Den Země 2016

IMG_2687 Den Země, který připadá na 22. dubna, je každoroční oslavou životního prostředí a zamyšlením nad úsilím, jež je třeba k ochraně přírodního bohatství naší planety ještě vyvinout. V současné době jde také o ekologicky motivovaný svátek. Upozorňuje totiž i na dopady ničení životního prostředí.
Proto se každým rokem u příležitosti tohoto dne realizují na naší škole nejrůznější projekty, jak přímo ve vyučování, tak i mimo něj. Jednu z takových akcí organizují žáci posledního ročníku základní školy, „deváťáci“, spolu s třídním učitelem a ve spolupráci s dalšími vyučujícími 2. stupně. Ne jinak tomu bylo i letos. Protože na zvolený den vyšlo krásné slunečné počasí, mohly vesměs ekologicky zaměřené soutěže pro jednotlivé žáky probíhat přímo v přírodě, a to v chráněné krajinné oblasti na Kamenném vrchu. Celkem 23 týmů si zde změřilo své síly a schopnosti v nejrůznějších vědomostech a dovednostech. Vítězům samozřejmě srdečně blahopřejeme k získaným úspěchům. Nezáleželo však tolik na vítězství v jednotlivých kategoriích. Daleko důležitější byl příjemný pocit z pobytu v přírodě, který se zcela odlišoval od každodenního vzdělávacího procesu ve školních lavicích.
Tento den se pro nás stal důstojnou oslavou svátku naší modré planety. Vždyť Země je naším společným domovem, který je třeba chránit a vážit si jej. Všichni zde toužíme prožít co nejhezčí život a umožnit příjemné žití i generacím dalším.

Mgr. Helena Hanousková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Dopravní soutěž – okresní kolo

Fotografie0079 Ve čtvrtek 12.5.2016 se naši vítězci školního kola v dopravní soutěži zúčastnili Okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Možná i proto, že se vše odehrávalo na nově vybudovaném dopravním hřišti na brněnské Riviéře, účast brněnských i mimobrněnských škol byla hojná. Naši žáci – Tomáš Gruber (5.tř.), Jan Komínek (5.tř.), Lea Bělohoubková (5.tř.) a Linda Křenková (4.tř.) se v kategorii družstev umístili na 5. místě. V kategorii jednotlivců obsadil Tomáš Gruber krásné 3. místo ze všech zúčastněných. Všem našim žákům gratulujeme za jejich výkon!

Mgr Renata Halámková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Škola v přírodě – Cesta do pravěku

IMG_2259 Děti 3. C a 4. A ZŠ Kamínky se vypravily na školu v přírodě do srdce Vysočiny, aby si zde vyzkoušely, že život pravěkých lidí nebyl vůbec jednoduchý. Poslední dubnový týden přinesl chladné počasí, kdy se teploty pohybovaly kolem bodu mrazu, zubaté sluníčko občas vystřídalo sněžení, typické klima doby ledové. To však „pravěké lovce“ neodradilo a ve svých tlupách lovili mamuta, poznávali byliny, stavěli pravěké chýše, vyráběli oděvy z kožešin a ozdobné náhrdelníky, pořádali objevné výpravy do okolí. Svou zdatnost a rychlost si prověřovali při sportovních kláních a zajímavých soutěžích. Dětem se prožitá dobrodružství i poznávání krás Vysočiny líbila a všichni si uvědomili jednu důležitou věc, že kdo je sám, ten zakopne, upadne, ztratí se, umrzne – NEPŘEŽIJE!

PaedDr. Zdenka Bučková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Země na obzoru aneb Objevujeme Ameriku

20160414_113028 Výstava v Pavilonu Anthropos přibližuje zábavnou a hravou formou kulturu zaniklých předkolumbovských civilizací Mezoameriky a Jižní Ameriky, významné objevitele, dobyvatele a velké zámořské cesty. 14. dubna jsme i my, žáci 7.A, objevili „zemi na obzoru“ a dokonce jsme si vyzkoušeli oblečení místních obyvatel. Jak nám sluší, můžete posoudit sami…

Mgr. Petra Hortová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Dopravní soutěž

DSCN9622 Dne 15.4.2016 se na naší škole uskutečnila Dopravní soutěž mladých cyklistů – jízda zručnosti. Zúčastnili se jí žáci 4. a 5. tříd. Nejdříve žáci absolvovali teoretický dopravní test, kde řešili různé dopravní situace, křižovatky, poznávali dopravní značky a dále 1. pomoc. Poté se vypravili na hřiště, aby předvedli své praktické dovednosti na kole. Nejlépe si vedli ve všech disciplínách Tomáš Gruber (5.tř.), Jan Komínek (5. tř.), Lea Bělohoubková (5. tř.) a Linda Křenková (4.tř.) Tito výherci budou v květnu naši školu reprezentovat v celoměstském kole pořádaném Městskou policií Brno na nově vybudovaném dopravním hřišti na Riviéře. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v městském kole.

Mgr. Renata Halámková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Prvňáčci z Kamínek na Noci s Andersenem

IMG_0486 I letos jsme se připojili ke všem, kteří mají rádi knihy, rádi čtou a chtějí zažít dobrodružství s knížkou. Malí prvňáčci poprvé před všemi rodiči předvedli své čtenářské umění, když jim předčítali veselé a vtipné pohádky. Rodiče jim na oplátku vyprávěli o tom, co rádi četli, když byli malí. Děti potom ve skupinkách plnily zajímavé pohádkové úkoly, zatančily si na diskotéce a prošly se noční školou. Po bohaté snídani od maminek se ráno malí čtenáři rozcházeli domů s úsměvem a spoustou zážitků.

Mgr. Bohdana Minářová a 1.B

Fotogalerie: Celý příspěvek

Vernisáž

IMG_1924 V úterý 22. března přijali rodiče a přátelé naší školy pozvání na VERNISÁŽ  výtvarných prací žáků ZŠ Kamínky, která byla zahájena dramatizací, recitací, zpěvem, tanečním vystoupením  a hrou na flétny.  Vernisáže se zúčastnily i děti z Chovánku – střediska rodinné péče v Bystrci, se kterým naše škola již dlouhou dobu spolupracuje a každoročně jim věnuje část výtěžku z Vánočního jarmarku v podobě potřebných věcí.  Rodiče si se zájmem prohlédli výtvarné práce dětí, které vznikaly v průběhu školního roku a ocenili originalitu, fantazii i výtvarné zpracování.

Mgr. Anna Široká

Fotogalerie: Celý příspěvek

Zdravé zuby

DSCN9549 Mít krásné, zdravé zuby chce každý z nás. Proto již od dětství nesmíme podcenit prevenci vzniku zubního kazu a zubní hygienu.
Naši školu každý rok navštěvují posluchači MU oboru Dentální hygiena. Ti jak teoreticky, tak prakticky provádějí s dětmi správné čistění zubů, opakují s nimi příčiny vzniku zubního kazu, složení zubu a dospělého i dětského chrupu.
V letošním roce se programu Zdravé zuby zúčastnili žáci z prvních a druhých tříd. Studentky děti velmi chválily a za zvládnutí závěrečného opakování jim za odměnu daly zubní pastu a vybarvovací bludiště.

Mgr. Milada Adamová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Fotografování ke Dni matek

Photodienst V pátek 8.4.2016 proběhne na škole fotografování zájemců ke Dni matek. Focení provede firma Photodienst dle zobrazené nabídky. Sobor fotografií „Portrét“ za 200,- Kč, soubor fotografií „Postava“ za 200,- Kč nebo oba soubory za 300,- Kč.

Vedení školy

Úspěchy ve šplhu

Fotografie-0232 V průběhu března se Karolína Macháčková (VI.A) a Leida Ioani (IX. třída) ve svých kategoriích zúčastnily soutěží ve šplhu. V obvodním kole zvládly obě dívky zvítězit, což jim zajistilo postup do kola městského – úspěch si však dokázaly přivézt i z vyššího stupně soutěže. Leida se časem 3,6 s dostala na dělené druhé místo a Karolínin šplh za 2,9 s znamenal dokonce zlatou medaili!

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Bc. Tomáš Holík

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Brněnské pověsti

IMG_1782 Ve středu 16. března se děti ze 4. A vypravily na vycházku za brněnskými pověstmi a do Moravského zemského muzea na besedu o Velikonocích a jarních zvycích.
Nejprve procházely místa, která se váží k nejznámějším pověstem. Zjistily, podle čeho dostalo Brno svoje jméno, prohlédly si a vyprávěly pověsti O brněnském drakovi, O kole, O šikmé věžičce, O zazděném radním, O nestydatém mužíčkovi i o tom, proč se odbíjí poledne v 11 hodin. Druhou část dopoledne strávily besedováním o velikonočních zvycích, zapojily se do zajímavých jarních aktivit a také si upekly velikonoční jidáše. Tento program vhodně doplnil učivo českého jazyka a moc se dětem líbil.

PaedDr. Zdenka Bučková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Projektové vyučování – Cesta do pravěku

IMG_1767 Žáci 4. A navázali na poznatky o pravěku a době kamenné, které získali ve vlastivědných hodinách a v rámci projektového vyučování nejprve navštívili Anthropos, kde si prohlédli zajímavé exponáty a dozvěděli se zajímavosti ze života pravěkých lidí. Prohlédli si také obrazy s pravěkou tématikou od Zdeňka Buriana. Cílem projektu však bylo zažití a prožití. Formou dramatizace, výtvarnými činnostmi, hudebně rytmickými a pohybovými aktivitami, čtením úryvků z knih E. Štorcha a kvízovými otázkami si děti upevnily znalosti o životě lidí v nejstarší minulosti.

PaedDr. Zdenka Bučková + 4. A, ZŠ Kamínky

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Návštěva Anthroposu

DSC_0213 Ve čtvrtek 10.3. jsme se vydali na výstavu do Anthroposu. Viděli jsme tam mamuty, lidi z pravěku a mnoho dalších zajímavých exponátů.Dozvěděli jsme se hodně informací o pravěkých lidech a Věstonické Venuši. Líbily se nám i malby z jeskyní. Ze všeho nejvíc nás zaujal obrovský mamut a zajímavé vyprávění z jeho života. Návštěva byla velmi zajímavá a už se těšíme na příští.

Žáci 4.B

Vernisáž

pozvanka_vernisaz

Další anglický týden

DSCN9500 Pro velký zájem dětí jsme zorganizovali druhý „English week“- anglický týden, který se konal 7.-11.3. 2016. Tentokrát žáky navštívili tři Američané, jeden Kanaďan a Angličan.
Děti byly opět nadšené, každý den strávily s „rodilákem“ 5 hodin, ve kterých si povídaly nejen o zvycích, svátcích, jídle a krásách země daného vyučujícího.
Zábavnou formou si žáci procvičili angličtinu, hráli různé hry, vyplňovali cvičení, vyměňovali si poznatky o nových filmech, písničkách, knihách. Díky přátelskému přístupu rodilých mluvčí děti neměly strach mluvit, na cokoliv se jich zeptat a říct svůj názor.
Anglický týden byl pro žáky přínosem a děti se už těší na jeho další pokračování.

tým angličtinářů

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Kroužek Zajímavá matematika

IMG_20160307_145940 Letos poprvé se otevřel kroužek pro zájemce o matematiku. V kroužku s dětmi řešíme zajímavé či složitější logické úlohy, úlohy z olympiád a soutěží, hrajeme zábavné matematické hry, povídáme si o využití matematiky v běžném životě, nebo se seznamujeme s různými matematickými programy na počítači. Matematika nás baví!

Stále jsou volná místa, rodiče zájemců o matematiku mne mohou kontaktovat na emailu lucie.ziembova@zskaminky.cz.

Mgr. Lucie Ziembová

Fotogalerie: Celý příspěvek

Fitko

IMG_0392 Na konci února jsme byli se třídou 3.A ve Fitku na ulici Oblá. Byla tam spousta cvičebních strojů a nářadí. Viděli jsme také kola, činky a balóny. Některé činky byly tak velké a těžké, že bychom je neunesli snad ani celá třída. Ze všeho nejvíc nás bavilo běhání na velkém běžeckém pásu. Myslím, že cvičení je prospěšné zdraví a už teď přemýšlím o tom, kterému sportu se budu věnovat.

Vanesa Mikulášková, 3.A

Fotogalerie:  Celý příspěvek

BABYLON – Rozumíme si?

Školní kolo se konalo v týdnu od 15. – 19. 2, 2016 na Základní škole Kamínky 5, Brno.
V kategorii 6. a 7. tříd se jej zúčastnilo 58 žáků, z toho 16 žáků 6. A, 15 žáků 6. B a 27 žáků 7. třídy.
Maximální počet bodů bylo 53, úspěšným řešitelem je žák, který dosáhl alespoň 32 bodů.

Městské kolo se uskuteční v úterý 15. 3. 2016 na Tyršově ZŠ, Kuldova 38. Naši školu bude reprezentovat vítězka školního kola – Kristýna Muresová ze 7. třídy.

Výsledková listina

Opět na lyžích (a na snowboardu)!

DSCN9209 Naše škola vyrazila na hory – pro velký zájem letos již podruhé! Tentokrát to byli žáci 7.,8. a 9. ročníku, kteří absolvovali lyžařský výcvikový kurz na Soláni, v malebném prostředí Beskyd. Skiareál Karolinka poskytl vyžití jak našim lyžařům, tak snowboardistům. Počasí nám přálo, každý den jsme mohli zažít „jiný sníh“, technický i přírodní. V průběhu celého pobytu panovala perfektní nálada! Žáci se nejen zdokonalili ve svých lyžařských dovednostech, ale také poznali krásu Beskyd, zazpívali si večer u kytary, zahráli si hry se spolužáky i učiteli. Všichni jsme si odvezli plno zážitků a těšíme se na další školní rok.

A čekat na hraně!

Mgr. Pavel Petr, Mgr. Jiří Melichar,  Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Lucie Ziembová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo

Soutěž Olympiáda z českého jazyka pro Brno – okresní kolo určené pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií proběhlo v pondělí 8. února 2016. Soutěžící se sešli podle výsledků školních kol v budově Střediska volného času v Lužánkách, Lidická ulice 50 v Brně. Naši školu letos ve 42. ročníku reprezentovala žákyně 9. třídy Adriana Pešková. Stala se úspěšnou řešitelkou této soutěže a v náročné konkurenci obsadila 13. místo.
Děkujeme za reprezentaci naší školy a srdečně blahopřejeme.

Mgr. Helena Hanousková

Anglický týden

IMG_1565 Od 8.2. do 12.2. 2016 proběhl na naší škole „English week“- anglický týden. Každý den za dětmi přišel nový rodilý mluvčí. Měli jsme tady Australana, Američana, Skota a dva Brity. Tito rodilí mluvčí nejenže mluví perfektní angličtinou, ale také mají odpovídající pedagogické vzdělání a zkušenosti.
S dětmi, které o tento anglický týden měly zájem, rodilí mluvčí strávili každý den 5 hodin. Povídali si o rodné zemi „rodiláka“, hráli konverzační hry, pracovali ve skupinkách i samostatně. Poslouchali písničky, vyprávěli si o filmech, knihách, vyplňovali různá cvičení.
Zábavnou formou děti získaly nové zkušenosti, naučily se nová slovíčka a v neposlední řadě si pořádně procvičily angličtinu.
Žáci se shodli na tom, že anglický týden byl perfektní a už se těší, až si ho někdy zase zopakují.

tým angličtinářů

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Jak vyhrát boj s prokrastinací?

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl ‒ bez ohledu na to, jak to dopadne.“

– Václav Havel

Znáte význam slova prokrastinace?

Pro – crastinus – (lat.) patřící zítřku

Prokrastinace znamená chorobné odkládání důležitých plnění (většinou administrativních či psychicky náročných)  a povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu. Prokrastinace může vyústit ve stres, pocit viny, psychickou krizi a ztrátu produktivity. Spojení těchto pocitů může vést k další prokrastinaci, vytvářející tak určitý kruh. Prokrastinace je do určité míry normální psychologické chování. Chronická prokrastinace ale může být příznakem vážné mentální poruchy. Takto postižení lidé mají často strach vyhledat pomoc kvůli sociálnímu stigmatu a rozšířenému omylu, že prokrastinace je způsobena leností, nízkou silou vůle nebo malými ambicemi.

Žáci deváté třídy naší školy měli možnost zúčastnit se v úterý 2. února přednášky nazvané „Jak vyhrát boj s prokrastinací?“. Přenášející Mgr. Věra Kapsová se nám snažila pomoci zlepšit organizaci času a zvýšit efektivitu při učení i další práci. Hovořila především o důležitosti motivace, dlouhodobém učení pozitivních návyků, kvalitním odpočinku a také o tom, jak zvýšit svou soustředěnost.

Přednáška se konala v Divadle Bolka Polívky a určitě by byla přínosem pro většinu populace. Vždyť dlouhodobě zvýšit efektivitu a snížit stres při práci i náročných životních situací by si asi přáli mnozí z nás.

Mgr. Helena Hanousková, třídní učitelka 9. třídy

Třetí třídy doplavaly do cíle

IMG_0313 Tento týden jsme úspěšně zakončili naši roční výuku plavání na ZŠ Jasanova. Naučili jsme se plavecké styly prsa, kraul a znak, ale také jsme se pobavili při různých hrách ve vodě. Každý z nás si poslední hodinu vylovil „mokré vysvědčení“. Teď předáme plaveckou štafetu našim spolužákům ze 2. tříd. Doufáme, že budou takoví plavci, jako jsme my!

Žáci 3.A, 3.B, 3.C

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Jak se daří novolískoveckému korfbalu ve školním roce 2015/2016

11898748_10152964589141507_2886194352898961031_n Náš korfbalový tým KK Nový Lískovec Brno (www.kknlb.cz), který má kořeny na naší škole už od roku 2007, opět víří vody na české korfbalové scéně. V ročníku 2015/16 bychom chtěli navázat na úspěchy z minulého ročníku. Výzva je to velká, obhajujeme titul ve starších žácích a bronz v kategorii mladších žáků. Aby toho nebylo málo, založili jsme navíc tým dospělých, dorostu a minižáků. Je výborné, že už i v týmu dospělých má naše škola zastoupení. Samozřejmě bývalými žáky, ale i rodiči našich současných žáků. Korfbal vznikl jako rodinný sport, kdy rodiče a děti aktivně hrají, babičky na tribunách si povídají a dědečci fandí. Korfbal jak jistě víte, hrají smíšené týmy chlapců a dívek, každý z rodiny se v tomto sportu může najít.

Nově vzniklý tým dospělých si své místo na slunci teprve hledá a výsledky zatím neodpovídají vynaložené tréninkové dřině. O to lépe se vede dorostu, který zatím nasbíral Celý příspěvek

Cestujeme po naší vlasti

IMG_1629 Naše vlast je bohatá na přírodní zajímavosti i historické pamětihodnosti, památná místa i chráněné krajinné oblasti.

O tom se přesvědčili žáci 4. A ve výuce vlastivědy. Aby se podrobněji seznámili s jednotlivými kraji a částmi České republiky, zpracovávali ve tříčlenných expertních skupinách projekty zaměřené na jimi vybranou oblast. Výstupem projektového dne bylo předání získaných informací a zajímavostí ostatním spolužákům. Nevíte, kam se vypravit letos o prázdninách?  Naše expertní skupiny vám doporučí spoustu krásných míst a inspirativní typy na cestování po krásách naší vlasti.

PaedDr. Zdenka Bučková

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Na scénu

IMG_0284 Ve středu 20.1.2016 předvedli žáci z dramatického kroužku ZŠ Kamínky své nové představení.
Po úspěšné loňské hře Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem, kde herci pracovali s loutkami, kterým propůjčili své hlasy, ale jejich tváře a těla nám zůstala skryta, se nyní ukázali divákům v celé své kráse v inscenaci Kouzelný svět Gabriely. Součástí hry byla i komunikace s diváky, kteří měli možnost se částečně podílet na tvorbě děje příběhu.
Děti sklidily nemalý potlesk a doufám, že tak načerpaly motivaci k dalším divadelním pokusům.
V další činnosti jim přeji mnoho úspěchů a hlavně zábavy.
Mgr. Barbora Štouračová

Malý cyklista

IMG_20160112_110912 Žáci z 3. tříd navštívili nový areál dopravního hřiště na brněnské Riviéře.
I my jako chodci a cyklisté musíme dodržovat pravidla silničního provozu. Letos se
naučíme dopravní značky a seznámíme se s různými dopravními situacemi.
Těšíme se, až vyjedeme ve 4. třídě na dopravním hřišti na kole.

Žáci 3.A, 3.B, 3.C

Zápis na ZŠ Kamínky

IMG_0270 V pátek 15.1., v sobotu 16.1. a v neděli 17.1. se na naši školu přišli zapsat budoucí prvňáčci. Pohádkovou cestou putovali k vodníkovi, čertovi i čarodějnici a plnili různé úkoly. Všichni byli moc šikovní a do školy se těší. Jsme rádi, že si vybrali naši školu a přejeme jim jen samé jedničky.

Mgr. Anna Široká

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Budoucí prvňáčci na ZŠ Kamínky

Během listopadu a prosince navštívili naši školu budoucí prvňáčci z MŠ Čtvrtě, Oblá a Rybnická. Společně s kamarády z 1. tříd si vyzkoušeli například práci s matematickým divadýlkem a skládání slov z nalepovacích písmenek.  Na závěr si vyrobili a domů odnesli veselého sněhuláčka. Těšíme se, že se s nimi v září u nás na ZŠ Kamínky uvidíme.
učitelky 1. tříd Mgr. Jana Chytilová, Mgr Bohdana Minářová

Den otevřených dveří na ZŠ Kamínky

IMG_0230 Tak jako každý rok i letos jsme 7. ledna 2016 přivítali na naší škole ty rodiče, kteří si chtěli prohlédnout prostory celé školy a nahlédnout do výuky. V dopoledních hodinách mohli sledovat své děti při rozmanitých činnostech v jednotlivých vyučovacích hodinách. Všímali si, jak učitelé s žáky pracují, jak děti reagují, snaží se, jak se jim daří, co všechno už zvládly. V odpoledních hodinách si prohléhli prostory naší školy – výzdobu a vybavenost tříd, odborné, počítačové a interaktivní učebny, tělocvičny, školní dílnu, jídelnu,… Potěšila nás vysoká účast rodičů, kteří navštívili naši školu a děkujeme jim za zájem.

Mgr. Anna Široká

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Páťáci a šesťáci na lyžařském výcviku

DSCN0259 Po napínavém čekání na první sníh se žáci 6.A, 6.B a 5. třídy vydali hned po vánočních prázdninách na lyžařský výcvik do Beskyd. Po prvotním rozřazení účastníků do družstev mohl kurz ve Skiareálu Karolinka začít. Každý následující den jsme pak s nadšením sledovali pokroky našich malých lyžařů. Kromě lyžování byl pro děti připravený i bohatý odpolední a večerní program. Nejvíce se všem líbila návštěva u pracovníků horské služby, kteří nám ochotně vyprávěli o svém zaměstnání a ukázali nám techniku, kterou v terénu používají. Všichni si pobyt užili a už se těší na pokračování příští rok.

Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Jiří Melichar, Mgr. Monika Hylsová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

KOZO / Kolektivní zimní olympiáda

P1290731 S prvními vločkami jsme s dětmi uspořádali tradiční zimní olympiádu. Všechna oddělení mezi s sebou soutěžila v několika disciplínách. Odpoledne jsme si všichni náležitě užili.

Fotogalerie: Celý příspěvek

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy se koná ve dnech:

Pátek 15. 1. 2016 od 14.00 do 19.00

Sobota 16. 1. 2016 od 9.00 do 16.00

Neděle 17. 1. 2016 od 9.00 do 12.00

K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, pro které budou žádat odklad povinné školní docházky, také rodiče s dětmi, které měli odklad již v roce 2015. Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte, kartičku pojišťovny dítěte a rodič platný občanský průkaz. Do školy zapisujeme všechny děti bez ohledu na spádovost školy dle bydliště. Těšíme se na vás.

Rodiče mají možnost přihlášku do ZŠ vyplnit elektronicky doma na webu https://zapisdozs.brno.cz/ a přijít do školy s již vytištěnou přihláškou.

Další možností je vyplnit přihlášku elektronicky doma a ve škole vytisknout.

Poslední možností je přijít do školy a přihlášku vyplnit a vytisknout přímo na místě.

Mgr. Pavel Petr

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Vážení rodiče,
tak jako každoročně jsme pro Vás připravili na čtvrtek 7. 1. 2016 tzv. Den otevřených dveří, kdy můžete shlednou průběh hodiny a práci dětí ve třídách 1. i 2. stupně. Dále dle domluvy se můžete stavit kdykoliv od 8. 1. až do 30. 1. 2016 v době od 8.00 do 12.00 hod. Na Vaše dotazy budou připraveni odpovídat vyučující, výchovní poradci i vedení školy.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Mgr. Pavel Petr

Divadélko

P1290632 Předvánoční čas nám zpříjemnila „Zimní pohádka“ v podání divadélka S. Riedlové, které přijalo pozvání k nám do školní družiny. Pohádka se dětem líbila a doufáme, že budeme mít možnost si divadélko opět pozvat.

Fotogalerie:  Celý příspěvek

PF 2016

Těšíme se na Vánoce

IMG_1342 Vánoce jsou již za dveřmi a tomu odpovídá i sváteční atmosféra v naší třídě 4. A. Protože počasí nepřipomíná zimu, my jsme si ji výtvarně vykouzlili sami – první vločky, sněhuláky, vánoční stromeček, adventní věnec. V pracovních činnostech pilně připravujeme výrobky na školní vánoční jarmark a těšíme se na rozzářené oči našich rodičů a přátel. Vánoce také krásně voní, proto i my jsme si vyzkoušeli ve školní kuchyňce upéct něco lahodného a zahřáli jsme se vánočním čajem. U nás ve třídě je vždy velká pohoda, rádi si hrajeme a zpíváme. Naučili jsme se krásnou vánoční píseň, u které si uvědomujeme, jak důležité je mít kolem sebe své blízké a věříme, že nikdo nezůstane o Vánocích sám.

PaedDr. Zdenka Bučková, Mgr. Václav Schreiber

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Olympiáda z českého jazyka

IMG_1114 Před Vánocemi jako každoročně proběhlo na naší ZŠ Kamínky školní kolo Olympiády z českého jazyka. Dvacet devět žáků ze stávajících osmých a devátých tříd si změřilo své síly a dovednosti ze znalostí mateřského jazyka.

Gratulujeme letošnímu vítězi – Romanu Dolníčkovi z 8.B a přejeme mnoho úspěchů v městském kole, které se uskuteční na jaře nového roku 2016.

Podrobnější výsledková listina se nachází v příloze spolu s fotkami.

Mgr. Helena Hanousková

Výsledková listina

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Pozvánka na JARMARK

Adventní vystoupení

Adventní vystoupení pro rodiče připravovala všechna oddělení ŠD. Rodiče viděli své děti zpívat, tančit, hrát na flétnu, recitovat či hrát divadlo.

Děti měly  trému, ale nakonec snad vše dopadlo na výbornou. Byli jsme mile překvapeni počtem diváků, kteří se přišli podívat. Celý program byl zakončen sladkou tečkou v podobě ochutnávky vánočního cukroví, které napekly paní učitelky z prvního stupně. Poděkování patří jak jim, tak i žákovi 9. třídy V. Muresovi , který společně s p. učitelem V. Schreiberem zajistili ozvučení a techniku.

Městské finále ve šplhu 3. – 5. tříd

IMG_1614 Ve středu 25. 11. 2015 se konalo na ZŠ Novoměstská městské kolo ve šplhu 3. – 5. tříd, do kterého postoupilo 7 žáků z naší ZŠ Kamínky 5  /E. Strážnická, V. Siegel, M. Sedlecký, S. Obořilová, L. Ondráček, N. Štěpánková, O. Kratochvil/. Střetli se s nejlepšími závodníky z celého Brna. Nezklamali a opět zaznamenali velký úspěch.
V kategorii 3. tříd získal 1. místo a zlatou medaili Martin Sedlecký. V kategorii 5. tříd si Ondřej Kratochvil vyšplhal 2. místo a stříbrnou medaili. Všechny závodníky chválíme za jejich skvělé výkony a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Jana Zukalová

Projekt „Zajímavá povolání“ láká i rodiče našich žáků

Žáci 3.C měli výjimečnou možnost seznámit se zajímavými povoláními svých rodičů. Třídní učitelka oslovila během pravidelných třídních schůzek rodiče, aby žáky seznámili se svými profesemi. Na tuto výzvu zareagovali lékařka v oboru psychiatrie a ředitel marketingové společnosti. Oba se zúčastnili výuky, kde popovídali žákům o své práci. Besedy byly velice spontánní a děti pochopily, o čem tato povolání jsou.

Jsme velice rádi, že rodičům záleží na vzdělávání svých dětí natolik, že obětovali svůj volný čas a přišli za námi. Je to vždy nejlepší způsob, jak dětem vysvětlit, co je to povolání, práce, profese…

Mgr. Libuše Císařová

Zajímavými historkami se jenom hemžili…

IMG_8609 Nejenom v kultovním filmu Pelíšky přicházejí policisté do škol s osvětou. Naši třídu 3.C navštívili 26. listopadu 2015 specialisté z odboru pro prevenci a vzdělávání Policie ČR.

S dětmi prodiskutovali patologické jevy, které se mohou objevovat ve škole i v běžném životě. Řeč byla o šikaně, krádežích, podvodech, nevhodném chování a dalších podobných jevech.

Oba policisté přizpůsobili svoje povídání věku našich žáků. Děti hrály hry, diskutovaly a vyvozovaly správná řešení zadaných problémových situací.

Uniformy obou důstojníků očividně způsobovaly respekt, díky čemuž byly získané informace dětmi přijímány velice vážně. Doufáme, že všichni žáci si nabyté zkušenosti přenesou do svého chování.

Mgr. Libuše Císařová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Zdravotní beseda

DSCN8895 V listopadu přijala naše pozvání MUDr. D. Borková, která děti vhodnou formou zasvětila do základů první pomoci.

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Čtenářské dílny aneb úžasný projekt v 3.B

IMG558a Když nás poprvé čekala ČTENÁŘSKÁ DÍLNA, která spočívá hlavně v tiché četbě vlastní libovolně vybrané knihy, nebyla jsem si jistá, zda dokážu žáky pro četbu správně nadchnout. Děti mě ale úžasně překvapily.  Jejich zájem o četbu dětské literatury je obdivuhodný. Nyní si každou středu v hodině čtení zabere každý své oblíbené místečko ve třídě nebo na chodbě a všichni, včetně mě, se začtou do své knihy. Poté si ve dvojicích nebo v kruhu vyprávíme poznatky z četby a nakonec žáci vše zaznamenají do čtenářského deníku. Na dílny se děti moc těší, a pokud jsou hodné, promění se někdy naše třída také v literární čajovnu J

Mgr. Barbora Štouračová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Pozvánka – Adventní odpoledne

adventni_odpoledne

Svačinky na ZŠ Kamínky

IMG_1045 Zastupitelé Nového Lískovce již loni podpořili projekt SVAČINKY DO ŠKOLY a schválili dotaci na ně pro žáky naší školy. I letos dotace pokračuje a kuchařky naší školní jídelny každý den chystají pro více než 100 dětí chutné a zdravé svačinky / např. dalamánek s česnekovou pomazánkou, okurek, celozrnnou pletýnku s tuňákovou pomazánkou, rajče, zelný salát v jogurtovém dresinku, papriku, těstovinový salát, lámankový chléb s máslem a zeleninou, pšenično – žitný rohlík s tresčí pomazánkou……./. Děti o velké přestáce mohou v klidu posvačit ve školní jídelně. A tady jsou ohlasy dětí a rodičů, kteří odpovídali v anketě o spokojenosti se svačinkami. „Svačinky jsou pestré, zdravé, čerstvé, rozmanité, vyvážené, cenově přijatelné, šetří čas rodičům, kteří nemusí vymýšlet a připravovat svačinky a jsou rádi, že děti o přestávce v klidu a dobře posvačí. Děti i rodiče si pochvalují nejen svačinky, ale i možnost rychlého objednání přes internet.“ Poděkování patří jak zastupitelům Nového Lískovce za poskytnutou dotaci, ale i kuchařkám naší školní jídelny, které pro děti výborné svačinky připravují.

Mgr. Anna Široká, Mgr. Milada Adamová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

ZŠ Kamínky v Anglii!

20151020_151203

Naše škola vycestovala na zahraniční jazykové kurzy v rámci Výzvy MŠMT č. 56.

V termínu 17. 10. – 23. 10. 2015 se studijního pobytu v Anglii zúčastnili vybraní žáci. Pobyt v jihovýchodní části Anglie jsme si opravdu užili. Cesta byla dlouhá, jeli jsme autobusem a také trajektem. Pozorovat z paluby záře přístavu v Calais byl zážitek. Ubytování bylo zajištěno v krásné vile White Rock Mansion v Hastingsu. Dopoledne se přímo ve vile žákům věnovali rodilí mluvčí ze školy English for less. Výuka děti moc bavila, z hodin odcházely s úsměvem na tváři a plné motivace do dalšího učení. Na konci pobytu jim byly uděleny certifikáty za úspěšné absolvování kurzu anglického jazyka. Měli jsme také připraven doprovodný program na odpoledne. Poznali jsme krásy městečka Hastings, procházeli se po pláži, sbírali mušle a kamínky. Byli jsme na čaji o páté – kurzu správného pití čaje – od teď už jen s mlékem! Večeři ve vile jsme jednou vyměnili za večeři v restauraci a ochutnali jsme tradiční fish & chips. Zajeli jsme si na výlet do pobřežního letoviska Brighton, populárního turistického centra. Nepleťte si prosím Londýnské oko s kolem v Brightonu, ne nadarmo se Brightonu přezdívá Londýn na pobřeží. Spoustu legrace jsme si užili také v městečku Alfriston v Drusillas Park, jehož součástí je zoologická zahrada a zábavní centrum pro děti. Vyvrcholením celého pobytu byl celodenní výlet do Londýna, kde jsme prošli veškeré historické památky, krmili veverky v parcích, svačili pod Londýnským okem, nakupovali v obchodech se suvenýry. Jen jsme nezažili typicky anglické deštivé počasí, téměř celý týden nám totiž svítilo sluníčko!

V termínu 24. 10. – 7. 11. 2015 jsme společně s Mgr. Renatou Halámkovou byly na studijním pobytu v Londýně. Přímo v centru hlavního města Anglie jsme navštěvovaly školu Language in London, kde jsme zdokonalovaly a rozšiřovaly své znalosti anglického jazyka. Mimo školu jsme poznávaly krásy velkoměsta, o kterých teď můžeme vyprávět svým žákům a zpestřit jim výuku angličtiny.

Podívejte se na fotky!

Mgr. Lucie Ziembová

Fotogalerie:  Celý příspěvek

Rozvoj technických dovedností žáků – „Výzva 57“

Naše škola se se svými žáky zapojila do projektu vypsaného MŠMT pod názvem „Výzva 57“. Cílem tohoto projektu je znovuzavedení Technických prací (dílen) do škol a hlavně zvýšení manuální zručnosti žáků. I když se u nás technické práce učí stále už od otevření školy v roce 1987, naše vybavení je zastaralé. Proto se žáci 8. B třídy pod vedením paní učitelky Doležalové s chutí zapojili do této výzvy. Od ministerstva školství dostane naše škola prostředky na nové vybavení dílny a žáci budou půl roku pracovat na překrásném výrobku -louskáčku na ořechy. V rámci projektu musí žáci kromě výrobku zvládnout i složitý technický výkres a navrhnout pracovní postup.

Držte nám palce, ať se naše výrobky povedou, a ať se jimi můžeme chlubit.

Za žáky 8. B a realizační tým Mgr. Lenka Doležalová

Pátá třída v Divadle Radost

1 S třídou jsme byli v Divadle Radost na představení Bylo nás pět. Byl to příběh o pěti kamarádech, kteří prováděli různé hlouposti. Společně zažívali nezapomenutelná dobrodružství. Do divadelní hry se zapojil i náš spolužák a paní učitelka. Spolužák hrál roli žáka Jaroslava Babáče a paní učitelka hrála Věru Krupicovou. Představení se nám moc líbilo a často jsme se smáli různým vtipům. Určitě bychom se na představení chtěli podívat znovu.
Lucie Fibichová a Martin Beneš

Vyhledávání

Do konce školního roku zbývá: