Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Projekty a inovace

Projekt „Školní poradenské centrum Kamínky“ (reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004205“)

Projekt je zaměřen na rozvoj základní školy prostřednictvím personální podpory – speciálního pedagog a školního
psychologa, vzděláváním pedagogů a realizací čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her pro žáky školy.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠKOLNÍ STUDOVNA