Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kroužky na 1. pololetí šk. r. 2018/2019

 

Seznam kroužků na první pololetí školního roku 2018/2019  ZDE

Přihlášku odevzdejte třídním učitelům nejpozději do 20. 9. 2018. Platba bankovním převodem na účet školy – 5259031028/5500, konstantní symbol kroužků – 303

Kroužky se konají v období od 1. 10. 2018 do 31. 1. 2019.

Přihláška na kroužek ZDE