Advent na ZŠ Kamínky

advent-plakat-1

Minikurz pro předškoláky ŠKOLÁČKOHRANÍ

skolackohrani-1

Páťáci v Planetáriu

img_0006Ve čtvrtek 1. 12. navštívili žáci 5.A a 5. B Hvězdárnu a Planetárium Brno, kde byl pro ně připraven výukový program Úžasné planety. Virtuálně se přenesli do naší Galaxie, měli možnost zblízka si prohlédnout povrch všech oběžnic Slunce a vyslechnout si o nich zajímavé informace.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

Bajky a bajkaři z 5. A

img_0023

V hodinách českého jazyka a literatury se děti z 5 .A seznámily s literárním útvarem BAJKA. Četly a poslouchaly alegorická vyprávění od známých bajkařů, v nichž zvířata přebírají různé lidské charaktery a kritizují chování lidí. Humorně psané Ezopovy texty děti zaujaly a motivovaly k tvorbě svých vlastních bajek, které zakončily i mravním ponaučením. V pondělí 28. 11. děti navštívily KJM na Oblé, kde paní knihovnice pro ně připravila zajímavou besedu na téma bajky, rozšířila jim obzory a příjemně tak zakončila probírané učivo.

PaedDr. Zdeňka Bučková + 5. A

FOTOGALERIE

Čtvrťáci bruslí s Kometou

p1010586

Dnes 28. 11. jsme strávili krásný den v království Komety. Zážitků bylo mnoho. Kromě samotného bruslení jsme viděli zázemí, šatny, VIP boxy, prostor pro média a tisk. Největším zážitkem však bylo vidět trénovat A team Komety. Někteří hráči si s dětmi dali i plácanec:)).

Moc se těšíme na další zážitky.

PODZIMNÍ TURNAJ VE FLORBALE A VYBÍJENÉ

img_20161122_114841V úterý 22.11. se výběr žáků z 3. – 5. tříd zúčastnil podzimního turnaje ve vybíjené a ve florbale. Turnaj probíhal na ZŠ Svážná. Děvčata ve vybíjené obsadila krásné 2. a 3. místo. Chlapcům se podařilo ve florbale dosáhnout krásného 3. místa. Turnaj si všichni moc užili a již teď se těší na další porovnání sil.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

Prvňáčci v muzeu loutek

img_20161125_094215V pátek 25.11. jsme se s prvňáčky vypravili do muzea loutek divadla Radost. Cestovali jsme MHD a pro některé to byl velký zážitek :o).

V prostorách muzea byla pro nás připravena pohádka „Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce“. Byl to příběh o tom, Jak Pejsek a Kočička zdobili vánoční stromeček, psali dopis Ježíškovi, jak vyzkoušeli všelijaké vánoční zvyky a hlavně jak krásně oslavili Štědrý večer.

Po pohádce, která se dětem moc líbila, jsme si prohlédli vystavené loutky. Některé jsme si mohli i vyzkoušet. Těšíme se na další návštěvu.

 

1.A, 1.B

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

Slavnostní rozsvícení smrku 25. listopadu 2016

Zveme vás na slavnostní rozsvícení vánočního stromu (u Fit4All) dne 25. listopadu 2016 v 16:00.

Den malých vědců

dsc_0031

Na ZŠ Kamínky se v úterý 15.11. 2016 odehrával Den malých vědců. Tento den byl rozdělen na dvě části. V dopolední části probíhala projektová výuka. Žáci prvního stupně se postupně seznamovali s předměty fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Učitelé a žáci z druhého stupně si společně připravili stanoviště a na nich mladší žáci poznávali pomocí experimentů, co tyto předměty obnášejí.

Od 17.00 následoval Večer vědců. Byly připraveny dílničky pro nejmenší a dvě učebny s pokusy z fyziky a chemie. Dále byla vybavena učebna  vybranými pomůckami z přírodovědných předmětů a učebna s projekcí o vesmíru a s přírodovědným zaměřením. Tato večerní akce se těšila velkému zájmu veřejnosti. Kromě žáků z prvního stupně dorazili i  předškoláci s rodiči a s nadšením sledovali pokusy a vyráběli si hračky v dílnách. Celý večer se nesl ve skvělé atmosféře přírodovědného poznávání a vlastnoruční výroby jednoduchých hraček.

 

Mgr. Josef Pohanka

VIDEO

FOTOGALERIE

Zajímavá výtvarka ve 4. B

p1010505-1

Ve čtvrtek 10. 11. se ve 4. B malovalo a zdobilo. Děti vytvářely poutavé výrobky na náš tradiční vánoční Jarmark.

FOTOGALERIE

 

Projektové vyučování na ZŠ Kamínky

img_0969

Na ZŠ Brno, Kamínky 5 jsme využili spolupráce s posluchači pátého ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a uspořádali jsme projektové vyučování s tématikou „Ovocný strom v krajině“.

Cílem projektového vyučování pro žáky devátých tříd bylo vytvořit si vlastní názor na to, jaký význam mají ovocné stromy pro přírodu a pro člověka.

Výuka byla zaměřena na propojení znalostí z fyziky, přírodopisu, chemie a zeměpisu. Pomocí laboratorního šetření objasňovali žáci ve skupinkách vlastnosti vitamínů v ovoci, izolovali DNA z rostlinného materiálu, ověřili si fyzikální zákony hrající nezastupitelnou roli v životě stromů a uvědomili si spojitost s nejvhodnějšími oblastmi pro pěstování ovocných stromů v ČR.

Výuka byla průběžně doplněna prezentacemi, prací s mapou, pracovními listy k jednotlivým tématům a hlavně vlastním zpracováním a konzervováním ovoce.

Program byl ukončen vyhodnocením výsledků jednotlivých skupin a oceněním všech zúčastněných žáků za jejich pracovní nasazení, týmovou práci, slušné chování a touze po nových znalostech.

Mgr. Jaroslava Frišhansová

vyučující přírodopisu, chemie

 

FOTOGALERIE

Pisálkův den u prvňáčků

dscn0433

Dnešní den byl pro prvňáčky opravdu slavnostní. Dostali totiž „Oprávnění k psaní perem“.

První vyučovací hodinu přivítali své rodiče a předvedli jim, co už se všechno naučili. Jak umí pracovat ve skupině, tiše sedět a poslouchat, soustředit se na práci, číst písmena a slabiky z tabule i učebnice, skládat slova. Předvedli protahovací básničky na písmena, která již umí a také ukázali taneček, který mají moc rádi.  A protože jim to všem opravdu šlo, dostali všichni krásná „keramická pera“, která vytvořila paní vychovatelka Jana Holíková, a osvědčení, které je opravňuje psát opravdickým perem.

Moc se všichni těší na další den, protože už budou moci psát tím vytouženým perem.

Všichni se těšíme na další setkání s rodiči, aby mohli opět předvést, co se naučili.

Všem přejeme, ať se jim s novými pery krásně píše.

 

1.A, 1.B

Mgr Jindra Severinová, Mgr. Jana Zukalová

FOTOGALERIE

Návštěva hvězdárny – 4. A, 4. B, 4. C

p1010431

Ve čtvrtek 10. 11. se se naši čtvrťáci vypravili do brněnské hvězdárny. Z našich žáčků se stali cestovatelé vesmírem. V rámci programu Země v pohybu navštívili sluneční soustavu a pronikli do tajemství planet.

FOTOGALERIE

Úspěšní šplhavci z 1. stupně ZŠ Kamínky

img_0015

Ve středu 9. 11. 2016 se konalo na ZŠ Svážná obvodní kolo ve šplhu  3. -5. tříd. Závodníci z naší školy se v konkurenci šesti škol neztratili a obsadili výborná umístění. V kategorii 3. tříd si 1. místo vyšplhal David Kovář ze 3. A, v kategorii 4. tříd 1. místo obsadil Martin Sedlecký ze 4. A A na druhou příčku získal Vítězslav Siegel z 4. C. V kategorii 5. tříd se na krásném 3. místě umístila Michalka Hadravová z 5. A.Všichni jmenovaní postupují do městského kola na ZŠ Novoměstslá.

Blahopřejeme a držíme palce.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

Prvňáci na cestě do vesmíru

img_20161107_103308

V pondělí 7. listopadu jsme s dětmi vyrazili na brněnskou hvězdárnu.  Na děti čekal naučný program  „ Se zvířátky o vesmíru „ . Společně se zajícem, krtkem, krysou, sovou a ježkem jsme navštívili vesmír, poznávali jsme různá souhvězdí a také jsme se společně všichni zasmáli. Po ukončení programu jsme prozkoumali venkovní expozici a utratili nějaké korunky za suvenýry. Těšíme se na další návštěvu.

 

1.A,1.B

Mgr. Jindra Severinová, Mgr. Jana Zukalová

FOTOGALERIE

 

Malované placky

dscn0385

4. 11. se v naší škole opět malovalo a tvořilo. Děti z prvního stupně vyráběli malované placky.

Školní kolo ve šplhu žáků 3. – 5. tříd

img_0254

V pondělí 31. 10. 2016 se uskutečnilo školní kolo ve šplhu žáků 3. – 5. třídy naší školy. V kategorii 3. tříd si 1. místo vyšplhal David Kovář a Stela Prátová, 2. místo obsadil Michael Svoboda a Karolína Káňová, na 3. místě se umístil Jakub Kropáček a Mária Puig. V kategorii 4. tříd patří 1. místo Vítězslavu Siegelovi a Evě Hradílkové, 2. místo získal Martin Sedlecký a Julie Privarčáková, 3. místo si vybojoval Michal Gruber a Laura Depiaková. V kategorii 5. tříd si prvenství odnesl Vojtěch Orel a Michaela Hadravová, druhou příčku obsadil Filip Vojtaník a  Linda Antonínová, na třetím místě se umístil Matyáš Beer a Martina Vašáková. Všem závodníkům gratulujeme a těšíme se, že budou výborně reprezentovat naši školu v dalších soutěžích.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

Cestovatelé a badatelé z 5. A

img_0013-1V letošním školním roce jsme zahájili celoroční týmovou hru s názvem „Cestovatelé a badatelé“, která má průřezově propojit probírané učivo 5. ročníku a vést žáky ke kolektivní práci, posilovat jejich samostatnost, zodpovědnost a zvídavost. Děti si vytvořily týmy a vyrobily plavidla, ve kterých putují  časoprostorem, objevují zajímavá a krásná místa nejen naší vlasti, ale i vzdálené krajiny. Mapují historii českých zemí, zamýšlí se nad životem lidí v minulosti a současnosti. Projektově zpracovávají ve čtrnáctidenních cyklech zadané úkoly. První etapa jejich cesty byla zaměřena na „Život v období baroka“.

Plnily úkoly cestovatelské, badatelské, literární i kulinářské. Jejich finální výstupy, které jsou doplněny halloweenskými kostýmy, byly odměněny potleskem spolužáků a bodovým ohodnocením, které je další motivací pro plnění následujících úkolů. Všichni se už těší na mapování vývoje školství v průřezu staletími a dobu osvícenství.

                                                                  PaedDr. Zdeňka Bučková

 

FOTOGALERIE

Šesťáci v divadle

p1070749

V pátek 21. října zakončili letošní šesťáci další školní týden návštěvou divadelního představení Strakonický dudák v Divadle Radost. V Tylově klasické české dramatické báchorce se zpěvy se prolínal skutečný svět se světem nadpřirozeným a pohádkovým. Divákům se zde nabízelo jedinečné spojení typicky lidských charakterů a světa pohádkových bytostí.

I přes sychravé podzimní počasí jsme odcházeli z návštěvy Divadla Radost jako vždycky velmi spokojeni a plni pozitivních dojmů. Těšíme se na další společně strávené akce.

Žáci a žákyně 6. třídy s třídní učitelkou Mgr. Helenou Hanouskovou

Čarovné učení 1.A

img_20161025_092054-1

 

V úterý 25. října se naše třída proměnila ve strašidelnou. Čaroděje, čarodějnice, duchy, kostlivce a netopýří dívku učila čarodějnice Bumbrlice :0).

Četli jsme začarované slabiky, počítali dýně a ingredience do kouzelného kotlíku. Když jsme to vše zvládli, navštívili jsme tajemnou komnatu. V té si pro nás osmáci nachystali několik úkolů. Naučili jsme se anglickou písničku, kterou jsme zahnali ducha a uvařili čarovný lektvar.

Byl to den plný kouzel, který jsme si všichni opravdu užili.

 

1.A

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

Halloween

img_20161025_101039

V úterý 25. října probíhala na naší škole celý den halloweenská párty. Dětí i dospělých se staly strašidýlka a strašidla. Malovalo se, zdobilo, vyřezávalo a strojilo. Odpoledne jsme uspořádali halloweenský průvod pro rodiče a děti a zakončili jej vypuštěním lampiónů štěstí…k nebi letěla naše přání i vzpomínky…A my už se těšíme na další školní akci:-)

FOTOGALERIE

Drakiáda

img_20161020_154052-1

Dne  20. 10. se děti přenesly ze školních lavic do světa draků. Čekalo je zábavné odpoledne plné her a soutěží. V první části si děti vyzkoušely, jaké je to být drakem a jak takový výcvik draka probíhá. Nově nabité dovednosti zúročily v soutěži „Dračí sprint“, ve kterém první příčku obsadil Matyáš Soós, na druhou příčku dolétl Filip Jůzl a za ním Jakub Kropáček. Drakiáda byla zakončena dračím rejem, během kterého porota hodnotila všechny přítomné draky. Po nelehkém hodnocení došla k závěru, že draka s nejdelším ocasem vlastní Ondřej Čupera a nejkrásnějšího draka si přinesla Sára Crlíková.

Děkujeme všem dětem a rodičům za krásné odpoledne.

Za školní družinu

Mgr. Ing. Linda Novohradská Deutschová

FOTOGALERIE

Exkurze do Čebína 12. 10. 2016

received_547052452170765
Dne 12. 10. 2016 se žáci 9. A a 9. B zúčastnili zeměpisné terénní praxe v okolí Čebína a Kuřimi. Cílem bylo pozorovat působení přírodních sil na vytváření zemského povrchu a uvědomit si, jak činnost člověka dotváří tyto tvary. I přes méně příznivé počasí si žáci den užili, a propojili tak teorii s praxí.
Mgr. Jiří Melichar, Mgr. Lucie Ziembová

VIDEO

Večer malých vědců 15. 11. 2016

 00001

Ředitelské volno 18. 11. a 22. 12. 2016

Ředitel školy uděluje dne 18. 11. 2016 a dne 22. 12. 2016 ředitelské volno.

Přírodovědný klokan 2016

dscn0065

Již tradičně se naše škola zapojila do soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž je určena pro žáky osmých a devátých tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Ve čtvrtek 13.10. se této soutěže zúčastnilo celkem 50 našich žáků.

Žáci zápolili s 24 otázkami z přírodovědných oborů, zejména matematiky, přírodopisu, zeměpisu a fyziky. Nejlepším řešitelem se stal Milan Vodák z 9.B. Na dalších místech skončili Vojta Bloudíček, Roman Dolníček, Katka Kratochvilová a Karel Krejnický.

Všem soutěžícím a učitelům, kteří se zapojili do organizace soutěže, děkujeme.

Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE

Ekosystém voda 4.A

20161005_095847

Ve středu 5.10. jsme se třídou jeli na výukový program Ekosystém voda na Brněnskou přehradu. Dělali jsme spoustu činností, zjistili jsme tajemství,  jak vznikla přehrada, stavěli jsme z písku řeku, hráli jsme spoustu zajímavých her. Nejvíc se nám ale líbilo lovení hmyzu v rybníce. Byla to moc dobrý program.

Bára Vaverková a Michalka Mullerová, 4.A

 

FOTOGALERIE

Slavnostní otevření dětského hřiště

otevreni-hriste-1

Vážení rodiče, milé děti, rádi bychom vás pozvali na slavnostní otevření nového dětského hřiště, které se koná 13. 10. 2016 v areálu naší školy za přítomnosti paní starostky Jany Drápalové.

Pasování prvňáčků na čtenáře

uvodni

Ve středu 5. 10. jsme byli paní knihovnicí D. Rothovou z místní pobočky knihovny Jiřího Mahena pozváni na pasování dětí z prvních tříd na čtenáře. Děti byly pasovány princeznou a dostaly ozdobnou šerpu. Slavnostnímu aktu byla přítomna i paní starostka Jana Drápalová, která každému novému čtenáři osobně popřála.

 

Vychovatelky ŠD

FOTOGALERIE

4. B a vodní svět

img_20161003_103741

Také 4. B neminulo seznámení s tajuplným vodním světem.  Malí vědátoři zkoumali vodní živočichy, stavěli minipřehrady a pozorovali, co všechno voda dokáže.

FOTOGALERIE

 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VÝPOČETNÍ TECHNIKU

Základní škola Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace vyhlašuje výzvu k podání nabídek na výpočetní techniku. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze níže.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VÝPOČETNÍ TECHNIKU

Turnaj ve vybíjené

dscn9956
Ve čtvrtek 29.9. 2016 se konal turnaj ve vybíjené mezi třetími třídami. Po urputném boji zvítězila 3.A a odnesla si zasloužený diplom.
Mgr. Milada  Adamová

FOTOGALERIE

Návštěva 4.A v knihovně Jiřího Mahena

knihovna

Dne 26.9. jsme se vypravili do knihovny Jiřího Mahena na Oblé ulici v Novém Lískovci.

Povídali jsme si o čarodějnicích. Paní knihovnice nám četla úryvky z knížek. Dozvěděli jsme se například, že čarodějnice v Rusku se nazývá Baba Jaga, létá na hmoždíři a staví si domek

z lidských kostí. Všechny knížky byly moc zajímavé a skvěle jsme se u nich pobavili.

Už teď se těšíme na další návštěvu knihovny.

Žáci 4.A

 

Uvítání prvňáčků

unnamed

Stejně tak jako každý rok jsme se i letos těšili na prvňáčky. Vždy nás znovu „dostanou“ jejich bezelstná, trošku ustrašená kukadla, která se záhy mění ve zvídavá. Stačí dva týdny a i noví školáčci se vyznají a rychle přivyknou neznámému prostředí. A co si budeme povídat, není to jednoduché, neztratit se v mraveništi. Abychom jim přijetí mezi starší děti usnadnili, uspořádali jsme v družině zábavné sportovní odpoledne. Na stanovištích nám ochotně pomohly starší děti. Prvňáčci si odnesli spoustu dojmů a poznali další kamarády.

školní družina

 

FOTOGALERIE

Prvňáčci v knihovně

img_20160921_091216

Ve středu 21. září se všichni prvňáčci v rámci vyučování vypravili na návštěvu knihovny Jiřího Mahena v Novém Lískovci.

Paní knihovnice děti seznámila s knihovním řádem a nabídla jim některé zajímavé tituly k vypůjčení. Děti se zájmem naslouchaly pohádky, které jim paní knihovnice četla a hádaly různé hádanky ( např. K Jeníčkovi patří?…….,Jaké jméno města se ukrývá ve slově Cipísek?…) .

Jako žáci prvních tříd dokonce získali výhodu bezplatného zápisného do knihovny s krásnou záložkou. Těšíme se na další spolupráci s knihovnou.

1.A,1.B

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

UŽ UMÍME PŘEČÍST PRVNÍ PÍSMENO

img_20160922_092413

Prvňáčci už chodí tři týdny do školy a dnes 22. září poznali první písmeno „M“ a umí ho všichni přečíst a poznat. Na začátku vyučování čekala na děti krátká pohádka, z které měly za úkol poznat, co se budou učit. VŠICHNI POZNALY – „Budeme se učit písmeno M“, zavolaly.

Jak se ho učily a jak se jim dařilo? Báječně. Aby si písmeno dobře zapamatovaly, použily modelínu k jeho vymodelování a do tvaru písmene malovaly  obrázky, které písmenem „M“ začínají.

Všichni jsme si hodinu českého jazyka užili a těšíme se na další písmenka.

1.A

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

Běh brněnské mládeže 1. kolo

img_0205

V úterý 22. 9. 2016 se běžci z 1. – 5. ročníku zúčastnili každoročního čtyřkolového Běhu brněnské mládeže, tentokrát na Lesné v Čertově rokli. V konkurenci mnoha brněnských škol naši závodníci opět zabodovali a získali cenné body pro naši školu.

                                                                            PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

Buněční detektivové z 5. A

img_0139

V úterý 20. 9. 2016 navštívili žáci 5. A BIOSKOP – vědecké výukové centrum MU. Seznámili se s laboratoří, dozvěděli se, co je to buňka a z jakých částí se skládá.

Každý si vytvořil svou vlastní rostlinnou nebo živočišnou buňku. Žáci pak měli možnost nahlédnout do mikroskopu a vidět vše ve skutečnosti. Program byl velmi zajímavý a poučný.

                                                PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

Lesobádání na Kamenném vrchu

img_0693

V pátek 16.9. se žáci 5.B třídy vypravili s Rezekvítkem do podzimní přírody a zahráli si na badatele. Zkoumali jsme všechna lesní patra, ale nejvíce nás  zaujalo pozorování organismů v kořenovém patře pod lupou. Nakonec jsme se  pokusili postavit z přírodních materiálů ptačí hnízdo. Počasí nám přálo a podzimní les nám ukázal svoje tajemství.

Mgr. Anna Široká a žáci 5.B

FOTOGALERIE

 

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Nový Lískovec očima dětí“

img_0098

16. 9. 2016 proběhlo na ÚMČ Nový Lískovec za přítomnosti paní starostky Jany Drápalové i ostatních členů rady městské části slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Nový Lískovec očima dětí. Ocenění získali za 3D projekty žáci 5. A / 1. 2. i 3. místo/, kteří ve skupinách ztvárnili modely našeho sídliště a ústně prezentovali, co se jim tady líbí a co by zde chtěli vybudovat nového.

V jednotlivcích si odměnu odnášeli za 1.,2. i 3.místo žáci 4. C za své výtvarné práce. Blahopřejeme.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

První pomoc

dscn9893

V pátek 16. 9. 2016 se žáci  1.– 5. ročníku seznamovali se zásadami první pomoci. Studentky zdravotního lycea pro ně připravily různorodé aktivity, ve kterých si děti vyzkoušely ovázat končetiny, ošetřit popáleniny, odřeniny, uvědomily si základní telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Tento program byl vhodným doplněním učiva prvouky a přírodovědy.

                                                                                    PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

Ekosystém VODA

img_0071_2

 

Žáci 5. A se vypravili na Brněnskou přehradu, kde pro ně pracovníci sdružení Rezekvítek připravili terénní praktika. Nejprve na břehu z písku modelovali a propojovali různé vodní útvary. Pak u nedalekého rybníčku lovili bezobratlé živočichy, které pozorovali pod zvětšovacím sklem, zkoumali je a zařazovali podle klíče do příslušných skupin. Bádání bylo velmi zajímavé a poučné. Žáci si uvědomovali důležitost, rozmanitost a krásu vodního biotopu.

                                              PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. uč.

 FOTO

Lyžařský výcvikový kurz 2017

predbezna-prihlaska-na-lyzarsky-vycvikovy-kurz-2017_2-1

Sportovní odpoledne

sportovni-odpoledne-1

Rádio Petrov v prvních třídách na Kamínkách

img_20160909_102643

Čas utíká jako voda a z nás už jsou týden prvňáčci. Poznáváme nejen různá školní zákoutí , ale i nové kamarády. V pátek 9. září jsme však poznali něco úplně jiného.

Navštívili nás moderátoři z rádia Petrov. Nejdříve jsme společně procvičovali několik jazykolamů a vyzkoušeli si ústní gymnastiku, kterou musí každý moderátor zvládnout. Potom jsme si vyzkoušeli hlásit počasí a dopravní informace do megafonu. Od moderátorů jsme dostali různé drobnosti a balónky, které nám udělaly snad největší radost.

Zjistili jsme, že dělat moderátora nebo moderátorku, není vůbec jednoduché.

Jsme rádi za nové zážitky.

1.A,1.B

Mgr. Jindra Severinová

Organizace prvního týdne

organizace 2

Den s Kameňákem

P1190200 V minulých dnech děti páté třídy a třetích tříd prožily „Den s Kameňákem“, ve kterém se podílely na poznávání a úklidu naší CHKO. Celý projekt zaštiťoval úřad městské části Nový Lískovec.

Mgr. Libuše Císařová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Prázdniny

Vážení rodiče, přejeme vám i vašim dětem krásné prázdniny plné sluníčka a pohody!

Nocování 1. tříd na ZŠ Kamínky

Spaní ve škole Jeden z posledních dní závěru školního roku jsme se rozhodli strávit netradičně, nocováním ve škole. V pátek 24. 6. jsme se všichni rozešli domů, a kdo neodjížděl na víkend, přišel v 17.00 hod. opět do školy. Na hřišti každý prvňáček splnil čtyři disciplíny za povzbuzování rodičů a starších či mladších sourozenců. Dokonce i někteří rodiče se zúčastnili jednotlivých disciplín. Protože teplota šplhala velice vysoko, čekalo nás i příjemné osvěžení sprchou. Sportovní podvečer jsme zakončili ve skákacím hradu. Po večeři a diskotéce byla pohádka, stezka odvahy a s příjemnými zážitky jsme usínali. Ráno jsme odcházeli spokojeni se svými rodiči. Nyní se budeme těšit na naše první vysvědčení.

B. Minářová, J. Chytilová, J. Holíková, I. Sedláčková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Pátá třída v korunách stromů

DSCN0410 Dne 22. 6. jsme byli se třídou v Jungle parku – lanovém centru, kde přecházíte přes překážky nebo přejíždíte lanovkou. Do lezení se zapojily i paní učitelky, které z toho mají také velký zážitek. Nejvíce se nám všem líbil přejezd přes řeku. Bylo to super a doufáme, že lanové centrum zase někdy navštívíme.

Martin Beneš

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Vyhledávání

Do konce prázdnin zbývá: