Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

COVID-19

Informace dle nařízení vlády od 14. 10. 2020 do 1.11.2020

Výuka
od 14. 10. 2020 do 1.11.2020 přechází naše škola na distanční výuku.
Distanční forma výuky bude probíhat dle pravidel distanční výuky viz. manuál ZŠ Kamínky:
V distanční formě výuky se budou vyučovat také veškeré výchovy (Ov, Tv, Hv, Vv atd.).
Při on-line výuce s dvouhodinovou dotací bude on-line vždy první hodina v týdnu.
Veškeré studijní materiály budou pro žáky, kteří nemají PC, připraveny každé pondělí od 10:00 hod v kanceláři školy.
Pokud se bude dětem dublovat online výuka se sourozenci, domluvte se s konkrétním vyučujícím na offline hodině.
V pondělí a úterý 26. a 27. října budou pro žáky „Coronavirové prázdniny“.

Obědy
Dle nových informací, bude probíhat v době distanční výuky výdej obědů, a to od čtvrtka 15. 10. 2020 (obědy si prosím znovu navolte, a to již do zítřka, objednání do 10:00 hod na následující den).
Výdej obědů bude probíhat pouze do jídlonosičů, nikdo se nebude zdržovat a konzumovat v prostoru jídelny.
Čas pro výdej obědů:
I. stupeň 11:00 – 12:00 hod,
II. stupeň 12:00 – 13:00 hod.
V době výdeje obědů nebude realizována online výuka.

Ošetřovné
Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Více informací na webu mpsv.cz

Areál školy
Na sportovištích a ve venkovním areálu školy dodržujte nařízení vlády. Změna návštěvního řádu:
všední den:  areál se zamyká v 18:00 hod
víkend: 9:00 – 18:00