Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
3.1.2019 7:20 • autor:

Období adventu si žáci sedmých tříd a třídy osmé naší školy zpestřili i návštěvou světové výstavy Titanic v prostorách Pavilonu C Výstaviště Brno. Expozice nám představila mnoho informací o legendárním plavidle, které v roce 1912 kleslo na dno Atlantiku. 

Při vstupu na výstavu každý z nás obdržel tzv. „boarding pass“ – palubní lístek reálného cestujícího, přítomného na Titaniku v době jeho katastrofy. Tak jsme získali možnost prožít celou prohlídku výstavy jako jeden z tehdejších účastníků na palubě tohoto legendárního plavidla a seznámit se s jejich osudem bohužel končícím známou katastrofou. V deseti výstavních galeriích na nás čekaly repliky kajut rozdělených podle vybavení do několika tříd. Navštívili jsme rovněž i luxusní kavárnu první třídy, strojovnu s vodotěsnými dveřmi, prohlédli si model vraku této světoznámé parou poháněné lodi, které se stal osudným náraz do obrovského ledovce. O jeho chladu se mohl každý z nás dotekem kusu vystavené ledové kry osobně přesvědčit.  

Všechny prostory výstavy byly opatřeny speciálním zvukovým doprovodem. Zvukový průvodce navíc dokonale navodil atmosféru v jednotlivých částech lodi od elegantního valčíku v 1. třídě, až po hluk strojoven v kotelně.

Výstava Titanic kromě jiného zajímavě zobrazuje historické souvislosti, společenskou, kulturní a politickou situaci na počátku 20. století.  Seznamuje své návštěvníky s historií mořeplavby, velkými zámořskými objevy, technickými vynálezy, uměleckými směry, ale i politickou situací, která vedla k vypuknutí I. světové války. Jsou zde prezentovány také významné české objevy a vynálezy, móda, umění a sportovní úspěchy tehdejších Čechů.

Žáci mohli také v průběhu výstavy vyplňovat pracovní listy, které obsahovaly shrnutí celé výstavy, časovou osu a vědomostní kvíz.

Tyto osobní prožitky nás určitě obohatily a rozšířily naše vědomosti o spoustu dalších zajímavostí.

Mgr. Helena Hanousková

21.12.2018 9:22 • autor:

K Vánocům patří dárky. Pro naše děti, pro naše blízké. I v dnešní době jsou kolem nás děti, na které nikdo s dárkem nemyslí. Ty si zejména o Vánocích zaslouží naší podporu povzbuzení. Proto vznikl projekt KRABICE OD BOT.

Když jsme se dozvěděli o tomto projektu, neváhali jsme ani chvilku a zapojili jsme se. Tato akce proběhla pod záštitou Českobratrské církve evangelické a Diakonie ČCE. Cílem bylo potěšit děti z chudých rodin v České republice a udělat dobrý skutek.

Naši žáci se společně s rodiči pro tuto dobrou věc nadchli a nosili do školy své hračky, se kterými si již nehrají, knihy, pastelky, omalovánky, oblečení, apod. Těmito věcmi jsme krabice od bot naplnili a zabalili. Na každou zabalenou krabici jsme napsali, pro jaký věk a zda je dárek určen pro dívku nebo pro chlapce.

Podařilo se nám zabalit 30 krabic a udělat radost 30 dětem.

Moc děkujeme rodičům a žákům z 1. B, 2.A a 2.B za dárky. Věřím, že udělají velkou radost.

Mgr. Jindra Severinová

20.12.2018 13:55 • autor:

V posledním týdnu před Vánoci jsme si pro rodiče a veřejnost připravili další akci, která k adventu již neodmyslitelně patří, a to vánoční jarmark. Již měsíc předem se žáci na jarmark pečlivě připravovali, pilně vymýšleli, vyráběli a kutili nejrůznější dárečky, ozdůbky a drobnosti. Ty si pak rodiče, babičky a dědečci, ale i spolužáci kupovali a obdivovali. K vidění tu byla široká škála výrobků- tradiční svícny, baňky, háčkované ozdoby, věnce, vánoční přání, výrobky z keramiky, přírodnin, papíru a dalších materiálů. Atmosféra byla opět velmi příjemná, setkali jsme se s rodiči, bývalými kolegy i žáky, kteří se k nám rádi vracejí.

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku.

Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE

17.12.2018 8:56 • autor:

Vánoce se kvapem blíží, každý se snaží stihnout poslední přípravy, uklidit, vyzdobit byt a napéct cukroví. Je to hektický čas, který jsme se pokusili rodičům, příbuzným a přátelům zpříjemnit naší vánoční besídkou. A že se bylo na co dívat. Děti si pro rodiče připravily rozmanitou škálu vystoupení. Rodiče tak mohli zhlédnout tradiční recitaci básniček, zpěv koled, taneční vystoupení i vtipnou scénku, ale také hru na flétnu, dramatizaci a dokonce i stínové divadlo. Celý večer zakončili svým výstupem učitelé s žáky deváté třídy. Dětem i nám učitelům pak byl odměnou pohled na usměvavé tváře rodičů. Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce a šťastný nový rok.

Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE

10.12.2018 20:35 • autor:

Začátek prosince přinesl dětem z 1.B, které již znají mnohá písmenka a čtou první slova, slavnostní předávání Slabikáře. V pátek 7.12. za námi přišli kamarádi – patroni z deváté třídy. Připravili si pro prvňáčky tři zapeklité úkoly. Za každý splněný úkol dostali zlatý klíč. Prvňáčkům se podařilo splnit všechny úkoly a získat všechny klíče, které jim otevřely bránu do „ SVĚTA SLABIKÁŘE“. Hanička, Anička a Honza – naši kamarádi z deváté třídy, jim za odměnu předali vytoužené Slabikáře. Děti z nich měly obrovskou radost a hned se pustily do prohlížení a čtení. Aby si tento den mohly po celou dobu připomínat, dostaly pamětní list a záložku, s kterou budou ve své první knize pracovat.

Těšíme se na další společné zážitky.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

10.12.2018 19:45 • autor:

V sobotu 1. prosince proběhly na naší škole ,,Vánoční dílničky“ pro předškoláky s rodiči. Děti si mohly na jednotlivých stanovištích vyrobit nejrůznější vánoční ozdoby a dekorační předměty. Nabídka byla velmi pestrá a každý si proto odnesl domů spoustu krásných výrobků. I přesto, že se dílničky konaly v době předvánočního shonu, spousta rodičů si našla čas pro své děti, a přišli společně prožít pohodovou a klidnou vánoční atmosféru provoněnou vánočním cukrovím a zpěvem koled.

Přejeme všem krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2019.

Mgr. Bohdana Minářová, Mgr. Jana Chytilová

FOTOGALERIE

7.12.2018 8:58 • autor:

Z pátku 30. 11. na sobotu 1. 12. se naše třídy rozhodly přespat ve škole. Program začal přivítáním všech dětí, které se akce zúčastnily. Také jsme dali dohromady všechno jídlo a pití, které děti přinesly. Dále se pokračovalo výrobou dekorací na vánoční jarmark.

Další na programu byl film, který si každá třída odhlasovala. Po náročném odpoledni jsme po filmu zalehli ke spánku.

Důležité na této akci bylo, že jsme společně zjistili, že je možné trávit příjemné chvíle ve škole i mimo vyučování. Děti domů odcházely s úsměvy na tvářích a již nyní se nemohou dočkat dalšího spaní ve škole. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci.

Mgr. Lenka Dosadilová, Mgr. Taťána Ševečková

FOTOGALERIE

7.12.2018 8:51 • autor:

Náš spolužák Denis Máčal se zúčastnil mistrovství světa v karate, které se konalo 26.10.-27.10.2018 v Kanadě. Denis získal v Dětském světovém poháru neuvěřitelnou zlatou medaili. Děkujeme za reprezentaci a přejeme další úspěchy ve sportu.

Mgr. Lenka Dosadilová, tř. učitelka

28.11.2018 21:12 • autor:

Čas běží jako voda a naši prvňáčci už znají spoustu písmen, slabik a slov. Mají za sebou první knížku čtení- Živou abecedu. O své nově nabyté vědomosti se podělili s kamarády z deváté třídy. Popovídali si o oblíbených knížkách a společně pak vymysleli, napsali a ilustrovali ve dvojicích vlastní příběh. Na konci prvňáčkům slavnostně deváťáci předali slabikáře. Děkujeme za další krásný zážitek.

 

Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE

26.11.2018 21:12 • autor:

 

Od začátku školního roku uplynuly tři měsíce a prvňáčci už udělali obrovský kus práce. Už umí parádně sčítat a odčítat do pěti. Vytváří příklady, píší je a vypočítávají. Naučili se již devět písmen, které od sebe rozeznají. Umí je složit do slabik. Ze slabik zvládnou vytvořit a přečíst slova a ze slov již přečtou i jednoduché věty.

 

Dokáží psát písmena a slabiky do písanky, zatím ještě tužkou. Dnes 26.11. se pro některé děti z 1.B situace změnila. Dokáží tužku správně držet, krásně píší a hlavně se jim podařilo získat deset jedniček a to byl poslední splněný úkol, aby mohly začít psát perem. Dostaly krásné pero a ŘÁD PÍSAŘE. Věřím, že velmi brzy budou psát perem všichni.

Mgr. Jindra Severinová, třídní učitelka