Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kroužky na 2. pololetí šk. r. 2018/2019

Seznam kroužků na druhé pololetí školního roku 2018/2019  ZDE

Přihlášku odevzdejte třídním učitelům nejpozději do 26. 1. 2019.

Platba bankovním převodem na účet školy – 5259031028/5500, konstantní symbol kroužků – 303, nezapomeňte připsat školou přidělený variabilní symbol pro Vaše dítě. 

Platba pomocí QR kódu

Kroužky se konají v období od 1. 2. 2018 do 31. 5. 2019.

Přihláška na kroužek ZDE