Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
21.5.2018 15:43 • autor:

Malebná příroda Českomoravské vrchoviny nás opět přilákala a v polovině května jsme se znovu vypravili poznávat krásná zákoutí tohoto kraje. Tentokrát naše kroky mířily do okolí vesničky Milovy. Chladnější počasí s probleskujícím sluníčkem a občasným deštíkem nás neodradilo od vycházky naučnou stezkou kolem Milovského rybníka, kde jsme pozorovali a krmili hbité kapry. V Novém Městě na Moravě jsme navštívili Horácké muzeum s národopisnou expozicí a strašidelným podzemím. Pohádková vesnička v Podlesí nás zaujala nápaditými chaloupkami. Kromě poznávání přírodních krás vysočiny jsme také sportovali, dramatizovali pohádky, vyráběli stavby z přírodnin, řešili kvízy a hádanky a zažili jsme hodně legrace při odpoledních a večerních programech. Při zpáteční cestě do Brna jsme se zastavili v zábavním a poznávacím centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem, kde byl pro nás připraven program Od rostlinek po zvířata. Prohlédli jsme si hospodářská zvířata, projeli na koních a interaktivně se seznámili s příběhem půdy. Školu v přírodě jsme si náramně užili a již se těšíme na tu příští.

 PaedDr. Zdeňka Bučková + žáci 3. A

 Mgr. Anna Široká + žáci 3. B

FOTOGALERIE

 

11.5.2018 10:22 • autor:

 

Amfora je druh starověké keramické nádoby, kterou jsme se pokusili v šestých třídách ve výtvarné výchově pomocí techniky kašírování vyrobit.

                                                                                                                 Mgr. Petra Hortová

 

FOTOGALERIE

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2018 18:41 • autor:

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se 16 žáků 1. stupně ZŠ Kamínky zúčastnilo 5. ročníku Štafetového poháru 2018, který organizoval AC Moravská Slávia Brno. Vybraní chlapci a dívky / M. Kandrnal 2.A, M. Fryaufová 2.A,  A. Antonová 3.A, A. Bedroš 3.A, L. Kolářová 3.A, M. Procházka 3.A, K. Krajcr 3.B, K. Vlachová 3.B, S. Prátová 4.A, M. Sedlecký 5.A, M. Gruber 5.A, A. Toman 5.B, V. Treblíková 5.B, E. Strážnická 5.C, E. Hradílková 5.C, D. Kalvoda 5.C/ závodili ve smíšených štafetách na 8 x 100m a 8 x 200m. V konkurenci 9 brněnských škol, z nichž mnohé se specializují na atletiku, naši bojovníci získali po sečtení časů z 3 rozběhů nádherné 2. místo, pouhou 1 sekundu za vítěznou ZŠ Masarova. Skvělé výkony předváděli i v doplňkových disciplínách, skoku dalekém a hodu medicinbalem.  Martin Sedlecký /5.A/ získal 1. místo a Markéta Fryaufová /2.A/ 3. místo ve skoku dalekém, Martin Sedlecký /5.A/ 2. místo a Veronika Treblíková /5.B/ 2. místo v hodu medicinbalem.

Všem těmto žákům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a držíme palce do dalších atletických závodů.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

2.5.2018 18:32 • autor:

Celý rok jsme se pilně připravovali na 19. ročník festivalu, který s tanečním kroužkem navštěvujeme již od samého vzniku. Letos děti čelily velké konkurenci, ale přesto se nám podařilo získat dva poháry za 2. místa. Obě umístění byly za disciplínu street dance v mladší a starší kategorii. Nadšení, elán i úsilí, které do toho všichni členové kroužku vložili, tak bylo odměněno. Radost z výhry byla obrovská. Věřím, že i rodiče, kteří přišli své děti povzbudit, si strhující atmosféru užili.  Už teď se těšíme na jubilejní 20. ročník, ale také na prezentaci kroužků ŠD, kde se představí nejen tyto děti, ale i mladší tanečnice.

Poděkování patří i všem kolegyním, které mi s akcí pomáhaly nebo přišly děti podpořit.

 

Ivana Sedláčková, vychovatelka

FOTOGALERIE

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

16.4.2018 10:40 • autor:

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se žáci 1., 2. a 3. tříd vypravili na brněnské výstaviště, kde se konal Mezinárodní veletrh zemědělské techniky. Děti si mohly zblízka prohlédnout obrovské zemědělské stroje, traktory, secí a sázecí stroje a nejrůznější zemědělskou techniku. Jejich zájem také vzbudila vystavovaná růžová prasata, pohladily si 14- denní jehňátka a údiv vzbudila velká těla krav a býků. Své znalosti a vědomosti o lese si ověřily v pavilonu Z s lesnickou a mysliveckou tématikou. V koutku lesní pedagogiky poznávaly druhy dřevin, stopy zvířat, lesní zvěř a ptáky. Dozvěděly se, jak pečovat o les, jak ho využívat  a jak ho chránit. Vše si mohly nejrůznějšími interaktivními činnostmi a hrami vyzkoušet. Příjemně prožité a prosluněné dopoledne bylo zakončeno sladkou tečkou, vynikající zmrzlinou.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

12.4.2018 14:43 • autor:

Třída 9. A se v průběhu školního roku zapojila do projektu realizovaného školní psycholožkou, který se pracovně nazýval „kariérní poradenství“ neboli „profesní orientace“. Propojili jsme pracovní činnosti, český jazyk a výchovu k občanství. Společně jsme začali v říjnu v pracovních činnostech dotazníkem, kdy bylo naším cílem uvědomit si, zda preferuji manuální anebo intelektuální práci, jestli už vím, jaké povolání chci dělat a které naopak rozhodně nechci. V listopadu deváťáky čekala asi nejnáročnější část, čtyřhodinová psychologická diagnostika, kdy jsme se zaměřili na intelektové předpoklady, jejich strukturu, paměť a také na profil osobnosti. V prosinci žáci psali slohovou práci o svém vysněném povolání. V průběhu ledna jsme se společně s žáky a jejich rodiči potkali při celkovém zhodnocení během individuálních konzultací. Při zpětné vazbě jsme prodiskutovali výsledky intelektových předpokladů i osobnostních charakteristik vzhledem k výběru střední školy. Zaměřili jsme se na silné stránky i na prostor pro rozvoj jednotlivých žáků. A celý náš projekt se uzavřel minulý týden, kdy jsme se ve dvouhodinovém bloku věnovali praktické přípravě na zvládání stresu, především ve zkouškových situacích. V pracovně školní psycholožky jsme probrali zdroje odolnosti k zátěži, působení stresu na organismus. Tento blok byl zaměřen prakticky a prožitkově: deváťáci se učili dechovou relaxační techniku, vyzkoušeli si i svalovou relaxaci a imaginaci. Praktické tipy se týkaly úpravy režimu v posledních dnech před přijímačkami a pro den přijímacích zkoušek. Věnovali jsme se také zodpovězení osobních dotazů a sdílení zkušeností. Myslím, že se nám společná práce podařila a že jsme si to společně užili. Milí deváťáci, držíme vám palce u přijímacích zkoušek!

Mgr. et Mgr. Markéta Nekužová

školní psycholožka

28.3.2018 21:18 • autor:

Velikonoce jsou jedním z nejradostnějších svátků v roce. Jsou především svátkem spojeným s příchodem jara, znovuzrození a probuzení přírody.

Zdobení a barvení vajec je jedna z nejrozšířenějších velikonočních tradic. Vejce je symbolem jara, života, úrodnosti, plodnosti, vzkříšení a bezpečí. Pomlázka z čerstvého vrbového proutí má za úkol omladit a zkrášlit ženy a dívky. Tyto a další starobylé tradice a zvyky si žáci 1. stupně připomněli ve středu 28. 3. při dopoledních velikonočních dílnách. Malovali kraslice, vyráběli papírové dekorace, pekli tradiční velikonoční dobrůtky – perníčky, beránka, jidáše, z vrbového proutí ti zručnější pletli pružné pomlázky a dekorativní přírodní věnečky zdobené pentlemi, vajíčky a kuřátky či zajíčky. Všem dětem se výrobky velmi vydařily a budou zkrášlovat jejich pokojíčky po celou dobu svátků jara.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

28.3.2018 21:14 • autor:
Pro děti školní družiny jsme na škaredou středu připravily malé rozveselení. Luštění zábavného kvízu o velikonočních zvycích se zúčastnily děti v malých skupinkách. Každé z nich také vytvořilo kytičku z papíru a společně jsme vytvořily plakát​​ „Těšíme se na jaro“. Po ukončení všechny děti dostaly od velikonočního zajíčka sladkou odměnu. Přejeme všem hezké Velikonoce.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
28.3.2018 21:03 • autor:

Dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje. Knihy soupeří s mnoha akčními lákadly televizních seriálů, počítačových her a mobilů. A přitom existuje docela jednoduchá cesta, dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. Děti z 3. A a 3. B naší školy rády čtou, a proto se i letos připojily k těm, kteří chtějí uctít památku největšího dánského pohádkáře a 23. 3. 2018 strávily Noc s Andersenem v prostorách školy. Pro rodiče připravily upravenou verzi pohádky Malá přehradní víla, vyprávěly o svých oblíbených knihách a četly z nich krátké úryvky. K příjemné a uvolněné atmosféře přispělo i srdečné vzpomínání rodičů na dobu svého dětského čtení. Tato tajuplná noc byla naplněna soutěžemi, informacemi o životě H. Ch. Andersena, tvorbou vlastních pohádek, pyžamovou párty s plyšáky a stezkou odvahy noční školou. Příjemně unaveni a stuleni ve svých spacácích usínaly s nádherně smutnou pohádkou O statečném cínovém vojáčkovi, která byla napsána před 180 lety. Noc s Andersenem byla skvělá, zábavná, poučná, strašidelná a neopakovatelná.
„Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši.“ /Zdeněk Svěrák/

PaedDr. Zdeňka Bučková / tř. uč. 3. A/, Mgr. Anna Široká / tř. uč. 3. B/

FOTOGALERIE

VIDEO

28.3.2018 13:56 • autor:

Na ZŠ Brno, Kamínky 5, p.o. usilujeme o rozvoj přírodních věd, které zasahují prakticky do všech oblastí života člověka. Využili jsme proto nabídku SPŠ chemické, Brno a 13. března a 16. března 2018 tuto školu navštívili s žáky osmých tříd a deváté třídy. Nejdříve byli žáci seznámeni se studijními obory na střední škole, průběhu přijímacích zkoušek a dalšími oblastmi života školy a studentů. Následně byli žáci rozděleni do dvou skupin. Pro jednu skupinu měli studenti SŠ připraveny efektivní a naučné pokusy z oblasti fyziky, biologie, mikrobiologie a chemie, kde to vše svítilo, hořelo, bouchalo. Průběh a podstata pokusů byla žákům vysvětlena a mohli se podílet i na jejich realizaci. Druhá skupina mezitím navštívila motivační centrum, jehož cílem je popularizovat přírodní a technické obory u mladých lidí. Toto centrum obsahuje interaktivní 3D modely technických zařízení jako je např. jaderná elektrárna, čistírna odpadních vod, spalovna komunálního odpadu, vodní elektrárna, pivovar a simulaci fotosyntézy. Žáci si modely mohli vyzkoušet, zahráli si na operátory těchto zařízení, seznámili se s příslušnými technologiemi a získané znalosti si ověřili pomocí pracovních listů. Nejvíce žáky zaujal model rodinného domu, jde vlastně o stavebnici. Žáci si podle svých představ postavili a vybavili svůj vysněný dům a spočítali si jeho energetickou náročnost. Žáky tato zábavná forma výuky zaujala a doporučili ji využívat i pro další ročníky žáků základní školy.

 

Mgr. Jaroslava Frišhansová
Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE