Večer malých vědců 15. 11. 2016

 00001

Ředitelské volno 18. 11. a 22. 12. 2016

Ředitel školy uděluje dne 18. 11. 2016 a dne 22. 12. 2016 ředitelské volno.

Minikurz pro předškoláky ŠKOLÁČKOHRANÍ

skolackohrani-1

Drakiáda

img_20161020_154052-1

Dne  20. 10. se děti přenesly ze školních lavic do světa draků. Čekalo je zábavné odpoledne plné her a soutěží. V první části si děti vyzkoušely, jaké je to být drakem a jak takový výcvik draka probíhá. Nově nabité dovednosti zúročily v soutěži „Dračí sprint“, ve kterém první příčku obsadil Matyáš Soós, na druhou příčku dolétl Filip Jůzl a za ním Jakub Kropáček. Drakiáda byla zakončena dračím rejem, během kterého porota hodnotila všechny přítomné draky. Po nelehkém hodnocení došla k závěru, že draka s nejdelším ocasem vlastní Ondřej Čupera a nejkrásnějšího draka si přinesla Sára Crlíková.

Děkujeme všem dětem a rodičům za krásné odpoledne.

Za školní družinu

Mgr. Ing. Linda Novohradská Deutschová

FOTOGALERIE

Exkurze do Čebína 12. 10. 2016

12. 10. 2016 jsem se vypravili na exkurzi do Čebína. A jak jsme si to užili můžete shlédnout na našem videu. 9. A, 9. B

VIDEO

Přírodovědný klokan 2016

dscn0065

Již tradičně se naše škola zapojila do soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž je určena pro žáky osmých a devátých tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Ve čtvrtek 13.10. se této soutěže zúčastnilo celkem 50 našich žáků.

Žáci zápolili s 24 otázkami z přírodovědných oborů, zejména matematiky, přírodopisu, zeměpisu a fyziky. Nejlepším řešitelem se stal Milan Vodák z 9.B. Na dalších místech skončili Vojta Bloudíček, Roman Dolníček, Katka Kratochvilová a Karel Krejnický.

Všem soutěžícím a učitelům, kteří se zapojili do organizace soutěže, děkujeme.

Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE

Ekosystém voda 4.A

20161005_095847

Ve středu 5.10. jsme se třídou jeli na výukový program Ekosystém voda na Brněnskou přehradu. Dělali jsme spoustu činností, zjistili jsme tajemství,  jak vznikla přehrada, stavěli jsme z písku řeku, hráli jsme spoustu zajímavých her. Nejvíc se nám ale líbilo lovení hmyzu v rybníce. Byla to moc dobrý program.

Bára Vaverková a Michalka Mullerová, 4.A

 

FOTOGALERIE

Slavnostní otevření dětského hřiště

otevreni-hriste-1

Vážení rodiče, milé děti, rádi bychom vás pozvali na slavnostní otevření nového dětského hřiště, které se koná 13. 10. 2016 v areálu naší školy za přítomnosti paní starostky Jany Drápalové.

Pasování prvňáčků na čtenáře

uvodni

Ve středu 5. 10. jsme byli paní knihovnicí D. Rothovou z místní pobočky knihovny Jiřího Mahena pozváni na pasování dětí z prvních tříd na čtenáře. Děti byly pasovány princeznou a dostaly ozdobnou šerpu. Slavnostnímu aktu byla přítomna i paní starostka Jana Drápalová, která každému novému čtenáři osobně popřála.

 

Vychovatelky ŠD

FOTOGALERIE

4. B a vodní svět

img_20161003_103741

Také 4. B neminulo seznámení s tajuplným vodním světem.  Malí vědátoři zkoumali vodní živočichy, stavěli minipřehrady a pozorovali, co všechno voda dokáže.

FOTOGALERIE

 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VÝPOČETNÍ TECHNIKU

Základní škola Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace vyhlašuje výzvu k podání nabídek na výpočetní techniku. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze níže.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VÝPOČETNÍ TECHNIKU

Turnaj ve vybíjené

dscn9956
Ve čtvrtek 29.9. 2016 se konal turnaj ve vybíjené mezi třetími třídami. Po urputném boji zvítězila 3.A a odnesla si zasloužený diplom.
Mgr. Milada  Adamová

FOTOGALERIE

Návštěva 4.A v knihovně Jiřího Mahena

knihovna

Dne 26.9. jsme se vypravili do knihovny Jiřího Mahena na Oblé ulici v Novém Lískovci.

Povídali jsme si o čarodějnicích. Paní knihovnice nám četla úryvky z knížek. Dozvěděli jsme se například, že čarodějnice v Rusku se nazývá Baba Jaga, létá na hmoždíři a staví si domek

z lidských kostí. Všechny knížky byly moc zajímavé a skvěle jsme se u nich pobavili.

Už teď se těšíme na další návštěvu knihovny.

Žáci 4.A

 

Uvítání prvňáčků

unnamed

Stejně tak jako každý rok jsme se i letos těšili na prvňáčky. Vždy nás znovu „dostanou“ jejich bezelstná, trošku ustrašená kukadla, která se záhy mění ve zvídavá. Stačí dva týdny a i noví školáčci se vyznají a rychle přivyknou neznámému prostředí. A co si budeme povídat, není to jednoduché, neztratit se v mraveništi. Abychom jim přijetí mezi starší děti usnadnili, uspořádali jsme v družině zábavné sportovní odpoledne. Na stanovištích nám ochotně pomohly starší děti. Prvňáčci si odnesli spoustu dojmů a poznali další kamarády.

školní družina

 

FOTOGALERIE

Prvňáčci v knihovně

img_20160921_091216

Ve středu 21. září se všichni prvňáčci v rámci vyučování vypravili na návštěvu knihovny Jiřího Mahena v Novém Lískovci.

Paní knihovnice děti seznámila s knihovním řádem a nabídla jim některé zajímavé tituly k vypůjčení. Děti se zájmem naslouchaly pohádky, které jim paní knihovnice četla a hádaly různé hádanky ( např. K Jeníčkovi patří?…….,Jaké jméno města se ukrývá ve slově Cipísek?…) .

Jako žáci prvních tříd dokonce získali výhodu bezplatného zápisného do knihovny s krásnou záložkou. Těšíme se na další spolupráci s knihovnou.

1.A,1.B

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

UŽ UMÍME PŘEČÍST PRVNÍ PÍSMENO

img_20160922_092413

Prvňáčci už chodí tři týdny do školy a dnes 22. září poznali první písmeno „M“ a umí ho všichni přečíst a poznat. Na začátku vyučování čekala na děti krátká pohádka, z které měly za úkol poznat, co se budou učit. VŠICHNI POZNALY – „Budeme se učit písmeno M“, zavolaly.

Jak se ho učily a jak se jim dařilo? Báječně. Aby si písmeno dobře zapamatovaly, použily modelínu k jeho vymodelování a do tvaru písmene malovaly  obrázky, které písmenem „M“ začínají.

Všichni jsme si hodinu českého jazyka užili a těšíme se na další písmenka.

1.A

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

Běh brněnské mládeže 1. kolo

img_0205

V úterý 22. 9. 2016 se běžci z 1. – 5. ročníku zúčastnili každoročního čtyřkolového Běhu brněnské mládeže, tentokrát na Lesné v Čertově rokli. V konkurenci mnoha brněnských škol naši závodníci opět zabodovali a získali cenné body pro naši školu.

                                                                            PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

Buněční detektivové z 5. A

img_0139

V úterý 20. 9. 2016 navštívili žáci 5. A BIOSKOP – vědecké výukové centrum MU. Seznámili se s laboratoří, dozvěděli se, co je to buňka a z jakých částí se skládá.

Každý si vytvořil svou vlastní rostlinnou nebo živočišnou buňku. Žáci pak měli možnost nahlédnout do mikroskopu a vidět vše ve skutečnosti. Program byl velmi zajímavý a poučný.

                                                PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

Lesobádání na Kamenném vrchu

img_0693

V pátek 16.9. se žáci 5.B třídy vypravili s Rezekvítkem do podzimní přírody a zahráli si na badatele. Zkoumali jsme všechna lesní patra, ale nejvíce nás  zaujalo pozorování organismů v kořenovém patře pod lupou. Nakonec jsme se  pokusili postavit z přírodních materiálů ptačí hnízdo. Počasí nám přálo a podzimní les nám ukázal svoje tajemství.

Mgr. Anna Široká a žáci 5.B

FOTOGALERIE

 

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Nový Lískovec očima dětí“

img_0098

16. 9. 2016 proběhlo na ÚMČ Nový Lískovec za přítomnosti paní starostky Jany Drápalové i ostatních členů rady městské části slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Nový Lískovec očima dětí. Ocenění získali za 3D projekty žáci 5. A / 1. 2. i 3. místo/, kteří ve skupinách ztvárnili modely našeho sídliště a ústně prezentovali, co se jim tady líbí a co by zde chtěli vybudovat nového.

V jednotlivcích si odměnu odnášeli za 1.,2. i 3.místo žáci 4. C za své výtvarné práce. Blahopřejeme.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

První pomoc

dscn9893

V pátek 16. 9. 2016 se žáci  1.– 5. ročníku seznamovali se zásadami první pomoci. Studentky zdravotního lycea pro ně připravily různorodé aktivity, ve kterých si děti vyzkoušely ovázat končetiny, ošetřit popáleniny, odřeniny, uvědomily si základní telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Tento program byl vhodným doplněním učiva prvouky a přírodovědy.

                                                                                    PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

Ekosystém VODA

img_0071_2

 

Žáci 5. A se vypravili na Brněnskou přehradu, kde pro ně pracovníci sdružení Rezekvítek připravili terénní praktika. Nejprve na břehu z písku modelovali a propojovali různé vodní útvary. Pak u nedalekého rybníčku lovili bezobratlé živočichy, které pozorovali pod zvětšovacím sklem, zkoumali je a zařazovali podle klíče do příslušných skupin. Bádání bylo velmi zajímavé a poučné. Žáci si uvědomovali důležitost, rozmanitost a krásu vodního biotopu.

                                              PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. uč.

 FOTO

Lyžařský výcvikový kurz 2017

predbezna-prihlaska-na-lyzarsky-vycvikovy-kurz-2017_2-1

Sportovní odpoledne

sportovni-odpoledne-1

Rádio Petrov v prvních třídách na Kamínkách

img_20160909_102643

Čas utíká jako voda a z nás už jsou týden prvňáčci. Poznáváme nejen různá školní zákoutí , ale i nové kamarády. V pátek 9. září jsme však poznali něco úplně jiného.

Navštívili nás moderátoři z rádia Petrov. Nejdříve jsme společně procvičovali několik jazykolamů a vyzkoušeli si ústní gymnastiku, kterou musí každý moderátor zvládnout. Potom jsme si vyzkoušeli hlásit počasí a dopravní informace do megafonu. Od moderátorů jsme dostali různé drobnosti a balónky, které nám udělaly snad největší radost.

Zjistili jsme, že dělat moderátora nebo moderátorku, není vůbec jednoduché.

Jsme rádi za nové zážitky.

1.A,1.B

Mgr. Jindra Severinová

Organizace prvního týdne

organizace 2

Den s Kameňákem

P1190200 V minulých dnech děti páté třídy a třetích tříd prožily „Den s Kameňákem“, ve kterém se podílely na poznávání a úklidu naší CHKO. Celý projekt zaštiťoval úřad městské části Nový Lískovec.

Mgr. Libuše Císařová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Prázdniny

Vážení rodiče, přejeme vám i vašim dětem krásné prázdniny plné sluníčka a pohody!

Nocování 1. tříd na ZŠ Kamínky

Spaní ve škole Jeden z posledních dní závěru školního roku jsme se rozhodli strávit netradičně, nocováním ve škole. V pátek 24. 6. jsme se všichni rozešli domů, a kdo neodjížděl na víkend, přišel v 17.00 hod. opět do školy. Na hřišti každý prvňáček splnil čtyři disciplíny za povzbuzování rodičů a starších či mladších sourozenců. Dokonce i někteří rodiče se zúčastnili jednotlivých disciplín. Protože teplota šplhala velice vysoko, čekalo nás i příjemné osvěžení sprchou. Sportovní podvečer jsme zakončili ve skákacím hradu. Po večeři a diskotéce byla pohádka, stezka odvahy a s příjemnými zážitky jsme usínali. Ráno jsme odcházeli spokojeni se svými rodiči. Nyní se budeme těšit na naše první vysvědčení.

B. Minářová, J. Chytilová, J. Holíková, I. Sedláčková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Pátá třída v korunách stromů

DSCN0410 Dne 22. 6. jsme byli se třídou v Jungle parku – lanovém centru, kde přecházíte přes překážky nebo přejíždíte lanovkou. Do lezení se zapojily i paní učitelky, které z toho mají také velký zážitek. Nejvíce se nám všem líbil přejezd přes řeku. Bylo to super a doufáme, že lanové centrum zase někdy navštívíme.

Martin Beneš

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Informace o zápisu a platbě ŠD 2016/2017

Vážení rodiče, dostavte se osobně doplnit zápisní lístky a zaplatit ŠD (září – leden 500,-). Platí i pro budoucí prvňáčky.

Termíny:

29.8.   7.00-17.00 hod

30.8.   8.00-17.00 hod

31.8.   8.00-17.00 hod

Přejeme všem krásné prázdniny.

Děkujeme. Vychovatelky ŠD

Náměstí Svobody

IMAG1080 Dne 21.6.2016 vyvrcholily v Brně oslavy  v podmínkách Jihomoravského kraje. Během dne jsme si mohli prohlédnout techniku záchranky a to nejen současnou, ale i historickou. Ke shlédnutí byla výstava o činnosti zdravotnické záchranné služby a možnost vyzkoušet si první pomoc. Představil se také Hasičský záchranný sbor, Policie ČR se svojí technikou a činností. Složky IZS se předvedly také v simulovaných akcích při ukázkách společných zásahů.

Mgr. Libuše Císařová a žáci 3.C.

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Otevřená zahrada

P1180983 Chceš vidět včelaře při práci? Nebo bylinkovou zahradu? Chceš zachránit město před povodní? Nebo snad vyrobit vítr vlastní silou?
Pak navštiv jako my „OTEVŘENOU ZAHRADU“ na ulici Údolní v Brně.

Žáci 3.A a 3.C.

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Devět let na ZŠ Kamínky

Tablo_9Tablo_9 Devět let školy uběhlo jako voda. Už v mateřské školce se nás často ptali, jak se těšíme do školy. Většina z nás, přestože jsme si tehdy nedovedli dost dobře představit, co nás čeká, odpověděla, že ano.

3. září 2007 začala tedy naše povinná školní docházka, která je kromě pracovního procesu v budoucnu, nejdelší etapou našich životů. V první třídě jsme se naučili číst, psát a počítat a seznamovali jsme se a sžívali s kolektivem třídy, se kterým jsme strávili dalších několik roků. Od prvního až do pátého ročníku jsme byli rozděleni do dvou paralelních tříd, které se zrovna moc v lásce neměly. V páté třídě však odešlo několik našich spolužáků na osmiletá gymnázia a v důsledku toho byly oba stávající třídní kolektivy sloučeny v jeden celek.
Začátkem šestého ročníku jsme se v rámci poznávání nových spolužáků zúčastnili adaptačního pobytu na Vysočině. Po týdnu stráveném v přírodě se z nás stal celkem fajn kolektiv a naše nová přátelství se jen časem utužovala a prohlubovala. Učitelé na druhém stupni to s námi zpočátku neměli vůbec jednoduché a my jsme jim to příliš nezjednodušovali. Ve třídě nás bylo téměř 30 a stali jsme se v té době nejpočetnější třídou ve škole. Během 6. třídy jsme poznávali nové učitele, se kterými jsme strávili další čtyři roky. Vděčíme jim za mnohé, co nás naučili. Za ty zmíněné čtyři roky se z nás postupně stal nový kolektiv, ve kterém už není vůbec poznat, že se původně složil ze dvou tříd prvního stupně.

Prožili jsme krásné a radostné chvilky, ať už to bylo během každodenního vyučování, nebo na školních výletech, na školách v přírodě, při adrenalinových sportech, na divadelních a filmových představeních, na koncertech, při sportovních soutěžích, při nácviku na školní akademie či na vánočních jarmarcích nebo besídkách, ale i např. při letošní organizaci projektu Dne Země. Naše společně strávené chvíle se samozřejmě neobešly i bez krušných chvilek při zkoušení, písemkách a testech, zažívali jsme společně řadu úspěchů, ale někdy i neúspěchů. To vše nás ještě více spojovalo a dodávalo a zároveň nabíjelo spoustou energie a elánu.

Dnes už jsme všichni přijati na nejrůznější střední školy, gymnázia a učiliště. Na společně strávený čas na základní škole začínáme pohlížet i s trochou nostalgie a zároveň s napjatým očekáváním do blízkého budoucnosti po letních prázdninách. Základy vzdělání, které jsme získali ve škole, si však odneseme s sebou do života. Na krásná bezstarostná léta strávená na základce se spolužáky a našimi učiteli budeme už jen vzpomínat. Jsme pyšní a hrdí, že jsme to byli právě my, kteří jsme mohli základní povinné vzdělání získat na ZŠ Kamínky.

Žáci a žákyně 9. třídy

Keramický kroužek

P1010026 I v letošním roce probíhal oblíbený keramický kroužek, kde si děti dokázaly vytvořit spoustu hezkých výrobků. Vybrané fotky si můžete prohlédnout.

Jana Holíková, Šárka Dostálková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Škola v přírodě – Kletečná

ŠVP 3 Škola v přírodě bývá báječným zakončením celého školního roku. Letos se opravdu skvěle vydařila. Naši prvňáci (1.A , 1. B) a třeťáci (3.A) si užili 6 dní na Vysočině uprostřed krásných lesů v rekreačním středisku Kletečná. Díky pěknému počasí nám vyšly všechny výlety, které jsme si naplánovali. Líbilo se nám v ZOO Jihlava i na zámku v Kamenici nad Lipou, kde jsme mimo jiné na vlastní oči viděli 800 let starou lípu. Na výletě do Pelhřimova jsme navštívili Muzeum strašidel, Peklo a také vyhlídkovou věž. Procházky po okolní krásné přírodě si děti vždy zpestřily různými hrami a soutěžemi. Všem se nám tu moc líbilo a určitě se do RS Kletečná zase brzy na ŠVP vrátíme.

Mgr. Jana Chytilová, Mgr. Bohdana Minářová, Mgr. Renata Halámková, Jana Holíková, Hana Kašpárková, Ivana Sedláčková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a seznamovací odpoledne pro děti se koná v pondělí 13. června 2016 v 15,30 na ZŠ Kamínky 5.

Škola v přírodě – Horní Bradlo

20160518_123512 V týdnu 16. 5. – 20. 5. 2016 se téměř celý 2. stupeň naší školy učil v přírodě, a to konkrétně v Horním Bradle. V rekreačně-sportovním areálu Tesla jsme byli již podruhé. Minulý rok se nám tam moc líbilo, proto jsme se nebáli lokalitu navštívit znovu.

V areálu jsme měli možnost využít nespočet hřišť, hráli jsme korfbal, fotbal, přehazovanou, kroket , badminton, házeli si s míčem, ale také jsme se houpali na houpačkách nebo skákali přes pneumatiky. Venkovní bazén jsme letos využít nemohli, neboť i přes příjemné sluníčko bylo docela chladno. Alternativou byl vnitřní wellness. Zabavili jsme se v krytém bazénu s horolezeckou stěnou, ve vířivce jsme sledovali čtvrtfinále Mistrovství světa v ledním hokeji, zahřívali se v infrasauně.

V půlce týdne jsme se vydali na výlet do Kutné Hory. Tam jsme navštívili Muzeum stříbra a nahlédli do podzemí, kde se stříbro kdysi těžilo. Kutná Hora nabízí také krásný Chrám sv. Barbory, který je velkou konkurencí Chrámu sv. Víta v Praze. Cestou zpět na naši základnu jsme ještě zavítali do románského kostela sv. Jakuba v  Jakubu (Církvici).

Součástí výuky na škole v přírodě byla i zdravověda. Žáci si ve skupinkách měli připravit popis a první pomoc jednotlivé život ohrožující situace a předvést ji svým spolužákům. Při ukládání do zotavovací polohy jsme si užili spoustu legrace! Chodili jsme na procházky, ale také běhali! Připraven byl orientační běh, kde žáci předvedli nejen své znalosti, ale také rychlost, s jakou na připravené otázky odpovídali. Na organizaci běhu se podíleli žáci 8.B, za což jim patří velký dík!

Celý týden nám výborně vařili! Poslední večer jsme opékali špekáčky. Na táborák bylo potřeba nasbírat si dřevo, a tak nám i po vydatné večeři vyhládlo. U ohně jsme si poslechli i zazpívali pěkné písničky. Moc jsme si užívali a opravdu neradi jsme se s Horním Bradlem loučili!

Mgr. Josef Pohanka, Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Monika Hylsová, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Lucie Ziembová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Den Země 2016

IMG_2687 Den Země, který připadá na 22. dubna, je každoroční oslavou životního prostředí a zamyšlením nad úsilím, jež je třeba k ochraně přírodního bohatství naší planety ještě vyvinout. V současné době jde také o ekologicky motivovaný svátek. Upozorňuje totiž i na dopady ničení životního prostředí.
Proto se každým rokem u příležitosti tohoto dne realizují na naší škole nejrůznější projekty, jak přímo ve vyučování, tak i mimo něj. Jednu z takových akcí organizují žáci posledního ročníku základní školy, „deváťáci“, spolu s třídním učitelem a ve spolupráci s dalšími vyučujícími 2. stupně. Ne jinak tomu bylo i letos. Protože na zvolený den vyšlo krásné slunečné počasí, mohly vesměs ekologicky zaměřené soutěže pro jednotlivé žáky probíhat přímo v přírodě, a to v chráněné krajinné oblasti na Kamenném vrchu. Celkem 23 týmů si zde změřilo své síly a schopnosti v nejrůznějších vědomostech a dovednostech. Vítězům samozřejmě srdečně blahopřejeme k získaným úspěchům. Nezáleželo však tolik na vítězství v jednotlivých kategoriích. Daleko důležitější byl příjemný pocit z pobytu v přírodě, který se zcela odlišoval od každodenního vzdělávacího procesu ve školních lavicích.
Tento den se pro nás stal důstojnou oslavou svátku naší modré planety. Vždyť Země je naším společným domovem, který je třeba chránit a vážit si jej. Všichni zde toužíme prožít co nejhezčí život a umožnit příjemné žití i generacím dalším.

Mgr. Helena Hanousková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Dopravní soutěž – okresní kolo

Fotografie0079 Ve čtvrtek 12.5.2016 se naši vítězci školního kola v dopravní soutěži zúčastnili Okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Možná i proto, že se vše odehrávalo na nově vybudovaném dopravním hřišti na brněnské Riviéře, účast brněnských i mimobrněnských škol byla hojná. Naši žáci – Tomáš Gruber (5.tř.), Jan Komínek (5.tř.), Lea Bělohoubková (5.tř.) a Linda Křenková (4.tř.) se v kategorii družstev umístili na 5. místě. V kategorii jednotlivců obsadil Tomáš Gruber krásné 3. místo ze všech zúčastněných. Všem našim žákům gratulujeme za jejich výkon!

Mgr Renata Halámková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Škola v přírodě – Cesta do pravěku

IMG_2259 Děti 3. C a 4. A ZŠ Kamínky se vypravily na školu v přírodě do srdce Vysočiny, aby si zde vyzkoušely, že život pravěkých lidí nebyl vůbec jednoduchý. Poslední dubnový týden přinesl chladné počasí, kdy se teploty pohybovaly kolem bodu mrazu, zubaté sluníčko občas vystřídalo sněžení, typické klima doby ledové. To však „pravěké lovce“ neodradilo a ve svých tlupách lovili mamuta, poznávali byliny, stavěli pravěké chýše, vyráběli oděvy z kožešin a ozdobné náhrdelníky, pořádali objevné výpravy do okolí. Svou zdatnost a rychlost si prověřovali při sportovních kláních a zajímavých soutěžích. Dětem se prožitá dobrodružství i poznávání krás Vysočiny líbila a všichni si uvědomili jednu důležitou věc, že kdo je sám, ten zakopne, upadne, ztratí se, umrzne – NEPŘEŽIJE!

PaedDr. Zdenka Bučková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Země na obzoru aneb Objevujeme Ameriku

20160414_113028 Výstava v Pavilonu Anthropos přibližuje zábavnou a hravou formou kulturu zaniklých předkolumbovských civilizací Mezoameriky a Jižní Ameriky, významné objevitele, dobyvatele a velké zámořské cesty. 14. dubna jsme i my, žáci 7.A, objevili „zemi na obzoru“ a dokonce jsme si vyzkoušeli oblečení místních obyvatel. Jak nám sluší, můžete posoudit sami…

Mgr. Petra Hortová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Dopravní soutěž

DSCN9622 Dne 15.4.2016 se na naší škole uskutečnila Dopravní soutěž mladých cyklistů – jízda zručnosti. Zúčastnili se jí žáci 4. a 5. tříd. Nejdříve žáci absolvovali teoretický dopravní test, kde řešili různé dopravní situace, křižovatky, poznávali dopravní značky a dále 1. pomoc. Poté se vypravili na hřiště, aby předvedli své praktické dovednosti na kole. Nejlépe si vedli ve všech disciplínách Tomáš Gruber (5.tř.), Jan Komínek (5. tř.), Lea Bělohoubková (5. tř.) a Linda Křenková (4.tř.) Tito výherci budou v květnu naši školu reprezentovat v celoměstském kole pořádaném Městskou policií Brno na nově vybudovaném dopravním hřišti na Riviéře. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v městském kole.

Mgr. Renata Halámková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Prvňáčci z Kamínek na Noci s Andersenem

IMG_0486 I letos jsme se připojili ke všem, kteří mají rádi knihy, rádi čtou a chtějí zažít dobrodružství s knížkou. Malí prvňáčci poprvé před všemi rodiči předvedli své čtenářské umění, když jim předčítali veselé a vtipné pohádky. Rodiče jim na oplátku vyprávěli o tom, co rádi četli, když byli malí. Děti potom ve skupinkách plnily zajímavé pohádkové úkoly, zatančily si na diskotéce a prošly se noční školou. Po bohaté snídani od maminek se ráno malí čtenáři rozcházeli domů s úsměvem a spoustou zážitků.

Mgr. Bohdana Minářová a 1.B

Fotogalerie: Celý příspěvek

Vernisáž

IMG_1924 V úterý 22. března přijali rodiče a přátelé naší školy pozvání na VERNISÁŽ  výtvarných prací žáků ZŠ Kamínky, která byla zahájena dramatizací, recitací, zpěvem, tanečním vystoupením  a hrou na flétny.  Vernisáže se zúčastnily i děti z Chovánku – střediska rodinné péče v Bystrci, se kterým naše škola již dlouhou dobu spolupracuje a každoročně jim věnuje část výtěžku z Vánočního jarmarku v podobě potřebných věcí.  Rodiče si se zájmem prohlédli výtvarné práce dětí, které vznikaly v průběhu školního roku a ocenili originalitu, fantazii i výtvarné zpracování.

Mgr. Anna Široká

Fotogalerie: Celý příspěvek

Zdravé zuby

DSCN9549 Mít krásné, zdravé zuby chce každý z nás. Proto již od dětství nesmíme podcenit prevenci vzniku zubního kazu a zubní hygienu.
Naši školu každý rok navštěvují posluchači MU oboru Dentální hygiena. Ti jak teoreticky, tak prakticky provádějí s dětmi správné čistění zubů, opakují s nimi příčiny vzniku zubního kazu, složení zubu a dospělého i dětského chrupu.
V letošním roce se programu Zdravé zuby zúčastnili žáci z prvních a druhých tříd. Studentky děti velmi chválily a za zvládnutí závěrečného opakování jim za odměnu daly zubní pastu a vybarvovací bludiště.

Mgr. Milada Adamová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Úspěchy ve šplhu

Fotografie-0232 V průběhu března se Karolína Macháčková (VI.A) a Leida Ioani (IX. třída) ve svých kategoriích zúčastnily soutěží ve šplhu. V obvodním kole zvládly obě dívky zvítězit, což jim zajistilo postup do kola městského – úspěch si však dokázaly přivézt i z vyššího stupně soutěže. Leida se časem 3,6 s dostala na dělené druhé místo a Karolínin šplh za 2,9 s znamenal dokonce zlatou medaili!

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Bc. Tomáš Holík

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Brněnské pověsti

IMG_1782 Ve středu 16. března se děti ze 4. A vypravily na vycházku za brněnskými pověstmi a do Moravského zemského muzea na besedu o Velikonocích a jarních zvycích.
Nejprve procházely místa, která se váží k nejznámějším pověstem. Zjistily, podle čeho dostalo Brno svoje jméno, prohlédly si a vyprávěly pověsti O brněnském drakovi, O kole, O šikmé věžičce, O zazděném radním, O nestydatém mužíčkovi i o tom, proč se odbíjí poledne v 11 hodin. Druhou část dopoledne strávily besedováním o velikonočních zvycích, zapojily se do zajímavých jarních aktivit a také si upekly velikonoční jidáše. Tento program vhodně doplnil učivo českého jazyka a moc se dětem líbil.

PaedDr. Zdenka Bučková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Projektové vyučování – Cesta do pravěku

IMG_1767 Žáci 4. A navázali na poznatky o pravěku a době kamenné, které získali ve vlastivědných hodinách a v rámci projektového vyučování nejprve navštívili Anthropos, kde si prohlédli zajímavé exponáty a dozvěděli se zajímavosti ze života pravěkých lidí. Prohlédli si také obrazy s pravěkou tématikou od Zdeňka Buriana. Cílem projektu však bylo zažití a prožití. Formou dramatizace, výtvarnými činnostmi, hudebně rytmickými a pohybovými aktivitami, čtením úryvků z knih E. Štorcha a kvízovými otázkami si děti upevnily znalosti o životě lidí v nejstarší minulosti.

PaedDr. Zdenka Bučková + 4. A, ZŠ Kamínky

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Návštěva Anthroposu

DSC_0213 Ve čtvrtek 10.3. jsme se vydali na výstavu do Anthroposu. Viděli jsme tam mamuty, lidi z pravěku a mnoho dalších zajímavých exponátů.Dozvěděli jsme se hodně informací o pravěkých lidech a Věstonické Venuši. Líbily se nám i malby z jeskyní. Ze všeho nejvíc nás zaujal obrovský mamut a zajímavé vyprávění z jeho života. Návštěva byla velmi zajímavá a už se těšíme na příští.

Žáci 4.B

Vyhledávání

Do konce prázdnin zbývá: