Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školní jídelna

Úřední hodiny od 26.8. – 30.8.2019 kanceláře školní jídelny (pro zakoupení čipu, přihlášení ke stravování) jsou:

Pondělí 10 – 16,30
Úterý 8 – 14
Středa 10 – 16,30
Čtvrtek 8 – 14
Pátek 8 – 14

Strávníci, kteří platí obědy inkasem nebo trvalým příkazem s platbou do 29.8., budou přihlášeni od pondělí 2.9.2019 ke stravování. Přihlášky a odhlášky lze též provádět přes internet, na objednacím boxu před jídelnou (po zakoupení čipu), telefonicky nebo osobně v kanceláři školní jídelny. Nové děti, které nastupují musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování.


Měsíční zálohy

Žáci 6 – 10 let

Obědy záloha 550 Kč
Oběd + svačina záloha 750 Kč

Žáci 11 – 14 let

Obědy záloha 600 Kč
Oběd + svačina záloha 800 Kč

Žáci 15 a více let

Obědy záloha 650 Kč
Oběd + svačina záloha 850 Kč

Studenti SOŠ

obědy záloha 850 Kč

Cizí strávníci

obědy záloha 1400 Kč

V závislosti na ceně potravin se cena obědů může v průběhu roku měnit. Prosím dbejte na to, aby Vaše platba byla připsána na náš účet včas a Vaše dítě mělo oběd (popřípadě i svačinu ) od 1.dne následujícího měsíce.


Školní jídelna zabezpečuje stravování žákům a zaměstnancům ZŠ, žákům a zaměstnancům BPA Brno, s.r.o. a cizím strávníkům. Školní jídelna NEPOSKYTUJE dietní stravování.

Strávníci jsou povinni dodržovat dobu výdeje pro ně vyhrazenou.

Výdejní doba: 

11,10 – 11,40 cizí strávníci, výdej do jídlonosičů 

12,00 – 13,45 žáci a zaměstnanci ZŠ a BPA Brno s.r.o.

Oběd domů a cizím strávníkům bude vydán pouze do NEskleněných nádob.

Strava je určena k přímé spotřebě, při odebírání stravy mimo jídelnu, neodpovídá kuchyně za její eventuální znehodnocení způsobené nesprávným zacházením. Za nevyzvednutou nebo neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Dohled nad žáky v průběhu jejich stravování zajišťuje pedagogický pracovník školy dle stanoveného rozpisu dohledu.  Žáci se řadí k výdejnímu okénku tak, jak přišli. Přednost u výdeje může povolit pouze vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka nebo dozorující pedagog.

Každý strávník si při registraci zvolí typ platby, který lze dle potřeby měnit:

STRAVA SE PLATÍ PŘEDEM!!!!

A) Bezhotovostně – trvalým nebo jednorázovým příkazem (údaje viz „Přihláška ke stravování“), datum zadání příkazu nejpozději tři pracovní dny před začátkem nového měsíce     

B)Inkasem – odběratel dá souhlas k inkasu ve svém finančním úřadě a dodavatel si inkasuje částku pět pracovních dnů před začátkem nového měsíce

C) Složenkou – na vyžádání u vedoucí školní kuchyně

V případě pozdní úhrady může být strávník přihlášen na základě dokladu o platbě (např. ústřižek složenky, kopie příkazu k úhradě), nedoporučuje se vkládat peníze přímo na účet školní jídelny z důvodu vysokých poplatků.

Odhlašování a přihlašování stravy je nutné provádět  1 den předem do 12.30 hod., oběd č.2 dva pracovní dny předem do 12,30 nebo osobně ve školní kuchyni nebo telefonicky na tel.čísle: 547 422 776 nebo e-mailem: jidelna@zskaminky.cz nebo na stránkách www.strava.cz (pro registrované). Výjimku tvoří poslední den před prázdninami a svátky, kdy je možnost odhlášení na tento den pouze dva dny předem. Je-li strava odhlášena alespoň 24 hodin před započetím stravování, sníží se o částku za ni zaplacenou částka k placení v dalším měsíci. Případný přeplatek se na konci školního roku nebo při ukončení stravování vrátí převodem na příslušný účet ve finančním ústavu. U žáků, kteří pokračují ve školní docházce, se vrací přeplatky nad 100 Kč, strávníkům, kteří končí stravování, se vrací přeplatek v plné výši.

Školní jídelna zabezpečuje stravování žákům, zaměstnancům ZŠ a ŠJ za zvýhodněné stravné jen po dobu docházky do školy. V případě nepřítomnosti a zájmu odebírat stravu jsou tito povinni si hradit stravné za plnou úhradu nákladů na oběd

Odběr stravy se eviduje přes počítačový snímač na čipy. Čip je povinen každý strávník nosit denně s sebou pro kontrolu na výdej stravy. Při ztrátě čipu je nutno si koupit nový čip v hodnotě 120,-Kč a její ztrátu neprodleně hlásit v kanceláři ŠJ aby se zabránilo jejímu zneužití. V případě zapomenutí čipu si strávník sám vytiskne náhradní stravenku na elektronické stravenkářce, první dvě stravenky v měsíci zdarma, třetí již za poplatek 5,- Kč, který bude stržen z konta strávníka. Při ukončení stravování se poplatek ani čipy nevrací. 

Při odchodu ze ZŠ nebo BPA Brno, s.r.o. jsou rodiče povinni odhlásit dítě i ze školní jídelny, výjimku tvoří žáci devátých tříd a maturanti, kteří jsou na konci školního roku ze stravování vyřazeni automaticky. Ostatní strávníci jsou povinni ukončení stravování ohlásit.

Každý strávník je povinen se při ukončení stravování informovat o výši svého finančního konta a bez odkladu nedoplatek vyrovnat.

Ceny stravného:

Žáci 6-10 let Kč 27,00 (oběd domů 55,00)

Žáci 11- 14 let Kč 29,00 (oběd domů 57,00)

Žáci 15 a více let Kč 31,00 (oběd domů 59,00)

Studenti SOŠ Kč 42,00 

Zaměstnanci ZŠ Kč 59,00 ( včetně příspěvků )

Cizí strávníci 67,00

Na základě vyhlášky číslo 107/2005 Sb. o školním  stravování jsou žáci do cenových kategoriích rozdělení podle svého věku, který dovrší v průběhu daného školního roku (tj. od 1.9. do 31.8.). Provoz školní jídelny je od 11.00 do 14.00 hodin.

Výdej svačin je od 9,40 do 10,00 hodin.

Výdej obědů je od 11,00 do 13,45 hodin.

11,00– výdej obědů pro žáky BPA Brno, s. r. o. v úterý a středu

11,10 – 11,40 – obědy podávané domů (v případě nemoci dítěte a cizí strávníci) 

11,50 – 13,45 – žáci a zaměstnanci ZŠ a BPA Brno, s. r. o.

 

Aktuální jídelníček, objednávku svačinek a obědů najdete na webových stránkách strava.cz, do volného pole napište číslo 4630 (kód jídelny ZŠ Kamínky).

Přihlášku ke stravování do školní jídelny si můžete stáhnou ZDE.