Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
6.11.2019 8:31 • autor:

Poslední říjnový den se na ZŠ Kamínky slavil tradiční Halloween.

 Tento anglosaský lidový svátek žáci naší školy mohli zažít na vlastní kůži nejen v hodinách angličtiny. Už od rána se to ve třídách hemžilo čarodějnicemi, upíry, duchy, kostlivci, pavouky, dýněmi a dalšími strašidelnými maskami.  Během dopoledne se děti dozvěděly, jak a proč se Halloween slaví, jaké jsou jeho symboly a tradice. Také měly možnost dozvědět se pár zajímavostí – například to, že v USA se každoročně na Halloween prodají sladkosti za 2 miliardy dolarů! Zpívaly a poslouchaly strašidelné písničky, vymýšlely strašidelné příběhy, učily se anglická slovíčka, luštily halloweenské křížovky a kvízy, vyráběly netopýry, dýně a kostlivce. Žáci 9. třídy pro děti 1. stupně připravily strašidelnou místnost plnou tajemných zvuků, slizových lektvarů a děsivých předmětů, která měla mezi dětmi velký ohlas.

Všichni si letošní zábavnou halloweenskou školu nadmíru užili, stejně jako lampiónový průvod, který završil tento den.

Mgr. Andrea Klempová

Video z akce:

 

FOTOGALERIE

4.11.2019 8:57 • autor:

Dne 31. 11. 2019 proběhl na naší škole již tradiční lampionový průvod. Sraz byl v 17 hodin před školou. Po krátkém zahájení jsme se vydali na cestu po již setmělém Novém Lískovci. Ani vcelku chladné počasí neodradilo celou spoustu dětí a jejich rodičů. Klidnou procházku ozářenou desítkami lampionů jsme zakončili před školou. Zde proběhlo vyhlášení soutěže o nejkrásnější vlastnoručně vyrobený lampion. Sešlo se tu spoustu krásných výrobků, ale pouze pět výrobců mohlo být oceněno sladkou odměnou a pamětním diplomem. Ti, kteří nevyhráli v soutěži letos, rozhodně nemusí věšet hlavu, příští rok se jim určitě povede vyhrát.

Bezpečnost a bezproblémový průběh průvodu zajišťovala městská policie, zač jí patří velký dík. Nesmíme zapomenout poděkovat všem organizátorům průvodu i jejich účastníkům za skvělou akci.

Příští rok to zopakujeme!

FOTOGALERIE

31.10.2019 14:04 • autor: • kategorie:
V úterý 15. října jsme uskutečnily výlet do jihomoravské obce Bošovice, ve které je jediná Papouščí zoologická zahrada v Evropě. Chovají zde přes 200 kusů papoušků ve více jak 50 druzích. V asi 80 voliérách jsme s dětmi viděly amazoňany, ary, kakaduy, aratingy, žaky šedé a další. Všechny nás uchvátilo jejich úžasné zbarvení a vyděsil jejich křik. Překvapivá byla  informace o jejich váze, vzhledem k jejich velikosti. Například dospělý ara váží pouhých 1000 – 1200g. K vidění zde byly také kozy a králíci, všechna zvířata si mohly děti nakrmit. Počasí nám přálo a výlet se nám vydařil.
Za kolektiv vychovatelek J. Holíková
FOTOGALERIE
31.10.2019 11:24 • autor: • kategorie:

Na přelomu měsíce září a října jsme se vypravili na dvě vycházky na Kamenný vrch. K vycházkám nás vylákalo slunné počasí. První den sice foukal poněkud silnější vítr, ale to nám nevadilo. Cestou jsme pozorovali počínající se zbarvování listů na stromech a keřích do podzimních tónů. Zaujala nás i jedna zahrádka, kde majitel má na stromech zavěšené květináče s krásně barevnými květinami. Jejich odstíny červené, oranžové a žluté nádherně zářily na slunci.

Po dosažení cíle, jsme se rozdělili na skupinky. Každá skupina pak začala tvořit z dostupného přírodního materiálu domečky pro lesní skřítky. Některé domečky byly pro malé skřítky, jiné pro poněkud vzrostlejší. Pracovali jsme dva dny s velkým nasazením a nadšením, abychom své představy co nejdokonaleji ztvárnili.

Díla se nám podařila. Můžete posoudit z našich obrázků.

Palečková Zdeňka

 

FOTOGALERIE

31.10.2019 11:18 • autor:

Dne 24. 10. 2019 proběhlo na ZŠ Kamínky pro žáky, rodiče a přátele školy hravé odpoledne s angličtinou. Účastníci se mohli přesvědčit, že se tímto jazykem nejen domluví, ale i legračně pohrají.

Hned při vstupu do školy obdržely děti cestovní pas, do kterého sbíraly vlajky jimi navštívených zemí.

Zábavnou formou se seznámily s Velkou Británií, kde si mohly mimo jiné poskládat na interaktivní tabuli typickou anglickou snídani, v Austrálii si vyzkoušely hod bumerangem, skládání puzzle nebo klokaní skok, v Kanadě si opět na interaktivní tabuli prohlédly nedotčenou divokou přírodu se zvuky tamějších zvířat a USA je přivítaly znalostními kvízy, od klasických svátků v USA, přes nejznámější animované seriály, až po vědomosti z historie, kultury a geografie.

Závěrem si děti vyrobily na památku dárky v podobě létajícího balónu, záložky s deštníkem nebo lapače snů.

Z dětských úsměvů i spokojeného výrazu rodičů bylo patrno, že akce se podařila a ZŠ Kamínky opět nabídla program, který potěšil i poučil zároveň.

                                                                                               Mgr. Andrea Klempová

FOTOGALERIE

25.10.2019 8:13 • autor: • kategorie:
V letošním roce jsme chtěly tvořit z přírodnin trochu jinak. Vytvářely jsme tedy mandaly. Nejprve jsme děti seznámily s pojmem mandala, vyzkoušely si je formou omalovánky a poté kreslit  na chodník. Závěrečným úkolem bylo vytvoření mandaly z různých sesbíraných přírodních materiálů. Děti pracovaly ve skupinách a práce se jim dařila, což můžete posoudit na fotografiích.
I. Sedláčková,J. Holíková
24.10.2019 13:59 • autor:

Žáci pátých tříd naší školy navázali spolupráci s Rezekvítkem. Rezekvítek je nezisková organizace, která se zabývá ekologickou výchovou a ochranou přírody. Také dlouhodobě pečuje o přírodní rezervaci Kamenný vrch. Děti v loňském školním roce na červnové vycházce poznávaly toto jedinečné chráněné území a pomáhaly také při úklidu odpadků. Spolupráce naší školy s  Rezekvítkem v  péči o toto území pokračuje i v tomto školním roce.

V  tomto školním roce koncem září žáci v rámci přírodovědy pod vedením lektorky z Rezekvítku pozorovali půdu v okolí školy na terénním praktiku. Zjistili, co se skrývá pod názvem půda, jak vznikla, jaké má vlastnosti a hlavně význam pro život člověka. Uvědomili si, jak důležitá je ochrana půdy v současné době. Pomocí pokusů zkoumali složení různých půd, hledali a pozorovali živočichy v ní žijící. Praktickým způsobem si tak ověřili svoje znalosti o půdě.

                                                                                      

  Mgr. Anna Široká, PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

                                                                                          

 

16.10.2019 10:47 • autor:

Děti z 5. A využily podzimní sluneční dopoledne a v rámci hodin pracovních činností si zahrály na architekty a stavitele. Ve dvojicích si naplánovaly projekt stavby, z přírodního materiálu stavbu realizovaly, nezapomněly ani na úpravu jeho okolí. Pod jejich rukama vyrostly originální domy ze dřeva, kamenů, mechu, listí, kůry. Jedna stavba byla dokonce zavěšena ve větvích jako ptačí hnízdo.

Zadaný úkol se všem zdařil, podpořil fantazii, zručnost, kooperaci a komunikaci mezi dětmi.

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. uč. 5.A

FOTOGALERIE

 

16.10.2019 10:45 • autor:

Ve čtvrtek 9. 10. 2019 se žáci pátých ročníků ZŠ Kamínky vydali na vlastivědno přírodovědnou exkurzi do Přerova. Jejich cílem bylo Muzeum J. A. Komenského, aby se dověděli co nejvíce o životě a díle významné české osobnosti J. A. Komenského a seznámili se i s archeologickými nálezy z oblasti přerovského regionu.

V první části exkurze si děti v muzeu prohlédly expozici pravěku doby kamenné, bronzové i železné. Seznámily se s archeologickými nálezy od starší doby kamenné až do sklonku středověku a počátků raného novověku, které byly objeveny v Předmostí u Přerova. Součástí této expozice byla i místnost z období středověku – černá kuchyně, která děti obzvlášť zaujala.

V další části muzea si žáci prohlédli rekonstrukce školních tříd, které zajímavým způsobem dokladují různá období vývoje dějin školství a pedagogiky. Ta první představovala třídu ze 17. století, v jaké učíval i Komenský. Děti zaujaly zejména pomůcky, které se používaly při psaní v této době. Další třída pocházela z doby Rakousko-Uherska a její součástí byl i kabinet vybavený množstvím pomůcek. Stejně tak se líbily žákům i další třídy, jedna z období první republiky a druhá z doby po 2. světové válce.

Všechny žáky zaujala výstava entomologie s množstvím různých druhů hmyzu. V expozici mineralogie viděli nerosty a minerály z celých Čech a Moravy. Na závěr vystoupili žáci na vyhlídkovou věž, která jim poskytla zajímavý pohled do okolí.

Druhou částí exkurze byl program s názvem Co zahalil čas do pláště pana Komenského, ve kterém nás životem J. A. Komenského provázela jeho první žena Magdaléna Vizovská. Žáci si vyslechli zajímavé informace, měli možnost poznat dobové vybavení třídy a vyzkoušeli si techniku tehdejšího zapečeťování dopisů.

 Exkurze se žákům velmi líbila a obohatila je o spoustu nových informací.

 

 PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

15.10.2019 13:48 • autor:

Na naší základní škole je jedním z pilířů sport. V rámci tohoto pilíře mají žáci ve sportovních třídách posílenou hodinu tělesné výchovy. V 1. – 3. ročníku je jedna hodina tělesné výchovy zaměřena na výuku florbalu pod vedením zkušené trenérky Gabriely Úlehlové.

Paní trenérka přihlásila děti do Jihomoravské ligy přípravek (3+1) za účelem zvýšení motivace k zlepšování se ve florbalových dovednostech. První turnaj, kterého se zúčastnili žáci z 2.B,  proběhl v neděli 13.10. na hale SH Sport Point v Brně. Náš tým odehrál čtyři zápasy s obrovským nasazením a za velké podpory rodičů, prarodičů, sourozenců a spolužáků.

Všichni se už moc těší na další zápasy, které se budou konat 3.11. opět na hale SH Sport Point v Brně. Přijďte naše děti podpořit.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE