Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Pedagogický sbor

 

Třídní učitelé:    
 Mgr. Pavlína Kučerová  1. A pavlina.kucerova@zskaminky.cz
 Mgr. Jindra Severinová  1. B  jindra.severinova@zskaminky.cz
Mgr. Jana Chytilová 2. A jana.chytilova@zskaminky.cz
Mgr. Bohdana Minářová 2. B bohdana.minarova@zskaminky.cz
Mgr. Lenka Dosadilová 3. A lenka.Dosadilová@zskaminky.cz
Mgr. Monika Opavská 3. B monika.opavska@zskaminky.cz
PaedDr. Zdeňka Bučková 4. A zdenka.buckova@zskaminky.cz
Mgr. Anna Široká 4. B anna.siroka@zskaminky.cz
Mgr. Taťána Ševečková 5. A tatana.seveckova@zskaminky.cz
Mgr. Kamila Horáčková 5. B kamila.horackova@zskaminky.cz
Mgr. Josef Pohanka  6. A josef.pohanka@zskaminky.cz
Mgr. Veronika Kalvodová 6. B veronika.kalvodova@zskaminky.cz
Mgr. Štěpán Vystrčil 7. A stepan.vystrcil@zskaminky.cz
Mgr. Irena Metelková  7. B irena.metelkova@zskaminky.cz
Mgr. Helena Hanousková 8. A helena.hanouskova@zskaminky.cz
Mgr. Jana Vejrostová 9. A  jana.vejrostova2@zskaminky.cz
Mgr. Aleš Otýpka 9. B ales.otypka@zskaminky.cz
Netřídní učitelé:
Mgr. Michaela Dvořáková   michaela.dvorakova@zskaminky.cz
Mgr. Lenka Doležalová   lenka.dolezalova@zskaminky.cz
Mgr. Jaroslava Frišhansová   jaroslava.frishansova@zskaminky.cz
Mgr. Vojtěch Novotný   vojtech.novotny@zskaminky.cz
Mgr. Petr Janáček   petr.janacek@zskaminky.cz