Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Nové multifunkční hřiště

3.10.2019 9:39 • autor:

Vážení zákonní zástupci, vážení učitelé, milí žáci,

od dnešního dne má ZŠ Kamínky nové multifunkční hřiště! Kompletní rekonstrukce hřiště, tedy střídaček, prostoru časoměřiče, mantinelů a povrchu je hotová.

Velké poděkování patří především našemu zřizovateli, tedy zastupitelům ÚMČ Nový Lískovec.

Hřiště nyní bude sloužit především výuce tělesné výchovy na naší základní škole, čímž podporujeme jeden z hlavních pilířů, a to pilíř sportu. Dále je možné jej využívat širokou veřejností pro řadu sportovních odvětví, především hokejbal, dále nově in-line a florbal, ale také míčové sporty, např. korfbal.

Zdůraznit bych chtěl touto cestou využití pro in-line bruslení, které lze děti naučit, případně zdokonalit, právě na novém povrchu našeho hřiště.

Co nového přinese hřiště sportovcům? Především se již nebudou pohybovat přímo na asfaltovém povrchu, ale na povrchu, který bude rozhodně šetrnější k jejich kloubnímu aparátu. V případě hokejbalu se výrazně sníží opotřebení hokejek, což může přinést nemalou finanční úsporu, při provozování tohoto sportu. Rovněž se zrychlí hra a sportovní tempo při realizovaných sportovních aktivitách. Samozřejmostí je i estetický pocit ze sportování na novém hřišti…

Rovněž na ekologický rozměr nebylo zapomenuto, povrch hřiště je kompletně recyklovatelný!

Závěrem bych Vás chtěl pozvat na slavnostní otevření multifunkčního hřiště, za účasti představitelů města Brna, městské části Nový Lískovec, sportovních a zájmových organizací, a to vše za moderování brněnské fotbalové legendy Luboše Kaloudy.

Přijďte se s námi osobně setkat při této slavnostní příležitosti ve čtvrtek 17. 10. 2019 v 16:00 hod.

 

Mgr. Petr Novák, Ph.D.

ředitel ZŠ Kamínky