaela.dvorakova@zskaminky.cz
Mgr. Štěpán Vystrčil 8. A stepan.vystrcil@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný 8. B vojtech.novotny@zskaminky.cz
Mgr. Helena Hanousková 9. A helena.hanouskova@zskaminky.cz
Netřídní učitelé:
Mgr. Jaroslava Frišhansová   jaroslava.frishansova@zskaminky.cz
Mgr. Martin Blaťák martin.blatak@zskaminky.cz
Bc. Eva Drbalová   eva.drbalova@zskaminky.cz
Mgr. Petra Sucháčková   petra.suchackova@zskaminky.cz
Bc. Martina Ušatá   martina.usata@zskaminky.cz
Mgr. Andrea Klempová andrea.klempova@zskaminky.cz