Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
4.12.2018 20:10 • autor:

21.listopadu vyslala ZŠ Kamínky na obvodní kolo ve šplhu pro 2. stupně základních škol početnou výpravu. Zastoupení jsme měli ve všech kategoriích a naše žákyně Karolína Macháčková zaznamenala v této soutěži fenomenální úspěch. Karolína v obvodním kole zvítězila, což pro ni znamenalo mj. postup do městského a zároveň krajského finále, které se konalo o týden později. Také v městském finále byla Karolína suverénní. S časem 3,41 sekundy neměla v Brně konkurenci.

V rámci Jihomoravského kraje naše Karolína jednu přemožitelku přece jenom našla. Ema Helešicová z Břeclavi vyšplhala ve druhém pokusu s časem 3,35 sekundy, a nechala tak Karolínu o 6 setin sekundy za sebou. Z finále jsme tak pro ZŠ Kamínky přivezli jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili.

Soutěže ve šplhu se v rámci obvodního kola dále účastnili také Kycl O., Kycl M, Obořilová S., Hadravová M., Privarčáková J., Komínek J., Kolář M., Kliner F. T., Nippert F., Horáková A. a Hrabalová T. Všem sportovkyním a sportovcům za účast a předvedené výkony děkujeme.

Petr Janáček, vedoucí výpravy

3.12.2018 11:20 • autor:

Celé úterý 27. 11. bylo na naší škole ve znamení přírodních věd. Opět jsme uskutečnili akci Den vědců, která má za cíl zvýšit povědomí o přírodních vědách mezi žáky. Na dopolední část připravili učitelé a žáci 2. stupně stanoviště pro žáky 1. stupně. Ve čtyřech sekcích – fyzika, chemie s přírodopisem, matematika s robotikou a zeměpis, si žáci vyzkoušeli řadu pokusů, pracovali s interaktivní tabulí, řešili plno matematických hádanek a řádili s roboty. Zvláště v chemii a ve fyzice si vyzkoušeli řadu efektních pokusů. Vše naštěstí dopadlo dobře a bezpečně. Pochvalu si zasluhují zejména žáci druhého stupně, kteří svědomitě a aktivně přistoupili k přípravě pomůcek a pokusů. I proto akce dopadla velmi dobře a žáci prvního stupně se zábavnou formou dověděli, o čem ta věda vlastně je.
V odpolední části pro nejmenší žáky a předškoláky s rodiči byly připraveny dílničky s výrobky, pokusy
vysokoškoláků z chemie a fyziky, roboti v robotické dílně, výstavka pomůcek i videoprojekce. Rodiče
s dětmi měli možnost strávit dvě krásné hodiny výrobou hraček či shlédnutím jednoduchých
efektních pokusů, které připravili studenti Pedagogické fakulty MU.
Byl to velmi příjemný den ve společnosti vědy.

Autor: Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE

 

28.11.2018 14:07 • autor: • kategorie:

V listopadu paní vychovatelky pro děti připravily v družině malé posezení v podobě “Čajového dýchánku”.

Děti vyzkoušely různé druhy čajů – černý, zelený, bílý, kvetoucí a ovocný. K tomuto aktu  neodmyslitelně patří čajové pečivo, které si děti vlastnoručně upekly. Při hezkém posezení se dozvěděly  něco z historie čaje: odkud pochází, jak se k nám dostal, kde a kdo zavedl tradici pití čaje o páté…., jakou podobu čaje známe dnes a také, čím je čaj prospěšný pro náš organismus.

Dětem se dýchánek líbil a už se těší na další…

                                                                                         Za kolektiv ŠD Katarína Jeřábková

 

FOTOGALERIE

8.11.2018 21:28 • autor:

Ve středu 31.10. se naše škola proměnila v ráj plný strašidel. Celou budovu zdobily výrobky vytvářející halloweenskou atmosféru. Slavnostní den zahájilo zpívání halloweenských songů, kdy i naši nejmenší žáci si hravě poradili s anglickým t
extem. Žáci zpívali ve skupinách, a to společně žáci 1.-3. tříd, žáci 4.-6. tříd a samozřejmě také skupina žáků 7.-9. tříd. Po zaznění písniček si nestvůry z osmých a devátých tříd připravily pro všechny ročníky několik stanovišť. Jednotlivé třídy se proměnily v tajemné místnosti, kde na žáky v přestrojení kostlivců, upírů či jiných děsivých masek čekaly zajímavé úkoly – míchání kouzelného lektvaru, výroba vlastního strašidýlka, lov tajemných předmětů z nádob, pokladovka, hraní pexesa a binga, porovnávání svátku Halloween s českými Dušičkami a různé pohybové aktivity. Každému stanovišti vládlo strašidelné stvoření, které soutěžícím rozdávalo instrukce k plnění jednotlivých úkolů. Odměnami za splněné úkoly byla písmena tvořící tajenku. Pro posilnění zúčastněných příšerek byly po celý den připravené tematicky nazdobené dobroty všech druhů a příchutí. Mystický den plný čar a kouzel, do kterého se zapojila i školní družina, pokračoval průvodem v okolí školy za účasti rodičů žáků a byl završen vypuštěním zapálených lampiónů.
Děkujeme všem strašidýlkám i jejich rodičům za aktivní účast na našem Halloweenu. Ve fotogalerii Základní školy Kamínky si můžete tuto vydařenou akci připomenout a znovu načerpat tu správnou halloweenskou atmosféru.
Mgr.Veronika Kalvodová ,  Mgr. Aleš Otýpka
FOTOGALERIE
7.11.2018 20:17 • autor:

 

Ve školním roce 2018/19 jsme zařadili žáky 8. třídy a devátých tříd do soutěže Přírodovědný klokan, kategorie Kadet. Hlavním poselstvím celé akce je rozšířit zájem žáků o přírodní vědy. Celkem se soutěže zúčastnilo 64 žáků z naší školy.

Úkoly se týkaly oblasti matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí. Byly zadány otázky s rozdílnou obtížností a různým bodovým ohodnocením.

Soutěž byla vyhodnocena a výsledky tří nejlepších  řešitelů byly zaslány organizátorům této celostátní soutěže. Za ZŠ Kamínky to byli tito žáci: Josef Soška z 9. B, Matěj Horák z 9. A a Lucie Fibichová z 8. třídy.

Zpětnou vazbou pro všechny žáky bylo sdělení správných odpovědí a ocenění jejich snahy při vypracovávání úkolů.

Mgr. Josef Pohanka, Mgr. Jaroslava Frišhansová

26.9.2018 6:41 • autor:

Ráno v 8:30 hodin jsme se plni očekávání sešli na vlakovém nádraží v Brně. Paní učitelky měly radost, protože nikdo nezaspal a vlak přijel včas. Následně jsme naskákali do vlaku. Cesta vlakem se může někomu zdát nudná, ale my se báječně bavili. Vlastně nás trochu mrzelo, když jsme po dvou hodinách jízdy museli vystoupit. Možná i proto, že nás čekaly dva kilometry chůze. Po tomto výkonu jsme byli rádi za příchod do cíle naší cesty, rekreačního střediska Zubří na Vysočině. Skvělý oběd však vše vynahradil a učitelé se postarali o doprovodný program, takže jsme se vůbec nenudili. Každé ráno nás čekala rozcvička, hráli jsme spoustu her a neminula nás ani patnáct kilometrů dlouhá túra, při které jsme nasbírali dva košíky krásných hub. Košíky jsme s radostí a úsměvem na tváři předali našim milým vedoucím a večer jsme usínali s pocitem vítězství. Poslední den pobytu nás čekala již známá cesta k vlaku a následně smutné loučení na hlavním nádraží. Naštěstí jsme věděli, že se další den zase společně setkáme ve škole.

Hlavním účelem adaptačního kurzu bylo spojení sil a stmelení kolektivu, což námi společně strávené dny v Zubří na Vysočině nad očekávání splnily. Poznali jsme nové spolužáky a zejména třídní učitele, dověděli jsme se o nich plno nových informací. Program byl nabitý a náročný, ale všechny aktivity jsme nakonec dotáhli společně do zdárného konce. Už teď se těšíme na další společnou akci!

Michaela Zelingerová – žákyně 6.B

 

FOTOGALERIE

24.5.2018 21:10 • autor:

V pondělí 14. 5. se žáci 2. stupně naší školy vydali na exkurzi do Mladé Boleslavi. Po dlouhé cestě jsme dorazili do muzea Škodovky. Zde jsme viděli zajímavý film o historii značky Škoda, o jejích zakladatelích i o všech autech, která Škodovka vyráběla a vyrábí. Následně jsme od průvodkyně dostali sluchátka s přijímačem, a tak jsme celý její výklad krásně slyšeli. V muzeu jsme obdivovali historické kousky, od kol, motocyklů, starých aut, až po super moderní vize. Později nás průvodci oblékli do žlutých reflexních vest a ochranných brýlí – vypadali jsme velmi vtipně.

Tato exkurze se ale netýkala pouze aut, ale i robotiky, která se na naší škole začíná učit, což se nám potvrdilo hned poté, co nás autobus odvezl přímo do továrny. V prvním provozu se vyráběly motory do aut. Jejich výrobu jsme sledovali krok za krokem i s jeho technickými zkouškami. A právě zde jsme uviděli prvního robota, který se velmi podobal, samozřejmě ve zvětšené formě, našim ozobotům. Jednalo se o automatické zásobovací vozítko, které samo jelo s materiálem, sledovalo černou vodící čáru na zemi a ještě si k tomu hrálo.

Od výroby motorů jsme se přesunuli do lisovny, kde se na obrovských raznicích vyrábějí všechny plechové díly pro karoserie. Dále jsme pokračovali do svařovny, kde se svařovala základní kostra karoserie. A zde se opět objevili roboti. Byli mnohem vyšší než člověk a určitě jich tam pracovalo víc než lidí. Jejich sehraná práce nám připomínala ukázky ze sci-fi filmů. Nikde si nepřekáželi, nikde se nesrazili.

 

Poslední a nejzajímavější část byla montážní linka. Auta i s dělníky popojížděla na pásu, kde se ke karoserii s motorem a koly postupně přidávalo vše, co k autu patří – sedadla, světla, palubní deska, vnitřní tapety, … Bylo nám vysvětleno rozlišení pracovníků podle barvy triček i organizace práce ve skupinách. Pracovní tempo na lince bylo obdivuhodné, představa vykonané práce za 59 sekund byla pro nás nepředstavitelná. Další zajímavost byla, že z linky vyjížděli dva různé typy aut.

Exkurzi jsme zakončili společnou fotografií a nové vědomosti a zážitky budeme ještě dlouho vstřebávat.

 

Katka Kratochvilová, 9. A

 

FOTOGALERIE

11.5.2018 10:22 • autor:

 

Amfora je druh starověké keramické nádoby, kterou jsme se pokusili v šestých třídách ve výtvarné výchově pomocí techniky kašírování vyrobit.

                                                                                                                 Mgr. Petra Hortová

 

FOTOGALERIE

 

 

 

 

 

 

 

12.4.2018 14:43 • autor:

Třída 9. A se v průběhu školního roku zapojila do projektu realizovaného školní psycholožkou, který se pracovně nazýval „kariérní poradenství“ neboli „profesní orientace“. Propojili jsme pracovní činnosti, český jazyk a výchovu k občanství. Společně jsme začali v říjnu v pracovních činnostech dotazníkem, kdy bylo naším cílem uvědomit si, zda preferuji manuální anebo intelektuální práci, jestli už vím, jaké povolání chci dělat a které naopak rozhodně nechci. V listopadu deváťáky čekala asi nejnáročnější část, čtyřhodinová psychologická diagnostika, kdy jsme se zaměřili na intelektové předpoklady, jejich strukturu, paměť a také na profil osobnosti. V prosinci žáci psali slohovou práci o svém vysněném povolání. V průběhu ledna jsme se společně s žáky a jejich rodiči potkali při celkovém zhodnocení během individuálních konzultací. Při zpětné vazbě jsme prodiskutovali výsledky intelektových předpokladů i osobnostních charakteristik vzhledem k výběru střední školy. Zaměřili jsme se na silné stránky i na prostor pro rozvoj jednotlivých žáků. A celý náš projekt se uzavřel minulý týden, kdy jsme se ve dvouhodinovém bloku věnovali praktické přípravě na zvládání stresu, především ve zkouškových situacích. V pracovně školní psycholožky jsme probrali zdroje odolnosti k zátěži, působení stresu na organismus. Tento blok byl zaměřen prakticky a prožitkově: deváťáci se učili dechovou relaxační techniku, vyzkoušeli si i svalovou relaxaci a imaginaci. Praktické tipy se týkaly úpravy režimu v posledních dnech před přijímačkami a pro den přijímacích zkoušek. Věnovali jsme se také zodpovězení osobních dotazů a sdílení zkušeností. Myslím, že se nám společná práce podařila a že jsme si to společně užili. Milí deváťáci, držíme vám palce u přijímacích zkoušek!

Mgr. et Mgr. Markéta Nekužová

školní psycholožka

28.3.2018 13:56 • autor:

Na ZŠ Brno, Kamínky 5, p.o. usilujeme o rozvoj přírodních věd, které zasahují prakticky do všech oblastí života člověka. Využili jsme proto nabídku SPŠ chemické, Brno a 13. března a 16. března 2018 tuto školu navštívili s žáky osmých tříd a deváté třídy. Nejdříve byli žáci seznámeni se studijními obory na střední škole, průběhu přijímacích zkoušek a dalšími oblastmi života školy a studentů. Následně byli žáci rozděleni do dvou skupin. Pro jednu skupinu měli studenti SŠ připraveny efektivní a naučné pokusy z oblasti fyziky, biologie, mikrobiologie a chemie, kde to vše svítilo, hořelo, bouchalo. Průběh a podstata pokusů byla žákům vysvětlena a mohli se podílet i na jejich realizaci. Druhá skupina mezitím navštívila motivační centrum, jehož cílem je popularizovat přírodní a technické obory u mladých lidí. Toto centrum obsahuje interaktivní 3D modely technických zařízení jako je např. jaderná elektrárna, čistírna odpadních vod, spalovna komunálního odpadu, vodní elektrárna, pivovar a simulaci fotosyntézy. Žáci si modely mohli vyzkoušet, zahráli si na operátory těchto zařízení, seznámili se s příslušnými technologiemi a získané znalosti si ověřili pomocí pracovních listů. Nejvíce žáky zaujal model rodinného domu, jde vlastně o stavebnici. Žáci si podle svých představ postavili a vybavili svůj vysněný dům a spočítali si jeho energetickou náročnost. Žáky tato zábavná forma výuky zaujala a doporučili ji využívat i pro další ročníky žáků základní školy.

 

Mgr. Jaroslava Frišhansová
Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE