Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Pedagogický sbor

 

Třídní učitelé:    
     
Mgr. Jana Chytilová 1. A jana.chytilova@zskaminky.cz
Mgr. Bohdana Minářová 1. B bohdana.minarova@zskaminky.cz
Mgr. Jindra Severinová 2. A jindra.severinová@zskaminky.cz
Laura Martíšková 2. B laura.martiskova@zskaminky.cz
PaedDr. Zdeňka Bučková 3. A zdenka.buckova@zskaminky.cz
Mgr. Anna Široká 3. B anna.siroka@zskaminky.cz
Bc. Aneta Kselíková 4. A aneta.kselikova@zskaminky.cz
Mgr. Kamila Horáčková 4. B kamila.horackova@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová 5. A pavlina.kucerova@zskaminky.cz
Mgr. Irena Drábková 5. B irena.drabkova@zskaminky.cz
Mgr. Magda Němečková 5. C magda.nemeckova@zskaminky.cz
Mgr. Štěpán Vystrčil 6. A stepan.vystrcil@zskaminky.cz
Mgr. Irena Metelková 6. B irena.metelkova@zskaminky.cz
Mgr. Helena Hanousková 7. A helena.hanouskova@zskaminky.cz
Mgr. Jiří Melichar 8. A jiri.melichar@zskaminky.cz
Mgr. Lucie Ziembová 8. B lucie.ziembova@zskaminky.cz
Mgr. Josef Pohanka 9. A josef.pohanka@zskaminky.cz
     
     
Netřídní učitelé:    
     
Mgr. Petr Janáček   petr.janacek@zskaminky.cz
Mgr. Petra Hortová   petra.hortova@zskaminky.cz
Mgr. Jaroslava Frišhansová   jaroslava.frishansova@zskaminky.cz
Mgr. Lenka Doležalová   lenka.dolezalova@zskaminky.cz
Mgr. Ivana Demlová   ivana.demlova@zskaminky.cz