Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školní jídelna

Vážení rodiče,

na základě vývoje cen potravin a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon a vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování v platném znění dochází k úpravě ceny obědů pro žáky a studenty BPA od 1.9.2018 a to navýšení ceny potravin o 2,- Kč.
Žáci 1.-4. roč.         27,- Kč ( oběd domů 55,- Kč)
Žáci 5.-9. roč.          29,- Kč  ( oběd domů 57,- Kč)
Žáci 9-roč.              31,- Kč  ( oběd domů 59,- Kč)
Studenti SOŠ         31,- Kč + 11,- Kč = 42,- Kč ( náklady na potraviny + ostatní náklady)

Platby za stravné na měsíc září prosím uhraďte do 26.8.2019

Provoz kanceláře bude v měsíci srpnu od 26.8. – 30.8.2019k nahlédnutí zde.

Vše ostatní se řídí platným provozním řádem školní jídelny, který je součástí školního řádu.

V případě jakýchkoliv dotazů,připomínek nebo námětů jsem Vám plně k dispozici.

Děkuji.

Andrea Uhlířová
vedoucí školní kuchyně
tel. 547 422 776

Aktuální jídelníček najdete na webových stránkách strava.cz, do volného pole napište číslo 4630 (kód jídelny ZŠ Kamínky).
Informace pro rodiče.
Provoz školní jídelny
Řád školní jídelny.
Přihláška ke stravování
                                                                            Objednávka svačinek a obědů na: