Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
18.7.2019 18:56 • autor:

Dne 26. června proběhla na Základní škole Kamínky jako každý rok Zahradní slavnost. 

Odpolední program pro žáky, rodiče a další přátele školy se nesl ve znamení venkovních vystoupení našich žáků. Jednotlivé třídy si pro ostatní připravily hudební či taneční představení, případně divadelní scénku, kterými se prezentovaly.Účastníci tak měli možnost shlédnout například scénky Hříšného tance, Pomády, středověkého tance a mnoho dalších. Za zmínku určitě stojí vystoupení žákyň z 6.B, Veroniky Treblíkové, Anety Pecinové a Michaely Zelingerové, při kterých nám samostatně zazpívaly či zahrály. Výsledkem byl nádherný zážitek, ze kterého nám šla husí kůže. Vystoupit sám před takovým počtem lidí chce jistě velkou vnitřní sílu a odhodlání. Poslední vystoupení, plná dojemných díků učitelům, si připravili naši deváťáci. Pro ně to byla po devíti letech strávených na naší škole jedna z posledních akcí vůbec, kterou se se školou chtěli rozloučit. Nicméně nezapomeňme, když něco končí, něco jiného začíná! 

Ve druhé části Zahradní slavnosti se děti i rodiče přesunuli z prostoru od školy ke školním sportovištím. Zde již byli na jednotlivých stanovištích připraveni učitelé a starší žáci, kteří si připravili pro menší děti soutěžní stanoviště s úkoly. Menší ale i starší děti tak měly možnost si zasoutěžit, vyzkoušet různé sportovní techniky a vyhrát drobné odměny. 

I přes ukrutné horko se Zahradní slavnosti zúčastnilo několik desítek až stovek návštěvníků. Takového zájmu si velice vážíme. Velké poděkování patří všem žákům a učitelům, kteří se na přípravě této akce podíleli, a také paní starostce, která přišla Zahradní slavnost podpořit svojí osobní účastí. Jsme velmi rádi, že se nám těmito akcemi daří stále více a více stmelovat naši „školskou obec“ – tedy žáky, jejich rodiče, učitele, absolventy a další přátele naší školy, a že jsme proto, tak, jak slibujeme, školou komunitní. 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, učitel

FOTOGALERIE

14.7.2019 10:58 • autor:

Naše třída se společně s paní učitelkou Dvořákovou vypravila ve dnech 20. – 21. 6. na výlet do Žďárce. Od školy jsme se vydali na vlakové nádraží do Králova Pole a pokračovali jsme vlakem do Tišnova, poté autobusem do Žďárce.

Nejprve jsme šli na prohlídku místní základní školy a školky. Nejvíce nás ve škole zaujal jejich zookoutek. Na hřišti jsme si zahráli hru Tajný vzkaz.

Na oběd jsme šli do školní jídelny, kde jsme si bříška nacpali brokolicovou polévkou, knedlíkem, masem a zelím.

Po obědě jsme vyrazili na prohlídku okolí Žďárce, v místním obchodě jsme si koupili zmrzlinu. Podívali jsme se, kde naše třídní učitelka bydlí, váleli jsme sudy a smočili si nohy v řece Libochůvce. Během cesty jsme plnili různé úkoly ve skupinách. 

K večeři jsme si opekli buřtíky a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o zvířatech, které chová tatínek od paní učitelky. V podvečer jsme se stihli návštěvu domu naší spolužačky Markétky Fryaufové. Večer nám děti zahráli večerní představení a unavení po celém dnu jsme se zavrtali do spacáků.

Ráno nás čekal turnaj ve vybíjené s místní školou, kde jsme získali krásné první místo. Turnaj ve florbalu skončil remízou 1:1. Poté jsme vystoupili s naším talířovým tancem před malými školkáčky, kteří nás odměnili velikým potleskem. Před odjezdem jsme našli poklad a vypravili jsme se na cestu zpátky do Brna. Výlet se nám vydařil i přes nepřízeň počasí. Moc hezky jsme společně zakončili tento školní rok. Těšíme se na další společné akce

 

Mgr. Lenka Dosadilová, tř. uč.

FOTOGALERIE

VIDEO

14.7.2019 10:55 • autor:

Dne 17. 6. se společně 3. A a 5. A vypravila na výlet do jihlavské zoologické zahrady. K vidění je zde téměř 200 druhů exotických zvířat, včetně řady ohrožených druhů. Zvířata tu jsou v zajímavých expozicích. Africká vesnice Matongo, asijský parčík Hokkaido, jihoamerická Hacienda Escondido, pavilon šelem, Australská farma či Africká savana a mnohé další.

Nám se moc líbil tropický pavilon s řekou, džunglí a troskami letadla. Pavilon jsme si prošli i z vrchní lávky, kde jsou stolečky a spousta laviček, takže jsme si mohli odpočinout a relaxovat. 

Na konci prohlídky jsme viděli krmení žiraf a dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavostí. Zpáteční cestu na autobusové nádraží jsme si zpříjemnili procházkou po Jihlavě. 

Prožili jsme společně moc hezký den.

Mgr. Lenka Dosadilová, Mgr. Taťána Ševečková

FOTOGALERIE

21.6.2019 12:42 • autor:

Dne 14.6. uspořádali učitelé ze Základní školy Kamínky pro své žáky z 8. a 9. tříd zahraniční historickou exkurzi. Cílem bylo místo, ze kterého možná někomu může mrazit v zádech – Osvětim, tedy koncentrační tábor, který se stal symbolem lidského utrpení v dějinách 20. století.

 

Po dlouhé cestě autobus konečně dorazil na místo. Přijeli jsme zrovna v symbolický den 79. výročí od příjezdu prvního transportu 14. června 1940. Milá a vzdělaná paní průvodkyně, Polka hovořící slovensky, nás seznámila s tím, jak to v Osvětimi chodilo. Nacisté zde na okupovaném polském území vystavěli několik koncentračních táborů, kam posílali na nucené práce nepohodlné lidi (své politické odpůrce a lidi odlišné rasy či etnika, zejména se jednalo o Židy). A u nucených prací to bohužel neskončilo, tito lidé byli dále plánovitě po desetitisících likvidováni ve vyhlazovacích táborech. Tábory v Osvětimi se staly osudnými pro více jak 1,3 milionu lidí. Byly zde také prováděny nelidské lékařské pokusy dr. Mengeleho, které prováděl většinou na těch nejvíce bezbranných – dětech.

 

Žáci si z této exkurze odnesli skutečně hluboký žážitek. Každý se na chvíli pozastavil a s vážností se zamyslel nad lidskostí a nelidskostí. Možná i proto byla exkurze určena jen pro starší žáky. Historickou exkurzi budeme určitě chtít v následujících letech opakovat s dalšími ročníky, protože považujeme za velmi důležité připomínat, co vše se zde stalo, a hlavně nezapomenout. Protože, „kdo nezná svoji minulost, je nucen si ji zopakovat“.

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, učitel dějepisu

 

20.6.2019 14:05 • autor:

V prvouce poznávají děti přírodu, která je kolem nich.  Lépe než jen z učebnice se o ní dozví vlastními smysly a zblízka. Proto jsem se rozhodla pustit se do chování motýlů přímo ve třídě. Objednala jsme  housenky babočky bodlákové z anglické motýlí farmy. V průhledné nádobce s krmením a 5-ti housenkami, kterou nám přivezl kurýr, jsme sledovali zajímavý vývoj housenek až do úplného zakuklení. Kukly jsme potom přemístili do síťky – motýlí zahrádky. Každý den jsme sledovali, jak se kukly mění. Po pár dnech začaly kukly výrazně tmavnout, protože se blížil moment líhnutí. Netrpělivě jsme vyhlíželi, zda se nám to podaří vidět na vlastní oči. Celkem se vylíhlo 5 motýlů a u jednoho se nám podařilo vidět, jak k tomu došlo. Byl to neuvěřitelný zážitek nejen pro mě, ale hlavně pro děti. Dětem se motýlí zahrádka moc líbila. Nosily motýlkům krmení v podobě šťavnatého ovoce a květin. Po týdnu jsme motýlky vypustili do přírody.

Za rok to zkusíme znovu.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE

20.6.2019 13:35 • autor:

Ve středu 19.6. jsme se již po třetí zúčastnili Olympijského běhu.  I letos byla z řad žáků veliká účast.  Žáci byli rozděleni do kategorií podle ročníků. Závodili na 500m dlouhé trase, která vedla lesem na Kamenném vrchu. I přes velké horko, které v době závodu panovalo, podali žáci velmi dobré výkony. Někteří běželi naplno od začátku až do konce, někteří si trasu jen prošli, ale i to se počítá. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit, že trasu zvládli, ale i diplom, medaile a drobné dárky od firmy Koh-i-noor a T- Mobile. Po každém doběhnutí, byli za každý ročník vyhlášeni nejlepší tři chlapci a tři dívky, které byli odměněny krásnými kovovými medailemi a věcnými dárky.  Na konci celého běhu byl vyhlášen nejrychlejší žák a žákyně z 1. a 2. stupně. Za svůj skvělý výkon dostali pohár. Za 1. stupeň to byl Michal a Stela z 5.A a za 2. stupeň to byl Michal ze 7.A a Eliška z 6.A.

Letošní ročník se opět vydařil.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

12.6.2019 21:23 • autor:

V týdnu od 3.6. do 7.6. se žáci 1. a 2. tříd zúčastnili školy v přírodě v Jeseníkách.

Ubytováni jsme byli v penzionu Soliter v Karlově pod Pradědem. Jelikož nám počasí velice přálo, mohli jsme uskutečnit všechny naplánované výlety a aktivity, jako např. návštěvu Zlatokopeckého skanzenu ve Zlatých Horách, kde si děti mimo jiné vyzkoušely i rýžování zlata, návštěvu staré školy v Malé Morávce, kde využily i zábavného centra ke sportovním aktivitám.

  Celá naše škola v přírodě se nesla v duchu Indiánů. Žáci si vyrobili indiánská trička, amulety, v lese stavěli z přírodnin teepee, v podvečer si také opékali špekáčky. Poslední večer proběhlo vyhlášení všech soutěží ať již sportovních, vědomostních či talentových. Na každého čekala pěkná odměna v podobě ,,Hledání pokladu“.

 

Mgr. Jana Chytilová, Mgr. Bohdana Minářová

FOTOGALERIE

12.6.2019 10:14 • autor:

K dnešnímu dni (12.6.2019), proběhla regenerace dvou školních hřišť s umělým povrchem. Hřiště před obnovou neměla vlastnosti, které by syntetický povrch měl mít. Hrací plocha neměla drenážní funkci a byla pro hru kluzká a nebezpečná.

Regenerace výrazně prodloužila životnost, obnovila hrací vlastnosti sportoviště, navrátila původní vzhled a zajistila bezpečnostní podmínky shodné s novým povrchem.

Obě hřiště jsou tedy nachystány k tomu, aby na nich mohli žáci naší školy a sportující veřejnost podávat znovu ty nejlepší výkony.

Ideální obuv pro hřiště s umělou trávou jsou boty s podrážkou typu turf (což jsou kopačky s menšími „špunty“).

Hřiště opět v akci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.2019 9:54 • autor:

Třídy 3.A a 3. B se na škole v přírodě vydaly po stopách starých indiánských kmenů, samy děti se staly indiány a pod vedením starodávného ducha Geronima plnily úkoly, překonávaly překážky, mnohdy i samy sebe, posunovaly své hranice a nakonec je stopy dovedly až k velikému pokladu, ze kterého měly všechny obrovskou radost. 

Každý si na památku vyrobil a přivezl pamětní medaili, indiánské kmeny si vyrobily vlastní totem a vymyslely bojový tanec, který později téhož dne všem zatančily. Nechyběla ani výprava za tajemstvím a objevování nových území – navštívili jsme krápníkové jeskyně a každý den podnikli alespoň malou vycházku do okolí. Nezapomněli jsme ani na stavbu vlastního teepee pro indiánské duchy a skřítky. Když se indiánští duchové rozzlobili a venku se snesl veliký liják, rozhodli jsme se pro očistu těla i ducha a podnikli cestu do podzemí penzionu, kde se nacházelo „očistné jezírko“ se slanou vodou. 

Předposlední den jsme byli všichni smutní, že už pojedeme domů, a tak jsme se večer rozveselili na karnevalu při maličkém soutěžení. Po cestě domů jsme téměř všichni usnuli, takže cesta rychle utekla a u školy už nás vítaly milé úsměvy maminek a tatínků, a tak jsme všichni spokojení, a trošičku unavení, utíkali domů.

 

Mgr. Lenka Dosadilová, Mgr. Linda Pifková

FOTOGALERIE

9.6.2019 13:09 • autor: • kategorie:

Na konci května jsme se vypravili do nových prostor Knihovny Jiřího Mahena. Skupinka prvňáčků byla nadšená z množství krásných dětských knih. Paní knihovnice dětem přečetla úryvek z knížky „Chechtavé pohádky“ a pak hádaly hádanky. Nakonec jsme společně zvládli pohádkový kvíz. Chlapci a děvčata měli možnost si knihy, které je zajímaly, samostatně prohlédnout. Mnozí se jistě do knihovny vrátí se svými rodiči a budou z nich pravidelní čtenáři.

Hana Kašpárková