Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kroužky na 2. pololetí šk. r. 2019/2020

Seznam kroužků na druhé pololetí školního roku 2019/2020  ZDE

Přihlášku odevzdejte třídním učitelům nejpozději do 21. 1. 2020.

Platba bankovním převodem na účet školy (až po potvrzení platby vedoucím kroužku, ne dřív) – 5259031028/5500, specifický symbol kroužků – 303, nezapomeňte připsat školou přidělený variabilní symbol pro Vaše dítě. 

Platba pomocí QR kódu

Kroužky se konají v období od února  do  června.