Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
12.12.2019 22:31 • autor:

Druhé prosincové pondělí jsme zavítali na exkurzi do rakouské metropole. Nejznámější památky nám vtipným a poučným komentářem zprostředkoval pan průvodce Duda. Výběr žáků druhého stupně se nejprve vydal na zámek Schönbrunn. Po prohlídce okolního parku jsme před tímto barokním zámkem navštívili i vánoční trhy, kde jsme nasáli vánoční atmosféru. Poté jsme se přesunuli autobusem na náměstí Marie Terezie a vydali se přes Hofbug a nejznámější ulici Graben až na Stephansplatz. Zde jsme si prohlédli katedrálu sv. Štěpána- nepřehlédnutelný gotický symbol Vídně. Zájemci si v blízkém okolí mohli nakoupit typické rakouské sladkosti- sušenky Manner a čokoládovo-marcipánové Mozartkugeln. Po prohlídce přilehlých trhů jsme prošli kolem Albertina a poté navštívili Přírodovědné muzeum. Na závěr našeho výletu jsme neopomněli trhy před rakouskou radnicí, které byly ve tmě opravdu okouzlující. Všechny děti si návštěvu u sousedů užily a zodpovědnými nákupy si zkrátily čekání na Ježíška.

Mgr. Michaela Dvořáková

 

FOTOGALERIE

9.12.2019 20:35 • autor:

Opět jsou tu Vánoce a každodenní shon spojený s pečením cukroví, obstaráváním dárků pro naše nejbližší a plno dalších starostí, aby právě ty letošní svátky byly co nejlepší, nejklidnější a ničím nerušené. I v takto uspěchané době  je důležité se na chvíli zastavit a věnovat čas hlavně našim dětem a společně si udělat radost vyráběním vánočních předmětů a drobných dárků.                        

   Proto jsme 7. 12.  na sobotní dopoledne připravili ,,Vánoční dílničky“. Děti si se svými rodiči a  prarodiči vyrobily spoustu vánočních dárků, nechyběly vločky, svícny, sněžítka, stromečky, sněhuláčci, nazdobené šišky a plno dalších zajímavých nápadů. Dopoledne uteklo jako voda a všichni odcházeli domů s úsměvem na tváři a s  radostí ze svých vlastnoručně vyrobených dárků. Vánoční atmosféru podtrhly také vánoční koledy a vůně vánočního cukroví.

 

   Všem děkujeme za hojnou účast a přejeme klidné a pohodové Vánoce.

Mgr. Jana Chytilová

FOTOGALERIE

9.12.2019 7:02 • autor:

     I letos k nám jako každoročně zavítal Mikuláš s čerty, čerticemi a andílky. Deváťáci uspořádali pro žáky 1. stupně zábavné dopoledne plné her, soutěží a nejrůznějších aktivit, které probíhaly v čertovském duchu. Mladší žáci a žákyně plnili na stanovištích pestré čertovské úkoly. Za splnění čertovin získávali body s cílem získání mikulášské nadílky. V rámci plnění úkolů děti závodily s čerty ve skoku v pytli, házely do čertovského kotle, luštily mikulášskou křížovku, učily se jako andílci létat, zúčastnily se andělského malování, odhalovaly tajemství v punčoše, uspořádaly mikulášský slalom nebo probíhaly čertovskou dráhou odvahy. 

     Po ukončení her a splnění aktivit byly děti obdarovány Mikulášem nachystanou sladkou nadílkou. S Mikulášem a ostatními jsme se rozloučili a popřáli si krásné a pohodové prožití adventního období a kouzelné prožití Vánoc.

Deváťáci ZŠ Kamínky s třídní učitelkou Mgr. Helenou Hanouskovou

FOTOGALERIE

5.12.2019 16:19 • autor:
  1. ročník tradiční češtinářské soutěže se uskutečnil v pondělí 25. 11. 2019. Tato akce je každoročně určena pro zájemce z řad žáků osmých a devátých tříd. Letos se školního kola účastnilo celkem 68 dětí, z toho 21 žáků z 8. A, 18 žáků z 8. B a 29 žáků z 9. A. Všichni žáci a žákyně se pokusili splnit úkoly z gramatické a slohové části tak, jak nejlépe dovedli. Rozhodně si všichni přihlášení zaslouží pochvalu za snahu a úsilí. 

     V gramatické části mohli získat max. 30 bodů, ve slohové části max. 20 bodů. Zvláště slohová část dala letos soutěžícím hodně práce, téma totiž znělo „Tomu říkám překvapení“. 

     Do letošního okresního kola, které se uskuteční 21. 1. 2020 ve Středisku volného času v Lužánkách, postoupily dvě žákyně z 9. A se shodným počtem bodů, Aneta Horáková a Veronika Plevová. Gratulujeme nejen zmíněným vítězkám, ale i ostatním úspěšným řešitelům školního kola.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr, Jana Vejrostová

Podrobnější přehledy výsledků se nacházejí v přiložené tabulce.

 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA 2019

5.12.2019 16:13 • autor:

     Dne 26. 11. 2019 žáci 9. třídy navštívili přednášku od mediálně známého sexuologa a gynekologa                                          MUDr. Radima Uzla, CSc. Žáci se zde dozvěděli spoustu nových a zajímavých věcí, např.: sexuální výchova jako přirozená součást života, druhy ochrany před početím, pohlavní aktivita a její nebezpečí, pohlavně přenosné nemoci, plánování rodičovství, vztah k sexuálním menšinám včetně homosexuálů, prevence sexuální kriminality a násilí, zneužívání nezletilých aj. Žákům se přednáška moc líbila a rádi by navštívili i další na podobné téma.

     Odpoledne byli žáci na exkurzi na SPŠ Sokolská, aby si rozšířili obzory ve výběru středních škol. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o strojírenském oboru. Žáci si mohli vyzkoušet  HTC Vive (virtuální realitu) nebo základy automatizace a také mohli zjistit něco nového o škole samotné. 

     Deváťáci si den užili a těší se na podobně pořádané akce. Vždyť jejich pobyt na ZŠ se nezadržitelně blíží ke konci!

Lucie Fibichová, Aneta Horáková, žákyně 9. A

FOTOGALERIE

5.12.2019 14:13 • autor:

Koncem letošních deštivých listopadových dní jsme v tělocvičně naší školy opět přivítali hudební skupinu MARBO. Členové skupiny měli pro nás připravené dva hudební koncerty.  

     Pro menší děti I. stupně to byl program „Zpívat nás baví“, při kterém si naši žáci i žákyně s chutí zazpívali a rytmicky řad u písniček doprovodili. Děti se tedy staly aktivními účastníky koncertu, ve kterém za pomoci písní plnily nejrůznější úkoly. 

     Pro žáky II. stupně byl představen program „Fenomén muzikál“. Starší žáci II. stupně se díky náplni koncertu seznámili s historií vzniku více než 90. leté existence muzikálů. Zaposlouchali se a zazpívali si nejznámější muzikálové hity od nás i ze světa. 

     Ano, zpívat nás opravdu baví, protože zpěv je přirozenou schopností každého člověka a přináší nám opravdu radost a potěšení. Tyto výchovné koncerty probíhající v příjemné atmosféře byly zakončeny srdečným potleskem našich žáků, kteří se do dalšího průběhu vyučování vraceli s úsměvem ve tváři, někteří s pobroukáváním předvedených písní. Vystoupení skupiny MARBO nás velmi příjemně překvapilo a skvěle obohatilo naši každodenní výuku.

Mgr. Helena Hanousková                         

 

5.12.2019 14:10 • autor:

     Ve čtvrtek 21. 11. 2019 žáci 8. tříd ZŠ Kamínky navštívili SŠ chemickou, Brno. Cílem akce bylo podpořit zájem budoucích absolventů naší školy o odbornou školu a návštěvou laboratoří na SŠ chemické rozvíjet přírodovědné vzdělávání.

Pod vedením pedagogů a s pomocí studentů školy měli možnost prožít jeden den ve střední škole, seznámit se s prostředím, studenty a zvážit nároky studia a své předpoklady pro další studium.

Žákům byly prezentovány vzdělávací aktivity na škole, obory studia a dozvěděli se mnohé i o mimoškolní činnosti studentů a přijímacím řízení na školu.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Byly jim ukázány zajímavé efektivní pokusy z chemie, fyziky a mikroskopické preparáty z biologie. Měli možnost prohlédnout si a vyzkoušet modely motivačního centra. Při skupinové práci žáci vypracovali pracovní listy k jednotlivým modelům a zjištěné poznatky prezentovali svým spolužákům.

Akce se velmi vydařila, líbilo se nám pracovní klima školy a zejména jsme ocenili, že se nám pracovníci školy naplno věnovali a ukázali nám co nejvíce z praktické výuky.

 

Mgr. Jaroslava Frišhansová – vyučující Che, Př

 

Mgr. Josef Pohanka – vyučující Fy

 

FOTOGALERIE

4.12.2019 22:51 • autor: • kategorie:

V pátek, dne 8.listopadu 2019, se vypravil výběr dětí ze 2. a 1. oddělení ŠD na výstavu hlavolamů, která se konala v letohrádku Mitrovských. Výstavy se zúčastnily děti, které projevily o výstavu zájem. Bylo zde vystaveno přes 120 exponátů, některé jsme si mohli i vyzkoušet. Ukázky byly vyrobeny z plastu, dřeva a kovu.

Na výstavě jsme strávili celou hodinu. Viděli jsme tu hlavolamy, které náleží mezi nejstarší hlavolamy světa, např. Ramsesova hvězda, Durerův čtverec.

Byly zde vystaveny i první křížovky s původním zněním. Také jsme si prohlédli klasické hlavolamy, jako Rubikovu kostku, Twist nebo Babylonskou věž.

Nepřehlédnutelným se stal hlavolam Big Pelikan, největší a nejtěžší současný evropský hlavolam, pojmenovaný po svém tvůrci Josefu Pelikánovi. Hlavolam váží 90 kilogramů, má tvar dvou jehlanů umístěných na sobě a tvoří jej stovky kostiček. Složení trvá zkušeným skladačům tři dny, pokud znají správný postup. A ten je prý přísně utajován.

Co nás nejvíce zaujalo? Ježek v kleci. Připomněli jsme si slavný román od Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu, pojednávající o dobrodružství Rychlých šípů ve Stínadlech a hledání ježka v kleci.

Ježek v kleci se na výstavě vyskytl v kovovém i dřevěném provedení. Zaujal nás exponát Ježka v kleci, který byl vysoký asi 1 metr. Zde jsme museli vynaložit i trochu síly, abychom ježka z klece dostali a pak zase vložili zpět do klece. Ježek v kleci byl pro nás asi nejjednodušší k rozluštění.

U stolů se nacházela spousta dalších menších hlavolamů, které jsme se snažili rozluštit. Mnohým se to i podařilo.

Zkusili jsme zde i stavět vysoké věže z dřevěných kostek. Vznikla z této aktivity nevyhlášená soutěž „Kdo výš!“. Věže, které se nám nezřítily, máme zachycené na fotografiích.

Výstava se nám líbila, vyzkoušeli jsme si svou zručnost a především svou trpělivost.

Palečková Zdena

 

FOTOGALERIE

3.12.2019 20:12 • autor:

V úterý 3. prosince se konal florbalový turnaj  na ZŠ Novoměstská. Družstvo naší školy tvořilo 5 žáků ze 3. třídy a 4 žáci ze 4. třídy. Soupeři ve skupině byli velmi silní, ale i přesto se naši žáci nevzdali a snažili se bojovat do poslední chvíle. Patří jim veliké poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jindra Severinová

3.12.2019 13:25 • autor:

V pondělí 2. 12. 2019 třída 7.B absolvovala trénink v největší funkční posilovně v Brně – NewPak GYMu. Žáci se v úvodu dozvěděli základní informace o správném stravování pro sportovce. Na příkladech si vysvětlili zdroje makronutrientů (tuků, cukrů, bílkovin) v jídelníčku. Po přednášce se rozdělili do skupin a pod vedením trenérů absolvovali trénink s vlastní vahou, kettebellem a jiných moderních cvičebních prvcích. Cviky byly zaměřeny na zpevnění a posílení svalů celého těla. Sladkou tečkou byla zdravá svačina na doplnění spálených kalorií.

Více fotek ve FOTOGALERII