Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
9.12.2019 20:35 • autor:

Opět jsou tu Vánoce a každodenní shon spojený s pečením cukroví, obstaráváním dárků pro naše nejbližší a plno dalších starostí, aby právě ty letošní svátky byly co nejlepší, nejklidnější a ničím nerušené. I v takto uspěchané době  je důležité se na chvíli zastavit a věnovat čas hlavně našim dětem a společně si udělat radost vyráběním vánočních předmětů a drobných dárků.                        

   Proto jsme 7. 12.  na sobotní dopoledne připravili ,,Vánoční dílničky“. Děti si se svými rodiči a  prarodiči vyrobily spoustu vánočních dárků, nechyběly vločky, svícny, sněžítka, stromečky, sněhuláčci, nazdobené šišky a plno dalších zajímavých nápadů. Dopoledne uteklo jako voda a všichni odcházeli domů s úsměvem na tváři a s  radostí ze svých vlastnoručně vyrobených dárků. Vánoční atmosféru podtrhly také vánoční koledy a vůně vánočního cukroví.

 

   Všem děkujeme za hojnou účast a přejeme klidné a pohodové Vánoce.

Mgr. Jana Chytilová

FOTOGALERIE

3.12.2019 20:12 • autor:

V úterý 3. prosince se konal florbalový turnaj  na ZŠ Novoměstská. Družstvo naší školy tvořilo 5 žáků ze 3. třídy a 4 žáci ze 4. třídy. Soupeři ve skupině byli velmi silní, ale i přesto se naši žáci nevzdali a snažili se bojovat do poslední chvíle. Patří jim veliké poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jindra Severinová

26.11.2019 14:07 • autor:

Žáci 1. a 2. stupně naší školy se ve školním roce 2019/20 opět účastní čtyřkolové soutěže ve vytrvalostním běhu – Běhu brněnské mládeže. První závod se běžel začátkem října jako obvykle na Lesné v Čertově rokli, 2. závod děti absolvovaly koncem října v Lužánkách. Výkony našich malých sportovců na tratích 500m, 800m

a 1 500m jsou stále kvalitní a získávají pro naši školu cenné body.

 V celkovém hodnocení brněnských škol jsme zatím na krásném 7. místě z 18 zúčastněných škol. Našim závodníkům přejeme  hodně sil do jarních kol.              

  PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

26.11.2019 14:04 • autor:

Ve středu 20. 11. 2019 se na ZŠ Svážná konalo obvodní kolo ve šplhu žáků 3. – 5. tříd.

Naši školu reprezentovalo 15 nejlepších chlapců a dívek, kteří si postup vybojovali ve školním kole.

V silné konkurenci žáků z 5 základních škol si naši šplhavci vedli skvěle. Lucie Hradílková / 4.B/  obsadila 1. místo, Gabriela Frantová / 4.B/ získala 3. místo, Sofie Václavíčková / 5.A/ si vyšplhala         1. místo a Kateřina Sekaninová 2. místo. Všechny jmenované dívky nás budou reprezentovat v městském kole 27. 11. 2019. Držíme pěsti!

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

26.11.2019 14:00 • autor:

Stalo se již tradicí, že žáci ZŠ Kamínky  pomáhají při různých akcích. I letos, již pošesté, se zapojili do organizace závěrečného kola Českého poháru ve stolním tenise vozíčkářů, který se konal v sobotu 16. 11. 2019 ve sportovní hale v Kampusu. Tentokrát i za přítomnosti paní primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, která vítězům předávala ceny a poháry.

Celkem 24 žáků  2. stupně naší školy ochotně pomáhalo vozíčkářům se sbíráním míčků a zároveň mohlo sledovat jejich nasazení a houževnatost při hře, radost z každého vítězství a ocenit jejich sportovní výkony. Poděkování patří všem žákům, protože svým chováním vzorně reprezentovali naši školu.  

Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE

25.11.2019 14:36 • autor:

Žáci 5.B Základní školy Kamínky se rozhodli, že udělají lidem radost, secvičili divadelní představení pod vedením paní učitelky Ivany Sedláčkové a Anny  Široké a vydali se jej zahrát na Kociánku a do Domova pro seniory v Novém Lískovci. Divadelní představení s názvem Princezna Mendela sklidilo velký úspěch. Představení moderovali žáci z deváté třídy, kteří po představení natočili několik rozhovorů s některými diváky. Na Kociánce se děti také dozvěděly, jaký je život zdravotně znevýhodněných lidí a jak tráví svůj volný čas. I přesto, že děti vystupovaly před velkým obecenstvem poprvé, odvedly skvělý výkon a tréma na nich nebyla vůbec znát. Všichni si to moc užili a těšíme se na další akce. Videa a fotografie naleznete na stránkách školy.

Lucie Fibichová,  Aneta Horáková, žákyně 9. třídy ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

31.10.2019 14:04 • autor: • kategorie:
V úterý 15. října jsme uskutečnily výlet do jihomoravské obce Bošovice, ve které je jediná Papouščí zoologická zahrada v Evropě. Chovají zde přes 200 kusů papoušků ve více jak 50 druzích. V asi 80 voliérách jsme s dětmi viděly amazoňany, ary, kakaduy, aratingy, žaky šedé a další. Všechny nás uchvátilo jejich úžasné zbarvení a vyděsil jejich křik. Překvapivá byla  informace o jejich váze, vzhledem k jejich velikosti. Například dospělý ara váží pouhých 1000 – 1200g. K vidění zde byly také kozy a králíci, všechna zvířata si mohly děti nakrmit. Počasí nám přálo a výlet se nám vydařil.
Za kolektiv vychovatelek J. Holíková
FOTOGALERIE
25.10.2019 8:13 • autor: • kategorie:
V letošním roce jsme chtěly tvořit z přírodnin trochu jinak. Vytvářely jsme tedy mandaly. Nejprve jsme děti seznámily s pojmem mandala, vyzkoušely si je formou omalovánky a poté kreslit  na chodník. Závěrečným úkolem bylo vytvoření mandaly z různých sesbíraných přírodních materiálů. Děti pracovaly ve skupinách a práce se jim dařila, což můžete posoudit na fotografiích.
I. Sedláčková,J. Holíková
24.10.2019 13:59 • autor:

Žáci pátých tříd naší školy navázali spolupráci s Rezekvítkem. Rezekvítek je nezisková organizace, která se zabývá ekologickou výchovou a ochranou přírody. Také dlouhodobě pečuje o přírodní rezervaci Kamenný vrch. Děti v loňském školním roce na červnové vycházce poznávaly toto jedinečné chráněné území a pomáhaly také při úklidu odpadků. Spolupráce naší školy s  Rezekvítkem v  péči o toto území pokračuje i v tomto školním roce.

V  tomto školním roce koncem září žáci v rámci přírodovědy pod vedením lektorky z Rezekvítku pozorovali půdu v okolí školy na terénním praktiku. Zjistili, co se skrývá pod názvem půda, jak vznikla, jaké má vlastnosti a hlavně význam pro život člověka. Uvědomili si, jak důležitá je ochrana půdy v současné době. Pomocí pokusů zkoumali složení různých půd, hledali a pozorovali živočichy v ní žijící. Praktickým způsobem si tak ověřili svoje znalosti o půdě.

                                                                                      

  Mgr. Anna Široká, PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

                                                                                          

 

16.10.2019 10:47 • autor:

Děti z 5. A využily podzimní sluneční dopoledne a v rámci hodin pracovních činností si zahrály na architekty a stavitele. Ve dvojicích si naplánovaly projekt stavby, z přírodního materiálu stavbu realizovaly, nezapomněly ani na úpravu jeho okolí. Pod jejich rukama vyrostly originální domy ze dřeva, kamenů, mechu, listí, kůry. Jedna stavba byla dokonce zavěšena ve větvích jako ptačí hnízdo.

Zadaný úkol se všem zdařil, podpořil fantazii, zručnost, kooperaci a komunikaci mezi dětmi.

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. uč. 5.A

FOTOGALERIE