Recept na život z taháku nevyčteš

Není až tak obvyklé, aby při závěrečném školním bilancování, učitel děkoval žákům. Poslední dny školního roku vycházející žáci obcházejí učitele, kteří je učili a děkují jim za přípravu na život. Chci ale udělat výjimku, a toto cestou poděkovat já, jako třídní 9. B za úžasný pedagogický zážitek. Doufám, že slova nevyzní nadneseně. Vede mě k nim ryzí upřímnost. Na konci mé pedagogické kariéry jsem zažila třídu, která v posledním roce základní školy dospěla v jedince, kteří jsou schopni orientovat se v problému, pomáhali jeden druhému, a ač tak výrazné individuality, táhli za jeden provaz. I pro ně byl uplynulý školní rok velmi obtížný. S novým vedením školy přišly velké změny. S těmi se žáci museli vypořádat, přijmout je a pochopit záměry nového vedení. Co nemuseli, ale ochotně udělali, bylo zapojení se do příprav 30. výročí otevření školy. Podíleli se na tvorbě almanachu, byli součástí realizačního týmu, připravující závěrečnou oslavu, byli autoři propagačního promovidea. Aktivně se zapojili do všech akcí, které měli zviditelnit školu, a které měli napravit pošramocenou reputaci školy. Ať už se jednalo o Sportovní odpoledne, Den malých vědců, Den otevřených dveří, Vánoční jarmark, vždy patřili mezi žáky, bez kterých by se tyto akce nemohly uskutečnit. Svůj morální charakter projevili také tím, že polovinu výtěžku z Jarmarku věnovali potřebnému psímu útulku. Svou ochotu pomáhat výrazně projevili při zvelebování interiéru školy, což v posledních parných dnech bylo obzvláště vysilující. Na závěr chci poděkovat této třídě 9. B – Simoně, Vojtovi, Davidovi, Tereze, Romanovi, Robertovi, Lucce, Elišce, Katce M., Báře, Katce N., Patrikovi, Natálii, Lauře, Jerrymu a Milanovi. Byli jste skvělí a mé přání je, abyste takoví zůstali. Na tomto místě je ale ještě potřeba poděkovat předešlým třídním učitelkám Bohdaně Minářové, Anně Široké a především Kateřině Moldrzykové. Já už jsem pouze jejich výbornou práci dokončila. Na závěr ale obrovský dík patří také rodičům a prarodičům. Vychovali jste úžasné jedince. Všem vám přeji mnoho štěstí v dalším životě. Jedna etapa končí a věřím, že ještě krásnější vás čeká. Třídní učitelka 9. B Lenka Doležalová FOTOGALERIE

Žádné komentáře.

Vyhledávání

Do konce prázdnin zbývá: