Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
14.9.2020 13:38 • autor:

V úterý 3.9. se úplně poprvé  do školních lavic usadili naši noví prvňáčci. V tento významný den je doprovázeli jejich rodiče a prarodiče. Všichni se zúčastnili zahájení ve vestibulu školy, kde je přivítal školní sbor s veselými písničkami. Ve třídě popřál prvňáčkům hodně zdaru i pan ředitel Mgr. Petr Novák, Ph.D. Děti se usadily do školních lavic, poznaly svou paní učitelku a některé z nich možná navázaly přátelství, která přetrvají po mnoho let. Přejeme jim chuť poznávat a učit se, mnoho úspěchů a dobrých zážitků.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč. 1.B

FOTOGALERIE

 

29.3.2020 19:26 • autor: • kategorie:

Již třetím rokem jsme s panem Fialou domluvily termín návštěvy mobilního planetária Morava. Tím dnem se stalo úterý 10. března. Děti i my jsme se těšily na krásný zážitek. Po postavení kopule a nachystání všech potřebných věcí jsme mohly vklouznout do příběhu. Tentokrát nás vesmírem provázel skřítek Zvídálek a děd Vševěd. Prohlédly jsme si zblízka Slunce, všechny planety naší sluneční soustavy a také se něco nového dozvěděly. Planetárium opět nezklamalo a my se těšíme na další poutavý příběh.

J. Holíková za kolektiv vychovatelek ŠD

FOTOGALERIE

 

29.3.2020 19:24 • autor: • kategorie:

Tradiční karneval se u nás ve školní družině konal 3. března a všichni jsme si ho moc užili. Sestavily jsme zábavný program, kde děti v karnevalových maskách tancovaly a soutěžily. Díky své představivosti si užily zábavu jako piráti, fotbalisté, princezny, ale třeba i bankomat. K vidění bylo i mnoho dalších zábavných postav. Odměněny byly ty masky, které si žáci vlastnoručně nebo s pomocí rodičů vyrobili. Děti tuto
zábavu milují, což je patrné i z fotografií.

I. Sedláčková za kolektiv vychovatelek ŠD

FOTOGALERIE

 

15.3.2020 13:38 • autor:

V týdnu 1. 3. – 6. 3. 2020 proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. stupně ZŠ Kamínky. V neděli
ráno jsme se nalodili a vyrazili směr Jeseníky – Petříkov. I přes naše obavy jsme si po příjezdu
oddechli, když jsme spatřili zasněžené sjezdovky. Po ubytování jsme šli na krátký výlet po okolních
turistických trasách, děti se vyřádily na sněhu a po večeři usnuly, jako když je do vody hodí.
První den jsme plní energie nastoupili na svah a lyžovali jsme až do poslední minuty. Naše prvotní
nadšení zkazil déšť, který se spustil další den ráno. Po krátkém pozorování počasí venku i online náš
instruktorský tým usoudil, že vodní lyžování přenecháme zkušenějším. Byl tudíž vyhlášen krizový den.
Dopoledne se hrály společenské hry, přičemž největší úspěch slavila hra „O nejlepšího
lentilkožrouta“, při které se naši žáčci kulturně rozvíjeli a učili se jíst čínskými hůlkami. (Věříme, že na
šíření koronaviru tato činnost neměla pražádný vliv.) Odpoledne se počasí lehce umoudřilo, a tak
jsme se vydali k našim sousedům do Polska – na Smrk (1125m). Ač někteří jedinci během cesty
protestovali, dorazili jsme až na vrchol, zahřáli se skákáním přes švihadlo, pořídili pár nezbytných
selfie a vydali se na cestu zpět, kde nás čekala vydatná večeře a ještě vydatnější tematická přednáška.
Následující dva dny nám přálo štěstí, a tak jsme opět brázdili blízké svahy a pilovali a zlepšovali naše
lyžařské dovednosti. Po večerech se děti vzdělávaly a dozvídaly se různé informace ohledně lyžování,
bezpečného pobytu na horách apod. Pokročilejší lyžaři se ve čtvrtek zúčastnili závodů ve slalomu, kde
předvedli svůj um. Výsledky závodů jsou následující:
Dívky:
1. Ludmila Kolářová
2. Ema Maděrová
3. Maria del Carmen Puig Fidalgo
Hoši:
1. Marek Leznar
2. Adrian Bourely
3. Adam Bedroš
Po skončení závodu se opět lyžovalo až do poslední chvíle, kdy nás ze svahu vyhnal zvuk startující
rolby. Rozloučili jsme se s ní společnou fotkou a odešli jsme na chatu, kde po večeři proběhlo
vyhlášení všech soutěží a zhodnocení kurzu. Poté nás čekala poslední část programu – karneval.
Všichni se přestrojili a nahodili kostýmy a až do desáté hodiny večerní to rozjížděli na tanečním
parketu.
Z konkrétních ohlasů a i z výrazů dětí během odjezdu jsme zjistili, že se jim kurz líbil. K radosti a
spokojenosti nás všech jsme si pobyt na horách všichni užili ve zdraví, nestal se žádný vážný úraz.
S dobrým pocitem jsme nasedli do autobusu, který nás bezpečně dovezl až domů .
Mgr. Petra Sucháčková

FOTOGALERIE

10.3.2020 9:52 • autor:

K 30. výročí listopadu 1989 toho již bylo v poslední době řečeno mnoho. A to i u nás na škole, kde jsme na toto významné výročí měli speciálně zaměřené hodiny dějepisu a občanské výchovy, žáci vytvářeli projekty ke školní výstavě, debatovali s učiteli, ale ke komplexní autentičnosti stále ještě malý kousek chyběl. 

 

A tak jsme na naši školu pozvali člověka, který má k tomuto tématu snad nejblíže – Martina Mejstříka. Ten nejen že byl přímým účastníkem studentských demonstrací v listopadu 1989, ale byl i organizátorem tohoto studentského hnutí, které jako první formulovalo své požadavky při pádu komunistického režimu u nás. Martin Mejstřík se později angažoval v nejvyšší politice, stal se osobností s velice vyhraněnými názory. A o to zajímavější bylo, když přijal naše pozvání a přijel na ZŠ Kamínky, kde našim žákům 8. a 9. ročníků přednesl velice zajímavou přednášku o dějinách komunistické ideologie a o listopadu 1989.

 

Nejzajímavější částí ale byla závěrečná debata, která se díky zájmu našich žáků protáhla takřka o hodinu. Jsem na naše žáky pyšný, že se dokáží ptát, zajímat se a diskutovat o problémech, že nepřebírají automaticky vše, co jim je řečeno. Protože, a na tom jsme se s Martinem Mejstříkem zcela shodli, nejdůležitější je u žáků rozvíjet jejich kritické myšlení – to je tím, co budou v životě potřebovat. 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, 

učitel dějepisu 

 

3.3.2020 13:11 • autor:

Na ZŠ Kamínky proběhlo školní kolo soutěže čtenářské gramotnosti s názvem Babylon.

Žáci 5. – 7. tříd se zapojili do soutěžního klání ve dvou kategoriích. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na město Brno a práci s mapou, konkrétně na zajímavé informace o zvířatech a bližší informace o brněnské zoologické zahradě 

V kategorii 5. tříd bylo za stoprocentní výkon stanoveno 37 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 26 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 11 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Marek Růžička z 5. A a František Šalé z 5. B (34 bodů), 2. místo Adam Ráček z 5. B (33 bodů) a 3. místo Stanislava Piňosová (30 bodů) z 5. B.

V kategorii 6. a 7. tříd bylo možné maximálně dosáhnout 47 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 33 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 20 žáků. Na pomyslný nejvyšší stupeň vystoupila Eliška Strážnická ze 7.  A (41,5 bodů), 2. místo zaujala Anežka Kavanová ze 6. A (41 bodů)a na 3. místě Zita Bienertová a Michal Zavadil ze 6. A (38,5 bodů).

Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme a do městského kola na ZŠ Kuldova 38 12. března přejeme hodně úspěchů! 

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Vejrostová, Mgr. Anna Široká a PaedDr. Zdeňka Bučková ZŠ Kamínky

25.2.2020 11:41 • autor:

Naše škola se v letošním školním roce poprvé zapojila do projektu KROKUS, který organizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, a kterého se účastní mnoho škol na celém světě. Cílem projektu  je připomenout si osud židovských dětí, které se staly oběťmi holokaustu. Na podzim žáci pátých tříd vysadili na záhon v atriu školy cibulky žlutých krokusů, které dostali od HETI. Zjara žluté kvítky krokusů rozkvetou a stanou se připomínkou jednoho a půl milionu židovských dětí, jež zemřely během šoa – holokaustu. Žlutá barva symbolizuje Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit. 

Na tuto aktivitu navázal počátkem února projektový den v rámci vlastivědného učiva o 2. světové válce a o holokaustu. Žáci si připravili referáty a prezentace o těchto událostech, seznámili se s příběhem sira Nicholase Wintona, který svou statečností zachránil 669 židovských dětí, shlédli o něm dokument a také se podívali  závěrečnou scénu z filmu Všichni moji blízcí. Začetli se do úryvků z knihy Hanin kufřík o židovské dívce Haně z Nového Města na Moravě, která se z Osvětimi nevrátila. Příběh Hany a jejího kufříku jim v rozhlasovém dokumentu vyprávěla ředitelka Centra pro výzkum holokaustu v Tokiu. 

I v dnešní době je bohužel stále třeba tyto tragické události připomínat a zvýšit tím  povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu.

 

  Mgr. A. Široká, PaedDr. Z.Bučková

FOTOGALERIE

25.2.2020 10:44 • autor:

Už Jan Amos Komenský věděl, že učení by mělo děti bavit. Potom jim jde mnohem lépe do hlavy. A že „škola hrou“ se dá praktikovat i na školním schodišti, o tom se můžete přesvědčit nově sami i u nás na Kamínkách. Po schodech děti projdou několikrát denně, když přecházejí mezi učebnami, do šaten, do jídelny… Jestliže je ze zamyšlení vytrhnou barevné nápisy s učivem, opakují si látku vlastně neustále, i o přestávkách. Buď vědomě, nebo alespoň podprahově. A že opakování je matka moudrosti, to praví staré latinské přísloví.

16.2.2020 19:50 • autor:

ZŠ Kamínky se zúčastnila veletrhu základních škol.

Více fotek ve FOTOGALERII

13.2.2020 13:58 • autor: • kategorie:
Jednou z nejoblíbenějších činností  ve školní družině je tvoření ze stavebnic. Děti dokáží zkonstruovat stavby podle návodů, ale i vlastní fantazie. Klasikou je samozřejmě Lego a další nejčastěji používanou  stavebnicí je Seva. S novou magnetickou stavebnicí se děti teprve seznamují, ale věříme, že si ji také oblíbí. Tato činnost děti učí nejen představivosti, logickému myšlení, ale také rozvíjí motorické dovednosti. Přispívá k správnému sociálnímu chování. Děti se během hry učí navzájem si pomáhat, uznat názor druhých a rozdělit si úkoly.  Rozhodly jsme se proto uspořádat „stavitelskou soutěž“ a vítězové byli odměněni. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout některé stavby dětí z 3. a 4. oddělení.

I. Sedláčková, J. Holíková

FOTOGALERIE