Lenka Doležalová

Recept na život z taháku nevyčteš

Není až tak obvyklé, aby při závěrečném školním bilancování, učitel děkoval žákům. Poslední dny školního roku vycházející žáci obcházejí učitele, kteří je učili a děkují jim za přípravu na život. Chci ale udělat výjimku, a toto cestou poděkovat já, jako třídní 9. B za úžasný pedagogický zážitek. Doufám, že slova nevyzní nadneseně. Vede mě k nim ryzí upřímnost.

Na konci mé pedagogické kariéry jsem zažila třídu, která v posledním roce základní školy dospěla v jedince, kteří jsou schopni orientovat se v problému, pomáhali jeden druhému, a ač tak výrazné individuality, táhli za jeden provaz.

I pro ně byl uplynulý školní rok velmi obtížný. S novým vedením školy přišly velké změny. S těmi se žáci museli vypořádat, přijmout je a pochopit záměry nového vedení.

Co nemuseli, ale ochotně udělali, bylo zapojení se do příprav 30. výročí otevření školy. Podíleli se na tvorbě almanachu, byli součástí realizačního týmu, připravující závěrečnou oslavu, byli autoři propagačního promovidea. Aktivně se zapojili do všech akcí, které měli zviditelnit školu, a které měli napravit pošramocenou reputaci školy. Ať už se jednalo o Sportovní odpoledne, Den malých vědců, Den otevřených dveří, Vánoční jarmark, vždy patřili mezi žáky, bez kterých by se tyto akce nemohly uskutečnit.

Svůj morální charakter projevili také tím, že polovinu výtěžku z Jarmarku věnovali potřebnému psímu útulku.

Svou ochotu pomáhat výrazně projevili při zvelebování interiéru školy, což v posledních parných dnech bylo obzvláště vysilující.

Na závěr chci poděkovat této třídě 9. B – Simoně, Vojtovi, Davidovi, Tereze, Romanovi, Robertovi, Lucce, Elišce, Katce M., Báře, Katce N., Patrikovi, Natálii, Lauře, Jerrymu a Milanovi. Byli jste skvělí a mé přání je, abyste takoví zůstali.

Na tomto místě je ale ještě potřeba poděkovat předešlým třídním učitelkám Bohdaně Minářové, Anně Široké a především Kateřině Moldrzykové. Já už jsem pouze jejich výbornou práci dokončila.

Na závěr ale obrovský dík patří také rodičům a prarodičům. Vychovali jste úžasné jedince.

Všem vám přeji mnoho štěstí v dalším životě. Jedna etapa končí a věřím, že ještě krásnější vás čeká.

Třídní učitelka 9. B Lenka Doležalová

FOTOGALERIE

Archeoskanzen Modrá – výprava do minulosti ZŠ Kamínky

 

V pondělí 12. června se děti ze čtvrtého ročníku zúčastnily výletu do Archeoskanzenu Modrá.

Je to Velkomoravské sídliště středního Pomoraví, které se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Názorně osvětluje jednu z nejvýznamnějším etap našich národních dějin.

Archeoskanzen je tvořen stavbami, jejichž části mají předlohy ve skutečných archeologických objevech.

Celé sídliště je opevněno. Uvnitř se nachází sruby, nadzemní domy, věž, knížecí palác, kovárna a další. Děti okusily placky, které se vyrábí v peci v pekárně. Vyzkoušely si i výuku mnicha v dřevěné škole. Velký zájem vzbudily středověké zbraně a oděv. Největší zájem však byl o střílení z kuše.

Krásná byla expozice nedalo od tohoto sídliště zvaná Živá voda, ve které jsme se seznámili s životem ve vodě i kolem ní. Součástí jsou interaktivní výstavy a dvě podzemní patra s tunelem. Podvodní tunel skýtá jedinečný pohled na obyvatele hlubin (pstruhy, parmy, kapry…). Ve venkovním areálu nás zaujala venkovská bylinková zahrada.

 

 

Mgr. Libuše Císařová, Mgr. Pavlína Kučerová, Mgr. Irena Drábková

Charitativní akce – IX. B předává dárky v útulku

Koncem dubna, po přijímacích zkouškách, se konečně naše třída IX. B, vydala do útulku na Kociánce, předat dárky z výtěžku školního Jarmarku. Tento rok poprvé každá třída rozhodla, jak s penězi naloží. Jsme velmi rádi a touto cestou také děkujeme našim spolužáků, že dárky věnovali tomuto útulku, kde celoročně působíme jako dobrovolnice. Naší odměnou byl veselý štěkot pejsků, kteří ocenili pamlsky, granule a piškoty. My jsme zase měli možnost pohladit si koně a jalovici, o které jsme se od majitelky dozvěděli zajímavé věci. Odpoledne se velmi vydařilo, jenom nám bylo líto, že je to nejspíš naše poslední záslužná akce na této škole.

Žákyně IX. B ZŠ Kamínky 5   Lucka Janechová a Eliška Křivánková

Školní výlet 8. třídy na Pálavu

 

 

 

 

V krásném prostředí Dyje a Pavlovských vrchů se uskutečnil výlet žáků 8. třídy. Setkali jsme se na vlakovém hlavním nádraží v Brně a vlakem a později autobusem jsme se dopravili do Campu Pálava v obci Nové Mlýny. A výlet začal zostra, čekaly nás nafukovací kánoe a plavba do Lednice. Obavy z nechtěné koupele po chvíli vystřídal strach z velké dřiny. Dyje v těch místech příliš neteče a celá cesta byla hlavně o pádlování, pro některé i o držení přímého směru plavby. Na koupel v řece přece jen došlo, ale většinou se jednalo o dobrovolné ochlazování v pekelné sluneční výhni. Asi po 5 hodinách jízdy jsme se konečně ocitli v Lednici a dali si zasloužený oběd a občerstvení v podobě zmrzliny a studených nápojů.

Odpoledne a večer jsme se pustili do sportovních her v kempu. Nejvíce nás zaujal plážový volejbal, v našem podání spíše plácaná. Noc uběhla velmi rychle a ráno po snídani následoval přesun autobusem do Dolních Věstonic. Po návštěvě místního archeologického muzea jsme vyrazili na Pálavu. Klikatící se cesta nás kolem nezralého vína vedla k Dívčím hradům. A z kopce to opravdu nebylo. Odměnou se nám naskytly nádherné výhledy na jezera, včetně trčícího kostelíku v zatopené obci Mušov. Následoval okruh po Pavlovských vrších a další hezké výhledy do krajiny. V Pavlově, kam někteří žáci dorazili z posledních sil, následoval oběd a odpočinek. Autobusem jsme se vrátili zpět do kempu.

Po vzpamatování se z náročné cesty následovala večeře a další sportovní aktivity – fotbal, badminton, volejbal. Večer se vyvedl při zpěvu u vyladěné kytary a táboráku se špekáčky. Spát se nikomu moc nechtělo, ale denní režim je neúprosný.

Třetí den, a zároveň poslední, se nesl ve znamení odpočinku a určitých sportovních zážitků. Z nich dominovala velká vodní bitva s nafukovacími balonky plněnými vodou, do které se většina žáků dobrovolně zapojila. Po obědě následoval úklid a odjezd do Brna.

Myslím, že během tří dnů se nikdo nenudil, zážitků bylo plno. Počasí nás potrápilo jen velkým horkém, které vysávalo energii. Všichni žáci se během výletu skvěle chovali a prokázali fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. Uvidíme, čím navážeme příští rok, nuda v Brně to snad nebude.

Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE

Škola v přírodě v Kletečné u Humpolce

 

 

 

Nádherná krajina Vysočiny přivítala žáky 5. A, 5. B, a 4. C, kteří zde prožili skvělou školu v přírodě. Téma našeho pobytu bylo inspirováno Cestou kolem světa.  Květnové slunečné počasí přispívalo k dobré pohodě, při které malí cestovatelé navštívili jednotlivé kontinenty. V týmech se zápalem plnili zajímavé úkoly, řešili rébusy, v hádankách podle indicií rozpoznávali historické památky a divy světa, města a státy Evropy, tvořili mandaly, lapače snů a své tělo utužovali v netradičních sportovních disciplínách. Vypravili se také do blízkého okolí. Při celodenním výletu navštívili přehradní nádrž Sedlice a hydroelektrárnu na Želivce. Velkým zážitkem byl také výlet do Pelhřimova, prohlídka Muzea kuriozit a expozice Zlaté české ručičky. Všichni obdivovali umění, šikovnost a nápaditost tvůrců těchto zajímavých předmětů.

Škola v přírodě velmi rychle uběhla. Byla plna dobrodružství, kamarádství, pohody a krásných zážitků. Zpáteční cesta do Brna byla zpestřena návštěvou ZOO Jihlava. Zvířata z celého světa výborně dokreslila naši cestovatelskou školu v přírodě, na kterou budeme dlouho vzpomínat.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

 

Národní výstava hospodářských zvířat na BVV

 

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se žáci 1. A, 2. A, 2. B, 5. A a 5. B vypravili na výstavu hospodářských zvířat na BVV. V pavilonech F a P si mohli na vlastní oči prohlédnout koně, dojný skot, prasata, ovce, kozy různých plemen, velikosti, zbarvení. V dětském koutku si vyzkoušeli rozpoznávat obiloviny, luštěniny a semena rostlin a trav. Odvážlivci se pokusili podojit i krávu. V expozici věnované myslivosti určovali zvířecí stopy, dřeviny a plnili rozličné přírodovědné úkoly. Med a medové sladkosti mohli ochutnat v expozici včelařství a dozvědět se zajímavosti ze světa včel. Tato výstava se dětem moc líbila a byla vhodným doplněním učiva prvouky a přírodovědy.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

Ukázková hodina všestranné sportovní přípravy

 

 

Ve čtvrtek 4. května jsme připravili pro děti ve školní družině ukázkovou hodinu všestranné sportovní přípravy. Cílem této akce bylo nabídnout dětem ze třetích a čtvrtých ročníků možnost zúčastnit se sportovního tréninku, který obsahově odpovídá jejich věkové kategorii, a zároveň nabídnout příležitost vyzkoušet speciální sportovní pomůcky určené pro dětskou atletiku.

U dětí ve věku do 10 let je vhodné rozvíjet právě pohybovou všestrannost, tedy široké spektrum pohybových dovedností zejména s důrazem na dokonalé zvládnutí těch základních (běhání, skákání, házení, tahání, plazení, šplhání ad.). Dobrý pohybový základ je pak pro děti žádoucí nejen pro případné další pokračování v závodním sportu, ale také z hlediska upevnění zdraví a celkové zdatnosti. Právě všestranná sportovní příprava kombinující prvky atletické, gymnastické a herní průpravy je pro děti v tomto věku nejvhodnější možností rozvoje pohybové gramotnosti.

Ohlasy na ukázkový trénink byly velmi pozitivní. V případě zájmu tak uvažujeme o otevření všestranné sportovní přípravy jako kroužku v příštím školním roce.

Mgr. Petr Janáček

FOTOGALERIE

Vlastivědná exkurze do Prahy

 

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se žáci 5. tříd ZŠ Kamínky se svými třídními učitelkami a průvodkyní paní vychovatelkou Janou Holíkovou vypravili objevovat krásy hlavního města Prahy. Cesta příjemně uběhla, chladnější počasí s probleskujícími slunečními paprsky nám dodávalo dobrou náladu. Těšili jsme se na architektonické skvosty české historie – Kostel Panny Marie Sněžné, Staroměstské náměstí s orlojem, Karlův most, Malou Stranu, Kampu, Hradčany. Nedočkavě jsme vyhlíželi nezaměnitelnou budovu Národního divadla, kde jsme měli objednanou prohlídku.  Tuto perlu české kultury jsme obdivovali od základních kamenů až po trojspřeží na střeše Zlaté kapličky. Průvodce nám zajímavě vyprávěl o zrodu a historii Národního divadla, okouzlil nás nádherně zdobený interiér, Hynaisova opona, malby, sochy, osvětlení. V odpoledních hodinách jsme ještě stihli  navštívit Pražský hrad, nahlédli jsme do Chrámu sv. Víta a z hradčanské vyhlídky jsme se přesvědčili, že Praha je více než stověžatá. Po starých zámeckých schodech jsme se plni zážitků a dojmů ubírali na zpáteční cestu k autobusu. Tato naše exkurze se velmi vydařila a budeme na ni dlouho vzpomínat.

PaedDr. Zdeňka Bučková + 5. A

Mgr. Anna Široká + 5. B

Fotografie:

Putování po Zdravíkově – 1.A

 

Bylo, nebylo jedno městečko. Bylo daleko, ale ve skutečnosti mnohem blíž, než se mohlo zdát. Mezi lesy a políčky za průzračným potůčkem, uprostřed krásné louky stojí malé městečko jménem ZDRAVÍKOV.

Tímto krátkým příběhem přivítala v úterý 28. 3. děti paní Eva Beníšková, lektorka Zdraví do škol.

Naše první třída se zapojila do projektu  ZDRAVÍKOV, jedná se o projekt  –  ZDRAVÍ DO ŠKOL od A po Z. Děti absolvují celkem šest lekcí, ve kterých se interaktivní formou seznámí se základy zdravého životního stylu. Zábavnou formou se dozví o složení stravy,  vyzkouší si uspořádat  hostinu  ze zdravých potravin a mnoho dalšího.

Už se těšíme na další hodinu.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

Návštěva školek v prvních třídách

 

V úterý 21. 3., ve čtvrtek 23. 3., v pátek 24. 3. a v úterý 28. 3. přišly na návštěvu do prvních tříd děti z místních mateřských školek. Blíží se datum zápisu a tak už se stalo pravidlem, že v tomto období přichází předškoláci k nám do školy.

Po přivítání se školkové děti od prvňáků naučily uvítací básničku a společně si zacvičily, aby se jim lépe pracovalo. Prvňáci ukázali čtení ze Slabikáře a vyzkoušeli pozornost předškoláků, kteří odpovídali na otázky z přečteného příběhu. Společně se svezli matematickým výtahem a autobusem, zaskákali si skákacího panáka a počítali matematické příklady. Vyzkoušeli si práci s „tablety“, které prvňáci používají na matematiku nebo český jazyk. Nakonec se prvňáci proměnili v učitele a pomáhali předškolákům s výrobou malého dárečku, který si od nás odnesli.

Setkání bylo příjemné, děti prokázaly svojí šikovnost, byly bystré, vstřícné a pohotové. Věřím, že z nástupu do školy nemají obavy a mnohé potvrdily, že už se moc těší.

Tak na shledanou u zápisu.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

Stříbro na Školském poháru v korfbalu

 

Naše škola se zapojila do Školského poháru v korfbalu. Do obvodních kol se přihlásilo 14 škol, do městského finále mohlo postoupit jen 8 škol. Náš tým absolvoval obvodní kolo dne 28. 2. na ZŠ Pastviny. Tam jsme dvakrát porazili domácí družstvo a dvakrát ZŠ Hamry. Díky tomu jsme postoupili z prvního místa.

Městské finále se konalo dne 9. 3. v nové hale Tatranu Bohunice. V základní skupině jsme prohráli se ZŠ Sirotkova 2:5, porazili Elišku Přemyslovnu 5:1 a na závěr remizovali s Otevřenou 5:5. Ve skupině jsme zaujali 2. místo a postoupili do semifinále. Tam jsme po tuhém boji a výborném výkonu vyřadili ZŠ Laštůvkovu 8:6. Ve finále nás opět čekala Sirotkova a po vyrovnaném průběhu jsme podlehli 5:7.

Následovalo vyhlášení výsledků a nejlepších střelců. Převzali jsme pohár a diplom za druhé místo. Nejlepším střelcem celého turnaje byl Filip Vojtaník z 5. B. Střelecky se také dařilo Terezce Votavové ze stejné třídy a Vojtovi Orlovi z 5. A. Všem hráčům a hráčkám patří velké poděkování za výbornou reprezentaci školy.

 

Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE

Novinky ve školní družině

 

Po vánočních svátcích jsme se odpočinutí vrátili do školních lavic. S dětmi jsme s nadšením hráli nové deskové hry, za které  „Ježíškovi“ moc děkujeme.

V lednu se konala celodružinová soutěž ve zpěvu „Kočičí mňoukání“. Finalisté se zúčastnili obvodního kola Superstar školních družin, kde uspěla a získala druhé místo Hanka Chupíková. Gratulujeme.
Všichni společně jsme si užívali sněhovou nadílku. Jako každý rok i letos proběhla zimní olympiáda, která se konečně udála v kupě sněhu, jak to má správně být. Pořádně jsme se při soutěžích vyřádili. Celý ten „bílý čas“ byl fajn a my se těšili na venkovní radovánky, kdy jsme jezdili na lopatách a stavěli sněhuláky… 🙂
Další očekávanou akcí byl karneval. K vidění byla spousta masek a převleků, hrála hudba, děti se fotily ve fotokoutku a barvily si pramínky vlasů. Na každého čekalo překvapení v podobě odměn. Věříme, že děti odcházely z karnevalu spokojené.
Školní družina

 

Exkurze v Dukovanech a Dalešicích

 

V pátek 24. 2. se vydali žáci 9. A, 9. B a část 8. třídy na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Čekaly nás 2 hodiny prohlídky informačního centra v JE Dukovany a 2 hodiny ve vodní elektrárně.

Informační centrum v jaderné elektrárně je zrenovované a nabízí velmi dobrý přehled o jaderné energetice v České republice i o fungování samotné jaderné elektrárny. Při sledování filmu Blackout jsme si uvědomili, že při dlouhodobém výpadku energie mohou nastat velké problémy. Při následující prohlídce žáci získali poznatky o štěpné reakci uranu, principu reaktoru, pochopili funkci sekundárního a chladícího okruhu. Zdůrazněna byla vysoká bezpečnostní opatření uvnitř i v okolí elektrárny.

Následoval přesun do Přečerpávací vodní elektrárny v nedalekých Dalešicích. Zde jsme se kochali pohledem na monumentální sypanou hráz a krásné okolí přehrad Dalešice a Mohelno. V infocentru jsme viděli film o vodních elektrárnách v České republice. Následovala velice zajímavá prohlídka samotné vodní elektrárny. Samozřejmostí do provozu byly slušivé bílé přilby. Žáci pak měli možnost vidět obří turbíny a generátory z blízka.

Celá exkurze svůj význam určitě potvrdila. Žáci si z elektráren odnesli plno poznatků a vjemů, které jim ve škole přes veškerou snahu nabídnout nemůžeme. Už teď se všichni těšíme na další exkurze, výlety, školy v přírodě či terénní praxe.

Mgr. Josef Pohanka, Mgr. Jaroslava Frišhansová

FOTOGALERIE

Dobrodružná cesta

 

„Dobrodružná cesta“ byl název preventivního programu, který jsme se šesťáky navštívili v PPP Sládkova. Zažívali jsme napětí plná očekávání, vypjaté situace, vyzkoušeli odvahu a především utužovali potřebnou existenci vzájemné tolerance mezi sebou. Putování touto cestou nám pomohlo poznat náš třídní kolektiv trošku z jiného úhlu pohledu a přispělo k dalšímu poznávání sebe sama i poznání svých spolužáků z ne tolik známé stránky, než jak se jeví z každodenního setkávání se ve škole.

Žáci a žákyně 6. třídy s třídní učitelkou Mgr. Helenou Hanouskovou

 

Soutěž Babylon aneb „Rozumíme si?“

 

 

Na ZŠ Kamínky proběhlo školní kolo soutěže čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 5. – 7. tříd se zapojili do soutěžního klání ve dvou kategoriích. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na úkoly spojenými s knihovnami, s knihami nebo s texty o nich pojednávajícími.

V kategorii 5. tříd bylo za stoprocentní výkon stanoveno 40 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň 28 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 19 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Matyáš Beer z 5. B (37 bodů), 2. místo Jan Privarčák z 5. A (35 bodů) a 3. místo Michal Kycl z 5. A, Tadeáš Ondráček z 5. B a Kristýna Hošková z 5. B (34 bodů).

V kategorii 6. a 7. tříd bylo možné maximálně dosáhnout 50 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který získal alespoň 35 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 39 žáků. Na pomyslný nejvyšší stupeň vystoupil Tomáš Gruber z 6. třídy (48 bodů), 2. místo zaujali Linda Ráheľová ze 7. A a Filip Major ze 7. B (46 bodů) a na 3. místě Jan Všianský ze 7. B (45,5bodů).

Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme a do městského kola na ZŠ Kuldova počátkem března přejeme hodně úspěchů!

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Anna Široká a PaedDr. Zdeňka Bučková ZŠ Kamínky

LVK 2017 – 2. stupeň

LVKlvk - foto web

Jako každý rok jsme absolvovali lyžařský kurz. Setkali jsme se před školou, naložili jsme naše malá, ale i velká zavazadla a vyrazili jsme. Velmi jsme se těšili, až dojedeme na Horský hotel Čarták u Rožnova pod Radhoštěm. Po vybalení věcí jsme si šli prohlédnout blízké okolí. Při procházce jsme navštívili nedalekou sjezdovku – Soláň vrchol. Další den už jsme ale lyžovali ve Ski areálu Karolinka, kam nás každý den vozil autobus. Do družstev jsme byli rozřazeni podle našich schopností. Během celého týdne jsme trénovali techniku lyžování (brzdění, plužení, carvingové oblouky, funcarving, snowbladování) a snowboardování. Po odpoledním odpočinku nám každý den žáci 7. ročníku přednášeli své prezentace na dané téma. Večer si pak vybraná třída připravila program pro ostatní třídy. Bylo jedno, jestli jsme deváťáci, či šesťáci, bavili jsme se všichni dobře. Program lyžařského výcviku jsme ukončili diskotékou.

Už se těšíme na příští lyžák. Možná i my.

Žákyně 9. B

FOTOGALERIE

Preventivní program Popletené pohádky

Prevence

 

Víte, že moderní je nekouřit? Jaké negativní účinky na naše zdraví má kouření a požívání alkoholu? Proč je pro lidské tělo důležitý zdravý životní styl? Nad těmito otázkami se zamýšleli žáci 5. A v pátek 17. února 2017 s pracovníky preventivního oddělení PPP Sládkova. Pomocí zmodernizované pohádky a zajímavými aktivitami dětem osvětlili problematiku návykových látek a zodpověděli nejrůznější zvídavé otázky.

PaedDr. Zdeňka Bučková

 

FOTOGALERIE

Páťáci v Muzeu Komenského

IMG_0035

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 se žáci 5. A a 5. B vypravili na exkurzi do Přerova, aby zde navštívili Muzeum Komenského. Byl pro ně připraven interaktivní program o životě J. Á. Komenského. Měli možnost zasednout do školních lavic v prostorách dobových tříd od 17. století do 50. let 20. století. Ve školním kabinetu je zaujali nejrůznější přírodovědné i technické exponáty. Velký zájem u dětí vyvolalo nahlédnutí do archeologické, entomologické a mineralogické expozice. Příjemně prožitý den byl zakončen sladkou tečkou v místní cukrárně.

PaedDr. Z. Bučková, Mgr. A. Široká

FOTOGALERIE

MARBO na Kamínkách

DSC_1520

 

MARBO na Kamínkách

Bezprostředně před ukončením 1. pololetí letošního školního roku jsme v tělocvičně naší školy poprvé přivítali hudební skupinu MARBO. Členové skupiny měli pro nás připravené dva výchovné koncerty. Pro menší děti I. stupně to byl program „Písničky a jejich úkoly“, při kterém si naši žáčci i žákyňky s chutí zazpívali a rytmicky řadu písniček doprovodili. Děti se tedy staly aktivními účastníky koncertu, ve kterém za pomoci písní plnily nejrůznější úkoly. Starší žáci II. stupně se díky náplně koncertu ocitli v době existence legendárního Osvobozeného divadla a poslouchali a zazpívali si nejznámější hity té doby. Pak se přesunuli do 2. poloviny 20. století k působení a tvorbě divadla Semafor, jehož celá řada písní se stala evergreeny a hrají se a zpívají dodnes. Příjemná atmosféra byla zakončena srdečným potleskem našich žáků, kteří se do další výuky vraceli s úsměvem ve tváři, někteří s pobroukáváním předvedených písní. Vystoupení skupiny MARBO nás velmi příjemně překvapilo a zpestřilo naše vyučování.

Mgr. Helena Hanousková

 

FOTOGRAFIE

Vyhledávání

Do konce prázdnin zbývá: