Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
11.10.2018 13:31 • autor:

V pondělí 8.10. jsme se vypravili za dobrodružstvím do digitária Hvězdárny a planetária Brno.

Usadili jsme se do velmi příjemných, polohovacích sedaček a čekali, co se bude dít. Děti věděly, že na ně čeká speciální pohádka, ale netušily, že se nad jejich hlavami objeví hvězdná obloha. Zhasnutí světel a rozsvícení hvězdné oblohy mělo své kouzlo. Všude kolem bylo slyšet „to je krása, to není možné, …..“. Nadšení dětí bylo obrovské. Děti poznaly některá souhvězdí, planety a z dálky se v reálném čase podívaly na Zemi. Po tomto dobrodružství na ně čekalo ještě větší dobrodružství a to v podání příběhu „ Se zvířátky o vesmíru“. Celým příběhem nás provázel ježek, zajíc, krtek a sova, kteří se sešli na kraji lesa, aby prozkoumali hvězdářskou základnu.

Pro spoustu dětí to byl nezapomenutelný zážitek a věřím, že se brzy do vesmíru opět podíváme.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

26.9.2018 6:41 • autor:

Ráno v 8:30 hodin jsme se plni očekávání sešli na vlakovém nádraží v Brně. Paní učitelky měly radost, protože nikdo nezaspal a vlak přijel včas. Následně jsme naskákali do vlaku. Cesta vlakem se může někomu zdát nudná, ale my se báječně bavili. Vlastně nás trochu mrzelo, když jsme po dvou hodinách jízdy museli vystoupit. Možná i proto, že nás čekaly dva kilometry chůze. Po tomto výkonu jsme byli rádi za příchod do cíle naší cesty, rekreačního střediska Zubří na Vysočině. Skvělý oběd však vše vynahradil a učitelé se postarali o doprovodný program, takže jsme se vůbec nenudili. Každé ráno nás čekala rozcvička, hráli jsme spoustu her a neminula nás ani patnáct kilometrů dlouhá túra, při které jsme nasbírali dva košíky krásných hub. Košíky jsme s radostí a úsměvem na tváři předali našim milým vedoucím a večer jsme usínali s pocitem vítězství. Poslední den pobytu nás čekala již známá cesta k vlaku a následně smutné loučení na hlavním nádraží. Naštěstí jsme věděli, že se další den zase společně setkáme ve škole.

Hlavním účelem adaptačního kurzu bylo spojení sil a stmelení kolektivu, což námi společně strávené dny v Zubří na Vysočině nad očekávání splnily. Poznali jsme nové spolužáky a zejména třídní učitele, dověděli jsme se o nich plno nových informací. Program byl nabitý a náročný, ale všechny aktivity jsme nakonec dotáhli společně do zdárného konce. Už teď se těšíme na další společnou akci!

Michaela Zelingerová – žákyně 6.B

 

FOTOGALERIE

19.9.2018 21:04 • autor:

Celosvětová akce „Ukliďme svět“ nenechala lhostejnou ani naši ZŠ Kamínky. Uklízelo se v celém  Brně, a proto jsme nemohli chybět ani my.

Páteční deštivé počasí nám nedovolilo opustit školu a vyrazit ven uklízet. Proto jsme to chtěli napravit, a to hned v pondělí 17. září 2018. O velké přestávce byl sraz tříd 4.A, B, 5. A, B. 7. A, B, 8. A, 9. A, B pod vedením učitelů u dílny. Paní učitelka Lenka Doležalová nám rozdala pracovní rukavice, kbelíky a pytle na odpad a spolu s ostatními vyučujícími nás poučila o dodržování bezpečnosti při práci. Třídy se rozdělily podle podrobného plánu. Děti ze 4. A, B a 5. A, B uklízely areál a blízké okolí školy.  Žáci 9. B odnášeli posbíraný odpad do kontejnerů, aby tak pomohli svým mladším kamarádům.

Třídy 7. A a 9. A se vydaly do ulice Travní, kolem přírodní rezervace Kamenný vrch. Našli jsme papíry, plasty, plechovky od nápojů, obaly od mléka, skleněné láhve, dokonce i staré červené tričko.

Všichni přiložili ruce k dílu podle svých možností. Krásné, slunečné počasí nám zpříjemňovalo práci, ze které jsme měli všichni dobrý pocit. Alespoň v této malé části našeho města jsme „uklidili svět.“

Mgr. Jana Vejrostová, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

19.9.2018 20:57 • autor:

Víte, co je to ekosystém? A jak rozpoznat strakapouda od datla? Poslechnout si dendrofón, zahrát si přírodní pexeso, určovat stromy a houby, pozorovat bezobratlé živočichy zvětšovacím kukátkem, to všechno zažili žáci 4. A a 4. B na přírodovědné vycházce do obory Holedná v Kohoutovicích. Slunečné babí léto zpříjemnilo dopolední pobyt v přírodě a děti pochopily neodlučitelnou propojenost živé a neživé přírody a nutnost ochrany našeho životního prostředí.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE

 

10.9.2018 19:51 • autor:

 

 

 

 

 

 

 

3.září nastal pro některé žáky naší školy zcela výjimečný den. Ti nejmenší zažili svůj úplně první den ve škole, ti nejstarší pak svůj poslední první den. A protože jsme jim tento den chtěli udělat nezapomenutelným, slavnostně jsme je přivítali v čele s panem ředitelem Mgr. Petrem Novákem, PhD. a paní starostkou Ing. Janou Drápalovou. Ti popřáli našim prvňáčkům mnoho úspěchů a šťastných let ve školních lavicích, žákům devátých tříd pak úspěšný poslední rok a šťastnou ruku při výběru středních škol. Poté přivítal žáky také školní pěvecký sbor Zpěváček. Každý prvňáček si také vybral kamaráda z řad deváťáků, který jej odvedl do třídy a společně se na památku vyfotili. Kamarádi z devátých tříd slíbili, že budou do prvních tříd často chodit, že si budou s prvňáčky povídat a pomáhat jim. Třeba je i někdy  něco naučí. Už se na společné zážitky moc těší.

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

27.6.2018 22:23 • autor:

Ve dnech 5. – 7. června 2018 jsme jeli na školní výlet do Strážnice. Autobusem a vlakem jsme se dopravili do rekreačního střediska Hutník u Strážnice. Během cesty jsme navštívili strážnický zámek, kde jsme si prohlédli např. obrazy rodu Mágnisů – zakladatelé této historické pamětihodnosti. Poté jsme se vydali na 8 km pěší cestu do RS Hutník. Šli jsme přes Tvarožnou Lhotu až k místu ubytování. Po velmi teplém slunečném dni jsme dorazili naprosto vyčerpáni, ale stálo to za to.

Ubytováni jsme byli ve čtyřlůžkových chatkách. Následující den jsme se vydali na rozhlednu s názvem Travičná (177 schodů, výška 52 m), která byla od RS vzdálená cca 3 km.  Výhled do okolí byl vskutku překrásný. Odpoledne jsme strávili až do blížící se bouřky na přilehlé vodní nádrži Lučina, kde jsme se naprosto vyřádili. Večer jsme si po dešti všichni hráli s ragbyovým míčem. Líbilo se nám, že jsme byli jedna velká skupina, jeden tým. V den odjezdu jsme ještě navštívili Baťův kanál, po kterém jsme jeli lodí a dozvěděli jsme se o něm spoustu zajímavých informací.

V průběhu výletu nám za krásného teplého letního počasí i několikrát pršelo. Přesto jsme si letošní školní výlet všichni užili a těšíme se na příští rok a na další společné výlety.

Žáci a žákyně 7. třídy

 

 

 

 

27.6.2018 22:19 • autor:

V pondělí 11. června jsme navštívili v rámci rozšiřování si obzorů pro budoucí povolání brněnské letiště v Tuřanech.     Když jsme přijeli, tak na nás čekala průvodkyně celé exkurze. Ta nás provedla i místy, kam se běžně cestující nedostanou. Viděli jsme odbavovací místnost, místnosti pro personál, hasičskou stanici a její nejnovější vybavení. Nejdříve jsme se šli podívat na vstup a kontrolu zaměstnanců. Z bezpečnostních důvodů musí každý cestující projít vstupní bránou, aby se zjistilo, jestli nemá u sebe zbraň či jiné nebezpečné předměty. Poté jsme se šli podívat k hasičské stanici, kde nám ukázali jejich hasičské speciály, celkem zde bylo 8 speciálně vybavených hasičských aut. Kabinou jednoho speciálu jsme si dokonce prošli a jeden z hasičů nám ukázal, jak se sjíždí v případě pohotovosti po tyči. Také jsme zjistili, že hasiči musí být v nastartovaném autě do 40 sekund od vyhlášení poplachu a na nejvzdálenější časti runwaye za 3 minuty maximálně. Pak jsme se opět vrátili do odletové haly, kde jsme se podívali na odbavení cestujících a zodpověděli si na naše všetečné otázky. Byli jsme poučeni, jak se chovat a co si brát na letiště, a co zase ne. Nakonec jsme se podívali, jak přistávala letadla a jeli jsme zpět do školy.

Exkurze na brněnské letiště se nám velmi líbila. Kdoví, možná se někdo z nás v deváté třídě bude inspirovat při výběru svého budoucího povolání právě zmíněnou akcí.  Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací. Doufáme, že podobných exkurzí se po dobu pobytu na ZŠ Kamínky uskuteční ještě mnoho.

Žáci a žákyně 7. třídy

25.6.2018 22:30 • autor:

I v letošním roce se naše škola zapojila do Olympijského běhu. Mezinárodní Olympijský den jsme oslavili 20.6. největší běžeckou akcí v České republice.

Hlavní moto běhu bylo: „ Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka“.

V horkém dnu plném sluníčka si naši žáci měřili síly v 5 kategoriích. První kategorie žáci 1. a 2. třídy, II. kategorie – 3. a 4. třídy, III. kategorie – 5. třídy, IV. kategorie – 6. třídy a V. kategorie – 7. a 8. třídy. Každý, kdo se aktivně účastnil závodu, obdržel odměnu v podobě papírové medaile, Corny tyčinky, tužky, cukrovinky a diplomu. Nejlepší tři chlapci a tři dívky v každé kategorii dostali krásné medaile a věcné ceny.

Atmosféra celého dopoledne byla velmi příjemná a byla doprovázena duchem fair play.

 

Tímto bych chtěla poděkovat  panu učiteli Pohankovi a 9. třídě za pomoc s organizací běhu a s předáváním cen.

 

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

25.6.2018 21:45 • autor:
Tento měsíc jsme zahájili malováním na chodník. Obrázky byly velmi zdařilé a všichni si zasloužili malou odměnu. Ve sportovním duchu se nesla akce odpoledne s hokejbalem, kde si děti mohly vyzkoušet tuto kolektivní hru. V horkých letních dnech byla příjemným osvěžením chladivá sprcha v atriu.
Těšíme se na vás v posledním srpnovém týdnu, kdy je nutné přijít doplnit údaje v zápisním lístku. Termíny budou zveřejněny na stránkách školy.h letních dnech byla příjemným osvěžením chladivá sprcha v atriu.

Všem přejeme krásné prázdniny.

Vychovatelky ŠD
22.6.2018 13:14 • autor:

I v letošním roce probíhal ve školní družině keramický kroužek, ve kterém se realizovali žáci z 1. – 6. ročníku. Každému se během školního roku jejich práce dařila lépe a lépe a proto si všichni zaslouží velkou pochvalu.

Zvláštní poděkování za reprezentaci školy v soutěži „ Brněnský hrnek“, na téma – „Máme rádi zvířata“ patří Katce, Slávce, Monice, Elišce, Anně, Adéle, Kristýně, Sofii, Veronice, Nele, Petře, Magdě a Kubovi.

Věřím, že i v příštím školním roce se nám podaří vytvořit další zdařilé výtvory.

Podívejte se na fotografie soutěžních i některých nesoutěžních výrobků.

J. Holíková, vychovatelka

FOTOGALERIE