Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školní jídelna

Vážení rodiče,

na základě vývoje cen potravin a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon a vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování v platném znění dochází k úpravě ceny obědů pro žáky a studenty BPA od 1.9.2018 a to navýšení ceny potravin o 2,- Kč.
Žáci 1.-4. roč.         27,- Kč ( oběd domů 55,- Kč)
Žáci 5.-9. roč.          29,- Kč  ( oběd domů 57,- Kč)
Žáci 9-roč.              31,- Kč  ( oběd domů 59,- Kč)
Studenti SOŠ         31,- Kč + 11,- Kč = 42,- Kč ( náklady na potraviny + ostatní náklady)

Platby za stravné na měsíc září prosím uhraďte do 31.8.2018

Provoz kanceláře bude v měsíci srpnu od 27.8. – 31.8.2019 – pondělí a středa  10 – 16, úterý,čtvrtek a pátek 8 – 14.

Vše ostatní se řídí platným provozním řádem školní jídelny, který je součástí školního řádu.

V případě jakýchkoliv dotazů,připomínek nebo námětů jsem Vám plně k dispozici.

Děkuji.

Andrea Uhlířová
vedoucí školní kuchyně
tel. 547 422 776

Informace pro rodiče 2017
Provoz školní jídelny
Řád školní jídelny
Přihláška ke stravování
                                                                            Objednávka svačinek a obědů na: