Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
13.11.2018 8:14 • autor:

Rekonstrukce sociálních zařízení Etapa 3 finišuje. Pro naše sportující žáky a samozřejmě i pronájmy se otevřely nově zrekonstruované šatny a sprcha. Snad se čekání vyplatilo, posuďte sami.

12.11.2018 21:03 • autor:

Ve dnech 9. – 11.11. probíhal festival sportu, tance a zábavy na BVV. Druháci společně s 1.B se tohoto festivalu v pátek 9.11. zúčastnili.

 

Po celé dopoledne si mohly děti vyzkoušet řadu tradičních i netradičních sportů. Vyzkoušely si třeba Workout, Jugger, Korfball, veslovací trenažéry a plno dalších aktivit. Sledovaly i doprovodný program, který po celou dobu probíhal.

 

Všem se akce moc líbila a některé děti byly tak nadšené, že se s rodiči na výstaviště vypravily znovu.

Mgr. Jindra Severinová

12.11.2018 20:56 • autor:

V prvním říjnovém týdnu jsme se vypravili do arboreta MZLU. O naše prvňáčky se postarali kamarádi z páté třídy. Každý se ujal jednoho prvňáčka a po celou dobu exkurze se mu věnoval. Nejprve jsme v arboretu navštívili speciální výstavu Barevný podzim, jejíž součástí bylo líhnutí afrických motýlů. A tak jsme se ocitli v tropickém pralese, který hýřil barvami vzácných orchidejí a právě vylíhnutých motýlů. Nad hlavami i kolem nás poletovali motýli rozmanitých barev a tvarů, jejichž domovem jsou různá místa Afriky, Ameriky i Asie. Tím ale naše exkurze nekončila, protože na nás ještě čekaly sukulenty uměle vysázené v okrasných květináčích. Děti si dokonce některé rostlinky zakoupily a odvezly domů. Děkujeme za krásný nevšední zážitek.

 

Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE

12.11.2018 20:51 • autor:

Nastal čas padajícího listí, zkracují se dny a my se s naším pěveckým sborem Zpěváček připravujeme na vánoční vystoupení. Abychom pečlivě nacvičili všechny koledy a vánoční písničky, odjeli jsme v druhém listopadovém víkendu na soustředění do Podmitrova. Na čerstvém vzduchu, v přírodě a klidu jsme intenzivně trénovali a pilovali naše hlásky. Výsledkem je připravené vánoční pásmo písní, které můžete zhlédnout: 10. 12. v 17:00 na vánoční besídce v ZŠ Kamínky

 

11. 12. v 11:30 na nám. Svobody

12. 12. v 18:00 na nám. Svobody

16. 12. v 14:00 na BVV

20. 12. v 19:00 na Staroměstském nám. v Praze.

Na všechna vystoupení jste srdečně zváni. Přejeme Vám příjemné podzimní dny a předvánoční čas.

Zpěváček- Pěvecký sbor ZŠ Kamínky

Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE

 

 

12.11.2018 12:33 • autor:

Žáci 4. tříd si připravili v rámci propojené výuky českého jazyka, vlastivědy a výtvarné výchovy krátké minireferáty ke 100. výročí vzniku Československa, ze kterých postupně vytvořili společný projekt. Dozvěděli se zajímavé informace o životě T. G. Masaryka a dalších významných představitelích, kteří stáli u zrodu ČSR, pochopili význam státních symbolů. Pozornosti neunikl osobní průřez školstvím v jedné rodině. Na lípu, náš národní strom, zavěsily děti krátká přáníčka a vzkazy naší republice. Vycházkou k památníku T.G.M. na Rybnické ulici, společně zazpívanou písní Ach synku, synku a položením růží slavnostně zakončili společný projektový den věnovaný Dni české státnosti.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

12.11.2018 12:31 • autor:

V hodinách vlastivědy jsme si povídali o České republice, o jejím členění na menší celky, o řízení a fungování našeho státu, měst i obcí. Při této příležitosti jsme navštívili městskou část Brno – Nový Lískovec a v zasedací místnosti jsme besedovali s paní starostkou Ing. Janou Drápalovou. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o znaku a vlajce Nového Lískovce, o historii Lískovce, ale i o nových projektech, které by měly zkvalitnit život obyvatel naší městské části. Ochotně odpověděla na všechny naše zvídavé otázky, které se týkaly úpravy dětských hřišť, nové výstavby i dopravní situace a parkování v Novém Lískovci. Jako dárek jsme dostali mapku Nového Lískovce, ve které jsme hledali naši školu, bydliště, sportoviště. Výborně nám poslouží i v dalších hodinách vlastivědy. Děkujeme paní starostce, že si ve svém nabitém programu vyhradila čas na besedu s námi.

PaedDr. Zdeňka Bučková

12.11.2018 12:29 • autor:

Žáci 4. tříd jsou rádi, když je výuka v lavicích doplněna tematicky zaměřenými aktivitami, které pomáhají upevňovat jejich získané poznatky a dovednosti z vyučovacích hodin. V 1. čtvrtletí v rámci vlastivědy v praxi byly realizovány tyto činnosti:

Volby nanečisto
V říjnu v projektu Volby nanečisto si žáci 4. A a 4. B vyzkoušeli, jak vypadá volební den. Ve třídě vyzdobené státními symboly si zvolili volební komisi, jmenovali zapisovatele, seznámili se s volebním řádem, vyplnili si voličské průkazy, které posloužily místo občanských průkazů. Hlasovací lístky se jmény volených kandidátů vhazovali do připravené urny a v krátké scénce nezapomněli navštívit i nemocného voliče. Do připravených seznamů kandidátů zapisovali získané hlasy a po konečném sčítání byl zvolen předseda třídy a jeho zástupce. Všichni volby zvládli se ctí. Až jednou opravdu půjdou volit, už budou vědět, jak se zachovat, a že každý hlas je důležitý.

PaedDr. Zdeňka Bučková

8.11.2018 21:28 • autor:

Ve středu 31.10. se naše škola proměnila v ráj plný strašidel. Celou budovu zdobily výrobky vytvářející halloweenskou atmosféru. Slavnostní den zahájilo zpívání halloweenských songů, kdy i naši nejmenší žáci si hravě poradili s anglickým t
extem. Žáci zpívali ve skupinách, a to společně žáci 1.-3. tříd, žáci 4.-6. tříd a samozřejmě také skupina žáků 7.-9. tříd. Po zaznění písniček si nestvůry z osmých a devátých tříd připravily pro všechny ročníky několik stanovišť. Jednotlivé třídy se proměnily v tajemné místnosti, kde na žáky v přestrojení kostlivců, upírů či jiných děsivých masek čekaly zajímavé úkoly – míchání kouzelného lektvaru, výroba vlastního strašidýlka, lov tajemných předmětů z nádob, pokladovka, hraní pexesa a binga, porovnávání svátku Halloween s českými Dušičkami a různé pohybové aktivity. Každému stanovišti vládlo strašidelné stvoření, které soutěžícím rozdávalo instrukce k plnění jednotlivých úkolů. Odměnami za splněné úkoly byla písmena tvořící tajenku. Pro posilnění zúčastněných příšerek byly po celý den připravené tematicky nazdobené dobroty všech druhů a příchutí. Mystický den plný čar a kouzel, do kterého se zapojila i školní družina, pokračoval průvodem v okolí školy za účasti rodičů žáků a byl završen vypuštěním zapálených lampiónů.
Děkujeme všem strašidýlkám i jejich rodičům za aktivní účast na našem Halloweenu. Ve fotogalerii Základní školy Kamínky si můžete tuto vydařenou akci připomenout a znovu načerpat tu správnou halloweenskou atmosféru.
Mgr.Veronika Kalvodová ,  Mgr. Aleš Otýpka
FOTOGALERIE
7.11.2018 20:17 • autor:

 

Ve školním roce 2018/19 jsme zařadili žáky 8. třídy a devátých tříd do soutěže Přírodovědný klokan, kategorie Kadet. Hlavním poselstvím celé akce je rozšířit zájem žáků o přírodní vědy. Celkem se soutěže zúčastnilo 64 žáků z naší školy.

Úkoly se týkaly oblasti matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí. Byly zadány otázky s rozdílnou obtížností a různým bodovým ohodnocením.

Soutěž byla vyhodnocena a výsledky tří nejlepších  řešitelů byly zaslány organizátorům této celostátní soutěže. Za ZŠ Kamínky to byli tito žáci: Josef Soška z 9. B, Matěj Horák z 9. A a Lucie Fibichová z 8. třídy.

Zpětnou vazbou pro všechny žáky bylo sdělení správných odpovědí a ocenění jejich snahy při vypracovávání úkolů.

Mgr. Josef Pohanka, Mgr. Jaroslava Frišhansová

6.11.2018 20:35 • autor:

V letošním školním roce byla na naší škole vybudována učebna, ve které žáci 1. stupně pracují v rámci technické výchovy se stavebnicemi. Dítě a hra jsou dva pojmy, které patří k sobě a právě s pomocí stavebnic mohou nahlédnout pod pokličku vědy a techniky. Učebna je vybavena rozličnými typy technických stavebnic. Dětem nejbližší jsou oblíbené stavebnice Lego, modelová Seva a tradiční a proslulý Merkur podporující uvědomění si tvaru, velikosti, vztahu jednoho prvku k druhému. Stavebnice rozvíjí logické myšlení, podporují systematický přístup i technické dovednosti a vedou k týmové spolupráci při řešení konkrétních problémů. Žáci si procvičují nejen jemnou motoriku, manuální zručnost, ale také trpělivost, prostorovou představivost a práci s různými návody, porozumění textu, obrázkům a grafům. Mimo to si žáci při práci ve skupinách zdokonalují své sociální a komunikační dovednosti, učí se sdílet myšlenky a zpětně hodnotit svou činnost a postupy.

Vzhledem k tomu, že technika a robotika je jedním z hlavních pilířů naší školy, naším zájmem je učebnu technické výchovy pro žáky dále modernizovat a doplňovat novými technickými stavebnicemi.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE