Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
4.10.2017 10:39 • autor:

Praha je velkým lákadlem pro turisty nejen z Evropy, ale z celého světa. I my jsme se nechali zlákat a vydali jsme se s pátým ročníkem na průzkum zajímavých historických a kulturních míst našeho hlavního města. Naše vlastivědná exkurze začala na jednom z nejstarších osídlených míst v Praze, tedy na Vyšehradě. Okouzlil nás výhled na panorama Prahy, rotunda svatého Martina, bazilika svatého Petra a Pavla, ale také hřbitov na Slavíně. Odpoledne naše kroky zamířily na Hradčany. Tady na nás dýchla historie v chrámu svatého Víta a ve Vladislavském sále. Druhý den jsme vystoupali na Petřínskou rozhlednu, toulali se zrcadlovým bludištěm, obdivovali stavitelské umění na Karlově mostě i unikátní orloj. Celé putování jsme zakončili mezi slavnými v muzeu voskových figurín Grévin. Naše dvoudenní putování je u konce, ale my se do Prahy určitě zase vrátíme.

Mgr. Irena Drábková, Mgr. Pavlína Kučerová
FOTOGALERIE
21.9.2017 8:41 • autor:

Ve dnech 18.- 20.9. se zapojili žáci šestých ročníků naší školy do Adaptačního kurzu. Ve spolupráci s školním poradenským centrem zastoupeným na kurzu školní psycholožkou Mgr. Markétou Nekužovou byl program koncipován a zaměřen zejména na nejožehavější témata a situace, se kterými se mohou žáci při přestupu z prvého na druhý stupeň setkat. V blokové výuce byla akcentována témata samostatnosti a převzetí zodpovědnosti, ale i témata  sounáležitosti, integrace do kolektivu a možnosti jeho obohacení na základě individuálních pozitivních povahových rysů. Děti udělaly v průběhu krátkých, ale spolu s třídními učiteli velmi intenzivně prožitých třech dnů znatelný pokrok v poznání svých možností a také se dozvěděly mnoho nového o svých spolužácích. Za příjemně vyčerpávající tři dny v krásném okolí Jedovnic a rybníku Olšovec všem zúčastněným děkujeme.

Mgr. Štěpán Vystrčil, TU 6.A

FOTOGALERIE

7.9.2017 13:35 • autor:

V pondělí 4. září se po dvou měsících letních prázdnin opět otevřely dveře naší školy. První školní rok začal také pro prvňáčky, kteří byli letos poprvé slavnostně přivítání nejen vedením školy a paní starostkou ing. Janou Drápalovou, ale také žáky 9. třídy. Ti jim předali pamětní medaile a spolu s rodiči a třídními učiteli je uvedli do tříd.

Toto první setkání se neobešlo bez slziček, které byly ale velmi brzy vystřídány úsměvy na tváři. Naši prvňáčci se na památku vyfotili společně se svými adoptivními kamarády z 9. třídy.

Již při druhém setkání hned následující den, kdy žáci 9. třídy prováděli naše nejmenší po škole, panovala velmi přátelská a uvolněná atmosféra. Věříme, že jejich vzájemná spolupráce se bude během školního roku postupně prohlubovat, až přeroste v opravdové přátelství. K tomu jim určitě pomůžeme i my, třídní učitelé. Věříme, že naši nejmladší žáci získají nové starší a zkušenější kamarády, kteří by se pro ně mohli stát v budoucnu vzorem a příkladem jak ve školní práci, tak ve sportu a jiných zájmových aktivitách.

 

Mgr. Bohdana Minářová, TU 1. B, Mgr. Jana Chytilová, TU 1. A

7.9.2017 7:50 • autor:

Od školního roku 2017/18 jsme se rozhodli pro celoroční patronát deváťáků nad prvňáčky. Od této akce si slibujeme větší prolnutí vztahů mezi žáky prvního a druhého stupně. Dále předpokládáme rychlejší rozvoj osobnosti, sociálních dovedností, mezilidských vztahů a morálních postojů u žáků deváté třídy.

Deváťáci si sami vyzkouší i roli učitele (vychovatele), budou připravovat akce a projekty pro naše nejmladší. Zjistí, zda umí ovládat svůj temperament, zvládat trému, plánovat, efektivně zacházet s časem, rozvíjet svoji fantazii a kreativitu. Procvičí si svoji schopnost komunikovat s jinou věkovou skupinou, než jsou jejich vrstevníci. Zároveň tento projekt funguje jako prevence proti sociálně patologickým jevům.

A co konkrétně zatím akce přinesla? První školní den byli prvňáčci nejdříve přivítání svými třídními učitelkami, panem ředitelem a paní starostkou. Poté obdrželi drobný dáreček a vstupní pamětní list od deváťáků. V doprovodu třídních učitelek, rodičů a deváťáků se odebrali do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelky sdělily základní informace a poté následovalo focení jednotlivců se svými patrony.

Následující den žáci deváté třídy opět přišli za svými svěřenci a provedli je po celé škole. Nejmladším se nejvíce líbilo v PC učebnách a v tělocvičně. Při procházce školou už docházelo k osobitějším kontaktům mezi žáky. Prvňáčci se osmělili a suverénně povídali deváťákům, co měli na svačinu, jak se na školu těší a co se jim zatím líbilo.

Další společné akce již plánujeme a věříme, že budou přínosem pro obě věkové kategorie.

Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE

27.6.2017 10:57 • autor:

Vážení rodiče, milé děti a drazí hosté, jsme neskutečně rádi, že jste se zúčastnili naší narozeninové párty.  Těšíme se na další setkání…a už teď můžeme prozradit, že bude brzy:-)

FOTOGALERIE