Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kroužky

Kroužky na 1. pololetí školního roku 2018/2019

Ředitelské volno

Dne 27. 9. 2018 (čtvrtek), v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky, a to z důvodů probíhající rekonstrukce v budově školy (etapa III. rekonstrukce sprch a sociálních zařízení).

Zápis do školní družiny

27. 8. 2018 – 10:00 – 16:00 hod

28. 8. 2018 – 8:00 – 14:00 hod

29. 8. 2018 – 10:00 – 17:00 hod

 

Plán na první týden školního roku 2018/2019

Pondělí 3. 9. 2018 – 8:00 – 8:45 hodin
Úterý 4. 9. 2018 – I. stupeň 8:00 – 11:40 hodin
II. stupeň 8:00 – 12:35 hodin
Středa 5. 9. 2018 – I. stupeň 8:00 – 11:40 hodin
II. stupeň 8:00 – 12:35 hodin
Čtvrtek 6. 9. 2018 – výuka dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování)
Pátek 7. 9. 2018 – výuka dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování)

Upozornění

V týdnu 2. – 6. 6. a 25.  – 29. 6. bude jídelna z provozních dovodů vydávat poze jedno jídlo.

Sportovní akce

NOVOLÍSKOVECKÉ PŘEBORY

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne 21. 5. 2018 v 16:00 ve třídě 2.A.

 

 

E - učitel

e-learningový portál výukových materiálů