Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
20.2.2018 16:04 • autor:
Před jarními prázdninami na naší škole proběhla Olympiáda v Anglickém jazyce. Bylo to vůbec poprvé na naší škole a musím říci, že máme opravdu šikovné děti a jejich angličtina je na vysoké úrovni.
Žáci bojovali ve dvou kategoriích – I.A – 7.ročník, II.A – 8. a 9.ročník. Celá Olympiáda se skládala ze 3 částí: Use of Englich, Listening a Speaking – do kterého, se probojovali již jen ti nejlepší. Tady máme jejich umístění.
Kategorie I.A – 1.místo Nela Štěpánová, 2.místo Jan Pokorný a 3.místo Richard Veselý. Zde musím podotknout, že rozdíly mezi jednotlivými místy byly poze po 0,5 bodu.
V kategorii II.A  na 1.místě Jiří Moravec (9.A), na  2.místě Karel Bašta (9.A)a na 3.místě Filip Major (8.B).
Do okresního kola, které se koná 22.2. postupují naši výborní angličtináři Nela a Jirka.
Good luck!!
                                                             Mgr.Ivana Demlová
20.2.2018 15:47 • autor:

Dne 13. února absolvovali naši sedmáci a deváťáci program zaměřený na primární prevenci drogových i dalších závislostí. Společnost Podané ruce interaktivní formou pracuje s mládeží školního věku a nenásilnou formou je seznamuje s problematikou drogové závislosti. Cílem je předcházet výskytu drogových závislostí u dorůstající mládeže i na základních školách. Žáci jsou zasvěcováni do této problematiky v celé její šíři a v rámci prevence rizikových forem chování se společně snaží případné situace řešit. Tento program posloužil žákům a žákyním naší školy k hlubšímu zamyšlení se nad touto problematikou a rovněž jim umožnil rozšířit si znalosti o různých formách závislostí.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Josef Pohanka, třídní učitelé

19.2.2018 20:15 • autor:

Před Vánoci jsme se zúčastnili soutěže o vstup a program na Olympijský festival v Brně. Museli jsme splnit dvě podmínky – kreativně ztvárnit vybraný český úspěch na olympijských hrách a splnit alespoň tři disciplíny olympijského diplomu. A povedlo se. Vybrali nás.

Ve čtvrtek 15.2. jsme navštívili olympijský festival v Brně, kde byl pro nás nachystaný program na míru. Zažili jsme si olympijskou atmosféru, vyzkoušeli některé olympijské sporty – pumptrack, snowpark, curling a ledovou dráhu. Setkali se, pomazlili se a vyfotili s maskotem tygrem jménem Soohorang a nakonec jsme byli za sportovní výkony odměněny medailemi a diplomem, který nám předal olympijský sportovec z Ria – kajakář Daniel Havel.

Den jsme si všichni obrovsky užili.

 

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

16.2.2018 21:36 • autor:

V pátek 16.2. proběhl u druháčků preventivně výchovný program s názvem Hasík. Navštívili nás profesionální hasiči a ukázali nám, jak vypadá hasičská výstroj, jak se chovat v situacích, když zjistíme požár v okolí nebo také u nás doma. Děti si zkusily modelové situace volání na tísňovou linku a  zopakovaly si důležitá telefonní čísla. Za správné odpovědi získaly sladké odměny. Již teď se těšíme na další setkání.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE

 

 

 

 

 

 

12.2.2018 18:10 • autor:

V pondělí 12.února začali druháci v rámci tělesné výchovy s plaveckým výcvikem na ZŠ Jasanova. První hodinu si všichni velmi užili a už se moc těší na další.

 

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

1.2.2018 10:54 • autor:

V muzeu rozhodně není nuda, o tom se dne 30. 1. 2018 přesvědčili žáci osmých tříd, při návštěvě Pražákova paláce. Po absolvování výukového programu, který byl zaměřen na expresionismus, se pochopitelně nadšeně sklouzli na skluzavce, která tu vede ze třetího do druhého patra. Žáci sedmé třídy si upevnili svoje znalosti z hodin dějepisu o Velké Moravě v Moravském zemském muzeu. Na návštěvu k neandrtálcům, kteří jsou k vidění v Pavilonu Anthropos, se vydaly naše šesté třídy. Slavnou Löw-Beerovu vilu navštívili deváťáci, aby zde zjistili něco víc o dějinách Brna. Je dobré znát muzea,     která jsou nám „ na dosah.“

 

Mgr. Petra Hortová

 

FOTOGALERIE 6.A,B

FOTOGALERIE 7.A

FOTOGALERIE 8.A,B

FOTOGALERIE 9.A

31.1.2018 6:42 • autor:

Dne 29. ledna osmáky a deváťáky navštívil Likusák. Kdo nebo co to je? Je to nízkoprahový klub při organizaci Ratolest Brno. Jsou to zároveň dvě sympatické slečny Síma a Anet, které jsou tady pro mladé lidi od 12 do 26 let, kteří se někdy vlastní a jindy cizí vinou dostávají do těžkých situací.

Likusák se byl našim žákům představit ve vyučování, holky ale můžeš potkat v terénu, venku, na sídlišti – konkrétně v Bohunicích, Starém a Novém Lískovci mezi 15:00 a 19:00 odpoledne. Klientům klub nabízí odborné poradenství a pomoc s řešením problémů (rodina, škola, parta, výchovné problémy, drogy, sex, násilí, šikana a další), pomoc s výběrem učebního oboru, hledáním brigády, online poradenství přes facebook, volnočasové aktivity (stolní fotbálek, hakis, turnaje, promítání filmů).

Vše je anonymní a zadarmo. Holky neprozradí nic, co jim povíš! Kontaktovat je můžeš na Facebooku (profil: Lískovec Likusák) nebo na mailu: simona.filipova@ratolest.cz nebo na telefonním čísle: +420 775 444 231.

Mgr. Lucie Ziembová,
školní metodik prevence

 

 

30.1.2018 17:54 • autor:

Na leden jsme měli domluvenou návštěvu místní pobočky knihovny J. Mahena. Paní knihovnice si pro nás připravila besedu o dětských knihách, v kterých jsou hlavními hrdiny zvířátka. Ukázalo se, že některé děti patří mezi pravidelné návštěvníky a příběhy znají. Paní knihovnice nás svým poutavým vyprávěním natolik navnadila, že jsme si odnesli i jednu knížku, kterou budeme v družině společně číst .

Hana Kašpárková, vychovatelka

FOTOGALERIE

30.1.2018 17:50 • autor:

Ke konci ledna jsme pro děti uspořádaly talentovou soutěž. Z každého oddělení vystoupilo několik dětí, které hodnotila dětská porota. V pestrých vystoupeních jsme viděli i netradiční čísla. Kromě zpěvu, tance a hry na hudební nástroje děti předvedly skládání Rubikovy kostky, znalost zastávek MHD, scénky či sportovní výkony. Vítězové byli odměněni věcnými cenami a každý z účastníků obdržel sladkou odměnu.

Vychovatelky ŠD

FOTOGALERIE

 

29.1.2018 20:33 • autor:

Pohádkový zvoneček zazvonil a děti z 3. A se přenesly do kouzelné říše nadpřirozených bytostí, magických čísel a tajuplných předmětů. „V  jedné staré zahradě vykvetla nádherná červená růže……“, to byla první věta, od které se odvíjela fantazijní nit dětského příběhu a současně také celé dopoledne, které bylo vyhrazeno pohádkám klasickým i moderním. Děti si prohlížely a třídily pohádkové knihy vlastní i ty ze školní knihovny. Seznamovaly se se spisovateli i ilustrátory, soutěžily v luštění strašidelných křížovek, rozpoznávaly úryvky z pohádek v popletených textech nebo řešily kvízy ze známých kreslených televizních pohádek. Zpestřením dopoledne byla beseda v KJM na Oblé, kde paní knihovnice poutavě vyprávěla o životě a díle nejznámějšího dánského pohádkáře H. Ch. Andersona. V pohádkách vždy vítězí dobro nad zlem, chytrost nad hloupostí, a to byla pro nás dobrá zpráva. Po návratu do školy jsme si ještě v tělocvičně pohádkově zasportovali a dramatizací známých pohádek jsme se pěkně pobavili. Na závěr si každý našel pohodlné místečko, kde si v tichosti přečetl tu svoji nejoblíbenější pohádku. Dopolední čas jako mávnutím kouzelného proutku odletěl, ale krásné pocity z příjemného dne zůstaly.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE