Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Projekty a inovace

Projekt „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“ (č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647)

V rámci projektu škola získala čtyři interaktivní tabule, které byly instalovány do odborných učeben.

Více se o projektu dozvíte na těchto stránkách.

Projekt  „Speciální pedagogické centrum ZŠ Kamínky II“ (reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011451“)

Projekt je zaměřen na rozvoj základní školy prostřednictvím personální podpory – speciálního pedagoga a školního psychologa, realizací klubů pro žáky a sdílením zkušeností a tandemovým vzděláváním ve školní družině.

Projekt „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ (reg. č. „CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126“)

Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality, a osvěta k inkluzivnímu vzdělávání pro rodiče a veřejnost ve městě Brně.

Více se o projektu dozvíte na těchto stránkách.