Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
21.5.2019 14:20 • autor:

Žáci 1. a 6. ročníků navštívili v rámci výuky o hospodářských zvířatech a péči o ně farmu zaměřenou na chov skotu a zpracování mléka. Vybavili jsme se do deštivého počasí holínkami a pláštěnkami a plni očekávání se vydali na cestu. Na jejím konci na nás čekala spousta zvířat, z nichž nejpočetnější byly krávy s telaty. Mohli jsme si však prohlédnout i prasata, slepice, králíky, kozy, husy, kačeny, koně a dokonce osla. Vedoucí farmy nám vysvětlila, jak se má správně o krávy pečovat, čím se živí a jak se dále zpracovává jejich mléko. Viděli jsme i dojicí a čisticí linku pro krávy. Nakonec jsme obdivovali množství starých předmětů nashromážděných v hanáckém skanzenu.

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE 1

20.5.2019 20:47 • autor:

Letošní školu v přírodě s podtitulem TOULKY ČESKOU HISTORII prožili žáci 4. A a 4. B  na Sykovci. I přes na první pohled nepříznivé počasí si ji aktivně užili. Každý den plnili ve svých týmech řadu sportovních úkolů a netradičních činností, do kterých se všichni plně ponořili, aby získali co nejvíce bodů pro svoji skupinu. Dramatizovali báje a pověsti, tančili na hudbu středověkých trubadúrů, účastnili se turnajových klání ve zdatnosti, zručnosti, znalosti, zpěvnosti a zábavnosti. Na vycházkách objevovali betonové sochy Michala Olšiaka, sbírali byliny našich luk a lesů, které potom určovali a tvořili herbáře. Zlatým hřebem ŠvP byla soutěž ve sportovním rybaření na rybníku Sykovec, povídání s rybáři a ulovení 8 kilového kapra. Zpáteční cesta do Brna byla zpříjemněna návštěvou hradu Pernštejna, který nás svou majestátností nedobytného hradu všechny okouzlil.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

 

17.5.2019 11:37 • autor:

Ve středu 15.5. se žáci 1.B a druhých tříd vypravili na výstavu hospodářských zvířat. Na tuto výstavu jsme se vydali již po třetí.

Letošní rok bylo k vidění na 1000 druhů zvířat . Zúčastnili jsme se přehlídky kladrubských koní, viděli jsme několik druhů ovcí a jejich stříhání. Hladili jsme si prasátka a krávy. Někteří z nás poprvé spatřili okování policejních koní.

Bylo to opět velmi příjemné dopoledne plné nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

 

13.5.2019 20:52 • autor:

V neděli 12. května oslavíme svátek našich maminek. Žáci si pro maminky připravili v rámci školní družiny, tanečního kroužku a pěveckého sboru Zpěváček řadu krásných vystoupení. Besídku, konanou ve čtvrtek 9. května, zahájili naši nejmenší, žáci prvních, druhých a třetích tříd s básničkami, písničkami, tancem i dramatizací. Pokračovali žáci čtvrtých tříd se svou recitací, čtením vlastních dopisů maminkám a hrou na flétnu. Zástup rodičů rozvlnil a roztleskal taneční kroužek mladších i starších žákyň. Celou besídku zakončil pěvecký sbor Zpěváček s písněmi věnovanými nejen maminkám, ale i tatínkům. Účast byla hojná, na tvářích rodičů jsme viděli úsměvy i slzy dojetí. Doufáme, že se vystoupení líbilo a těšíme se na další setkání s rodiči, prarodiči a všemi přáteli dětí a školy.

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE

9.5.2019 12:58 • autor:
Ve čtvrtek 25. dubna se uskutečnil na ZŠ Laštůvkova atletický trojboj a štafetový běh žáků 4. a 5. tříd. Každou školu reprezentovali dvě děvčata a dva chlapci, kteří po splnění běhu na 50m, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky, vytvořili štafetu. Za předvedené výkony patří Katce, Stelle, Davidovi a Míšovi velké poděkování.
J. Holíková
FOTOGALERIE
9.5.2019 12:45 • autor:

Se žáky třetích tříd jsme se vypravili do technického muzea v Brně na program s názvem Na zeleným proutku – doprovodný program s velikonoční tématikou v Uličce řemesel. Během programu jsme se dozvěděli, jak Velikonoce slavili lidé na začátku 20. století, jaké zvyky a tradice dodržovali, jaké tradiční velikonoční pokrmy se připravovaly a jaké pomůcky k tomu za první republiky mohly ženy využívat. Vyzkoušeli jsme si nákup v prvorepublikovém koloniálu nebo jak se mele káva na starém kávovém mlýnku. Nejvíce nás však zaujala výroba píšťalky z vrbového proutku. Součástí programu byla velikonoční dílna, kde si každý vlastnoručně upletl svou vlastní pomlázku. Program se nám velice líbil a naladil nás na velikonoční notu.

Mgr. Lenka Dosadilová

9.5.2019 12:42 • autor:

I přes nezvykle chladné počasí jsme se s žáky třetích tříd vydali na divadelní představení Bylo nás pět do brněnského divadla Radost. Interaktivní zpracování tohoto Poláčkova díla nás všechny velice nadchlo, neboť jsme se mohli sami aktivně zúčastnit hry, postavit se na jeviště a vyzkoušet si alespoň na moment herecké povolání. Na konci jsme všechny odměnili hlasitým potleskem a na památku si některé děti odnesly domů náramky s logem divadla. Jsme přesvědčení, že to nebyla naše poslední návštěva divadla Radost a už teď se těšíme na příště.

 

Mgr. Linda Pifková, Mgr. Lenka Dosadilová

23.4.2019 20:42 • autor:

Ve středu 17. dubna to v naší škole ZŠ Kamínky už od rána hučelo jako v úlu. Všechny děti na prvním stupni s napětím očekávaly, co se bude dít. Ten den jsme se totiž neučili, ale vyráběli jsme velikonoční dekorace všeho druhu. Paní učitelky si pro nás vymyslely různé výrobky a my jsme se těšili, až se pustíme do práce. Nejprve jsme si povídali o Velikonocích a o tom, jaké tradice udržujeme. A pak už jsme malovali kraslice, pletli pomlázky, vyráběli beránky, kuřátka a zajíčky z papíru, přírodnin i pěnové hmoty, seli a zdobili velikonoční osení, tvořili ozdoby z keramické hlíny. Domů jsme si odnesli spoustu krásných výrobků i zážitků ze společného tvoření.

Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE

23.4.2019 7:25 • autor:

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 jsme se se žáky 4. A a 4. B vypravili na vlastivědnou exkurzi do hlavního města ČR. Praha, jedno z nejkrásnějších měst Evropy, nás lákala k návštěvě od začátku školního roku. V zeměpisné části vlastivědy jsme si vyprávěli  pamětihodnostech, o toku řeky Vltavy, která se jako modrá stužka proplétá historickými částmi tohoto města, klenou se přes ni starobylé mosty, lákalo nás nasát rušný život velkoměsta. Po probrání prvních dějepisných kapitol , ve kterých jsme se seznámili s nejstaršími dějinami  a životem našich bájných i písemně doložených knížat a králů, bylo rozhodnuto. Jedeme do Prahy. Cesta vlakem rychle uběhla a naše kroky vedly nejprve na pověstmi opředený Vyšehrad a Slavím, kde jsme postáli u hrobů významných osobností českého národa. Na Petříně jsme si prohlédli rozhlednu a pobavili jsme se v Zrcadlovém bludišti. Pak už jsme spěchali kolem Hladové zdi na Pražský hrad, abychom stihli výměnu hradní stráže a v Katedrále sv. Víta jsme s obdivem vzhlíželi ke klenbám tohoto gotického chrámu. Nerudovkou s mnoha domovními znameními  jsme se přesunuli na Karlův most a odtud na Staroměstské náměstí s nádherným orlojem. Na Václavském náměstí jsme si prohlédli sousoší sv. Václava s patrony naší země a po občerstvení jsme se vydali na zpáteční cestu do Brna.

Výlet se nám velmi vydařil a splnil naše očekávání. Praha je totiž město, kde na každém kroku na nás dýchla historie a rádi se sem budeme vracet.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

                                                                                                      

15.4.2019 7:25 • autor:

My žáčci z 1.A už umíme číst skoro všechna písmenka a tak jsme se rozhodli, že ukážeme kamarádům z devítky, jak nám to jde. Do školy jsme si přinesli svoje oblíbené knížky, které si čteme sami nebo s rodiči. I starší kamarádi si přinesli svoje knížky, které si četli, když byli malí jako my. Na společnou hodinu jsme se těšili už od rána a vzájemně si ukazovali svoje knížky. A když přišli deváťáci, hned jsme se dali do čtení. Kamarádi nás moc chválili, jak jsme šikovní a pěkně čteme. I oni nám ze svých knížek něco přečetli a pak jsme si o příbězích povídali. Sešly se nám tu zajímavé kousky, moderní i klasické jako Krteček a Honzíkova cesta. Hodina nám utekla jako voda, až nám bylo líto, že už končí. Společné čtení byla zábava.

Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE