Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
31.10.2019 14:04 • autor: • kategorie:
V úterý 15. října jsme uskutečnily výlet do jihomoravské obce Bošovice, ve které je jediná Papouščí zoologická zahrada v Evropě. Chovají zde přes 200 kusů papoušků ve více jak 50 druzích. V asi 80 voliérách jsme s dětmi viděly amazoňany, ary, kakaduy, aratingy, žaky šedé a další. Všechny nás uchvátilo jejich úžasné zbarvení a vyděsil jejich křik. Překvapivá byla  informace o jejich váze, vzhledem k jejich velikosti. Například dospělý ara váží pouhých 1000 – 1200g. K vidění zde byly také kozy a králíci, všechna zvířata si mohly děti nakrmit. Počasí nám přálo a výlet se nám vydařil.
Za kolektiv vychovatelek J. Holíková
FOTOGALERIE
25.10.2019 8:13 • autor: • kategorie:
V letošním roce jsme chtěly tvořit z přírodnin trochu jinak. Vytvářely jsme tedy mandaly. Nejprve jsme děti seznámily s pojmem mandala, vyzkoušely si je formou omalovánky a poté kreslit  na chodník. Závěrečným úkolem bylo vytvoření mandaly z různých sesbíraných přírodních materiálů. Děti pracovaly ve skupinách a práce se jim dařila, což můžete posoudit na fotografiích.
I. Sedláčková,J. Holíková
24.10.2019 13:59 • autor:

Žáci pátých tříd naší školy navázali spolupráci s Rezekvítkem. Rezekvítek je nezisková organizace, která se zabývá ekologickou výchovou a ochranou přírody. Také dlouhodobě pečuje o přírodní rezervaci Kamenný vrch. Děti v loňském školním roce na červnové vycházce poznávaly toto jedinečné chráněné území a pomáhaly také při úklidu odpadků. Spolupráce naší školy s  Rezekvítkem v  péči o toto území pokračuje i v tomto školním roce.

V  tomto školním roce koncem září žáci v rámci přírodovědy pod vedením lektorky z Rezekvítku pozorovali půdu v okolí školy na terénním praktiku. Zjistili, co se skrývá pod názvem půda, jak vznikla, jaké má vlastnosti a hlavně význam pro život člověka. Uvědomili si, jak důležitá je ochrana půdy v současné době. Pomocí pokusů zkoumali složení různých půd, hledali a pozorovali živočichy v ní žijící. Praktickým způsobem si tak ověřili svoje znalosti o půdě.

                                                                                      

  Mgr. Anna Široká, PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

                                                                                          

 

16.10.2019 10:47 • autor:

Děti z 5. A využily podzimní sluneční dopoledne a v rámci hodin pracovních činností si zahrály na architekty a stavitele. Ve dvojicích si naplánovaly projekt stavby, z přírodního materiálu stavbu realizovaly, nezapomněly ani na úpravu jeho okolí. Pod jejich rukama vyrostly originální domy ze dřeva, kamenů, mechu, listí, kůry. Jedna stavba byla dokonce zavěšena ve větvích jako ptačí hnízdo.

Zadaný úkol se všem zdařil, podpořil fantazii, zručnost, kooperaci a komunikaci mezi dětmi.

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. uč. 5.A

FOTOGALERIE

 

16.10.2019 10:45 • autor:

Ve čtvrtek 9. 10. 2019 se žáci pátých ročníků ZŠ Kamínky vydali na vlastivědno přírodovědnou exkurzi do Přerova. Jejich cílem bylo Muzeum J. A. Komenského, aby se dověděli co nejvíce o životě a díle významné české osobnosti J. A. Komenského a seznámili se i s archeologickými nálezy z oblasti přerovského regionu.

V první části exkurze si děti v muzeu prohlédly expozici pravěku doby kamenné, bronzové i železné. Seznámily se s archeologickými nálezy od starší doby kamenné až do sklonku středověku a počátků raného novověku, které byly objeveny v Předmostí u Přerova. Součástí této expozice byla i místnost z období středověku – černá kuchyně, která děti obzvlášť zaujala.

V další části muzea si žáci prohlédli rekonstrukce školních tříd, které zajímavým způsobem dokladují různá období vývoje dějin školství a pedagogiky. Ta první představovala třídu ze 17. století, v jaké učíval i Komenský. Děti zaujaly zejména pomůcky, které se používaly při psaní v této době. Další třída pocházela z doby Rakousko-Uherska a její součástí byl i kabinet vybavený množstvím pomůcek. Stejně tak se líbily žákům i další třídy, jedna z období první republiky a druhá z doby po 2. světové válce.

Všechny žáky zaujala výstava entomologie s množstvím různých druhů hmyzu. V expozici mineralogie viděli nerosty a minerály z celých Čech a Moravy. Na závěr vystoupili žáci na vyhlídkovou věž, která jim poskytla zajímavý pohled do okolí.

Druhou částí exkurze byl program s názvem Co zahalil čas do pláště pana Komenského, ve kterém nás životem J. A. Komenského provázela jeho první žena Magdaléna Vizovská. Žáci si vyslechli zajímavé informace, měli možnost poznat dobové vybavení třídy a vyzkoušeli si techniku tehdejšího zapečeťování dopisů.

 Exkurze se žákům velmi líbila a obohatila je o spoustu nových informací.

 

 PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

15.10.2019 13:48 • autor:

Na naší základní škole je jedním z pilířů sport. V rámci tohoto pilíře mají žáci ve sportovních třídách posílenou hodinu tělesné výchovy. V 1. – 3. ročníku je jedna hodina tělesné výchovy zaměřena na výuku florbalu pod vedením zkušené trenérky Gabriely Úlehlové.

Paní trenérka přihlásila děti do Jihomoravské ligy přípravek (3+1) za účelem zvýšení motivace k zlepšování se ve florbalových dovednostech. První turnaj, kterého se zúčastnili žáci z 2.B,  proběhl v neděli 13.10. na hale SH Sport Point v Brně. Náš tým odehrál čtyři zápasy s obrovským nasazením a za velké podpory rodičů, prarodičů, sourozenců a spolužáků.

Všichni se už moc těší na další zápasy, které se budou konat 3.11. opět na hale SH Sport Point v Brně. Přijďte naše děti podpořit.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

2.10.2019 13:58 • autor:

Dnešní náplní výtvarné výchovy a pracovních činností bylo bramborové tvoření. Úkol byl jasný….dle fantazie a pomocí přírodnin vytvořit bramborovou příšerku. Dětem patří velká pochvala. Vyrábění je moc bavilo a příšerky se moc povedly.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

26.9.2019 14:05 • autor: • kategorie:

Pro letošní prvňáčky jsme připravili odpoledne plné úkolů. Starší děti nám pomáhaly na jednotlivých stanovištích, kde malým kamarádům pomohly, ukázaly, vysvětlily, jak daný úkol zvládnout. Cílem akce bylo začlenění prvňáčků mezi starší spolužáky a navázání nových vztahů. Za splnění úkolů získaly drobnou odměnu. Počasí nám přálo a odpoledne se velmi vydařilo.

Za kolektiv vychovatelek I. Sedláčková, J. Holíková
FOTOGALERIE
26.9.2019 13:51 • autor: • kategorie:

S dětmi z těchto dvou oddělení jsme si zopakovali pravidla silničního provozu na dětském dopravním hřišti. Vytvořili jsme společný výtvarný projekt, zahráli si značkové pexeso, stavěli dopravní prostředky ze stavebnic a povídali si o nástrahách  při pohybu na silnicích. Také jsme dětem připomněli 150. let vzniku MHD v Brně.

I. Sedláčková, J. Holíková

FOTOGALERIE

18.9.2019 8:35 • autor:

V pondělí 2. září 2019 proběhlo na ZŠ Kamínky slavnostní zahájení nového školního roku 2019 – 2020.

Toto zahájení bylo významným okamžikem především pro žáky prvních tříd, které přivítal nejen pan ředitel, ale také náš pěvecký sbor a spolužáci z devátého ročníku, kteří se stali jejich patrony. Po společném focení následovala prohlídka tříd, učebnic, dárků a pár nezbytných informací pro rodiče ohledně organizace začátku školního roku.

 Přejeme našim prvňáčkům, stejně jako všem ostatním žákům, aby ten nadcházející  školní rok byl co nejpohodovější.

Mgr. Jana Chytilová, Mgr. Bohdana Minářová

FOTOGALERIE