Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Třídní schůzky

10. 9. 2019 (17:00 – 1. třídy + třídy s novými třídními učiteli)

12. 11. 2019 (17:00 – 1. stupeň, 17:30 – 2. stupeň)

14. 1. 2020  (17:00 – 1. stupeň, 17:30 – 2. stupeň)

14. 4. 2020  (17:00 – 1. stupeň, 17:30 – 2. stupeň)

9. 6. 2020  (17:00 – 1. stupeň, 17:30 – 2. stupeň)