Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
14.7.2019 10:58 • autor:

Naše třída se společně s paní učitelkou Dvořákovou vypravila ve dnech 20. – 21. 6. na výlet do Žďárce. Od školy jsme se vydali na vlakové nádraží do Králova Pole a pokračovali jsme vlakem do Tišnova, poté autobusem do Žďárce.

Nejprve jsme šli na prohlídku místní základní školy a školky. Nejvíce nás ve škole zaujal jejich zookoutek. Na hřišti jsme si zahráli hru Tajný vzkaz.

Na oběd jsme šli do školní jídelny, kde jsme si bříška nacpali brokolicovou polévkou, knedlíkem, masem a zelím.

Po obědě jsme vyrazili na prohlídku okolí Žďárce, v místním obchodě jsme si koupili zmrzlinu. Podívali jsme se, kde naše třídní učitelka bydlí, váleli jsme sudy a smočili si nohy v řece Libochůvce. Během cesty jsme plnili různé úkoly ve skupinách. 

K večeři jsme si opekli buřtíky a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o zvířatech, které chová tatínek od paní učitelky. V podvečer jsme se stihli návštěvu domu naší spolužačky Markétky Fryaufové. Večer nám děti zahráli večerní představení a unavení po celém dnu jsme se zavrtali do spacáků.

Ráno nás čekal turnaj ve vybíjené s místní školou, kde jsme získali krásné první místo. Turnaj ve florbalu skončil remízou 1:1. Poté jsme vystoupili s naším talířovým tancem před malými školkáčky, kteří nás odměnili velikým potleskem. Před odjezdem jsme našli poklad a vypravili jsme se na cestu zpátky do Brna. Výlet se nám vydařil i přes nepřízeň počasí. Moc hezky jsme společně zakončili tento školní rok. Těšíme se na další společné akce

 

Mgr. Lenka Dosadilová, tř. uč.

FOTOGALERIE

VIDEO

14.7.2019 10:55 • autor:

Dne 17. 6. se společně 3. A a 5. A vypravila na výlet do jihlavské zoologické zahrady. K vidění je zde téměř 200 druhů exotických zvířat, včetně řady ohrožených druhů. Zvířata tu jsou v zajímavých expozicích. Africká vesnice Matongo, asijský parčík Hokkaido, jihoamerická Hacienda Escondido, pavilon šelem, Australská farma či Africká savana a mnohé další.

Nám se moc líbil tropický pavilon s řekou, džunglí a troskami letadla. Pavilon jsme si prošli i z vrchní lávky, kde jsou stolečky a spousta laviček, takže jsme si mohli odpočinout a relaxovat. 

Na konci prohlídky jsme viděli krmení žiraf a dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavostí. Zpáteční cestu na autobusové nádraží jsme si zpříjemnili procházkou po Jihlavě. 

Prožili jsme společně moc hezký den.

Mgr. Lenka Dosadilová, Mgr. Taťána Ševečková

FOTOGALERIE

20.6.2019 14:05 • autor:

V prvouce poznávají děti přírodu, která je kolem nich.  Lépe než jen z učebnice se o ní dozví vlastními smysly a zblízka. Proto jsem se rozhodla pustit se do chování motýlů přímo ve třídě. Objednala jsme  housenky babočky bodlákové z anglické motýlí farmy. V průhledné nádobce s krmením a 5-ti housenkami, kterou nám přivezl kurýr, jsme sledovali zajímavý vývoj housenek až do úplného zakuklení. Kukly jsme potom přemístili do síťky – motýlí zahrádky. Každý den jsme sledovali, jak se kukly mění. Po pár dnech začaly kukly výrazně tmavnout, protože se blížil moment líhnutí. Netrpělivě jsme vyhlíželi, zda se nám to podaří vidět na vlastní oči. Celkem se vylíhlo 5 motýlů a u jednoho se nám podařilo vidět, jak k tomu došlo. Byl to neuvěřitelný zážitek nejen pro mě, ale hlavně pro děti. Dětem se motýlí zahrádka moc líbila. Nosily motýlkům krmení v podobě šťavnatého ovoce a květin. Po týdnu jsme motýlky vypustili do přírody.

Za rok to zkusíme znovu.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE

20.6.2019 13:35 • autor:

Ve středu 19.6. jsme se již po třetí zúčastnili Olympijského běhu.  I letos byla z řad žáků veliká účast.  Žáci byli rozděleni do kategorií podle ročníků. Závodili na 500m dlouhé trase, která vedla lesem na Kamenném vrchu. I přes velké horko, které v době závodu panovalo, podali žáci velmi dobré výkony. Někteří běželi naplno od začátku až do konce, někteří si trasu jen prošli, ale i to se počítá. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit, že trasu zvládli, ale i diplom, medaile a drobné dárky od firmy Koh-i-noor a T- Mobile. Po každém doběhnutí, byli za každý ročník vyhlášeni nejlepší tři chlapci a tři dívky, které byli odměněny krásnými kovovými medailemi a věcnými dárky.  Na konci celého běhu byl vyhlášen nejrychlejší žák a žákyně z 1. a 2. stupně. Za svůj skvělý výkon dostali pohár. Za 1. stupeň to byl Michal a Stela z 5.A a za 2. stupeň to byl Michal ze 7.A a Eliška z 6.A.

Letošní ročník se opět vydařil.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

12.6.2019 21:23 • autor:

V týdnu od 3.6. do 7.6. se žáci 1. a 2. tříd zúčastnili školy v přírodě v Jeseníkách.

Ubytováni jsme byli v penzionu Soliter v Karlově pod Pradědem. Jelikož nám počasí velice přálo, mohli jsme uskutečnit všechny naplánované výlety a aktivity, jako např. návštěvu Zlatokopeckého skanzenu ve Zlatých Horách, kde si děti mimo jiné vyzkoušely i rýžování zlata, návštěvu staré školy v Malé Morávce, kde využily i zábavného centra ke sportovním aktivitám.

  Celá naše škola v přírodě se nesla v duchu Indiánů. Žáci si vyrobili indiánská trička, amulety, v lese stavěli z přírodnin teepee, v podvečer si také opékali špekáčky. Poslední večer proběhlo vyhlášení všech soutěží ať již sportovních, vědomostních či talentových. Na každého čekala pěkná odměna v podobě ,,Hledání pokladu“.

 

Mgr. Jana Chytilová, Mgr. Bohdana Minářová

FOTOGALERIE

10.6.2019 9:54 • autor:

Třídy 3.A a 3. B se na škole v přírodě vydaly po stopách starých indiánských kmenů, samy děti se staly indiány a pod vedením starodávného ducha Geronima plnily úkoly, překonávaly překážky, mnohdy i samy sebe, posunovaly své hranice a nakonec je stopy dovedly až k velikému pokladu, ze kterého měly všechny obrovskou radost. 

Každý si na památku vyrobil a přivezl pamětní medaili, indiánské kmeny si vyrobily vlastní totem a vymyslely bojový tanec, který později téhož dne všem zatančily. Nechyběla ani výprava za tajemstvím a objevování nových území – navštívili jsme krápníkové jeskyně a každý den podnikli alespoň malou vycházku do okolí. Nezapomněli jsme ani na stavbu vlastního teepee pro indiánské duchy a skřítky. Když se indiánští duchové rozzlobili a venku se snesl veliký liják, rozhodli jsme se pro očistu těla i ducha a podnikli cestu do podzemí penzionu, kde se nacházelo „očistné jezírko“ se slanou vodou. 

Předposlední den jsme byli všichni smutní, že už pojedeme domů, a tak jsme se večer rozveselili na karnevalu při maličkém soutěžení. Po cestě domů jsme téměř všichni usnuli, takže cesta rychle utekla a u školy už nás vítaly milé úsměvy maminek a tatínků, a tak jsme všichni spokojení, a trošičku unavení, utíkali domů.

 

Mgr. Lenka Dosadilová, Mgr. Linda Pifková

FOTOGALERIE

21.5.2019 14:20 • autor:

Žáci 1. a 6. ročníků navštívili v rámci výuky o hospodářských zvířatech a péči o ně farmu zaměřenou na chov skotu a zpracování mléka. Vybavili jsme se do deštivého počasí holínkami a pláštěnkami a plni očekávání se vydali na cestu. Na jejím konci na nás čekala spousta zvířat, z nichž nejpočetnější byly krávy s telaty. Mohli jsme si však prohlédnout i prasata, slepice, králíky, kozy, husy, kačeny, koně a dokonce osla. Vedoucí farmy nám vysvětlila, jak se má správně o krávy pečovat, čím se živí a jak se dále zpracovává jejich mléko. Viděli jsme i dojicí a čisticí linku pro krávy. Nakonec jsme obdivovali množství starých předmětů nashromážděných v hanáckém skanzenu.

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE 1

20.5.2019 20:47 • autor:

Letošní školu v přírodě s podtitulem TOULKY ČESKOU HISTORII prožili žáci 4. A a 4. B  na Sykovci. I přes na první pohled nepříznivé počasí si ji aktivně užili. Každý den plnili ve svých týmech řadu sportovních úkolů a netradičních činností, do kterých se všichni plně ponořili, aby získali co nejvíce bodů pro svoji skupinu. Dramatizovali báje a pověsti, tančili na hudbu středověkých trubadúrů, účastnili se turnajových klání ve zdatnosti, zručnosti, znalosti, zpěvnosti a zábavnosti. Na vycházkách objevovali betonové sochy Michala Olšiaka, sbírali byliny našich luk a lesů, které potom určovali a tvořili herbáře. Zlatým hřebem ŠvP byla soutěž ve sportovním rybaření na rybníku Sykovec, povídání s rybáři a ulovení 8 kilového kapra. Zpáteční cesta do Brna byla zpříjemněna návštěvou hradu Pernštejna, který nás svou majestátností nedobytného hradu všechny okouzlil.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

 

17.5.2019 11:37 • autor:

Ve středu 15.5. se žáci 1.B a druhých tříd vypravili na výstavu hospodářských zvířat. Na tuto výstavu jsme se vydali již po třetí.

Letošní rok bylo k vidění na 1000 druhů zvířat . Zúčastnili jsme se přehlídky kladrubských koní, viděli jsme několik druhů ovcí a jejich stříhání. Hladili jsme si prasátka a krávy. Někteří z nás poprvé spatřili okování policejních koní.

Bylo to opět velmi příjemné dopoledne plné nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

 

13.5.2019 20:52 • autor:

V neděli 12. května oslavíme svátek našich maminek. Žáci si pro maminky připravili v rámci školní družiny, tanečního kroužku a pěveckého sboru Zpěváček řadu krásných vystoupení. Besídku, konanou ve čtvrtek 9. května, zahájili naši nejmenší, žáci prvních, druhých a třetích tříd s básničkami, písničkami, tancem i dramatizací. Pokračovali žáci čtvrtých tříd se svou recitací, čtením vlastních dopisů maminkám a hrou na flétnu. Zástup rodičů rozvlnil a roztleskal taneční kroužek mladších i starších žákyň. Celou besídku zakončil pěvecký sbor Zpěváček s písněmi věnovanými nejen maminkám, ale i tatínkům. Účast byla hojná, na tvářích rodičů jsme viděli úsměvy i slzy dojetí. Doufáme, že se vystoupení líbilo a těšíme se na další setkání s rodiči, prarodiči a všemi přáteli dětí a školy.

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE