Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
12.11.2018 12:31 • autor:

V hodinách vlastivědy jsme si povídali o České republice, o jejím členění na menší celky, o řízení a fungování našeho státu, měst i obcí. Při této příležitosti jsme navštívili městskou část Brno – Nový Lískovec a v zasedací místnosti jsme besedovali s paní starostkou Ing. Janou Drápalovou. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o znaku a vlajce Nového Lískovce, o historii Lískovce, ale i o nových projektech, které by měly zkvalitnit život obyvatel naší městské části. Ochotně odpověděla na všechny naše zvídavé otázky, které se týkaly úpravy dětských hřišť, nové výstavby i dopravní situace a parkování v Novém Lískovci. Jako dárek jsme dostali mapku Nového Lískovce, ve které jsme hledali naši školu, bydliště, sportoviště. Výborně nám poslouží i v dalších hodinách vlastivědy. Děkujeme paní starostce, že si ve svém nabitém programu vyhradila čas na besedu s námi.

PaedDr. Zdeňka Bučková

12.11.2018 12:29 • autor:

Žáci 4. tříd jsou rádi, když je výuka v lavicích doplněna tematicky zaměřenými aktivitami, které pomáhají upevňovat jejich získané poznatky a dovednosti z vyučovacích hodin. V 1. čtvrtletí v rámci vlastivědy v praxi byly realizovány tyto činnosti:

Volby nanečisto
V říjnu v projektu Volby nanečisto si žáci 4. A a 4. B vyzkoušeli, jak vypadá volební den. Ve třídě vyzdobené státními symboly si zvolili volební komisi, jmenovali zapisovatele, seznámili se s volebním řádem, vyplnili si voličské průkazy, které posloužily místo občanských průkazů. Hlasovací lístky se jmény volených kandidátů vhazovali do připravené urny a v krátké scénce nezapomněli navštívit i nemocného voliče. Do připravených seznamů kandidátů zapisovali získané hlasy a po konečném sčítání byl zvolen předseda třídy a jeho zástupce. Všichni volby zvládli se ctí. Až jednou opravdu půjdou volit, už budou vědět, jak se zachovat, a že každý hlas je důležitý.

PaedDr. Zdeňka Bučková

8.11.2018 21:28 • autor:

Ve středu 31.10. se naše škola proměnila v ráj plný strašidel. Celou budovu zdobily výrobky vytvářející halloweenskou atmosféru. Slavnostní den zahájilo zpívání halloweenských songů, kdy i naši nejmenší žáci si hravě poradili s anglickým t
extem. Žáci zpívali ve skupinách, a to společně žáci 1.-3. tříd, žáci 4.-6. tříd a samozřejmě také skupina žáků 7.-9. tříd. Po zaznění písniček si nestvůry z osmých a devátých tříd připravily pro všechny ročníky několik stanovišť. Jednotlivé třídy se proměnily v tajemné místnosti, kde na žáky v přestrojení kostlivců, upírů či jiných děsivých masek čekaly zajímavé úkoly – míchání kouzelného lektvaru, výroba vlastního strašidýlka, lov tajemných předmětů z nádob, pokladovka, hraní pexesa a binga, porovnávání svátku Halloween s českými Dušičkami a různé pohybové aktivity. Každému stanovišti vládlo strašidelné stvoření, které soutěžícím rozdávalo instrukce k plnění jednotlivých úkolů. Odměnami za splněné úkoly byla písmena tvořící tajenku. Pro posilnění zúčastněných příšerek byly po celý den připravené tematicky nazdobené dobroty všech druhů a příchutí. Mystický den plný čar a kouzel, do kterého se zapojila i školní družina, pokračoval průvodem v okolí školy za účasti rodičů žáků a byl završen vypuštěním zapálených lampiónů.
Děkujeme všem strašidýlkám i jejich rodičům za aktivní účast na našem Halloweenu. Ve fotogalerii Základní školy Kamínky si můžete tuto vydařenou akci připomenout a znovu načerpat tu správnou halloweenskou atmosféru.
Mgr.Veronika Kalvodová ,  Mgr. Aleš Otýpka
FOTOGALERIE
7.11.2018 20:17 • autor:

 

Ve školním roce 2018/19 jsme zařadili žáky 8. třídy a devátých tříd do soutěže Přírodovědný klokan, kategorie Kadet. Hlavním poselstvím celé akce je rozšířit zájem žáků o přírodní vědy. Celkem se soutěže zúčastnilo 64 žáků z naší školy.

Úkoly se týkaly oblasti matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí. Byly zadány otázky s rozdílnou obtížností a různým bodovým ohodnocením.

Soutěž byla vyhodnocena a výsledky tří nejlepších  řešitelů byly zaslány organizátorům této celostátní soutěže. Za ZŠ Kamínky to byli tito žáci: Josef Soška z 9. B, Matěj Horák z 9. A a Lucie Fibichová z 8. třídy.

Zpětnou vazbou pro všechny žáky bylo sdělení správných odpovědí a ocenění jejich snahy při vypracovávání úkolů.

Mgr. Josef Pohanka, Mgr. Jaroslava Frišhansová

6.11.2018 20:35 • autor:

V letošním školním roce byla na naší škole vybudována učebna, ve které žáci 1. stupně pracují v rámci technické výchovy se stavebnicemi. Dítě a hra jsou dva pojmy, které patří k sobě a právě s pomocí stavebnic mohou nahlédnout pod pokličku vědy a techniky. Učebna je vybavena rozličnými typy technických stavebnic. Dětem nejbližší jsou oblíbené stavebnice Lego, modelová Seva a tradiční a proslulý Merkur podporující uvědomění si tvaru, velikosti, vztahu jednoho prvku k druhému. Stavebnice rozvíjí logické myšlení, podporují systematický přístup i technické dovednosti a vedou k týmové spolupráci při řešení konkrétních problémů. Žáci si procvičují nejen jemnou motoriku, manuální zručnost, ale také trpělivost, prostorovou představivost a práci s různými návody, porozumění textu, obrázkům a grafům. Mimo to si žáci při práci ve skupinách zdokonalují své sociální a komunikační dovednosti, učí se sdílet myšlenky a zpětně hodnotit svou činnost a postupy.

Vzhledem k tomu, že technika a robotika je jedním z hlavních pilířů naší školy, naším zájmem je učebnu technické výchovy pro žáky dále modernizovat a doplňovat novými technickými stavebnicemi.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

6.11.2018 10:05 • autor:

Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti žáků, se od 1. 11. 2018 na naší škole začal používat nový elektronický docházkový systém. Jak funguje? Velice jednoduše. Každý žák při příchodu a odchodu ze školy přiloží svůj čip ke čtečce, která je u hlavního vchodu a tím potvrdí svou přítomnost nebo odchod z budovy. Rodiče žáků ve svém počítači či mobilu hned zjistí, zda jejich dítě v pořádku přišlo do školy a v kolik hodin budovu opustilo. Při použití čipu, se žák automaticky zapíše do třídní knihy, což ocenili všichni učitelé. Následně by tyto informace o přesném počtu žáků v budově, uvítaly záchranné složky při vzniku mimořádné události.

Čip je stejný jak na docházkový systém, tak i do školní jídelny. Do budoucna se plánuje, že si tím stejným čipem žáci odemčou i šatní skříňku.

Jsme hrdí na to, že patříme mezi těch pár brněnských škol, které mohou zajistit pro své žáky bezpečné prostředí. Zvláště  v době, kdy musí být bezpečnost na prvním místě.

 

Mgr. Tomáš Palupa

Zástupce ředitele, ZŠ Kamínky

6.11.2018 8:39 • autor:

 

5.11.2018 7:32 • autor:

Ve čtvrtek 1. 11. 2018, byla do provozu po celkové rekonstrukci slavnostně otevřena umývárna před školní jídelnou. Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami.

 

 

22.10.2018 14:48 • autor:

Dne 25. září jsme jeli na výlet na Macochu. Když jsme tam dorazili, šli jsme asi 2km pěšky lesní cestou. Došli jsme k vláčku, který nás odvezl až k Punkevním jeskyním, kde jsme měli prohlídku – suchou a mokrou. Suchá byla pěšky a mokrá lodičkami. Při jízdě na lodičkách to bylo dost natěsno, v jedné zatáčce jsme se loďkou vlezli jen taktak. Po projížďce jsme jeli lanovkou, byla to krátká cesta, asi 3 minuty. Všichni jsme dojeli nahoru a šli jsme se naobědvat do hezké restaurace.  Oběd byl moc dobrý. Potom jsme měli hodinu volno na nákupy a hry. Společně jsme se vyfotili na horním můstku Macochy a podívali se i na dolní můstek, ke kterému vedlo moc schodů. Lanovkou jsme zase sjeli dolů a vláčkem na Skalní mlýn. Čekal tam autobus, aby nás zavezl domů.

Žáci 5.A

FOTOGALERIE

22.10.2018 14:42 • autor:

V pondělí 15.10. jsme se na 5. a 6. vyučovací hodinu vydali na procházku do chráněného území Kamenný vrch.  Před odchodem nám paní učitelka vysvětlila princip Land artu a ukázala několik příkladů.Po příchodu na místo jsme se rozdělili do pěti skupinek a pustili se do práce. Bylo krásné počasí, svěží vzduch a svítilo nám sluníčko.  Pěkně jsme si u toho odpočinuli a velmi nás to bavilo. Také jsme si vyzkoušeli pro nás nový druh umění. 

Těšíme se, že se zase brzy vypravíme na procházku a zkusíme opět něco nového

Žáci 5.A

FOTOGALERIE