Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
4.12.2018 20:10 • autor:

21.listopadu vyslala ZŠ Kamínky na obvodní kolo ve šplhu pro 2. stupně základních škol početnou výpravu. Zastoupení jsme měli ve všech kategoriích a naše žákyně Karolína Macháčková zaznamenala v této soutěži fenomenální úspěch. Karolína v obvodním kole zvítězila, což pro ni znamenalo mj. postup do městského a zároveň krajského finále, které se konalo o týden později. Také v městském finále byla Karolína suverénní. S časem 3,41 sekundy neměla v Brně konkurenci.

V rámci Jihomoravského kraje naše Karolína jednu přemožitelku přece jenom našla. Ema Helešicová z Břeclavi vyšplhala ve druhém pokusu s časem 3,35 sekundy, a nechala tak Karolínu o 6 setin sekundy za sebou. Z finále jsme tak pro ZŠ Kamínky přivezli jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili.

Soutěže ve šplhu se v rámci obvodního kola dále účastnili také Kycl O., Kycl M, Obořilová S., Hadravová M., Privarčáková J., Komínek J., Kolář M., Kliner F. T., Nippert F., Horáková A. a Hrabalová T. Všem sportovkyním a sportovcům za účast a předvedené výkony děkujeme.

Petr Janáček, vedoucí výpravy

3.12.2018 11:20 • autor:

Celé úterý 27. 11. bylo na naší škole ve znamení přírodních věd. Opět jsme uskutečnili akci Den vědců, která má za cíl zvýšit povědomí o přírodních vědách mezi žáky. Na dopolední část připravili učitelé a žáci 2. stupně stanoviště pro žáky 1. stupně. Ve čtyřech sekcích – fyzika, chemie s přírodopisem, matematika s robotikou a zeměpis, si žáci vyzkoušeli řadu pokusů, pracovali s interaktivní tabulí, řešili plno matematických hádanek a řádili s roboty. Zvláště v chemii a ve fyzice si vyzkoušeli řadu efektních pokusů. Vše naštěstí dopadlo dobře a bezpečně. Pochvalu si zasluhují zejména žáci druhého stupně, kteří svědomitě a aktivně přistoupili k přípravě pomůcek a pokusů. I proto akce dopadla velmi dobře a žáci prvního stupně se zábavnou formou dověděli, o čem ta věda vlastně je.
V odpolední části pro nejmenší žáky a předškoláky s rodiči byly připraveny dílničky s výrobky, pokusy
vysokoškoláků z chemie a fyziky, roboti v robotické dílně, výstavka pomůcek i videoprojekce. Rodiče
s dětmi měli možnost strávit dvě krásné hodiny výrobou hraček či shlédnutím jednoduchých
efektních pokusů, které připravili studenti Pedagogické fakulty MU.
Byl to velmi příjemný den ve společnosti vědy.

Autor: Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE

 

28.11.2018 21:12 • autor:

Čas běží jako voda a naši prvňáčci už znají spoustu písmen, slabik a slov. Mají za sebou první knížku čtení- Živou abecedu. O své nově nabyté vědomosti se podělili s kamarády z deváté třídy. Popovídali si o oblíbených knížkách a společně pak vymysleli, napsali a ilustrovali ve dvojicích vlastní příběh. Na konci prvňáčkům slavnostně deváťáci předali slabikáře. Děkujeme za další krásný zážitek.

 

Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE

28.11.2018 14:07 • autor: • kategorie:

V listopadu paní vychovatelky pro děti připravily v družině malé posezení v podobě “Čajového dýchánku”.

Děti vyzkoušely různé druhy čajů – černý, zelený, bílý, kvetoucí a ovocný. K tomuto aktu  neodmyslitelně patří čajové pečivo, které si děti vlastnoručně upekly. Při hezkém posezení se dozvěděly  něco z historie čaje: odkud pochází, jak se k nám dostal, kde a kdo zavedl tradici pití čaje o páté…., jakou podobu čaje známe dnes a také, čím je čaj prospěšný pro náš organismus.

Dětem se dýchánek líbil a už se těší na další…

                                                                                         Za kolektiv ŠD Katarína Jeřábková

 

FOTOGALERIE

26.11.2018 21:12 • autor:

 

Od začátku školního roku uplynuly tři měsíce a prvňáčci už udělali obrovský kus práce. Už umí parádně sčítat a odčítat do pěti. Vytváří příklady, píší je a vypočítávají. Naučili se již devět písmen, které od sebe rozeznají. Umí je složit do slabik. Ze slabik zvládnou vytvořit a přečíst slova a ze slov již přečtou i jednoduché věty.

 

Dokáží psát písmena a slabiky do písanky, zatím ještě tužkou. Dnes 26.11. se pro některé děti z 1.B situace změnila. Dokáží tužku správně držet, krásně píší a hlavně se jim podařilo získat deset jedniček a to byl poslední splněný úkol, aby mohly začít psát perem. Dostaly krásné pero a ŘÁD PÍSAŘE. Věřím, že velmi brzy budou psát perem všichni.

Mgr. Jindra Severinová, třídní učitelka

20.11.2018 21:18 • autor:

V pondělí 19. 11. proběhlo tradiční přátelské utkání ve vybíjené mezi dívkami z naší školy a ze ZŠ Svážná. Za naší školu soutěžily vybrané dívky ze čtvrtých a pátých tříd. Dívky odehrály tři vyrovnaná utkání. Bojovaly statečně a umístily se na krásném druhém a třetím místě.

V tentýž den, na té samé škole se také uskutečnilo přátelské utkání ve florbale mezi chlapci z naší školy a ze ZŠ Svážná. Florbal hráli vybraní chlapci ze čtvrtých a pátých tříd. I chlapci odehráli tři velmi vyrovnaná utkání. Hráli výborně a svou dravostí vybojovali krásné první a čtvrté místo.

Všichni si hru užili a již nyní se těšíme na další přátelské utkání mezi našimi žáky a žáky ZŠ Svážná.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

12.11.2018 21:03 • autor:

Ve dnech 9. – 11.11. probíhal festival sportu, tance a zábavy na BVV. Druháci společně s 1.B se tohoto festivalu v pátek 9.11. zúčastnili.

 

Po celé dopoledne si mohly děti vyzkoušet řadu tradičních i netradičních sportů. Vyzkoušely si třeba Workout, Jugger, Korfball, veslovací trenažéry a plno dalších aktivit. Sledovaly i doprovodný program, který po celou dobu probíhal.

 

Všem se akce moc líbila a některé děti byly tak nadšené, že se s rodiči na výstaviště vypravily znovu.

Mgr. Jindra Severinová

12.11.2018 20:56 • autor:

V prvním říjnovém týdnu jsme se vypravili do arboreta MZLU. O naše prvňáčky se postarali kamarádi z páté třídy. Každý se ujal jednoho prvňáčka a po celou dobu exkurze se mu věnoval. Nejprve jsme v arboretu navštívili speciální výstavu Barevný podzim, jejíž součástí bylo líhnutí afrických motýlů. A tak jsme se ocitli v tropickém pralese, který hýřil barvami vzácných orchidejí a právě vylíhnutých motýlů. Nad hlavami i kolem nás poletovali motýli rozmanitých barev a tvarů, jejichž domovem jsou různá místa Afriky, Ameriky i Asie. Tím ale naše exkurze nekončila, protože na nás ještě čekaly sukulenty uměle vysázené v okrasných květináčích. Děti si dokonce některé rostlinky zakoupily a odvezly domů. Děkujeme za krásný nevšední zážitek.

 

Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE

12.11.2018 20:51 • autor:

Nastal čas padajícího listí, zkracují se dny a my se s naším pěveckým sborem Zpěváček připravujeme na vánoční vystoupení. Abychom pečlivě nacvičili všechny koledy a vánoční písničky, odjeli jsme v druhém listopadovém víkendu na soustředění do Podmitrova. Na čerstvém vzduchu, v přírodě a klidu jsme intenzivně trénovali a pilovali naše hlásky. Výsledkem je připravené vánoční pásmo písní, které můžete zhlédnout: 10. 12. v 17:00 na vánoční besídce v ZŠ Kamínky

 

11. 12. v 11:30 na nám. Svobody

12. 12. v 18:00 na nám. Svobody

16. 12. v 14:00 na BVV

20. 12. v 19:00 na Staroměstském nám. v Praze.

Na všechna vystoupení jste srdečně zváni. Přejeme Vám příjemné podzimní dny a předvánoční čas.

Zpěváček- Pěvecký sbor ZŠ Kamínky

Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE

 

 

12.11.2018 12:33 • autor:

Žáci 4. tříd si připravili v rámci propojené výuky českého jazyka, vlastivědy a výtvarné výchovy krátké minireferáty ke 100. výročí vzniku Československa, ze kterých postupně vytvořili společný projekt. Dozvěděli se zajímavé informace o životě T. G. Masaryka a dalších významných představitelích, kteří stáli u zrodu ČSR, pochopili význam státních symbolů. Pozornosti neunikl osobní průřez školstvím v jedné rodině. Na lípu, náš národní strom, zavěsily děti krátká přáníčka a vzkazy naší republice. Vycházkou k památníku T.G.M. na Rybnické ulici, společně zazpívanou písní Ach synku, synku a položením růží slavnostně zakončili společný projektový den věnovaný Dni české státnosti.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE