NAŠE OSLAVA!!!

Vážení rodiče, milé děti a drazí hosté, jsme neskutečně rádi, že jste se zúčastnili naší narozeninové párty.  Těšíme se na další setkání…a už teď můžeme prozradit, že bude brzy:-)

FOTOGALERIE

SLAVÍME 30 LET!!!

 

 

 

Zveme vás na oslavu!!!

Recept na život z taháku nevyčteš

Není až tak obvyklé, aby při závěrečném školním bilancování, učitel děkoval žákům. Poslední dny školního roku vycházející žáci obcházejí učitele, kteří je učili a děkují jim za přípravu na život. Chci ale udělat výjimku, a toto cestou poděkovat já, jako třídní 9. B za úžasný pedagogický zážitek. Doufám, že slova nevyzní nadneseně. Vede mě k nim ryzí upřímnost.

Na konci mé pedagogické kariéry jsem zažila třídu, která v posledním roce základní školy dospěla v jedince, kteří jsou schopni orientovat se v problému, pomáhali jeden druhému, a ač tak výrazné individuality, táhli za jeden provaz.

I pro ně byl uplynulý školní rok velmi obtížný. S novým vedením školy přišly velké změny. S těmi se žáci museli vypořádat, přijmout je a pochopit záměry nového vedení.

Co nemuseli, ale ochotně udělali, bylo zapojení se do příprav 30. výročí otevření školy. Podíleli se na tvorbě almanachu, byli součástí realizačního týmu, připravující závěrečnou oslavu, byli autoři propagačního promovidea. Aktivně se zapojili do všech akcí, které měli zviditelnit školu, a které měli napravit pošramocenou reputaci školy. Ať už se jednalo o Sportovní odpoledne, Den malých vědců, Den otevřených dveří, Vánoční jarmark, vždy patřili mezi žáky, bez kterých by se tyto akce nemohly uskutečnit.

Svůj morální charakter projevili také tím, že polovinu výtěžku z Jarmarku věnovali potřebnému psímu útulku.

Svou ochotu pomáhat výrazně projevili při zvelebování interiéru školy, což v posledních parných dnech bylo obzvláště vysilující.

Na závěr chci poděkovat této třídě 9. B – Simoně, Vojtovi, Davidovi, Tereze, Romanovi, Robertovi, Lucce, Elišce, Katce M., Báře, Katce N., Patrikovi, Natálii, Lauře, Jerrymu a Milanovi. Byli jste skvělí a mé přání je, abyste takoví zůstali.

Na tomto místě je ale ještě potřeba poděkovat předešlým třídním učitelkám Bohdaně Minářové, Anně Široké a především Kateřině Moldrzykové. Já už jsem pouze jejich výbornou práci dokončila.

Na závěr ale obrovský dík patří také rodičům a prarodičům. Vychovali jste úžasné jedince.

Všem vám přeji mnoho štěstí v dalším životě. Jedna etapa končí a věřím, že ještě krásnější vás čeká.

Třídní učitelka 9. B Lenka Doležalová

FOTOGALERIE

Provoz školy o letních prázdninách

I. týden  – úřední hodiny v pátek 7. 7. v 10:00 – 12:00 hod
II. – III. týden je škola zavřena
IV. týden – úřední hodiny v pátek 28. 7. v 10:00 – 12:00 hod
Srpen:
I. týden – úřední hodiny v pátek 4. 8. v 10:00 – 12:00 hod
II. – III. týden je škola zavřena
IV. týden úřední hodiny v pátek 25. 8. v 10:00 – 12:00 hod

Informace školní družiny – Zápis 2017/2018

Vážení rodiče,

dostavte se osobně doplnit přihlášku do školní družiny. Platí i pro rodiče budoucích prvňáčků.
Termíny:
30. 8. 2017   10.00 – 18.00 hodin
31. 8. 2017     8.00 – 16.00 hodin
  1. 9. 2017     8.00 – 16.00 hodin
Přejeme všem pěkné prázdniny.
Děkujeme.

Archeoskanzen Modrá – výprava do minulosti ZŠ Kamínky

 

V pondělí 12. června se děti ze čtvrtého ročníku zúčastnily výletu do Archeoskanzenu Modrá.

Je to Velkomoravské sídliště středního Pomoraví, které se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Názorně osvětluje jednu z nejvýznamnějším etap našich národních dějin.

Archeoskanzen je tvořen stavbami, jejichž části mají předlohy ve skutečných archeologických objevech.

Celé sídliště je opevněno. Uvnitř se nachází sruby, nadzemní domy, věž, knížecí palác, kovárna a další. Děti okusily placky, které se vyrábí v peci v pekárně. Vyzkoušely si i výuku mnicha v dřevěné škole. Velký zájem vzbudily středověké zbraně a oděv. Největší zájem však byl o střílení z kuše.

Krásná byla expozice nedalo od tohoto sídliště zvaná Živá voda, ve které jsme se seznámili s životem ve vodě i kolem ní. Součástí jsou interaktivní výstavy a dvě podzemní patra s tunelem. Podvodní tunel skýtá jedinečný pohled na obyvatele hlubin (pstruhy, parmy, kapry…). Ve venkovním areálu nás zaujala venkovská bylinková zahrada.

 

 

Mgr. Libuše Císařová, Mgr. Pavlína Kučerová, Mgr. Irena Drábková

Charitativní akce – IX. B předává dárky v útulku

Koncem dubna, po přijímacích zkouškách, se konečně naše třída IX. B, vydala do útulku na Kociánce, předat dárky z výtěžku školního Jarmarku. Tento rok poprvé každá třída rozhodla, jak s penězi naloží. Jsme velmi rádi a touto cestou také děkujeme našim spolužáků, že dárky věnovali tomuto útulku, kde celoročně působíme jako dobrovolnice. Naší odměnou byl veselý štěkot pejsků, kteří ocenili pamlsky, granule a piškoty. My jsme zase měli možnost pohladit si koně a jalovici, o které jsme se od majitelky dozvěděli zajímavé věci. Odpoledne se velmi vydařilo, jenom nám bylo líto, že je to nejspíš naše poslední záslužná akce na této škole.

Žákyně IX. B ZŠ Kamínky 5   Lucka Janechová a Eliška Křivánková

Školní výlet v malebné Vysočině

Pro strávení letošního školního výletu nás tentokrát zlákala moravská Vysočina a její překrásná malebná příroda. Rozhodnutí ve výběru prostředí i termínu konání výletu se ukázalo velmi správné, neboť vskutku letní teploty, které nás při pobytu se Skleném u Fryšavy provázely, byly přímo ukázkové a připomínaly blížící se prázdniny.                                             Hned v úvodu jsme ve večerních hodinách zažili typicky letní bouřku, při níž blesky doprovázené obrovským hromobitím křižovaly oblohou nad našimi chatkami. Spánek na školním výletě na sebe nenechal naštěstí dlouho čekat.

Ráno nás už probudila blankytná modř oblohy prosluněná zářivým sluníčkem                     a provoněná nádherně osvěžujícím vzduchem. Vypravili jsme se na celodenní pěší túru, kdy jsme nejen poznávali nová a neznámá místa poblíž blízkého okolí Žďáru nad Sázavou, ale mohli jsme po celou dobu obdivovat také krásy přírody CHKO Žďárské vrchy. Cestou jsme ochutnávali čistou vodu ze studánky Barborka a Vitulka a posadili se u studánek v lese do přírodního amfiteátru. Studánka Vitulka byla pojmenována po Vítězslavě Kaprálové, první české dirigentce, jejíž otec pocházející z Brna byl český hudební skladatel. Nabízely se nám překrásné výhledy v okolí turistického centra Tří Studní, které se mohou pochlubit kromě jiného „nejmenším náměstím na světě“ nazvaným náměstí Evropské Unie. Procházeli jsme ve kolem romantického rybníka Sýkovec s písčitým dnem, nejvýše položeného rybníka na Žďárských vrších. Přímo na březích Sýkovce napsal Miloslav Bureš verše „ Otvírání studánek“, které později zhudebnil skladatel Bohuslav Martinů.  Při našem putování po okolní krajině jsme potkávali zajímavé bytosti a tvory z betonu žďárského umělce Michala Olšiaka. Většina těchto soch byla ztvárněna v nadživotní velikosti, jako např. asi tři metry vysoký Hejkal Pepino .                                                                                                                                 Zajímavá byla i malá vesnička Sklené, kde jsme byli ubytováni. S největší pravděpodobností se podle názvu jednalo o vesnici sklářů. V okolí se těžila železná ruda pro vysokou pec v nedaleké Polničce. Ve Skleném se dochovaly lidové stavby, především typické roubené chalupy. Další zajímavostí je již více než 150 let starý „Kaštan Járy Cimrmana“, který byl loni nominován do finále celostátní ankety Strom roku. Navíc jsme pod jeho korunou našli chvíli pro příjemné posezení a spoustu zábavy na přilehlém hřišti.

Po třech dnech společného pobytu našeho třídního kolektivu na Vysočině jsme se vraceli domů trošku fyzicky unavení, ale v dušičkách velmi spokojení. Pobyt v přírodě nám umožnil odreagovat se od každodenních starostí a povinností a načerpat potřebnou energii pro ukončení šestého ročníku. Už nyní začínáme přemýšlet, kde bychom mohli společně strávit školní výlet v nadcházejícím školním roce.

Žáci a žákyně 6. třídy s třídní učitelkou Mgr. H. Hanouskovou

FOTOGALERIE

Školní výlet 8. třídy na Pálavu

 

 

 

 

V krásném prostředí Dyje a Pavlovských vrchů se uskutečnil výlet žáků 8. třídy. Setkali jsme se na vlakovém hlavním nádraží v Brně a vlakem a později autobusem jsme se dopravili do Campu Pálava v obci Nové Mlýny. A výlet začal zostra, čekaly nás nafukovací kánoe a plavba do Lednice. Obavy z nechtěné koupele po chvíli vystřídal strach z velké dřiny. Dyje v těch místech příliš neteče a celá cesta byla hlavně o pádlování, pro některé i o držení přímého směru plavby. Na koupel v řece přece jen došlo, ale většinou se jednalo o dobrovolné ochlazování v pekelné sluneční výhni. Asi po 5 hodinách jízdy jsme se konečně ocitli v Lednici a dali si zasloužený oběd a občerstvení v podobě zmrzliny a studených nápojů.

Odpoledne a večer jsme se pustili do sportovních her v kempu. Nejvíce nás zaujal plážový volejbal, v našem podání spíše plácaná. Noc uběhla velmi rychle a ráno po snídani následoval přesun autobusem do Dolních Věstonic. Po návštěvě místního archeologického muzea jsme vyrazili na Pálavu. Klikatící se cesta nás kolem nezralého vína vedla k Dívčím hradům. A z kopce to opravdu nebylo. Odměnou se nám naskytly nádherné výhledy na jezera, včetně trčícího kostelíku v zatopené obci Mušov. Následoval okruh po Pavlovských vrších a další hezké výhledy do krajiny. V Pavlově, kam někteří žáci dorazili z posledních sil, následoval oběd a odpočinek. Autobusem jsme se vrátili zpět do kempu.

Po vzpamatování se z náročné cesty následovala večeře a další sportovní aktivity – fotbal, badminton, volejbal. Večer se vyvedl při zpěvu u vyladěné kytary a táboráku se špekáčky. Spát se nikomu moc nechtělo, ale denní režim je neúprosný.

Třetí den, a zároveň poslední, se nesl ve znamení odpočinku a určitých sportovních zážitků. Z nich dominovala velká vodní bitva s nafukovacími balonky plněnými vodou, do které se většina žáků dobrovolně zapojila. Po obědě následoval úklid a odjezd do Brna.

Myslím, že během tří dnů se nikdo nenudil, zážitků bylo plno. Počasí nás potrápilo jen velkým horkém, které vysávalo energii. Všichni žáci se během výletu skvěle chovali a prokázali fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. Uvidíme, čím navážeme příští rok, nuda v Brně to snad nebude.

Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE

Škola v přírodě v Kletečné u Humpolce

 

 

 

Nádherná krajina Vysočiny přivítala žáky 5. A, 5. B, a 4. C, kteří zde prožili skvělou školu v přírodě. Téma našeho pobytu bylo inspirováno Cestou kolem světa.  Květnové slunečné počasí přispívalo k dobré pohodě, při které malí cestovatelé navštívili jednotlivé kontinenty. V týmech se zápalem plnili zajímavé úkoly, řešili rébusy, v hádankách podle indicií rozpoznávali historické památky a divy světa, města a státy Evropy, tvořili mandaly, lapače snů a své tělo utužovali v netradičních sportovních disciplínách. Vypravili se také do blízkého okolí. Při celodenním výletu navštívili přehradní nádrž Sedlice a hydroelektrárnu na Želivce. Velkým zážitkem byl také výlet do Pelhřimova, prohlídka Muzea kuriozit a expozice Zlaté české ručičky. Všichni obdivovali umění, šikovnost a nápaditost tvůrců těchto zajímavých předmětů.

Škola v přírodě velmi rychle uběhla. Byla plna dobrodružství, kamarádství, pohody a krásných zážitků. Zpáteční cesta do Brna byla zpestřena návštěvou ZOO Jihlava. Zvířata z celého světa výborně dokreslila naši cestovatelskou školu v přírodě, na kterou budeme dlouho vzpomínat.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

 

Národní výstava hospodářských zvířat na BVV

 

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se žáci 1. A, 2. A, 2. B, 5. A a 5. B vypravili na výstavu hospodářských zvířat na BVV. V pavilonech F a P si mohli na vlastní oči prohlédnout koně, dojný skot, prasata, ovce, kozy různých plemen, velikosti, zbarvení. V dětském koutku si vyzkoušeli rozpoznávat obiloviny, luštěniny a semena rostlin a trav. Odvážlivci se pokusili podojit i krávu. V expozici věnované myslivosti určovali zvířecí stopy, dřeviny a plnili rozličné přírodovědné úkoly. Med a medové sladkosti mohli ochutnat v expozici včelařství a dozvědět se zajímavosti ze světa včel. Tato výstava se dětem moc líbila a byla vhodným doplněním učiva prvouky a přírodovědy.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

Cestovatelský deník z Velké Británie – pokračování

Dnešní den začal jak jinak než anglickou snídaní v rodinách a potom už hurá do školy, kde se speakovalo, zpívalo a  hrály se hry s místními anglickými učiteli, zkrátka se užívala angličtina plnými doušky.
Hned po škole jsme se přesunuli po pobřeží více na západ do jednoho z největších a nejznámějších přímořských  letovisek Velké Británie – do Brightanu. Tady nás čekalo nejedno krásné místo. Hned na úvod jsme se vydali podívat  do Sae Life Centre – podmořského akvária, kde se nám žraloci proháněli nad hlavami a mohli jsme vidět kolem 3500 tisíce druhů podmořských živočichů. Potom už nás čekal majestátný a opravdu velkolepý Royal Pavilion – exotický palác v centru Brightnu vystavěný pro Jiřího IV.
Stačili jsme si odpočinout a nasát svěží mořský vzduch, ale i zadovádět si na krásné místní pláži.
Den jsme zakončili v našich místních rodinách a už teď s netrpělivostí očekáváme dobrodružství zítřejšího dne:-)

Deník cestovatelů z Velké Británie

Naše cestovatelské  dobrodružství začalo první zkouškou, a to 24 hodinovou jízdou autobusem, kdy jsme stihli procestovat Německo, Holandsko, Belgii, Francii a po přeplutí kanálu La Manche nás přivítaly Donverské útesy Velká Británie.
Londýn jsme začali objevovat hned v pondělí ráno a to na nultém poledníku v Greenwinch. A jako správní námořníci jsme se lodí po řece Temži  přiblížili k dalším památkám města Londýn a navštívili  Tower of London, kde jsme viděli velkolepé korunovační klenoty, prošli se po Tower Bridge, viděli London Bridge, první divadlo Globe, most známý ze scén  Harryho Pottera a naše krásné poznávací putování jsme zakončili u St.Paul´s Cathedral.
Zvládli jsme i malý shopping u už se nakupovaly malé dárečky a suvenýry a naši cestovatelé se pomalu, ale jistě stávají zkušenějšími a zkušenějšími.
Večer jsme do našich hostitelských rodin v Gosportu dorazili trochu  s obavami a velkým očekáváním. Vše se ale po prvních anglických slovíčkách rozplynulo, neboť rodiny byly velmi milé a přívětivé.
Dnes nás čeká škola a krásné město na pobřeží – Brighton.
Vzhůru za dalším dobrodružstvím!!!!
Mgr. Ivana Demlová

Ukázková hodina všestranné sportovní přípravy

 

 

Ve čtvrtek 4. května jsme připravili pro děti ve školní družině ukázkovou hodinu všestranné sportovní přípravy. Cílem této akce bylo nabídnout dětem ze třetích a čtvrtých ročníků možnost zúčastnit se sportovního tréninku, který obsahově odpovídá jejich věkové kategorii, a zároveň nabídnout příležitost vyzkoušet speciální sportovní pomůcky určené pro dětskou atletiku.

U dětí ve věku do 10 let je vhodné rozvíjet právě pohybovou všestrannost, tedy široké spektrum pohybových dovedností zejména s důrazem na dokonalé zvládnutí těch základních (běhání, skákání, házení, tahání, plazení, šplhání ad.). Dobrý pohybový základ je pak pro děti žádoucí nejen pro případné další pokračování v závodním sportu, ale také z hlediska upevnění zdraví a celkové zdatnosti. Právě všestranná sportovní příprava kombinující prvky atletické, gymnastické a herní průpravy je pro děti v tomto věku nejvhodnější možností rozvoje pohybové gramotnosti.

Ohlasy na ukázkový trénink byly velmi pozitivní. V případě zájmu tak uvažujeme o otevření všestranné sportovní přípravy jako kroužku v příštím školním roce.

Mgr. Petr Janáček

FOTOGALERIE

Výběrové řízení na vybavení školní jídelny

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na vybavení školní jídelny objednávkovým a výdejním terminálem.

VÝZVA

Fotbalový turnaj Pod Plachtami

V průběhu měsíce března a dubna se žáci tříd 1. stupně naší školy zúčastnili netradičního fotbalového turnaje, pořádaného More football academy. Cílem turnaje bylo především zase o krůček přiblížit dětem sport a pohyb jako takový. Turnaj hrály proti sobě vždy týmy ze stejných ročníků. Nehrálo se však tradičně na dvě branky, ale na čtyři. I počet hráčů a rozměry hřiště byly odlišné od běžného fotbalu, zato ale toto nové uspořádání přineslo mnohem akčnější, rychlejší a dramatičtější podívanou. Pro účastníky turnaje byly připraveny diplomy, které byly zároveň i pozvánkou a volnou vstupenkou na trénink fotbalové školy.

FOTOGALERIE

Na škole v přírodě se 4.B

Poslední dubnový týden jsme s naší 4.B vyrazili na dlouho očekávanou školu v přírodě do beskydských vrchů na hotel Čarták. Je pravdou, že počasí předchozího týdne naznačovalo, že by to mohl být spíše 3. lyžařský kurz, ale toho se nikdo nezalekl. Cesta rychle utekla a děti už se těšily, kolik klíčů si do své třídní hry Pevnost Boyard jejich tým vybojuje.

Pondělní odpolední procházka ukázala, jak krásné a kopcovité místo jsme vybrali a počasí jsme ten den měli opravdu za odměnu. Již v pondělní večer začaly boje o klíče a indicie. Týmy psaly deníky, luštily kvízy a šifry, boj byl vyrovnaný a neúprosný. Zápolení samozřejmě probíhalo i další dny, a to hlavně v terénu, kde bylo zapotřebí zapojit početní vědomosti, angličtinu a v neposlední řadě i běžecké schopnosti. Ani trasa dle buzoly naše šikuly neodradila a v opravdu  nelehkých podmínkách statečně „bloudili“ a plnili úkoly. A jak se říká, když se člověk nenudí, všechno utíká rychleji, tak i nám naše škola v přírodě doslova „prosvištěla“ před očima. Ještě jsme si stihli zajet zaplavat a zadovádět do bazénu v Rožnově a před námi tu byl závěrečný večer. Vítězný tým získal klíč, ostatní týmy indicie a mohla začít úžasná závěrečná diskotéka, na které se vlnila a skvěle bavila úplně celá 4.B.

Z naší  úžasné školy v přírodě jsme všichni odjížděli s krásnými zážitky a týmy navíc s nelehce, ale zaslouženě získanými klíči a indiciemi.

FOTOGALERIE

SLIDESHOW

Výběrové řízení na vybavení kanceláří školního poradenského centra a školní knihovny

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na vybavení kanceláří školního poradenského centra a školní knihovny.

Termín podání nabídky je do 12. 5. 2017 do 12:00.

PROPOZICE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků – 7. června 2017

Dobrý den všem rodičům našich budoucích prvňáčků,

schůzka ohledně průběhu, organizace a náplně školního roku 2017/2018 se uskuteční 7. 6. 2017 v 16:30 ve sborovně naší školy.

Vlastivědná exkurze do Prahy

 

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se žáci 5. tříd ZŠ Kamínky se svými třídními učitelkami a průvodkyní paní vychovatelkou Janou Holíkovou vypravili objevovat krásy hlavního města Prahy. Cesta příjemně uběhla, chladnější počasí s probleskujícími slunečními paprsky nám dodávalo dobrou náladu. Těšili jsme se na architektonické skvosty české historie – Kostel Panny Marie Sněžné, Staroměstské náměstí s orlojem, Karlův most, Malou Stranu, Kampu, Hradčany. Nedočkavě jsme vyhlíželi nezaměnitelnou budovu Národního divadla, kde jsme měli objednanou prohlídku.  Tuto perlu české kultury jsme obdivovali od základních kamenů až po trojspřeží na střeše Zlaté kapličky. Průvodce nám zajímavě vyprávěl o zrodu a historii Národního divadla, okouzlil nás nádherně zdobený interiér, Hynaisova opona, malby, sochy, osvětlení. V odpoledních hodinách jsme ještě stihli  navštívit Pražský hrad, nahlédli jsme do Chrámu sv. Víta a z hradčanské vyhlídky jsme se přesvědčili, že Praha je více než stověžatá. Po starých zámeckých schodech jsme se plni zážitků a dojmů ubírali na zpáteční cestu k autobusu. Tato naše exkurze se velmi vydařila a budeme na ni dlouho vzpomínat.

PaedDr. Zdeňka Bučková + 5. A

Mgr. Anna Široká + 5. B

Fotografie:

Putování po Zdravíkově – 1.A

 

Bylo, nebylo jedno městečko. Bylo daleko, ale ve skutečnosti mnohem blíž, než se mohlo zdát. Mezi lesy a políčky za průzračným potůčkem, uprostřed krásné louky stojí malé městečko jménem ZDRAVÍKOV.

Tímto krátkým příběhem přivítala v úterý 28. 3. děti paní Eva Beníšková, lektorka Zdraví do škol.

Naše první třída se zapojila do projektu  ZDRAVÍKOV, jedná se o projekt  –  ZDRAVÍ DO ŠKOL od A po Z. Děti absolvují celkem šest lekcí, ve kterých se interaktivní formou seznámí se základy zdravého životního stylu. Zábavnou formou se dozví o složení stravy,  vyzkouší si uspořádat  hostinu  ze zdravých potravin a mnoho dalšího.

Už se těšíme na další hodinu.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

Návštěva školek v prvních třídách

 

V úterý 21. 3., ve čtvrtek 23. 3., v pátek 24. 3. a v úterý 28. 3. přišly na návštěvu do prvních tříd děti z místních mateřských školek. Blíží se datum zápisu a tak už se stalo pravidlem, že v tomto období přichází předškoláci k nám do školy.

Po přivítání se školkové děti od prvňáků naučily uvítací básničku a společně si zacvičily, aby se jim lépe pracovalo. Prvňáci ukázali čtení ze Slabikáře a vyzkoušeli pozornost předškoláků, kteří odpovídali na otázky z přečteného příběhu. Společně se svezli matematickým výtahem a autobusem, zaskákali si skákacího panáka a počítali matematické příklady. Vyzkoušeli si práci s „tablety“, které prvňáci používají na matematiku nebo český jazyk. Nakonec se prvňáci proměnili v učitele a pomáhali předškolákům s výrobou malého dárečku, který si od nás odnesli.

Setkání bylo příjemné, děti prokázaly svojí šikovnost, byly bystré, vstřícné a pohotové. Věřím, že z nástupu do školy nemají obavy a mnohé potvrdily, že už se moc těší.

Tak na shledanou u zápisu.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

Stříbro na Školském poháru v korfbalu

 

Naše škola se zapojila do Školského poháru v korfbalu. Do obvodních kol se přihlásilo 14 škol, do městského finále mohlo postoupit jen 8 škol. Náš tým absolvoval obvodní kolo dne 28. 2. na ZŠ Pastviny. Tam jsme dvakrát porazili domácí družstvo a dvakrát ZŠ Hamry. Díky tomu jsme postoupili z prvního místa.

Městské finále se konalo dne 9. 3. v nové hale Tatranu Bohunice. V základní skupině jsme prohráli se ZŠ Sirotkova 2:5, porazili Elišku Přemyslovnu 5:1 a na závěr remizovali s Otevřenou 5:5. Ve skupině jsme zaujali 2. místo a postoupili do semifinále. Tam jsme po tuhém boji a výborném výkonu vyřadili ZŠ Laštůvkovu 8:6. Ve finále nás opět čekala Sirotkova a po vyrovnaném průběhu jsme podlehli 5:7.

Následovalo vyhlášení výsledků a nejlepších střelců. Převzali jsme pohár a diplom za druhé místo. Nejlepším střelcem celého turnaje byl Filip Vojtaník z 5. B. Střelecky se také dařilo Terezce Votavové ze stejné třídy a Vojtovi Orlovi z 5. A. Všem hráčům a hráčkám patří velké poděkování za výbornou reprezentaci školy.

 

Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE

Novinky ve školní družině

 

Po vánočních svátcích jsme se odpočinutí vrátili do školních lavic. S dětmi jsme s nadšením hráli nové deskové hry, za které  „Ježíškovi“ moc děkujeme.

V lednu se konala celodružinová soutěž ve zpěvu „Kočičí mňoukání“. Finalisté se zúčastnili obvodního kola Superstar školních družin, kde uspěla a získala druhé místo Hanka Chupíková. Gratulujeme.
Všichni společně jsme si užívali sněhovou nadílku. Jako každý rok i letos proběhla zimní olympiáda, která se konečně udála v kupě sněhu, jak to má správně být. Pořádně jsme se při soutěžích vyřádili. Celý ten „bílý čas“ byl fajn a my se těšili na venkovní radovánky, kdy jsme jezdili na lopatách a stavěli sněhuláky… 🙂
Další očekávanou akcí byl karneval. K vidění byla spousta masek a převleků, hrála hudba, děti se fotily ve fotokoutku a barvily si pramínky vlasů. Na každého čekalo překvapení v podobě odměn. Věříme, že děti odcházely z karnevalu spokojené.
Školní družina

 

Exkurze v Dukovanech a Dalešicích

 

V pátek 24. 2. se vydali žáci 9. A, 9. B a část 8. třídy na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Čekaly nás 2 hodiny prohlídky informačního centra v JE Dukovany a 2 hodiny ve vodní elektrárně.

Informační centrum v jaderné elektrárně je zrenovované a nabízí velmi dobrý přehled o jaderné energetice v České republice i o fungování samotné jaderné elektrárny. Při sledování filmu Blackout jsme si uvědomili, že při dlouhodobém výpadku energie mohou nastat velké problémy. Při následující prohlídce žáci získali poznatky o štěpné reakci uranu, principu reaktoru, pochopili funkci sekundárního a chladícího okruhu. Zdůrazněna byla vysoká bezpečnostní opatření uvnitř i v okolí elektrárny.

Následoval přesun do Přečerpávací vodní elektrárny v nedalekých Dalešicích. Zde jsme se kochali pohledem na monumentální sypanou hráz a krásné okolí přehrad Dalešice a Mohelno. V infocentru jsme viděli film o vodních elektrárnách v České republice. Následovala velice zajímavá prohlídka samotné vodní elektrárny. Samozřejmostí do provozu byly slušivé bílé přilby. Žáci pak měli možnost vidět obří turbíny a generátory z blízka.

Celá exkurze svůj význam určitě potvrdila. Žáci si z elektráren odnesli plno poznatků a vjemů, které jim ve škole přes veškerou snahu nabídnout nemůžeme. Už teď se všichni těšíme na další exkurze, výlety, školy v přírodě či terénní praxe.

Mgr. Josef Pohanka, Mgr. Jaroslava Frišhansová

FOTOGALERIE

Dobrodružná cesta

 

„Dobrodružná cesta“ byl název preventivního programu, který jsme se šesťáky navštívili v PPP Sládkova. Zažívali jsme napětí plná očekávání, vypjaté situace, vyzkoušeli odvahu a především utužovali potřebnou existenci vzájemné tolerance mezi sebou. Putování touto cestou nám pomohlo poznat náš třídní kolektiv trošku z jiného úhlu pohledu a přispělo k dalšímu poznávání sebe sama i poznání svých spolužáků z ne tolik známé stránky, než jak se jeví z každodenního setkávání se ve škole.

Žáci a žákyně 6. třídy s třídní učitelkou Mgr. Helenou Hanouskovou

 

Soutěž Babylon aneb „Rozumíme si?“

 

 

Na ZŠ Kamínky proběhlo školní kolo soutěže čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 5. – 7. tříd se zapojili do soutěžního klání ve dvou kategoriích. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na úkoly spojenými s knihovnami, s knihami nebo s texty o nich pojednávajícími.

V kategorii 5. tříd bylo za stoprocentní výkon stanoveno 40 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň 28 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 19 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Matyáš Beer z 5. B (37 bodů), 2. místo Jan Privarčák z 5. A (35 bodů) a 3. místo Michal Kycl z 5. A, Tadeáš Ondráček z 5. B a Kristýna Hošková z 5. B (34 bodů).

V kategorii 6. a 7. tříd bylo možné maximálně dosáhnout 50 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který získal alespoň 35 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 39 žáků. Na pomyslný nejvyšší stupeň vystoupil Tomáš Gruber z 6. třídy (48 bodů), 2. místo zaujali Linda Ráheľová ze 7. A a Filip Major ze 7. B (46 bodů) a na 3. místě Jan Všianský ze 7. B (45,5bodů).

Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme a do městského kola na ZŠ Kuldova počátkem března přejeme hodně úspěchů!

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Anna Široká a PaedDr. Zdeňka Bučková ZŠ Kamínky

LVK 2017 – 2. stupeň

LVKlvk - foto web

Jako každý rok jsme absolvovali lyžařský kurz. Setkali jsme se před školou, naložili jsme naše malá, ale i velká zavazadla a vyrazili jsme. Velmi jsme se těšili, až dojedeme na Horský hotel Čarták u Rožnova pod Radhoštěm. Po vybalení věcí jsme si šli prohlédnout blízké okolí. Při procházce jsme navštívili nedalekou sjezdovku – Soláň vrchol. Další den už jsme ale lyžovali ve Ski areálu Karolinka, kam nás každý den vozil autobus. Do družstev jsme byli rozřazeni podle našich schopností. Během celého týdne jsme trénovali techniku lyžování (brzdění, plužení, carvingové oblouky, funcarving, snowbladování) a snowboardování. Po odpoledním odpočinku nám každý den žáci 7. ročníku přednášeli své prezentace na dané téma. Večer si pak vybraná třída připravila program pro ostatní třídy. Bylo jedno, jestli jsme deváťáci, či šesťáci, bavili jsme se všichni dobře. Program lyžařského výcviku jsme ukončili diskotékou.

Už se těšíme na příští lyžák. Možná i my.

Žákyně 9. B

FOTOGALERIE

Preventivní program Popletené pohádky

Prevence

 

Víte, že moderní je nekouřit? Jaké negativní účinky na naše zdraví má kouření a požívání alkoholu? Proč je pro lidské tělo důležitý zdravý životní styl? Nad těmito otázkami se zamýšleli žáci 5. A v pátek 17. února 2017 s pracovníky preventivního oddělení PPP Sládkova. Pomocí zmodernizované pohádky a zajímavými aktivitami dětem osvětlili problematiku návykových látek a zodpověděli nejrůznější zvídavé otázky.

PaedDr. Zdeňka Bučková

 

FOTOGALERIE

Návštěva  VIDA science centra –   1.A , 1.B

IMG_20170215_114234

Ve středu 15.2. se prvňáci vydali do science centra VIDA na brněnském výstavišti. Ve VIDA centru si  mohli vyzkoušet řadu různých pokusů – rozpoutat tornádo nebo vodní vír, stát se archeologem a pátrat po pravěkých kostech,  podívat se do velkého modelu srdce,  vyměnit pneumatiky na autě, jezdit v obřím tobogánu a vyzkoušet si mnoho dalších zajímavých pokusů, hlavolamů a klamů.  Na prvňáky také čekal výukový program „Když kámen promluví“.  Vidátoři je netradiční a zábavnou formou seznámili se světem kamenů. Zkoušeli jak  jednotlivé kameny zní, jaké mají  tvary a barvy a zjišťovali k čemu se dají použít. Postavili si kamennou věž, zažili chůzi po kamenné cestě a nakonec si zkusili masáž teplými kameny. Jako dárek si každý odnesl malý kamínek, který mu bude připomínat den plný zážitků.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

Zprávy z Beskydských novin – pokračování

LVK1ST

Jsme tu s dalšími zprávami o našich brněnských lyžařích. Do středečního lyžování se všichni obuli naplno. Třetí družstvo otestovalo červenou sjezdovku. První družstvo předvedlo živý slalom.  Druhé družstvo bylo již na červené sjezdovce jako doma a čtvrté družstvo si mohlo dovolit pár volných jízd na modré sjezdovce. A co bylo hlavní? Viděli jsme samé usměvavé lyžaře. Čtvrteční den byl v duchu slalomových závodů. Nikdo nepodcenil přípravu a každý s napětím očekával onen závod. Na startu byli lyžaři trošku nervózní, ale cílem projeli všichni. Večer nebyl zdaleka poklidný. Na chatě se objevila šifrovaná zpráva a tím začal napínavý výstup k doupěti sněžného muže. Všechny expedice Yettiho doupě objevily a odnesly si jeho cenné zásoby. Tento den nešlo neoslavit. Najednou jsme naše lyžaře nepoznávali. Objevili se piráti, netopýři, víly, mažoretky, různá zvířátka a prapodivná stvoření. Oslava byla velkolepá a všichni se skvěle bavili.

Už teď se těšíme, až k nám opět příští rok zavítají.

Tým sportovních reportérek

FOTOGALERIE

VIDEO

Zlatý Ámos 2017

 

zlatý ámos - zdeňka bučková

FOTOGALERIE

Páťáci v Muzeu Komenského

IMG_0035

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 se žáci 5. A a 5. B vypravili na exkurzi do Přerova, aby zde navštívili Muzeum Komenského. Byl pro ně připraven interaktivní program o životě J. Á. Komenského. Měli možnost zasednout do školních lavic v prostorách dobových tříd od 17. století do 50. let 20. století. Ve školním kabinetu je zaujali nejrůznější přírodovědné i technické exponáty. Velký zájem u dětí vyvolalo nahlédnutí do archeologické, entomologické a mineralogické expozice. Příjemně prožitý den byl zakončen sladkou tečkou v místní cukrárně.

PaedDr. Z. Bučková, Mgr. A. Široká

FOTOGALERIE

Zprávy z Beskydských novin

hory-1st

Tento týden máme tu čest hostit báječné lyžaře z Brna, a to konkrétně ze ZŠ Kamínky. Jejich pobyt sledujeme již od neděle a musíme říct, že se opravdu činí. Již v neděli odpoledne se vrhli na průzkum okolí a narazili na podivné zprávy o Yettim. Rozhodli se tedy, že musí jít po jeho stopách. V pondělí se už lyžovalo na plné obrátky a na povrch vyplavaly další informace o onom sněžném muži. V úterý jsme se za nimi opět vypravili na svah a nestačili jsme se divit. Všichni již vyjeli na vleku.

Už teď se nemůžeme dočkat, čím nás zítra překvapí.

Tým sportovních reportérek

MARBO na Kamínkách

DSC_1520

 

MARBO na Kamínkách

Bezprostředně před ukončením 1. pololetí letošního školního roku jsme v tělocvičně naší školy poprvé přivítali hudební skupinu MARBO. Členové skupiny měli pro nás připravené dva výchovné koncerty. Pro menší děti I. stupně to byl program „Písničky a jejich úkoly“, při kterém si naši žáčci i žákyňky s chutí zazpívali a rytmicky řadu písniček doprovodili. Děti se tedy staly aktivními účastníky koncertu, ve kterém za pomoci písní plnily nejrůznější úkoly. Starší žáci II. stupně se díky náplně koncertu ocitli v době existence legendárního Osvobozeného divadla a poslouchali a zazpívali si nejznámější hity té doby. Pak se přesunuli do 2. poloviny 20. století k působení a tvorbě divadla Semafor, jehož celá řada písní se stala evergreeny a hrají se a zpívají dodnes. Příjemná atmosféra byla zakončena srdečným potleskem našich žáků, kteří se do další výuky vraceli s úsměvem ve tváři, někteří s pobroukáváním předvedených písní. Vystoupení skupiny MARBO nás velmi příjemně překvapilo a zpestřilo naše vyučování.

Mgr. Helena Hanousková

 

FOTOGRAFIE

Kroužky – 2. pololetí

NABÍDKA KROUŽKŮ

PŘIHLÁŠKA

EDUKATIVNÍ SKUPINKY 2017

skupPLAKAT

Zájezd do Anglie 2017

anglie

Vážení rodiče, milé děti,

ve spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy s.r.o. nabízíme našim žákům zájezd do Anglie.

INFORMACE

PŘIHLÁŠKA

Učíme se venku – 1.A

IMG_20170112_113833

Matematiku, český jazyk, prvouku, tělesnou výchovu, to vše dnes zažili prvňáčci venku. Díky sněhové nadílce, kterou nám zima nadělila, mohli pozorovat stopy a určovat komu patří. Vyzkoušeli si vytvářet geometrická tělesa, psát písmena do sněhu a hlavně si pořádně zařádili.

Mgr. Jindra Severinová, 1.A

FOTOGALERIE

Prosinec v první třídě

IMG_20161205_100804

Jaký byl prosinec 2016 u prvňáčků? Byl velmi zajímavý a plný zážitků. Od začátku měsíce se prvňáčci nemohli dočkat Ježíška. Proto si čas adventu krátily různými způsoby. Denně rozsvěcovali hvězdičku nad zimní vesničkou (adventní kalendář), vyprávěli si o adventních nedělích, o dodržování různých předvánočních zvyků. Navštívil je Mikuláš se svou partou a také divadlo Koráb s představením Betlém.  Vyráběli výrobky na vánoční jarmark.  Zacvičili si venku na sněhu. Přivolávali zimu malováním a zpíváním, ale hlavně se těšili na Ježíška. Ten opravdu přišel poslední školní den ve starém roce 2016 a každému nadělil něco pro radost. Všichni si tento den moc užili. Povídali si o Vánocích, ozdobili stromeček pro ptáčky, pochutnávali si na vánočním cukroví. Potom se už každý těšil domů na další krásné Vánoce.

Mgr. Jindra Severinová, 1. A

FOTOGALERIE

Bruslení v hale Rond

20170109_094933

Počátkem druhého lednového týdne jsme byli pozváni do DRFG Areny, víceúčelové haly, nacházející se ve čtvrti Staré Brno. Žáci 6. a 8. třídy si přišli zabruslit i za odborného vedení jednoho z trenérů. Představitelé z marketingu Komety poté ještě děti provedli halou, aby poznaly, jak to chodí při hokejových zápasech nebo kde mají kabinu Komeťáci a hráči hostů. Odcházeli jsme velmi spokojeni a přivítáme v budoucnu další obdobné sportem naplněné akce.

Šesťáci a osmáci ZŠ Kamínky                                                                                                                                         Mgr. H. Hanousková, Mgr. J. Pohanka

FOTOGALERIE

Pracovní činnosti na sněhu

img_0030

Ve středu 5. 1. 2016 se na Kamenný vrch snesla bohatá sněhová nadílka. Proto žáci 5. A v pracovních činnostech okamžitě vyrazili do okolí školy a vytvářeli s obrovským nasazením své letos první sněhuláky. Životnost jejich výtvorů asi nebude dlouhá, ale všechny děti si tuto aktivitu náramně užily.

PaedDr. Zdeňka Bučková + žáci 5. A

FOTOGALERIE

Vánoční besídka 5. A.

img_0073

V pátek 9. 12.2016 se žáci 5. A sešli v 17 hodin ve škole, aby zde vyrobili vánoční předměty a dekoraci na plánovanou akci „Vánoční jarmark“, která má již na naší škole dlouholetou tradici. Své tvoření prodloužili do večerních hodin a spojili je s nocováním ve škole.    Před vánočními prázdninami si ve třídě naplánovali vánoční besídku, kterou si všichni pěkně užili. K dobré atmosféře určitě přispělo povídání o vánočních zvycích a tradicích, vystoupení dětí, rozbalování dárečků a ochutnávání výborného cukroví.

PaedDr. Zdeňka Bučková + žáci 5. A

FOTOGALERIE

Třídní schůzky 17. 1. 2017

Třídní schůzky se konají 17. 1. 2017.

  1. stupeň  – od 17:00
  2. stupeň  – od 17:30 

V rámci třídních schůzek se uskuteční volby do školské rady.

Adventní dílničky s přespáním

img_20161210_080020V pátek 9.12. se naše třída pustila do vánočního tvoření. Přišli nám na pomoc rodiče i naši mladší sourozenci. Velcí, menší i nejmenší si akci pořádně užívali. Po skončení dílniček nás čekala další zajímavá akce, na kterou jsme se moc těšili a to na přespá ve škole. Všem se akce moc líbila a už se těšíme na naše další dobrodružství.

FOTOGALERIE

Navštívil nás Mikuláš

img_1236

Tak všechny naše žáky máme spočítané a vypadá to, že ani letos nám čerti žádné neodnesli. Jak jinak, všichni  jsou přeci  hodní 😀

V pondělí bylo na naší škole rušno nejem tím, že do lavic a za katedry na 1.stupni zasedli samí Mikulášové,  čertíci, čertice a andílci, ale opět po roce nás  navštívil Mikuláš, andělé a čerti s čerticemi.
Nejdříve  nakoukli do tříd, kde pochválili ty nejšikovnější, ale na Mikulášovém seznamu bylo i pár jedinců pro čerty. Naštěstí se někteří vysvobodili básničkou či písničkou, některé pomohla vysvobodit celá třída, ovšem někteří byly odneseni čertem, ale naštěstí opět vráceni. Nakonec celá třída dostala za společnou  písničku sladkou odměnu.
Mikuláš měl ještě pro všechny děti překvapení a to Mikulášskou diskotéku, na které si všichni čertovsky i andělsky zatančili, zasoutěžili si a naše vzácná návštěva vybrala nejkrásnějšího Mikuláše, čerta s čerticí a andílka.
Nesmíme také opomenout poděkovat čertici, která všechny naučila pravý čertovský tanec.
S Mikulášem a ostatními jsme se rozloučili, slíbili,  že příští rok za námi opět zavítají a teď už si  při pojídání mikulášských sladkostí můžeme užívat advent a těšit se na Vánoce.
Mgr. Ivana Demlová

FOTOGALERIE

Adventní vystoupení ŠD

img_1701

Ve středu 7. 12. jsme si pro vás, rodiče, opět připravili vánoč vystoupení. Předvedlo se všech šest oddělení školní družiny. Děti zpívaly, tancovaly, zazněla flétna, dokonce i žáci z 5.B zahráli divadlo. Jsem ráda, že jste přišli své ratolesti podpořit a společně se s námi vánočně naladit. Mé poděková patří i ostatním kolegyním a panu učiteli Schreiberovi, který náš program zajistil po technické stránce. Doufám, že se u čaje a vůně vánočního cukroví a s dobrou náladou sejdeme i příští rok.

Hana Kašpárková
vedoucí vychovatelka

FOTOGALERIE

 

Vánoční fotografování

Vážení rodiče,

nabízíme vašim dětem možnost vánočního fotografování na naší škole. Termín fotografování  je 16. 12. 2016. Pokud budete mít o tuto službu zájem, zakroužkujte a zároveň zapište do tohoto archu čísla typů fotografií pro vaše dítě. Celý arch i s penězi odevzdejte či pošlete příslušným třídním učitelů do středy 14. 12. 2016.

 

zima-2016-kopiek

Advent na Kamínkách

vystoupeni-svobodakObdobí adventu je pro většinu z nás časem rekapitulace a zamyšlením se nad průběhem celého uplynulého roku. Je ale také předzvěstí blížících se vánočních svátků, dobou toužebného a radostného očekávání. Abychom i my něčím přispěli ke slavnostní náladě, naplánovali jsme s našimi dětmi řadu akcí, které jsme také poctivě s našimi chlapci a děvčaty secvičili. Začali jsme již 2. prosince, kdy naši malí i velcí žáci přispěli k oživení předvánoční atmosféry na náměstí Svobody v centru moravské metropole v rámci kulturní akce Brněnské Vánoce 2016. Přišli jsme popřát hodně pohody, klidu, lásky a štěstí. Hned nato 5. prosince se někteří žáci převtělili do role Mikulášů, čertů a andělů a vtiskli do školy duch mikulášských tradic. 7. prosince předvedou svým nejbližším adventní vystoupení i ve školní družině. Poté 15. prosince v atriu školy proběhne každoroční Vánoční jarmark, který se stal již tradicí. Celé toto předvánoční období vyvrcholí vánočními besídkami v jednotlivých třídách a pak se děti rozutíkají na toužebně očekávané vánoční prázdniny.

Mgr. Helena Hanousková

FOTOGALERIE

VIDEO (autor: Patrik Polák)

Vyhledávání

Do konce prázdnin zbývá: